Procedură : 2017/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0344/2017

Texte depuse :

B8-0344/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 50k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP))


Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP))  
B8-0344/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 16 mai 2017 privind cum facem relocarea să funcționeze,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât politica în domeniul imigrării și a acordării dreptului la azil este o competență exclusivă a statelor membre suverane;

B.  întrucât imigrația în masă încurajată de UE din țări terțe s-a dovedit extrem de problematică și cu efecte negative la nivel politic, economic, social și cultural;

C.  întrucât datele furnizate de UNCHR arată că doar 2,65% dintre migranți au primit drept de azil ca refugiați efectivi și că 90 334 din 181 436 de migranți au „dispărut” în economia subterană fără să solicite sau să mai aștepte acordarea dreptului de azil(1);

D.  întrucât Eurofound a conchis în mod empiric că tinerii europeni dispun de mai puține oportunități de emancipare socială(2);

E.  întrucât politicile de favorizare a migrației în masă introduse de UE nu pot în niciun caz să rezolve provocările de ordin demografic, după cum a fost dovedit de Oficiul neerlandez pentru analiză economică politică CPB(3), care a conchis că valul de imigranți nu va rezolva problemele financiare cauzate de îmbătrânirea populației;

F.  întrucât FMI a propus UE să acorde, pe baze temporare, salarii mai reduse migranților(4); întrucât dumpingul social are efecte negative asupra pieței muncii, creând o concurență mai acerbă între migranți și cetățeni europeni, ducând la deteriorarea securității sociale și la accentuarea sărăciei, mai ales în rândul lucrătorilor mai puțin calificați;

G.  întrucât Ungaria s-a dovedit foarte eficientă în gestionarea și reducerea afluxului de migranți pe teritoriul său;

H.  întrucât abordarea favorizată de Australia s-a dovedit din ce în ce mai eficientă în reducerea imigrației ilegale, totodată punând capăt deceselor în largul mării;

I.  întrucât programul european de relocare este o consecință directă a eșecului sistemului Schengen și a politicii frontierelor deschise;

J.  întrucât, ca urmare a agresiunilor sexuale în masă comise de migranți la adresa femeilor europene la Köln și în numeroase alte orașe europene, siguranța femeilor este pusă sub semnul întrebării;

K.  întrucât programul de relocare obligatorie nu are un temei juridic;

L.  întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu permite statelor membre să gestioneze fluxurile migratorii, ba chiar a impus sancțiuni unora dintre acestea, după cum o arată cazul Italiei în 2009(5);

1.subliniază principiul conform căruia este de competența suverană a statelor membre să își determine propria politică de azil și imigrație;

 

2.consideră că politica frontierelor deschise dusă de Uniune reprezintă un stimulent care încurajează și mai mulți migranți să încerce să traverseze Marea Mediterană;

 

3.respinge principiul relocării forțate și subliniază că este mai eficientă găzduirea refugiaților și a persoanelor care solicită protecție internațională în părți sigure ale țării lor de origine sau în propria regiune;

 

4.ia act de faptul că orice stat poate considera în mod legitim trecerea neautorizată a frontierei și șederea neautorizată pe teritoriul lor drept fapte ilegale și că acestea pot fi judecate și sancționate;

 

5.condamnă rolul neclar jucat de anumite ONG în Marea Mediterană;

 

6.încurajează statele membre să recurgă la abordarea australiană în domeniul imigrației;

 

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

 

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html.

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/.

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing.

(4)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate