Postopek : 2017/2688(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0349/2017

Predložena besedila :

B8-0349/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0231

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 331kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.774v01-00
 
B8-0349/2017

k vprašanju za ustni odgovor B8-0219/2017

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji v Rusiji (2017/2688(RSP))


Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji v Rusiji (2017/2688(RSP))  
B8-0349/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji,

–  ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov,

–  ob upoštevanju ustave Ruske federacije, zlasti 2. poglavja o človekovih in državljanskih pravicah in svoboščinah,

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta z dne 24. junija 2013 za spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 16. junija 2016 o enakosti LGBTI,

–  ob upoštevanju smernic Evropske unije o zagovornikih človekovih pravic, o mučenju in slabem ravnanju ter o zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete(1),

–  ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN za človekove pravice z dne 13. aprila 2017 o kršitvah pravic homoseksualcev in njihovem pridržanju v Čečeniji,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015–2019,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2016 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015(2),

–  ob upoštevanju izjave predstavnika podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 6. aprila 2017 o kršenju človekovih pravic homoseksualcev v Čečeniji,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo (PP/VP) o izvajanju smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji v Rusiji (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so v ruskem neodvisnem časniku Nova gazeta 1. aprila 2017 objavili prva poročila, da so v ruski avtonomni republiki Čečeniji ugrabili in zadržali več kot sto homoseksualnih ali domnevno homoseksualnih moških, pri tem pa naj bi šlo za usklajeno akcijo, ki so jo domnevno organizirale republiške oblasti in varnostne sile na neposredni ukaz čečenskega predsednika Ramzana Kadirova;

B.  ker je Nova gazeta poročala, da so z ugrabljenimi slabo ravnali, jih mučili in prisilili razkriti identiteto drugih lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev; ker so tudi poročali, da so vsaj tri moške ubili – dva sta umrla zaradi slabega ravnanja v priporu, tretjega pa je „iz časti“ umorila lastna družina;

C.  ker sta prva poročila ločeno potrdili organizaciji Human Rights Watch in International Crisis Group, katerih viri na terenu so potrdili, da policija in varnostne sile iščejo in zapirajo domnevno homoseksualno usmerjene moške;

D.  ker žrtve večinoma ne iščejo pravnega varstva, saj se bojijo povračilnih ukrepov lokalnih organov; ker so (domnevni) geji še posebno ranljivi zaradi velike homofobije v družbi in jim grozi, da jih iz časti umorijo lastni sorodniki,

E.  ker po letih groženj in zatiranja skoraj ni neodvisnih novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, ki bi lahko delali v tej regiji; ker čečenski državni uradniki in duhovniki grozijo časniku, ki je prvi razkril nasilni pogrom nad homoseksualci;

F.  ker je Ruska federacija podpisnica več mednarodnih pogodb o človekovih pravicah in kot članica Sveta Evrope tudi Evropske konvencije o človekovih pravicah in je torej dolžna poskrbeti za varnost vseh, ki bi lahko bili ogroženi, tudi zaradi svoje spolne usmerjenosti; ker je Rusija dolžna preiskati kazniva dejanja čečenskih oblasti in ima tudi sredstva za to; ker je bila homoseksualnost v Ruski federaciji dekriminalizirana leta 1993;

G.  ker so lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci in interseksualci zaščiteni po veljavnem mednarodnem pravu človekovih pravic in po ruski nacionalni zakonodaji; ker pa je treba vseeno pogosto sprejeti izrecne ukrepe, da se jim zagotovi polno spoštovanje človekovih pravic, saj jim lahko zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete v šoli, na delovnem mestu in nasploh v družbi pa tudi v družini dodatno grozi diskriminacija, ustrahovanje in pregon; ker je naloga in odgovornost policije, sodstva in javnih organov, da se bojujejo proti tem oblikam diskriminacije in ukrepajo zoper negativna družbena stališča;

H.  ker je Rusija 7. marca 2017 sprejela zakon, ki dekriminalizira nasilje v družini, in je „pretepanje znotraj družine“ iz kaznivega dejanja spremenila v upravni prekršek ter ublažila sankcije za kršitelje; ker je Evropski parlament o tej problematiki razpravljal že na svojem zasedanju med 13. in 16. marcem 2017 v Strasbourgu;

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil o samovoljnem pridržanju in mučenju domnevnih homoseksualcev v Republiki Čečeniji v Ruski federaciji; poziva oblasti, naj prekinejo to kampanjo preganjanja, mednarodnim organizacijam za človekove pravice pa dovolijo izvesti verodostojno preiskavo domnevnih kaznivih dejanj;

2.  obsoja izjavo tiskovnega predstavnika čečenske vlade, v kateri je zanikal obstoj homoseksualcev v Čečeniji in poročilo zavrnil kot „laži in popolne dezinformacije“; opominja oblasti, da je pravica do svobode zbiranja, združevanja in izražanja univerzalna pravica in velja za vse; poziva, naj takoj izpustijo tiste, ki so še vedno nezakonito pridržani; poziva ruske oblasti, naj pravno in fizično zaščitijo žrtve pa tudi zagovornike človekovih pravic in novinarje, ki so se ukvarjali s to zadevo;

3.  ugotavlja, da je predsednik Putin naročil ruskemu ministrstvu za notranje zadeve in zveznemu tožilcu, naj raziščeta dogodke v Čečeniji, ter poziva Komisijo, države članice in Svet Evrope, naj ruskim oblastem ponudijo materialno podporo in svetovanje pri tej preiskavi;

4.  poziva čečenske in ruske oblasti, naj spoštujejo nacionalno zakonodajo in mednarodne obveznosti ter naj spoštujejo načelo pravne države, uveljavljajo enakost, nediskriminacijo in splošne standarde človekovih pravic, tudi za lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce, in podpirajo te dejavnosti z ukrepi, kot so ozaveščanje in spodbujanje kulture strpnosti in vključevanja, enakosti in nediskriminacije;

5.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi ozračja nekaznovanosti, ki omogoča tovrstna dejanja, in poziva, da bi v sodelovanju s civilno družbo oblikovali pravne in druge ukrepe za preprečevanje in spremljanje teh nasilnih dejanj in dejanski pregon njihovih storilcev; poudarja, da Rusija in ruska vlada nosita končno odgovornost za preiskavo teh dejanj, privedbo storilcev pred sodišče in zaščito vseh ruskih državljanov pred nezakonitimi kršitvami;

6.  nujno poziva k takojšnji neodvisni, objektivni in temeljiti preiskavi zapiranja, mučenja in umorov, da bi naročnikom in storilcem sodili in odpravili nekaznovanost; v zvezi s tem pozitivno gleda na ustanovitev delovne skupine pod vodstvom ruske varuhinje človekovih pravic, ki zadevo preiskuje; poziva delegacijo EU ter veleposlaništva in konzulate držav članic v Rusiji, naj dejavno spremljajo preiskavo in še okrepijo prizadevanja za sodelovanje z žrtvami in ogroženimi lezbijkami, geji, biseksualci, transseksualci in interseksualci, novinarji in zagovorniki človekovih pravic;

7.  poziva Komisijo, naj sodeluje z mednarodnimi organizacijami za človekove pravice in rusko civilno družbo, pomaga tistim, ki so pobegnili iz Čečenije ter naj javno spregovori o tej kampanji nasilja;

8.  odločno poudarja, da je treba izvajanje smernic stalno ocenjevati z jasnimi referenčnimi merili; poziva Komisijo, naj izvede in objavi izčrpno oceno o tem, kako smernice izvajajo delegacije EU in diplomatska predstavništva držav članic v vseh tretjih državah, da bi odkrila in odpravila morebitne razlike in vrzeli pri izvajanju;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Rusija s sprejetjem novega zakona o boju proti nasilju v družini in nasilju nad otroki napravila korak nazaj; poudarja, da utegne imeti ta zakon, ki dopušča nasilje v družini, hude posledice za žrtve in vso družbo; poziva Evropsko komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej spodbujata odpravljanje nasilja v družini in varstvo ranljivih oseb ter naj podpirata njegove žrtve v Evropi in drugod;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu in Komisiji, visokemu komisarju OZN za človekove pravice ter vladama Ruske federacije in Republike Čečenije.

(1)

UL C 93, 24.3.2017, str. 21.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0502.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov