Διαδικασία : 2017/2688(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0349/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0349/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0231

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 489kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.774v01-00
 
B8-0349/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0219/2017

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP))


Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά την δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (2017/2688(RSP))  
B8-0349/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2 για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες του Ανθρώπου και του Πολίτη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2013, για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση καθώς και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 13ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κακοποίηση και την κράτηση ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 6ης Απριλίου 2017, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Απριλίου 2017, δημοσιεύθηκαν στη ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta τα πρώτα ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία πάνω από εκατό άνδρες, ομοφυλόφιλοι ή θεωρούμενοι και φερόμενοι ως ομοφυλόφιλοι, είχαν απαχθεί και κρατούνταν στην αυτόνομη Τσετσενική Δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας, η οποία φέρεται να οργανώθηκε από τις αρχές και δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας υπό τις άμεσες διαταγές του Προέδρου της Τσετσενίας, Ramzan Kadyrov·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Novaya Gazeta, τα απαχθέντα θύματα είχαν υποστεί κακομεταχείριση και βασανιστήρια και εξαναγκάστηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα και άλλων ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ρεπορτάζ αναφερόταν επίσης πως τουλάχιστον τρεις άνδρες είχαν σκοτωθεί, δύο ως αποτέλεσμα της μεταχείρισής τους στη φυλακή και ένα από την οικογένειά του στο πλαίσιο ενός αποκαλούμενου «εγκλήματος τιμής»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρχικά ρεπορτάζ έχουν επιβεβαιωθεί ξεχωριστά από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, που αμφότερα επικαλούνται επιτόπιες πηγές οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν στοχοποιήσει άνδρες που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι και επιδιώκουν την κράτησή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεγάλο βαθμό, τα θύματα δεν επιζητούν την απονομή δικαιοσύνης, καθώς φοβούνται αντίποινα από τις τοπικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (θεωρούμενοι ως) ομοφυλόφιλοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω της έντονης ομοφοβίας στην κοινωνία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εγκλημάτων τιμής από τους συγγενείς τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια απειλών και καταπίεσης, δεν υφίσταται σχεδόν κανένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος ή ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να είναι σε θέση να εργαστεί στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάλληλοι και κληρικοί της Τσετσενίας έχουν απειλήσει την εφημερίδα που πρώτη έφερε στο φως τη βάρβαρη εκστρατεία κατά των ομοφυλοφίλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την ασφάλεια όλων των προσώπων που μπορεί να είναι σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει την υποχρέωση και τα μέσα να ερευνά τα εγκλήματα που διαπράττονται από τις τσετσενικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 1993·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ προστατεύονται δυνάμει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ρωσικής εγχώριας νομοθεσίας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι συχνά απαιτούνται ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, καθώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η έμφυλη ταυτότητα μπορεί να συνεπάγονται πρόσθετο κίνδυνο διακρίσεων, εκφοβισμών και διώξεων στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και εντός των οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον και ευθύνη της αστυνομίας, του δικαστικού σώματος και των αρχών να καταπολεμούν αυτές τις μορφές διακρίσεων και να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές κοινωνικές στάσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2017, η Ρωσική Ομοσπονδία ενέκρινε νομοθεσία με την οποία αποποινικοποιείται η ενδοοικογενειακή βία, υποβαθμίζοντας την «πρόκληση σωματικής βλάβης εντός της οικογένειας» από ποινικό σε διοικητικό αδίκημα, με ηπιότερες κυρώσεις για τους παραβάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συζήτησε το θέμα αυτό κατά την περίοδο συνόδου του της 13ης-16ης Μαρτίου 2017 στο Στρασβούργο·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις και βασανιστήρια ανδρών που θεωρούνται ομοφυλόφιλοι στη Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας· καλεί τις αρχές να τερματίσουν την παρούσα εκστρατεία δίωξης και να επιτρέψουν στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διενεργήσουν αξιόπιστη έρευνα για τα εικαζόμενα εγκλήματα·

2.  καταδικάζει τη δήλωση του εκπροσώπου της τσετσενικής κυβέρνησης που αρνείται την ύπαρξη ομοφυλοφίλων στην Τσετσενία και απαξιώνει τις καταγγελίες αυτές χαρακτηρίζοντάς τες ως «ψεύδη και απόλυτη παραπληροφόρηση»· υπενθυμίζει στις αρχές ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης είναι οικουμενικά και ισχύουν για όλους· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όσων εξακολουθούν να κρατούνται παράνομα· προτρέπει τις ρωσικές αρχές να εξασφαλίσουν τη νομική και φυσική προστασία των θυμάτων, καθώς και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων που έχουν εργαστεί στην υπόθεση αυτή·

3.  σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Πούτιν ανέθεσε στο ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών και στον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα να ερευνήσουν τα γεγονότα στην Τσετσενία, και ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο της Ευρώπης να προσφέρουν υλική και συμβουλευτική στήριξη στις ρωσικές αρχές στην εν λόγω έρευνα·

4.  καλεί τις αρχές της Τσετσενίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συμμορφωθούν με την εσωτερική νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις και να τηρούν το κράτος δικαίου, να προωθούν την ισότητα, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τα οικουμενικά πρότυπα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και να υποστηρίζουν τη δράση αυτή με μέτρα όπως η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η προώθηση νοοτροπίας ανεκτικότητας και ένταξης με βάση την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων·

5.  εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για το κλίμα ατιμωρησίας που επιτρέπει τη διάπραξη των ενεργειών αυτών, και ζητεί την ανάπτυξη νομικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αποτελεσματική δίωξη των δραστών των βιαιοπραγιών αυτών σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία και η κυβέρνησή της φέρουν την τελική ευθύνη για τη διερεύνηση αυτών των πράξεων, την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και την προστασία όλων των Ρώσων πολιτών από παράνομες καταχρηστικές συμπεριφορές·

6.  ζητεί, επειγόντως, την άμεση, ανεξάρτητη, αντικειμενική και διεξοδική διερεύνηση των φυλακίσεων, των βασανιστηρίων και των φόνων, έτσι ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί τους και να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ομάδας εργασίας, με επικεφαλής τον Ρώσο Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο οποίος διερευνά το ζήτημα· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών μελών στη Ρωσία να παρακολουθούν ενεργά την έρευνα, και να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειες συνεργασίας με τα θύματα, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τους δημοσιογράφους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο·

7.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας, να βοηθήσει όσους διέφυγαν από την Τσετσενία και να φέρει στο φως αυτή την εκστρατεία καταχρήσεων·

8.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, με τη χρησιμοποίηση σαφών δεικτών αναφοράς· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει και να δημοσιεύσει διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών σε όλες τις τρίτες χώρες, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών διαφορών και κενών υλοποίησης και τη διόρθωσή τους·

9.  σημειώνει με ανησυχία, ως βήμα οπισθοδρόμησης, την έγκριση, εκ μέρους της Ρωσίας, της νέας νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένης της βίας εις βάρος παιδιών· υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία που ανέχεται τη βία εντός της οικογένειας κινδυνεύει να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τα θύματα όσο και για την κοινωνία συνολικά· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εξακολουθήσουν να προωθούν την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, να προστατεύουν όσους είναι ευάλωτοι και να στηρίζουν τα θύματα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Τσετσενίας.

(1)

ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0502.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου