Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0350/2017

Předložené texty :

B8-0350/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH USNESENÍ
PDF 277kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0219/2017

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI osob), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI osob), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (2017/2688(RSP))  
B8-0350/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a o situaci v Čečensku,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a intersexuálně orientovanými (LGBTI) osobami, které přijala Rada dne 24. června 2013,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 32/2 ze dne 30. června 2016 o ochraně před násilím a diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán Evropské unie pro lidská práva a demokracii,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její článek 21,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na její článek 19,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–  s ohledem na prohlášení Evropské služby pro vnější činnost ze dne 6. dubna 2017 o porušování lidských práv homosexuálů v Čečensku;

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity(1),

–  s ohledem na společnou tiskovou konferenci místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, která se konala dne 24. dubna 2017 v Moskvě,

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi (místopředsedkyni, vysoké představitelce) ohledně provádění obecných zásad Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI osob), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Čečensko je poloautonomní republikou v rámci Ruské federace; vzhledem k tomu, že homofobie je v tomto převážně muslimském regionu značně rozšířená;

B.  vzhledem k tomu, že práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI osob) v Rusku dlouhodobě vyvolávají mezinárodní obavy, protože LGBTI osoby jsou vystaveny nepřátelství, diskriminaci, násilí, věznění a smrti;

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli byla trestnost homosexuality zrušena v Rusku již před 20 lety, homofobní a transfobní násilí, diskriminace a pronásledování v posledních letech značně vzrostly, a to i prostřednictvím právních předpisů a dalších omezení práv osob z důvodu jejich sexuální orientace nebo genderové identity;

D.  vzhledem k tomu, že čečenský právní řád ukládá za sexuální vztahy mezi muži trest smrti, i když byl tento trest oficiálně pozastaven;

E.  vzhledem k tomu, že od března 2017 bylo v důsledku násilného zákroku čečenských orgánů uneseno a zadrženo nejméně 100 homosexuálních a bisexuálních mužů, včetně některých, kteří byli považováni za homosexuály;

F.  vzhledem k tomu, že tyto zákroky byly zahájeny v okamžiku, kdy jedna skupina sídlící v Moskvě a zastupující práva homosexuálů začala předkládat žádosti o povolení demonstrovat v ruských provinčních městech; vzhledem k tomu, že i když žádná z těchto demonstrací nebyla plánována v Čečensku, orgány toho využily coby záminky k zadržení místních homosexuálů a těm, kteří jsou za homosexuály považováni;

G.  vzhledem k tomu, že zadržení byli až v šesti oddělených táborech biti a mučeni a nejméně tři muži byli zabiti; vzhledem k tomu, že přesný počet těch, kteří byli zadrženi nebo zabiti, je obtížné získat a ověřit, a je pravděpodobné, že počet těch, kteří byli zadrženi nebo zabiti, je vyšší;

H.  vzhledem k tomu, že mnoho zadržených bylo v tajných táborech a násilně zmizelo; vzhledem k tomu, že jiní se vrátili ke svým rodinám s vážnými zraněními zapříčiněnými mučením a ponižováním;

I.  vzhledem k tomu, že u některých unesených orgány následně prozradily jejich homosexualitu jejich příbuzným, kteří pak byli vybízení k provedení „vraždy ze cti“; vzhledem k tomu, že někteří z nich byli rovněž mučeni, aby odhalili jména dalších homosexuálů, které znají;

J.  vzhledem k tomu, že novinářům pracujícím pro noviny Novaja Gazeta, kteří informovali o těchto událostech, bylo údajně vyhrožováno smrtí za jejich práci;

K.  vzhledem k tomu, že čečenské orgány popřely všechna obvinění a žádaly, aby novináři prozradili jména dotazovaných obětí;

L.  vzhledem k tomu, že mluvčí prezidenta Vladimíra Putina původně stál za popírajícími tvrzeními čečenské vlády, že muži podezíráni z toho, že jsou homosexuálové, jsou zadržováni, mučeni a zabíjeni;

M.  vzhledem k tomu, že prezident Putin podpořil dne 5. května 2017 vyšetřování těchto obvinění;

N.  vzhledem k tomu, že desítky homosexuálních mužů údajně opustily zemi kvůli probíhající kampani pronásledování ze strany bezpečnostních sil;

O.  vzhledem k tomu, že policie v Petrohradu a v Moskvě zadržela aktivisty působící v oblasti LGBTI, kteří se pokoušeli informovat o pronásledování homosexuálních mužů v Čečensku a žádali vyšetřování;

P.  vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva, Evropská unie, členské státy EU, Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a další organizace společně odsoudily pronásledování a násilí vůči homosexuálům mužů v Čečensku jako závažné porušení povinností Ruska vyplývajících z mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že tato záležitost vedla k řadě protestů před velvyslanectvími Ruska po celém světě;

Q.  vzhledem k tomu, že diskriminace, násilí, mučení a věznění kohokoli na základě jeho sexuální orientace nebo genderové identity je nepřijatelným porušením lidské důstojnosti a je v rozporu se základními hodnotami Evropské unie;

R.  vzhledem k tomu, že v červnu 2013 ruský prezident Vladimir Putin podepsal nový federální zákon „za účelem ochrany dětí před informacemi obhajujícími popírání tradičních rodinných hodnot“, který byl všeobecně odsouzen jako „zákon proti homosexuálům“; vzhledem k tomu, že zákon je kritizován za to, že vede k zesílení homofobního násilí;

1.  odsuzuje všechny formy diskriminace a násilí, včetně násilí vůči osobám na základě jejich sexuální orientace nebo genderové identity;

2.  opakuje své přesvědčení, že všechny lidské bytosti se rodí svobodné a požívají stejných práv a důstojnosti, bez jakéhokoli rozlišování;

3.  odsuzuje nedávné zadržení, mučení a vraždy mužů v Čečensku na základě jejich sexuality, či údajné sexuality, jako trestné činy z nenávisti a požaduje, aby všechny osoby, které byly zadrženy, byly okamžitě propuštěny bez obvinění;

4.  odsuzuje čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova za jeho pohrůžky ohledně „likvidace“ LGBTI komunity v regionu „do začátku měsíce ramadánu“ a za to, že nezabránil pronásledování homosexuálních mužů orgány pod svou kontrolou;

5.  připomíná ruské vládě, že i při respektování vnitrostátní jurisdikce a zvyklostí nese odpovědnost za ochranu práv všech svých občanů a zajištění toho, aby všichni lidé byli chráněni před všemi formami diskriminace a násilí;

6.  bere na vědomí, že prezident Putin přislíbil vyzvat ruského nejvyššího státního zástupce a ministra vnitra, aby prozkoumali obvinění, a požaduje, aby jakékoli takové šetření bylo důkladné, nezávislé, důvěryhodné a provedeno co nejdříve;

7.  trvá na tom, aby se každý, kdo se zapojil do násilných zmizení, zadržování bez obvinění, mučení a vražd homosexuálních mužů v Čečensku, zodpovídal ze svých činů a obdržel odpovídající trest podle zákona;

8.  připomíná ruským a čečenským orgánům jejich povinnosti vyplývající z regionálních, vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů; dále připomíná ruské vládě mezinárodní úmluvy o rovnosti a boji proti diskriminaci, jichž je smluvní stranou;

9.  požaduje, aby byli okamžitě bez obvinění propuštěni aktivisté zatčení v Petrohradě a v Moskvě, kteří se pokoušeli informovat o pronásledování homosexuálních mužů v Čečensku a žádali vyšetřování;

10.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Ruská federace v červnu 2016 hlasovala proti rezoluci Rady OSN pro lidská práva o ochraně proti násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity;

11.  je přesvědčen, že vztahy mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a Ruskou federací se mohou zlepšit pouze v případě, že Ruská federace zruší svou protiprávní anexi Krymu, ukončí své agresivní jednání na východní Ukrajině, v Gruzii, Moldavsku a na jiných místech v regionu a přijme bezodkladná opatření na ochranu svých občanů při plném dodržování zásad v oblasti lidských práv a mezinárodních úmluv;

12.  připomíná ruským a čečenským orgánům, že regionální, kulturní a náboženské hodnotové systémy by neměly být využívány jako ospravedlnění pro tolerování diskriminace, násilí, mučení nebo zadržování jednotlivců či skupin, a to i z důvodu sexuální orientace či genderové identity, nebo pro podílení se na takových aktech;

13.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že beztrestnost je i v Rusku nadále významným činitelem při porušování lidských práv, ať už v podobě násilných zmizení, zadržování bez obvinění, diskriminace, mučení nebo zabíjení;

14.  vyjadřuje znepokojení nad nárůstem diskriminace a homofobního a transfobního násilí v Rusku, podpořeného přijetím nedávných právních předpisů;

15.  vybízí k mezinárodní spolupráci s cílem zvýšit povědomí o násilí a diskriminaci vůči osobám na základě jejich sexuální orientace nebo genderové identity a řešit příčiny takového jednání a rovněž nabídnout ochranu obětem takového zneužívání;

16.  odsuzuje zprávy o zastrašování a vyhrožování smrtí vůči obhájcům lidských práv, novinářům a dalším osobám, které usilují o odhalení případů diskriminace a násilí vůči LGBTI osobám v Ruské federaci, včetně Čečenska, a nabízí svou podporu při pokračování v této činnosti, jakož i při poskytování pomoci obětem;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, prezidentovi Ruské federace, členům ruské Státní dumy a prezidentovi a vládě Čečenské republiky.

 

(1)

Úř. věst. 93, 24.3.2017, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí