Postupak : 2016/2998(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0346/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0346/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0226

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 51k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.771v01-00
 
B8-0346/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku (2016/2998(RSP))  
B8-0346/2017

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o bliskoistočnom mirovnom procesu, a posebno one od 10. prosinca 2012., 16. prosinca 2013., 12. svibnja 2014., 18. siječnja 2016. i 20. lipnja 2016.;

–  uzimajući u obzir relevantne rezolucije Opće skupštine UN-a i Vijeća sigurnosti UN-a, a posebno Rezoluciju Opće skupštine UN-a br. 67/19 od 29. studenog 2012. te rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 478 od 20. kolovoza 1980. i br. 2334 od 23. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće bliskoistočnog kvarteta od 1. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata iz 1949.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je uspostava mira na Bliskom istoku i dalje ključni prioritet međunarodne zajednice te nužan čimbenik za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost;

B.  budući da je Parlament više puta izrazio snažnu potporu dvodržavnom rješenju za izraelsko-palestinski sukob;

C.  budući da je u izvješću bliskoistočnog kvarteta od 1. srpnja 2016. navedeno da nadu u mir ozbiljno podrivaju: neprekidno nasilje, teroristički napadi na civile te poticanje na nasilje; nastavak politike izgradnje i širenja naselja, određivanja zemljišta za isključivu uporabu Izraelaca te uskraćivanje razvoja Palestincima; nezakonito naoružavanje i djelovanje militanata; trajno nepostojanje palestinskog jedinstva; iznimno teško humanitarno stanje u Gazi;

D.  budući da je Vijeće sigurnosti UN-a u svojoj rezoluciji br. 2334 (2016) ponovno potvrdilo da osnivanje izraelskih naselja na palestinskom teritoriju okupiranom od 1967., što se odnosi i na Istočni Jeruzalem, nema pravnu valjanost i da predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i veliku prepreku dvodržavnom rješenju; ponovno upućuje zahtjev da Izrael u potpunosti i bez odgađanja zaustavi sve aktivnosti povezane s naseljavanjem i poziva sve države da u svim relevantnim postupcima razlikuju teritorij Države Izrael i teritorije koji su okupirani od 1967. godine; budući da je Rezolucijom Opće skupštine UN-a br. 67/19 Palestini dodijeljen status države promatrača bez punopravnog članstva u Ujedinjenim narodima;

E.  budući da je Vijeće za vanjske poslove u više navrata izrazilo svoju predanost tome da se zajamči da se u svim sporazumima između Europske unije i Izraela nedvosmisleno i izričito navede da se oni ne odnose na područja koja je Izrael okupirao 1967., ali i da će Europska unija, u kontekstu sporazuma o konačnom statusu, objema stranama pružiti dosad nezabilježenu razinu političke, gospodarske i sigurnosne potpore;

F.  budući da je Komisija 2016. objavila smjernice o prihvatljivosti izraelskih subjekata i njihovih aktivnosti na područjima koje je Izrael okupirao od lipnja 1967. za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje financira EU od 2014. nadalje(1), a 2015. Mišljenje o tumačenju u pogledu navođenja podrijetla proizvoda s područja koja su pod izraelskom okupacijom od lipnja 1967(2).; budući da su među izraelskim naseljenicima na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, i oni s dvojnim državljanstvom država članica Europske unije;

G.  budući da je „Zakonom o regulaciji”, koji je Kneset donio 6. veljače 2017., retroaktivno legalizirano otprilike 4 000 stambenih jedinica naseljenika sagrađenih na privatnim vlasništvu Palestinaca na Zapadnoj obali;

1.  ponovno izražava snažnu potporu dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba, s državom Izrael, unutar sigurnih i priznatih granica, te suverenom, cjelovitom i održivom državom Palestinom, koje koegzistiraju u miru i sigurnosti i međusobno se priznaju na temelju granice iz 1967., s međusobno dogovorenim zamjenama teritorija i Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, kao jedinom načinu za postizanje trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca; osuđuje sve izjave čiji je cilj oduzimanje legitimiteta dvodržavnom rješenju;

2.  naglašava da zaštita i očuvanje održivosti dvodržavnog rješenja mora biti hitan prioritet u politikama i djelovanju Europske unije u pogledu izraelsko-palestinskog sukoba i bliskoistočnog mirovnog procesa; pozdravlja Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2334 (2016) kao ključnu referentnu točku u tom smislu; pozdravlja predanost zajedničkom djelovanju u cilju postizanja mira koju je tijekom nedavnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama izrazio palestinski predsjednik Mahmud Abbas;

3.  ponovno upućuje poziv da se trenutačno i u potpunosti zaustave izgradnja i širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali, uključujući i Istočni Jeruzalem, koji su nezakoniti prema međunarodnom pravu, podrivaju dvodržavno rješenje i predstavljaju veliku prepreku mirovnim naporima; poziva na to da se u tom području zaustavi rušenje palestinskih kuća, prisilno raseljavanje palestinskih obitelji i oduzimanje palestinske imovine, koji imaju isti učinak; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da ta pitanja budu prioritetna u bilateralnim odnosima EU-a i Izraela; prima na znanje nedavnu najavu izraelske vlade o reviziji politike naseljavanja;

4.  poziva na hitno okončanje izraelske politike kojom se stanje na terenu želi izmijeniti tako da se ciljano djeluje protiv palestinskog stanovništva u istočnom Jeruzalemu i da ga se diskriminira, što ideju Jeruzalema kao glavnog grada obaju država čini teško izvedivom; podsjeća da međunarodna zajednica nikada nije prihvatila izraelsko pripojenje istočnog Jeruzalema; podsjeća na to da je Europska unija u više navrata izjavila da neće priznati nikakve promjene granica iz 1967., osim onih oko kojih su se složile obje strane, što se odnosi i na Jeruzalem;

5.  ističe veliki potencijal palestinske arapske zajednice u Izraelu za preuzimanje presudne uloge u uspostavi trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca i važnost njezina uključenja i doprinosa mirovnom procesu; poziva da se palestinskim Arapima koji su državljani Izraela daju jednaka prava, što je temeljni preduvjet za ispunjavanje takve uloge; u tom smislu izražava duboku zabrinutost zbog prijedloga novog zakona o državljanstvu, o kojem se trenutačno raspravlja u Knesetu; poziva na veću uključenost palestinske arapske zajednice u programe bilateralne suradnje EU-a i Izraela;

6.  ponovno ističe da samo nenasilje predstavlja put za postizanje mira između Izraelaca i Palestinaca koji uključuje pregovorima postignut sporazum o konačnom statusu kojim će se okončati sva međusobna potraživanja; osuđuje svako nasilje i terorističko djelovanje kojim se u opasnost dovode civili, kao i sve provokacije i poticanje na nasilje; poziva obje strane da izbjegavaju, sprječavaju i osuđuju takve akcije i privedu pravdi počinitelje, kao i da aktivno promiču mir, potiču suzdržanost i izbjegavaju sva djelovanja koja bi mogla povećati napetosti na terenu;

7.  ponovno poziva na unutarpalestinsko pomirenje, kao bitnu sastavnicu dvodržavnog rješenja, kroz uspostavu vlade nacionalnog jedinstva koju priznaje međunarodna zajednica te na ponovnu uspostavu Palestinske samouprave kao funkcionirajuće vlade u Pojasu Gaze; ponovno upućuje poziv na prekid zatvaranja Pojasa Gaze i hitnu obnovu i sanaciju tog područja;

8.  i dalje je uvjeren da se trajan mir između Izraelaca i Palestinaca može postići samo unutar cjelovitog regionalnog okruženja i uz potporu međunarodne zajednice; i dalje podupire arapsku mirovnu inicijativu i napore koje potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica ulaže u okviru bliskoistočnog kvarteta; pozdravlja izvješće bliskoistočnog kvarteta iz srpnja 2016. i poziva na provedbu njegovih preporuka; cijeni i podupire rad ad hoc odbora za vezu kojim predsjeda Norveška i kojim se daje bitan doprinos izgradnji palestinske države i gospodarstva;

9.  poziva na pokretanje mirovne inicijative Europske unije za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba koja bi za cilj imala postizanje opipljivih rezultata u jasno određenom roku, unutar okvira dvodržavnog rješenja, uz međunarodne mehanizme za praćenje i provedbu; naglašava važnost suradnje s ostalim međunarodnim akterima u tom pogledu, posebno unutar okvira bliskoistočnog kvarteta; u svrhu potpore mirovnim naporima poziva na djelotvorno korištenje postojećih instrumenata i utjecaja Europske unije u odnosima s objema stranama, s obzirom na to da usklađeno djelovanje Europske unije može postići rezultate;

10.  u duhu dvodržavnog rješenja i Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 2334 (2016) poziva na potpunu provedbu načela razlikovanja između područja države Izraelu i okupiranih palestinskih područja (Zapadne obale, uključujući Istočni Jeruzalem, i Pojasa Gaze) u bilateralnim odnosima Unije s Izraelom i Palestinom, među ostalim i provedbom relevantnih smjernica Europske komisije i Mišljenje o tumačenju od strane svih država članica Europske unije;

11.  pozdravlja više puta iznesene izjave Vijeća za vanjske poslove o tome da će se u okviru sporazuma o konačnom statusu objema stranama pružiti dosad nezabilježen paket političke, gospodarske i sigurnosne potpore;

12.  poziva da Europska unija pruži potporu i zaštitu akterima civilnog društva, uključujući organizacije za zaštitu ljudskih prava, koji na obje strane doprinose mirovnim naporima, i izgradnji povjerenja između Izraelaca i Palestinaca te pozdravlja doprinos koji civilno društvo daje mirovnom procesu inovativnim novim idejama i inicijativama;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Knesetu, predsjedniku i vladi Izraela, Palestinskom zakonodavnom vijeću i Palestinskoj samoupravi te glavnom tajniku Lige arapskih država.

(1)

SL C 205, 19.7.2013, str. 9.

(2)

SL C 375, 12.11.2015, str. 4.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti