Процедура : 2016/2998(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0347/2017

Внесени текстове :

B8-0347/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0226

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 477kWORD 46k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP))


Чарлз Танък, Бастиан Белдер, Анна Елжбета Фотига, Джефри Ван Орден, Андерс Примдал Вистисен, Арне Герике, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Зджислав Краснодембски, Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Карол Карски, Ангел Джамбазки, Яна Житнянска от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP))  
B8‑0347/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 18 януари и от 20 юни 2016 г. относно близкоизточния мирен процес,

–  като взе предвид доклада от 1 юли 2016 г. на Близкоизточната четворка,

–  като взе предвид изявлението от 23 септември 2016 г. на Близкоизточната четворка,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Израел, ЕС и Четворката подкрепят двудържавно решение, което е резултат от преговори, като начина за постигане на траен мир, който отчита както потребността на Израел от сигурност, така и палестинските стремежи;

Б.  като има предвид, че съгласно проведено паралелно сред израелци и палестинци проучване на общественото мнение от февруари 2017 г., финансирано от ЕС, 55% от израелците и само 44% от палестинците подкрепят двудържавното решение;

1.  отново изразява своята непрекъсната подкрепа за постигането чрез преговори на решение „две държави за два народа“, при което Палестина и Израел признават съответно другата страна като родина на нейния народ; приветства Арабската инициатива за мир с одобрената впоследствие размяна на земя като основа за трайно решение на арабско-израелския конфликт, което има за цел гарантирането на мир и сигурност; подкрепя незабавното подновяване на преките двустранни преговори за мир;

2.  призовава двете страни да работят за намаляване на напрежението, като проявяват сдържаност и избягват провокативни действия и реторика; подчертава, че незаконното въоръжаване и военните действия, продължаващата липса на палестинско единство, липсата на признаване на правото на съществуване на Израел, едностранните действия и бедственото хуманитарно положение в Газа подхранват нестабилността и в крайна сметка възпрепятстват усилията за постигане на решение чрез преговори;

3.  решително подкрепя регионалното сътрудничество между Израел и неговите съседи; отново изразява своята подкрепа за важната роля на Четворката и на регионалните партньори, като например Египет, Йордания и Саудитска Арабия, в опитите за намиране на решение на арабско-израелския конфликт; призовава всички страни да подкрепят диалога и практическото сътрудничество, по-специално по отношение на сигурността, достъпа до вода, канализация и енергийни ресурси и по отношение на подкрепата за палестинската икономика; в този контекст поздравява проекта Червено море – Мъртво море;

4.  категорично осъжда продължаващото насилие, терористичните нападения и подбуждането към насилие от страна на палестинците и подчертава, че тези действия са изцяло несъвместими с мирното уреждане на конфликта; подчертава, че съответните органи на ЕС трябва да продължат и в бъдеще да носят отговорност за това, че никаква част от финансирането от ЕС не може да бъде пряко или косвено отклонена към терористични организации или дейности, които подбуждат към насилие или оправдават тероризма или го възхваляват;

5.  решително осъжда ракетния обстрел на израелската територия, осъществяван от терористични групировки, и подчертава опасността от ескалация; подчертава, че ЕС трябва непременно да работи в партньорство с Израел, Палестинската власт, Египет, Йордания и Съединените щати, за да се предотврати превъоръжаването на терористичните групировки в ивицата Газа и на Западния бряг, както и да не се допусне те да осъществяват контрабанда на оръжия, да произвеждат ракети и да изграждат тунели; още веднъж подчертава огромната необходимост от разоръжаването на всички терористични групировки в Газа, в съответствие със заключенията на Съвета по външни работи от юли 2014 г.;

6.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с положението в Газа, по-специално що се отнася до настоящата енергийна криза, чиито социални, икономически и политически последици следва да не бъдат подценявани; осъжда неприемливите действия на фактическите органи на властта в Газа и в този контекст отново изтъква, че е необходимо Палестинската власт да поеме контрола върху ивицата Газа;

7.  отбелязва със загриженост несигурното снабдяване с вода в Газа и настоятелно призовава всички заинтересовани страни да изяснят нерешените въпроси, свързани с енергийните доставки за обезсоляване и пречистване на водата в Газа; в този контекст отбелязва подкрепата с международно финансиране за съоръжение за обезсоляване на водата в Газа; отново заявява, че съществува голяма необходимост финансирането от ЕС да се отпуска на конкретни, точно определени проекти в Газа, в съответствие само с тристранния механизъм за финансова подкрепа, както и че съществува необходимост да се гарантира, че то достига цивилното население, за което е предназначено;

8.  приветства и подкрепя конструктивните преговори между Израел и Палестинската власт относно стабилността на финансовия сектор, особено взетото наскоро решение на израелското правителство да подпомогне поддържането на банкови отношения, както и непрекъснатия напредък към привеждане на палестинския режим за борба с изпирането на пари/борба срещу финансирането на тероризма в съответствие с международните стандарти, с подкрепата на международни партньори;

9.  отбелязва, че конфликтите в Близкия изток излагат на сериозна заплаха региона и ЕС; осъжда сериозната заплаха, която представляват джихадистките и други терористични организации за гражданите на Близкия Изток и на Европа; счита, че конфликтът и нестабилността по границите на Израел оказват отрицателно влияние върху перспективите за намиране на решение на израелско-палестинския конфликт;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за Близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, председателя на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, парламента и правителството на Египет, парламента и правителството на Йордания, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и членовете на Лигата на арабските държави.

Правна информация - Политика за поверителност