Prijedlog rezolucije - B8-0347/2017Prijedlog rezolucije
B8-0347/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku

15.5.2017 - (2016/2998(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0345/2017

Postupak : 2016/2998(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0347/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0347/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0347/2017

Rezolucija Europskog parlamenta  o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku

(2016/2998(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 18. siječnja i 20. lipnja 2016. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir izvješće Bliskoistočnog kvarteta od 1. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu Bliskoistočnog kvarteta od 23. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Izrael, EU i Kvartet podržavaju sporazumno dvodržavno rješenje kao način postizanja trajnog mira kojim bi se zadovoljile izraelska potreba za sigurnošću i palestinske aspiracije;

B.  budući da prema zajedničkoj izraelsko-palestinskoj anketi provedenoj u veljači 2017., koju je financirao EU, 55 % Izraelaca i samo 44 % Palestinaca podržava dvodržavno rješenje,

1.  ponovno izražava svoju kontinuiranu potporu za sporazumno rješenje o „dvije države za dva naroda”, pri čemu bi se Palestina i Izrael međusobno priznali kao domovine svojih naroda; pozdravlja arapsku mirovnu inicijativu, u okviru koje je naknadno dogovorena zamjena posjeda postala temelj za dugoročno rješenje arapsko-izraelskog sukoba, čiji je cilj zajamčiti mir i sigurnost; podržava ponovno pokretanje izravnih bilateralnih mirovnih pregovora bez odlaganja;

2.  poziva obje strane da rade na smanjenju napetosti tako da se suzdrže i odustanu od provokativnog djelovanja i retorike; ističe da nezakonito prikupljanje oružja i militantno djelovanje, trajni nedostatak palestinskog jedinstva, nepriznavanje prava Izraela na postojanje, jednostrane mjere i iznimno teško humanitarno stanje u Gazi potiču nestabilnost i u konačnici ugrožavaju napore da se ostvari sporazumno rješenje;

3.  snažno podržava regionalnu suradnju Izraela i njegovih susjeda; ponovno izražava podršku za važnu ulogu Kvarteta i regionalnih partnera kao što su Egipat, Jordan i Saudijska Arabija kad je riječ o traženju rješenja za arapsko-izraelski sukob; poziva sve strane da podrže dijalog i praktičnu suradnju, prije svega u području sigurnosti, pristupa vodi, sanitarne infrastrukture, energetskih resursa te poticanja palestinskog gospodarstva; u tom kontekstu pohvaljuje projekt povezivanja Crvenog i Mrtvog mora;

4.  snažno osuđuje neprekidno palestinsko nasilje, terorističke napade i poticanje na nasilje te ističe da je to u potpunoj suprotnosti s mirnim rješenjem sukoba; ističe odgovornost nadležnih tijela EU-a koja moraju i dalje brinuti da se sredstva EU-a ne mogu ni izravno ni neizravno preusmjeravati za terorističke organizacije ili radnje kojima se potiče nasilje, ili opravdava ili veliča terorizam;

5.  snažno osuđuje raketnu paljbu terorističkih skupina kojom je pogođen izraelski teritorij te ističe opasnost od eskalacije; naglašava da EU svakako treba surađivati s Izraelom, Palestinskom samoupravom, Egiptom, Jordanom i Sjedinjenim Američkim Državama na sprečavanju ponovnog naoružavanja terorističkih skupina u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali kao i njihova krijumčarenja oružja, proizvodnje raketa i izgradnje tunela; još jednom naglašava nužnost razoružavanja svih terorističkih skupina u Gazi, u skladu sa zaključcima Vijeća za vanjske poslove iz srpnja 2014.;

6.  izražava duboku zabrinutost zbog situacije u Gazi, posebno s obzirom na trenutačnu energetsku krizu čije društvene, gospodarske i političke posljedice ne treba podcijeniti; osuđuje neprihvatljivo djelovanje faktičke vlasti u Gazi te u tom kontekstu ponavlja da Palestinska samouprava treba preuzeti kontrolu u Pojasu Gaze;

7.  sa zabrinutošću napominje problematičnu situaciju s opskrbom vodom u Gazi i potiče sve relevantne strane da se pozabave neriješenim pitanjima u pogledu opskrbe energijom za desalinizaciju i pročišćavanje vode u Gazi; u tom kontekstu podržava pogon za desalinizaciju u Gazi koji bi se financirao međunarodnim sredstvima; ponavlja da je prijeko potrebno dodijeliti sredstva EU-a konkretnim i kvalitetno razrađenim projektima u Gazi u skladu s trilateralnim mehanizmom financijske potpore i pobrinuti se da sredstva koriste civilima kojima su namijenjena;

8.  pozdravlja i podržava konstruktivne rasprave između Izraela i Palestinske samouprave o stabilnosti financijskog sektora, posebno nedavnu odluku izraelske vlade da pomogne održati bankovne odnose, kao i kontinuirani napredak u usklađivanju palestinskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s međunarodnim standardima, uz podršku međunarodnih partnera;

9.  napominje da sukobi na Bliskom istoku predstavljaju ozbiljnu prijetnju za regiju i za EU; osuđuje ozbiljne prijetnje koje džihadističke i druge terorističke skupine predstavljaju za građane Bliskog istoka i Europe; smatra da sukob i nestabilnost na granicama Izraela negativno utječu na izglede za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, vladama i parlamentima članica Vijeća sigurnosti UN-a, izaslaniku Bliskoistočnog kvarteta, Knessetu i vladi Izraela, predsjedniku Palestinske samouprave i Palestinskom zakonodavnom vijeću, parlamentu i vladi Egipta, parlamentu i vladi Jordana, Vijeću za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva i državama članicama Arapske lige.