Postopek : 2016/2998(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0347/2017

Predložena besedila :

B8-0347/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0226

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 327kWORD 49k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0345/2017
15.5.2017
PE603.772v01-00
 
B8-0347/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jana Žitňanská v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP))  
B8-0347/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 18. januarja in 20. junija 2016 o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–  ob upoštevanju poročila bližnjevzhodne četverice z dne 1. julija 2016,

–  ob upoštevanju izjave bližnjevzhodne četverice z dne 23. septembra 2016,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Izrael, EU in četverica podpirajo sporazumno dvodržavno rešitev, s katero bo dosežen trajni mir, ki bo zadovoljil izraelske varnostne potrebe in palestinske želje;

B.  ker glede na skupno izraelsko-palestinsko javnomnenjsko raziskavo iz februarja 2017, ki jo je financirala EU, rešitev z dvema državama podpira 55 % Izraelcev in le 44 % Palestincev;

1.  ponovno poudarja, da še naprej podpira sporazumno rešitev dveh držav za dva naroda z medsebojnim priznavanjem Palestine in Izraela kot domovine teh dveh narodov; pozdravlja arabsko mirovno pobudo, pri kateri je bila kasneje menjava zemljišč sprejeta kot osnova za trajno rešitev izraelsko-arabskega konflikta, s katero bi zagotovili mir in varnost; podpira, da se nemudoma spet začnejo neposredna dvostranska mirovna pogajanja;

2.  poziva obe strani, naj si prizadevata za zmanjšanje napetosti, tako da se vzdržita provokativnih dejanj in retorike ter jih opustita; poudarja, da nezakonito oboroževanje in militantne dejavnosti, trajna palestinska neenotnost, nepriznavanje pravice Izraela do obstoja, enostranski ukrepi in izredno težke humanitarne razmere v Gazi prispevajo k nestabilnosti in navsezadnje ovirajo uresničitev sporazumne rešitve;

3.  odločno podpira regionalno sodelovanje med Izraelom in njegovimi sosedami; ponovno poudarja, da podpira pomembno vlogo četverice in regionalnih partneric, kot so Egipt, Jordanija in Saudova Arabija, pri iskanju rešitve izraelsko-arabskega konflikta; poziva vse strani, naj podprejo dialog in praktično sodelovanje, zlasti na področju varnosti, dostopa do vode, sanitacije in energetskih virov ter pri spodbujanju palestinskega gospodarstva; s tem v zvezi izreka pohvalo projektu Rdeče morje – Mrtvo morje;

4.  ostro obsoja nenehno palestinsko nasilje, teroristične napade in hujskanje k nasilju ter poudarja, da so v svojem bistvu nezdružljivi z mirno rešitvijo konflikta; poudarja, da so ustrezni organi EU še vedno dolžni zagotavljati, da finančna sredstva EU niso neposredno ali posredno preusmerjena k terorističnim organizacijam ali dejavnostim, ki spodbujajo nasilje ali utemeljujejo in poveličujejo terorizem;

5.  ostro obsoja raketne napade terorističnih skupin na izraelsko ozemlje in poudarja nevarnost stopnjevanja; poudarja, da je zelo pomembno, da EU sodeluje z Izraelom, Palestinsko oblastjo, Egiptom, Jordanijo in Združenimi državami Amerike pri preprečevanju ponovnega oboroževanja terorističnih skupin v Gazi in na Zahodnem bregu, njihovega tihotapljenja orožja, izdelave raket in gradnje tunelov; ponovno poudarja, da je treba nujno razorožiti vse teroristične skupine v Gazi v skladu s sklepi Sveta za zunanje zadeve iz julija 2014;

6.  je zelo zaskrbljen zaradi razmer v Gazi, zlasti v povezavi s trenutno energetsko krizo ter družbenimi, gospodarskimi in političnimi posledicami, ki jih ne smemo podcenjevati; obsoja nesprejemljive dejavnosti, ki jih izvajajo dejanske oblasti v Gazi, in v zvezi s tem ponavlja, da mora Palestinska oblast prevzeti nadzor nad Gazo;

7.  je zaskrbljen zaradi težav pri oskrbi z vodo v Gazi in poziva vse sodelujoče strani, naj obravnavajo nerešena vprašanja glede oskrbe z energijo za razsoljevanje in čiščenje vode v Gazi; v zvezi izraža podporo izgradnji obrata za razsoljevanje v Gazi, ki bo zgrajen z mednarodnimi sredstvi; ponovno poudarja, da je treba sredstva EU nameniti za določene, dobro opredeljene projekte v Gazi, ki so v skladu le s tristranskim mehanizmom za finančno pomoč, ter da je treba zagotoviti, da dosežejo civiliste, katerim so namenjeni;

8.  pozdravlja in podpira konstruktivne razprave med Izraelom in Palestinsko oblastjo glede stabilnosti finančnega sektorja, zlasti nedavno odločitev izraelske vlade, da pomaga ohranjati bančne odnose, ter neprestani napredek pri prizadevanjih, da bi ob podpori mednarodnih partnerjev palestinski program za preprečevanje pranja denarja in za boj proti financiranju terorizma (AML/CFT) uskladili z mednarodnimi standardi;

9.  ugotavlja, da konflikti na Bližnjem vzhodu resno ogrožajo regijo in EU; obsoja resne grožnje, povezane z džihadističnimi in drugimi terorističnimi organizacijami, za prebivalce Bližnjega vzhoda in Evrope; meni, da konflikt in nestabilnost na izraelskih mejah negativno vpliva na možnosti rešitve izraelsko-palestinskega konflikta;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, vladam in parlamentom držav članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, izraelskemu parlamentu in vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu, egiptovski vladi in parlamentu, jordanski vladi in parlamentu, Zalivskemu svetu za sodelovanje in članicam Lige arabskih držav.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov