Postopek : 2017/2685(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0344/2017

Predložena besedila :

B8-0344/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 323kWORD 49k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o uresničitvi načrta o premestitvah (2017/2685(RSP))


Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky v imenu skupine ENL

Resolucija Evropskega parlamenta o uresničitvi načrta o premestitvah (2017/2685(RSP))  
B8-0344/2017

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 16. maja 2017 o uresničitvi načrta o premestitvah,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta politika priseljevanja in azilna politika v izključni pristojnosti suverenih držav članic;

B.  ker se je množično priseljevanje iz tretjih držav, ki ga EU spodbuja, izkazalo za zelo problematično in škodljivo s političnega, gospodarskega, družbenega in kulturnega vidika;

C.  ker podatki Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) kažejo, da je bil samo 2,65 % migrantom, ki so leta 2016 prispeli v Italijo, priznan status begunca kot dejanskim beguncem in da se je 90.334 od 181.436 migrantov porazgubilo v sivi ekonomiji, ne da bi zaprosili za azil ali počakali na odločitev v zvezi z njim(1);

D.  ker je Eurofound empirično dokazal, da imajo mladi v Evropi manj možnosti za mobilnost navzgor(2);

E.  ker s pomočjo politike množičnih migracij, ki jo izvaja EU, nikakor ni mogoče rešiti demografskih izzivov, kar so potrdili tudi pri nizozemskem uradu za analizo ekonomske politike (CPB)(3), kjer so navedli, da pritok migrantov ne bo rešil finančnih težav, ki izhajajo iz demografskih vprašanj, povezanih s starajočim se prebivalstvom;

F.  ker je Mednarodni denarni sklad EU priporočil, naj migrantom „začasno“ plačuje nižje plače(4); ker ima socialni damping škodljive učinke na trg dela, saj ustvarja več konkurence med migranti in Evropejci ter vodi v slabšanje socialne varnosti in splošno revščino, zlasti med nižje kvalificiranimi delavci;

G.  ker je bila Madžarska zelo učinkovita pri obvladovanju in zmanjševanju pritoka migrantov na njeno ozemlje;

H.  ker je avstralski pristop vse uspešnejši pri zmanjševanju nezakonitega priseljevanja v Avstralijo, hkrati pa preprečuje umiranje migrantov na morju;

I.  ker je program EU za premestitve neposredna posledica neuspešnosti schengenskega režima in politike odprtih meja;

J.  ker je zaradi množičnih spolnih napadov migrantov na evropske ženske, do katerih je prišlo v Kölnu in številnih drugih evropskih mestih, ogrožena varnost mnogih žensk;

K.  ker obvezni program za premestitve nima pravne podlage;

L.  ker Evropsko sodišče za človekove pravice državam članicam onemogoča, da bi obvladovale migracijske tokove, in tem državam celo nalaga globe, kot na primer Italiji leta 2009(5);

1.  poudarja načelo, v skladu s katerim vse države na podlagi svoje suverenosti določijo lastno azilno politiko in politiko priseljevanja;

2.  meni, da politika odprtih meja, ki jo izvaja EU, spodbuja več migrantov, da prečkajo Sredozemsko morje;

3.  zavrača načelo prisilne premestitve in poudarja, da je bolj učinkovito, da se beguncem in prosilcem za mednarodno zagotovi zatočišče v varnih delih njihove države izvora ali v njihovih lastnih regijah;

4.  ugotavlja, da lahko vsaka članica legitimno obravnava nezakonit vstop in prebivanje znotraj svojih meja kot nezakonito dejanje in da se to lahko kaznuje in zakonsko preganja;

5.  obsoja nejasno vlogo nekaterih nevladnih organizacij v Sredozemskem morju;

6.  spodbuja države članice, naj na področju priseljevanja izvajajo avstralski pristop;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom držav članic.

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html.

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/.

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing.

(4)

http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/imf-recommends-paying-refugees-below-the-minimum-wage/.

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov