Διαδικασία : 2016/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0345/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0345/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0226

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 509kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.770v01-00
 
B8-0345/2017

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé, Pascal Durand εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))  
B8‑0345/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων αυτών της 18ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της σουηδικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στις 30 Οκτωβρίου 2014, σε συνέχεια των 136 άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων 8 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας και του Βατικανού, που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την «Εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τις κατεδαφίσεις και τις κατασχέσεις των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ εγκαταστάσεων στην ζώνη Γ μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2016 και του Φεβρουαρίου 2017», που δημοσιεύθηκε από την ΕΥΕΔ στις 5 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, και κυρίως το ψήφισμα 2334 που εγκρίθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες για το ανθρωπιστικό δίκαιο στις οποίες συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και τα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2002 από το Συμβούλιο των Κρατών του Αραβικού Συνδέσμου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Κατοχή/Προσάρτηση Εδαφών: Σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συνέπεια της Πολιτικής ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές μίας ουσιαστικής επανάληψης των διαπραγματεύσεων για μία συνολική διευθέτηση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης Ειρηνευτικής Διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή παραμένουν ζοφερές, παρά τις προκαταρκτικές διπλωματικές ενέργειες που έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει η προτιμώμενη επιλογή τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών και ότι μόνο μία μειονότητα και από τις δύο πλευρές υποστηρίζει την ιδέα για λύση ενός κράτους με δύο εθνικότητες, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 από το Παλαιστινιακό Κέντρο για την Πολιτική και την Έρευνα και το Κέντρο Tami Steinmetz, για την Έρευνα όσον αφορά την Ειρήνη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2016/2017 αναφέρει τα εξής: «Ότι κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξαν μαχαιρώματα, επιθέσεις με οχήματα κατά ανθρώπων, πυροβολισμοί και άλλες επιθέσεις από Παλαιστίνιους κατά Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως από Παλαιστινίους οι οποίοι δεν ανήκαν σε ένοπλες ομάδες, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 16 Ισραηλινών και ενός ξένου υπηκόου, κυρίως αμάχων ατόμων. Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 110 Παλαιστίνιους και δύο ξένους υπηκόους κατά τη διάρκεια του έτους. Ορισμένοι ήταν θύματα παράνομων ανθρωποκτονιών, ενώ δεν αποτελούσαν απειλή για τη ζωή άλλων. Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες στη Γάζα εκτόξευαν περιοδικά και αδιακρίτως πυραύλους και όλμους στο Ισραήλ, χωρίς να προκαλούν θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Οι ισραηλινές δυνάμεις απαντούσαν με αεροπορικές επιθέσεις και βολές πυροβολικού, σκοτώνοντας τρεις Παλαιστίνιους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, στην Γάζα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) καταγράφει, για το έτος 2017 μέχρι σήμερα, 16 θανάτους Παλαιστινίων και 525 τραυματισμούς Παλαιστινίων από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (ΚΠΕ), 5 θανάτους Ισραηλινών στα χέρια των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ, και 7 Ισραηλινούς κατά μέσο όρο κάθε δεκαπενθήμερο, που τραυματίστηκαν από Παλαιστίνιους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου παράνομου οικισμού και έχει προχωρήσει στην κατασκευή περίπου 6 000 πρόσθετων κατοικιών στους ήδη υπάρχοντες οικισμούς, μεταξύ άλλων σε τοποθεσίες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που έχουν επανειλημμένα υπογραμμισθεί εκ μέρους της ΕΕ ότι αποτελούν «κόκκινες γραμμές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2017 η Κνεσέτ (Βουλή του Ισραήλ) ενέκρινε τον νόμο περί τακτοποίησης, που επιτρέπει στην ουσία την κατάσχεση ιδιωτικών παλαιστινιακών εκτάσεων για τη δημιουργία και την επέκταση φυλακίων και οικισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών προειδοποιούν για σχέδια που εκκρεμούν σχετικά με πρόσθετες 15 000 οικιστικές μονάδες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Givat Hamatos·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζει κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του, κυρίως δε βία εκ μέρους των εποίκων και σοβαρούς περιορισμούς της ελεύθερης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του νερού)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές 6 300 Παλαιστίνιοι – μεταξύ των οποίων 300 παιδιά, 61 γυναίκες και 536 διοικητικοί κρατούμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται από τις17 Απριλίου 2017 μία μαζική απεργία πείνας των παλαιστινίων κρατουμένων με στόχο τον σεβασμό των βασικών τους δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του εκπροσώπου της ΕΕ στην Παλαιστίνη, κατεγράφη ένα άνευ προηγουμένου υψηλό ποσοστό κατεδαφίσεων παλαιστινιακών υποδομών από τις ισραηλινές αρχές στη Ζώνη Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κυρίως κατά τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων 440 υποδομών που ανήκαν σε Παλαιστίνιους, με αποτέλεσμα να εκτοπισθούν 1628 άτομα, μεταξύ των οποίων 772 παιδιά, και να επηρεασθούν αρνητικά άλλοι 7216 Παλαιστίνιοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γραφείο της ΕΕ ανέφερε «μία εξαιρετική έξαρση» των κατεδαφίσεων υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της ΕΕ, και συνολικά 182 υποδομές αξίας 557 378 EUR κατά το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ζητηθεί καμία αποζημίωση για την εν λόγω καταστροφή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της Γάζας έχει καταστροφικές συνέπειες για τα 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί, αποτελώντας, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, «συλλογική τιμωρία που επιβλήθηκε κατά σαφή παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»·

Θ.  εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της παλαιστινιακής συμφιλίωσης έχουν αποτύχει να αποδώσουν συγκεκριμένη πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή αρχή (ΠΑ) δεν ήταν σε θέση να ασκήσει την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή ηγεσία παρέμεινε βυθισμένη σε εσωτερικές διαμάχες για την εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑ αντιμετωπίζει εντεινόμενες κατηγορίες σχετικά με πατρωνία, αυταρχισμό, σύλληψη επικριτών και διαφθορά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1993 και τις Συμφωνίες του Όσλο, η κοινότητα των χορηγών έχει επενδύσει πάνω από 23 δισεκατομμύρια EUR στην ειρηνευτική και αναπτυξιακή βοήθεια στην Παλαιστίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια περίοδο έχουν αυξηθεί σταθερά οι δείκτες ανισότητας, ανεργίας και φτώχειας μεταξύ των Παλαιστινίων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία αξιολόγηση της συνεργασίας της ΕΕ με τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής τον Μάιο 2014, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ισχύον πρότυπο συνεργασίας έχει φθάσει στα όριά του, δεδομένης της απουσίας οιουδήποτε παράλληλου πολιτικού διαύλου τον οποίον θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ προκειμένου να εξαλείψει τα εμπόδια που τίθενται από την ισραηλινή κατοχή και τις πολιτικές εποικισμού καθώς και την πολιτική διαίρεση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν την υποχρέωση να μην ενθαρρύνουν, βοηθούν ή συνδράμουν τη δημιουργία οικισμών και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους τους για να αποτρέψουν τη δημιουργία οιωνδήποτε νέων οικισμών και να θέσουν τέλος σε παρόμοιες παράνομες πρακτικές·

1.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η μόνη βιώσιμη λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυτή των δύο δημοκρατικών κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα διαβιούν ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, βάσει της «πράσινης γραμμής» του 1967 και με την Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα και των δύο κρατών·

2.  θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη περιχαράκωση στην ύπαρξη ενός μόνου κράτους με άνισα δικαιώματα, κατοχή χωρίς τέλος και υφέρπουσα προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, καθώς και η προοπτική κατάργησης της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, απαιτεί μια εκ νέου προσέγγιση της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή·

3.  τονίζει και πάλι ότι η χρήση μη βίαιων μέσων είναι ο μοναδικός τρόπος για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και των Παλαιστινίων· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας κατά του άμαχου πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων των πράξεων τρομοκρατίας, καθώς και όλων των πράξεων πρόκλησης, υποκίνησης και καταστροφής εκ μέρους και των δύο πλευρών·

4.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πυροδοτούν τη μνησικακία εκ μέρους των Παλαιστινίων, και αντιπροσωπεύουν το πλέον σημαντικό εμπόδιο για την βιωσιμότητα και τις προοπτικές λύσης με βάση τα δυο κράτη·

5.  υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας, όπως διατυπώθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2016, να μην αναγνωρίσει καμία αλλαγή στα σύνορα του 1967, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην εκείνων που έχουν συμφωνηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν άμεσα την εποικιστική πολιτική τους· απορρίπτει την αποκαλούμενη πολιτική της συγκράτησης εκ μέρους της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά μεν την κατασκευή οικισμών, και ζητεί από την ΕΕ να παραμείνει σταθερή όσον αφορά τις απόψεις της επί του εν λόγω θέματος·

6.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την εκμετάλλευση των παλαιστινιακών φυσικών πόρων από το Ισραήλ και την ευρεία χρήση αναγκαστικών εκτοπίσεων, κυρίως στη Ζώνη Γ, γεγονός το οποίο συνιστά σοβαρή παραβίαση του Συμβάσεων της Γενεύης· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σεβαστούν πλήρως τα δικαιώματα του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Ζώνη Γ, συμπεριλαμβανομένων των Βεδουίνων, και να ακυρώσουν άμεσα όλα τα σχέδια για την αναγκαστική τους μετεγκατάσταση καθώς και όλες τις εντολές κατεδάφισης και έξωσης εις βάρος τους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις κοινότητες Khan-Al-Ahmar και Susya·

7.  παροτρύνει την ΕΕ να τηρήσει τις παγκόσμιες ευθύνες της, αναλαμβάνοντας μια θαρραλέα και ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή· τονίζει ότι αυτή η νέα πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζει στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της λύσης των δύο κρατών·

8.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη νομική υποχρέωσή τους για μη αναγνώριση και, σύμφωνα με το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ στον τομέα της διαφοροποίησης μεταξύ του Ισραήλ και των οικισμών του, που θα βασίζεται στον αυστηρό σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της Ένωσης·

9.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο, να λάβει τα ακόλουθα μέτρα στο πλαίσιο μιας πιο σθεναρής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τους ισραηλινούς οικισμούς:

α.  να ενισχύσει τη δημόσια διπλωματία σε απάντηση της εποικιστικής δραστηριότητας και να εκφράσει με σαφήνεια την άποψη ότι μία τέτοια πολιτική πηγάζει από το βάθος των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ και εδράζεται σε νομικές επιταγές·

β.  να προβεί σε επανεξέταση του συνόλου των συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και του Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πολιτική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις διμερείς σχέσεις·

γ.  να θεσπίσει έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης και συμμόρφωσης της ΕΕ σε σχέση με το εμπόριο που προέρχεται από τους οικισμούς των εποίκων, και να υποβάλλει έκθεση σε ετήσια βάση για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά την επισήμανση προϊόντων από τους οικισμούς· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

δ.  να αναπαραγάγει σε επίπεδο ΕΕ τον μηχανισμό προειδοποίησης των κρατών μελών που χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους των δραστηριοτήτων που ωφελούν τους οικισμούς·

ε.  να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και ισραηλινών οντοτήτων, που διασφαλίζουν ότι τα επενδυτικά κεφάλαια ή οι τράπεζες της ΕΕ δεν υποστηρίζουν επιχειρήσεις ή κεφάλαια που έχουν δραστηριότητες στους οικισμούς·

στ.  να αρνηθεί το παραδεκτό των νομικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε ισραηλινούς οικισμούς, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας ή διπλώματα σπουδών·

ζ.  να προχωρήσει σε επανεξέταση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ υπό το πρίσμα του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης·

η.  να εξασφαλίσει ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ εξακολουθεί να εξαρτάται από τη δέσμευση υπέρ μίας λύσης δύο κρατών και ότι οι μελλοντικές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ισραήλ θα περιλαμβάνουν εδαφική ρήτρα·

10.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν άνευ όρων το κράτος της Παλαιστίνης· πιστεύει ακράδαντα ότι η αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα προωθήσει τις προοπτικές για ειρήνη και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών εκ μέρους της ισραηλινής κοινωνίας των πολιτών, για να εξασφαλιστεί η λύση των δύο κρατών·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο διορισμός εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή έχει αποτύχει μέχρι στιγμής να αποδώσει απτές βελτιώσεις όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες και την προβολή της ΕΕ, και θεωρεί ως εκ τούτου ότι απαιτείται δραστική επανεξέταση αυτής της εντολής·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της καταστροφής και κατάσχεσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζώνη Γ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, όπως τονίζεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, να ζητήσει αποζημιώσεις από τις κρατικές αρχές του Ισραήλ και εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα· αναμένει από την Επιτροπή να αφαιρέσει το ισόποσο των εν λόγω ζημιών από τη διμερή βοήθεια της ΕΕ προς το Ισραήλ· επιμένει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει τα αυστηρότερα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας σε σχέση με τη διμερή της βοήθεια στην Παλαιστίνη καθώς και να εξασφαλίσει ότι όλες οι καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση θα ερευνηθούν με σωστό τρόπο·

13.  χαιρετίζει τη στήριξη της ΕΕ σε κοινότητες που κινδυνεύουν από βίαιη μετακίνηση πληθυσμών, και ζητά να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις στην Ζώνη Γ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η βοήθεια παρέχεται κατά τρόπο που αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό, ενσωματώνει πλήρως την πολιτική διάσταση της κατοχής και υποστηρίζει αποτελεσματικά την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κρίσιμη σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης των Παλαιστινίων στη Ζώνη Γ για την οικονομική ανάκαμψη και την αειφόρο ανάπτυξη·

14.  παροτρύνει την Κυβέρνηση του Ισραήλ να άρει αμέσως, άνευ όρων και πλήρως τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας· εκφράζει τη λύπη του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στην είσοδο οικοδομικών υλικών στη Γάζα·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες περί επιδείνωσης του κλίματος για τις ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις προοδευτικές δυνάμεις, τόσο στο Ισραήλ όσο και την Παλαιστίνη, καθώς και για τις αυξανόμενες προσπάθειες των αρχών να καταπνίξουν τη διαφωνία και τις ανεξάρτητες φωνές· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών, να συνεχίσουν τις επαφές τους με τις αρχές και να συναντώνται και να υποστηρίζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φορείς που επιδιώκουν την ειρήνη, χωρίς τους οποίους η λύση των δύο κρατών θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολο να επιτευχθεί·

16.  υπογραμμίζει το μοναδικό δυναμικό της παλαιστινιακής αραβικής κοινότητας στο Ισραήλ το οποίο μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης· ζητεί να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των Παλαιστινίων Αράβων πολιτών του Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με το νομοσχέδιο για το κράτος έθνος το οποίο προστίθεται σε άλλες νομοθεσίες που προβαίνουν σε διακρίσεις και έχουν εγκριθεί πρόσφατα, και προτρέπει τα μέλη της Κνεσέτ να αντιταχθούν στην έγκριση αυτού του νομοσχεδίου· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εντατικοποιήσουν σημαντικά την στήριξή τους και την εμπλοκή τους με τις μειονότητες στο Ισραήλ, και να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων καθώς και για την επίτευξη καλύτερης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής·

17.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη παλαιστινιακή διχόνοια, και καλεί όλες τις παλαιστινιακές δυνάμεις να επαναλάβουν τις προσπάθειες για συμφιλίωση, ιδίως με τη διεξαγωγή των από καιρό αναμενόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών σε όλη την Παλαιστίνη· καλεί τις ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν όλα τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, που επί του παρόντος βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση, καθώς και όλους τους άλλους Παλαιστινίους που τελούν υπό διοικητική κράτηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας των παλαιστινίων κρατουμένων, και καλεί τις ισραηλινές αρχές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως φυλακισμένων· καλεί την ΕΕ να λάβει καινοτόμα μέτρα προκειμένου να προωθήσει τη συμφιλίωση·

18.  αποφασίζει να συγκαλέσει, ως ένα μήνυμα για τη σθεναρή του δέσμευση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, μία έκτακτη συνεδρίαση της Διάσκεψής του των Προέδρων στην Ιερουσαλήμ τον Ιούνιο του 2017, και να δημιουργήσει μία ομάδα παρακολούθησης που θα αξιολογήσει την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση·

19.  υπενθυμίζει την απόφασή του να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με τίτλο «Βουλευτές για την Ειρήνη» με σκοπό να φέρει σε επαφή ευρωπαίους, ισραηλινούς και παλαιστίνιους βουλευτές προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή ενός προγράμματος για την ειρήνη και να συνδράμουν στις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

20.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη παρεμπόδιση εκ μέρους των ισραηλινών αρχών οιασδήποτε επίσκεψης επίσημων φορέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γάζα·

21.  αποφασίζει να αποστείλει μία ad hoc αντιπροσωπεία στη Γάζα/Παλαιστίνη και στο Ισραήλ προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση επιτοπίως σε σχέση με την καταστροφή των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στη Ζώνη Γ και στη Γάζα, καθώς και τις προοπτικές για αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη σύγκρουση·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Αποστολή των Τεσσάρων στη Μέση Ανατολή, στην Ισραηλινή Κυβέρνηση, στην Κνεσέτ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου