Prijedlog rezolucije - B8-0346/2017Prijedlog rezolucije
B8-0346/2017

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku

  15.5.2017 - (2016/2998(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Edouard Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0345/2017

  Postupak : 2016/2998(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0346/2017
  Podneseni tekstovi :
  B8-0346/2017
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0346/2017

  Rezolucija Europskog parlamenta o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku

  (2016/2998(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o bliskoistočnom mirovnom procesu, a posebno one od 10. prosinca 2012., 16. prosinca 2013., 12. svibnja 2014., 18. siječnja 2016. i 20. lipnja 2016.;

  –  uzimajući u obzir relevantne rezolucije Opće skupštine UN-a i Vijeća sigurnosti UN-a, a posebno Rezoluciju Opće skupštine UN-a br. 67/19 od 29. studenog 2012. te rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 478 od 20. kolovoza 1980. i br. 2334 od 23. prosinca 2016.,

  –  uzimajući u obzir izvješće bliskoistočnog kvarteta od 1. srpnja 2016.,

  –  uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata iz 1949.,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je uspostava mira na Bliskom istoku i dalje ključni prioritet međunarodne zajednice te nužan čimbenik za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost;

  B.  budući da je Parlament više puta izrazio snažnu potporu dvodržavnom rješenju za izraelsko-palestinski sukob;

  C.  budući da je u izvješću bliskoistočnog kvarteta od 1. srpnja 2016. navedeno da nadu u mir ozbiljno podrivaju: neprekidno nasilje, teroristički napadi na civile te poticanje na nasilje; nastavak politike izgradnje i širenja naselja, određivanja zemljišta za isključivu uporabu Izraelaca te uskraćivanje razvoja Palestincima; nezakonito naoružavanje i djelovanje militanata; trajno nepostojanje palestinskog jedinstva; iznimno teško humanitarno stanje u Gazi;

  D.  budući da je Vijeće sigurnosti UN-a u svojoj rezoluciji br. 2334 (2016) ponovno potvrdilo da osnivanje izraelskih naselja na palestinskom teritoriju okupiranom od 1967., što se odnosi i na Istočni Jeruzalem, nema pravnu valjanost i da predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i veliku prepreku dvodržavnom rješenju; ponovno upućuje zahtjev da Izrael u potpunosti i bez odgađanja zaustavi sve aktivnosti povezane s naseljavanjem i poziva sve države da u svim relevantnim postupcima razlikuju teritorij Države Izrael i teritorije koji su okupirani od 1967. godine; budući da je Rezolucijom Opće skupštine UN-a br. 67/19 Palestini dodijeljen status države promatrača bez punopravnog članstva u Ujedinjenim narodima;

  E.  budući da je Vijeće za vanjske poslove u više navrata izrazilo svoju predanost tome da se zajamči da se u svim sporazumima između Europske unije i Izraela nedvosmisleno i izričito navede da se oni ne odnose na područja koja je Izrael okupirao 1967., ali i da će Europska unija, u kontekstu sporazuma o konačnom statusu, objema stranama pružiti dosad nezabilježenu razinu političke, gospodarske i sigurnosne potpore;

  F.  budući da je Komisija 2016. objavila smjernice o prihvatljivosti izraelskih subjekata i njihovih aktivnosti na područjima koje je Izrael okupirao od lipnja 1967. za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje financira EU od 2014. nadalje[1], a 2015. Mišljenje o tumačenju u pogledu navođenja podrijetla proizvoda s područja koja su pod izraelskom okupacijom od lipnja 1967[2].; budući da su među izraelskim naseljenicima na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, i oni s dvojnim državljanstvom država članica Europske unije;

  G.  budući da je „Zakonom o regulaciji”, koji je Kneset donio 6. veljače 2017., retroaktivno legalizirano otprilike 4 000 stambenih jedinica naseljenika sagrađenih na privatnim vlasništvu Palestinaca na Zapadnoj obali;

  1.  ponovno izražava snažnu potporu dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba, s državom Izrael, unutar sigurnih i priznatih granica, te suverenom, cjelovitom i održivom državom Palestinom, koje koegzistiraju u miru i sigurnosti i međusobno se priznaju na temelju granice iz 1967., s međusobno dogovorenim zamjenama teritorija i Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, kao jedinom načinu za postizanje trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca; osuđuje sve izjave čiji je cilj oduzimanje legitimiteta dvodržavnom rješenju;

  2.  naglašava da zaštita i očuvanje održivosti dvodržavnog rješenja mora biti hitan prioritet u politikama i djelovanju Europske unije u pogledu izraelsko-palestinskog sukoba i bliskoistočnog mirovnog procesa; pozdravlja Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2334 (2016) kao ključnu referentnu točku u tom smislu; pozdravlja predanost zajedničkom djelovanju u cilju postizanja mira koju je tijekom nedavnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama izrazio palestinski predsjednik Mahmud Abbas;

  3.  ponovno upućuje poziv da se trenutačno i u potpunosti zaustave izgradnja i širenje izraelskih naselja na Zapadnoj obali, uključujući i Istočni Jeruzalem, koji su nezakoniti prema međunarodnom pravu, podrivaju dvodržavno rješenje i predstavljaju veliku prepreku mirovnim naporima; poziva na to da se u tom području zaustavi rušenje palestinskih kuća, prisilno raseljavanje palestinskih obitelji i oduzimanje palestinske imovine, koji imaju isti učinak; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da ta pitanja budu prioritetna u bilateralnim odnosima EU-a i Izraela; prima na znanje nedavnu najavu izraelske vlade o reviziji politike naseljavanja;

  4.  poziva na hitno okončanje izraelske politike kojom se stanje na terenu želi izmijeniti tako da se ciljano djeluje protiv palestinskog stanovništva u istočnom Jeruzalemu i da ga se diskriminira, što ideju Jeruzalema kao glavnog grada obaju država čini teško izvedivom; podsjeća da međunarodna zajednica nikada nije prihvatila izraelsko pripojenje istočnog Jeruzalema; podsjeća na to da je Europska unija u više navrata izjavila da neće priznati nikakve promjene granica iz 1967., osim onih oko kojih su se složile obje strane, što se odnosi i na Jeruzalem;

  5.  ističe veliki potencijal palestinske arapske zajednice u Izraelu za preuzimanje presudne uloge u uspostavi trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca i važnost njezina uključenja i doprinosa mirovnom procesu; poziva da se palestinskim Arapima koji su državljani Izraela daju jednaka prava, što je temeljni preduvjet za ispunjavanje takve uloge; u tom smislu izražava duboku zabrinutost zbog prijedloga novog zakona o državljanstvu, o kojem se trenutačno raspravlja u Knesetu; poziva na veću uključenost palestinske arapske zajednice u programe bilateralne suradnje EU-a i Izraela;

  6.  ponovno ističe da samo nenasilje predstavlja put za postizanje mira između Izraelaca i Palestinaca koji uključuje pregovorima postignut sporazum o konačnom statusu kojim će se okončati sva međusobna potraživanja; osuđuje svako nasilje i terorističko djelovanje kojim se u opasnost dovode civili, kao i sve provokacije i poticanje na nasilje; poziva obje strane da izbjegavaju, sprječavaju i osuđuju takve akcije i privedu pravdi počinitelje, kao i da aktivno promiču mir, potiču suzdržanost i izbjegavaju sva djelovanja koja bi mogla povećati napetosti na terenu;

  7.  ponovno poziva na unutarpalestinsko pomirenje, kao bitnu sastavnicu dvodržavnog rješenja, kroz uspostavu vlade nacionalnog jedinstva koju priznaje međunarodna zajednica te na ponovnu uspostavu Palestinske samouprave kao funkcionirajuće vlade u Pojasu Gaze; ponovno upućuje poziv na prekid zatvaranja Pojasa Gaze i hitnu obnovu i sanaciju tog područja;

  8.  i dalje je uvjeren da se trajan mir između Izraelaca i Palestinaca može postići samo unutar cjelovitog regionalnog okruženja i uz potporu međunarodne zajednice; i dalje podupire arapsku mirovnu inicijativu i napore koje potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica ulaže u okviru bliskoistočnog kvarteta; pozdravlja izvješće bliskoistočnog kvarteta iz srpnja 2016. i poziva na provedbu njegovih preporuka; cijeni i podupire rad ad hoc odbora za vezu kojim predsjeda Norveška i kojim se daje bitan doprinos izgradnji palestinske države i gospodarstva;

  9.  poziva na pokretanje mirovne inicijative Europske unije za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba koja bi za cilj imala postizanje opipljivih rezultata u jasno određenom roku, unutar okvira dvodržavnog rješenja, uz međunarodne mehanizme za praćenje i provedbu; naglašava važnost suradnje s ostalim međunarodnim akterima u tom pogledu, posebno unutar okvira bliskoistočnog kvarteta; u svrhu potpore mirovnim naporima poziva na djelotvorno korištenje postojećih instrumenata i utjecaja Europske unije u odnosima s objema stranama, s obzirom na to da usklađeno djelovanje Europske unije može postići rezultate;

  10.  u duhu dvodržavnog rješenja i Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 2334 (2016) poziva na potpunu provedbu načela razlikovanja između područja države Izraelu i okupiranih palestinskih područja (Zapadne obale, uključujući Istočni Jeruzalem, i Pojasa Gaze) u bilateralnim odnosima Unije s Izraelom i Palestinom, među ostalim i provedbom relevantnih smjernica Europske komisije i Mišljenje o tumačenju od strane svih država članica Europske unije;

  11.  pozdravlja više puta iznesene izjave Vijeća za vanjske poslove o tome da će se u okviru sporazuma o konačnom statusu objema stranama pružiti dosad nezabilježen paket političke, gospodarske i sigurnosne potpore;

  12.  poziva da Europska unija pruži potporu i zaštitu akterima civilnog društva, uključujući organizacije za zaštitu ljudskih prava, koji na obje strane doprinose mirovnim naporima, i izgradnji povjerenja između Izraelaca i Palestinaca te pozdravlja doprinos koji civilno društvo daje mirovnom procesu inovativnim novim idejama i inicijativama;

  13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Knesetu, predsjedniku i vladi Izraela, Palestinskom zakonodavnom vijeću i Palestinskoj samoupravi te glavnom tajniku Lige arapskih država.