Procedūra : 2017/2688(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0350/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0350/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0231

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 490kWORD 54k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0349/2017
15.5.2017.
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0219/2017, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu jo īpaši attiecībā uz (šķietami) homoseksuālo vīriešu vajāšanu Čečenijā (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu jo īpaši attiecībā uz (šķietami) homoseksuālo vīriešu vajāšanu Čečenijā (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un par situāciju Čečenijā,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās pamatnostādnes par lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanu un aizsardzību,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomes 2016. gada 30. jūnija Rezolūciju 32/2 par aizsardzību pret vardarbību un diskrimināciju, kas notiek seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības stratēģisko satvaru un rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 19. pantu,

–  ņemot vērā Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta 2017. gada 6. aprīļa paziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem pret homoseksuāliem vīriešiem Čečenijā,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 16. jūnija secinājumus par LGBTI līdztiesību,

–  ņemot vērā tā 2014. gada 4. februāra rezolūciju par ES Ceļvedi pret homofobiju un diskrimināciju, kas notiek seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ(1),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Frederikas Mogerīni un Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova kopīgo preses konferenci Maskavā 2017. gada 24. aprīlī,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai (PV/AP) par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu jo īpaši attiecībā uz (šķietami) homoseksuālo vīriešu vajāšanu Čečenijā (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Čečenija ir daļēji autonoma republika Krievijas Federācijas sastāvā; tā kā reģionā, kuru apdzīvo galvenokārt musulmaņi, homofobija ir plaši izplatīta;

B.  tā kā lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu tiesības Krievijā ilgu laiku ir radījušas bažas starptautiskā mērogā, LGBTI personām saskaroties ar naidīgumu, diskrimināciju, vardarbību, tiekot apcietinātām un nonāvētām;

C.  tā kā, lai gan pirms 20 gadiem homoseksualitāte Krievijā tika dekriminalizēta, pēdējos gados ir būtiski pieaugusi homofobiska un transfobiska vardarbība, diskriminācija un vajāšana, tostarp ar likumdošanas un citu cilvēktiesību ierobežojumu palīdzību seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ;

D.  tā kā Čečenijas tiesību kodeksā par seksuālām attiecībām starp vīriešiem ir paredzēts nāvessods, lai gan tas oficiāli ir apturēts;

E.  tā kā kopš 2017. gada marta Čečenijas iestāžu īstenota vardarbīga vajāšana ir izraisījusi vismaz 100 geju un biseksuālu vīriešu, tostarp vairāku tādu vīriešu, kas tika uzskatīti par gejiem, nolaupīšanu un aizturēšanu;

F.  tā kā vajāšana sākās tad, kad Maskavā esoša geju tiesību aizstāvju grupa sāka iesniegt pieprasījumus rīkot demonstrācijas Krievijas provinču pilsētās; tā kā, lai gan neviena no šīm demonstrācijām netika plānota Čečenijā, iestādes to izmantoja par ieganstu sākt vietējo homoseksuālo un par tādiem uzskatīto vīriešu tvarstīšanu;

G.  tā kā tos, kurus aizturēja līdz pat sešās atsevišķās nometnēs, sita un spīdzināja, bet vismaz trīs vīrieši tika nogalināti; tā kā ir grūti uzzināt un pārbaudīt aizturēto un/vai nogalināto personu precīzu skaitu un tā kā šo aizturēto vai nogalināto personu skaits, visticamāk, ir lielāks;

H.  tā kā daudzi no aizturētajiem tika turēti slepenās nometnēs un piespiedu kārtā ir pazuduši; tā kā citi atgriezās pie savām ģimenēm ar smagiem ievainojumiem, kas iegūti pēc spīdzināšanas un pazemošanas;

I.  tā kā vairākus no šiem aizturētajiem iestādes vēlāk “atdeva” to radiniekiem, kas pēc tam tika mudināti veikt “goda slepkavības”; tā kā vairāki no viņiem tika arī spīdzināti, lai atklātu citu viņiem zināmu geju vārdus;

J.  tā kā žurnālisti, kas strādā laikrakstā “Novaya Gazeta”, kurā tika atklāta vajāšana, kā tiek stāstīts, par sava darba veikšanu ir saņēmuši nāves draudus;

K.  tā kā Čečenijas iestādes ir noliegušas visus apgalvojumus un pieprasījušas, lai žurnālisti nosauktu intervētos upurus;

L.  tā kā Krievijas prezidenta Vladimira Putina runasvīrs sākotnēji atbalstīja Čečenijas valdības noliegumus, ka vīrieši, kas tiek uzskatīti par gejiem, tiek aizturēti, spīdzināti un nogalināti;

M.  tā kā 2017. gada 5. maijā prezidents Putins atbalstīja apsūdzību izmeklēšanu;

N.  tā kā dučiem homoseksuālu vīriešu, kā tiek stāstīts, ir aizbēguši no Čečenijas sakarā ar drošības spēku veikto vajāšanas kampaņu;

O.  tā kā policija Sanktpēterburgā un Maskavā aizturēja LGBTI aktīvistus, kas mēģināja palielināt informētību par homoseksuālu vīriešu vajāšanu Čečenijā un prasīja tās izmeklēšanu;

P.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome, Eiropas Savienība, ES dalībvalstis, Eiropas Padome, Eiropas Drošības un sadarbības organizācija un citi ir nosodījuši vajāšanu un vardarbību pret homoseksuāliem vīriešiem Čečenijā kā Krievijas saistību, kuras noteiktas starptautiskajās tiesībās, nopietnus pārkāpumus; tā kā šis jautājums ir izraisījis daudzus protestus pie Krievijas vēstniecībām visā pasaulē;

Q.  tā kā personas diskriminācija, vardarbība, spīdzināšana un apcietināšana seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ ir nepieņemami cilvēka cieņas pārkāpumi un nav savienojami ar Eiropas Savienības pamatvērtībām;

R.  tā kā 2013. gada jūnijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja federālo likumu ar nosaukumu “Lai aizsargātu bērnus no informācijas, kas iestājas par tradicionālo ģimenes vērtību noliegšanu”, kas tika plaši nosodīts kā “pretgeju likums”; tā kā šis likums tika kritizēts par to, ka tas veicina homofobisku vardarbību;

1.  nosoda visu veidu diskrimināciju un vardarbību, tostarp pret cilvēkiem to seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ;

2.  atkārtoti pauž pārliecību, ka visi cilvēki piedzimst brīvi, ar vienlīdzīgu cilvēcisko cieņu un tiesībām, bez jebkādām atšķirībām;

3.  nosoda nesen Čečenijā veiktās vīriešu aizturēšanas, spīdzināšanas un slepkavības viņu seksuālās orientācijas vai šķietamās seksuālās orientācijas dēļ kā naida noziegumus un pieprasa, lai visi tie, kas ir aizturēti, tiktu nekavējoties atbrīvoti bez apsūdzības izvirzīšanas;

4.  nosoda Čečenijas prezidenta Ramzana Kadirova draudus “likvidēt” LGBTI kopienu reģionā “līdz Ramadāna sākumam” un to, ka viņš nav novērsis homoseksuālu vīriešu vajāšanu, ko īsteno viņa kontrolē esošās iestādes;

5.  atgādina Krievijas valdībai, ka, respektējot valsts jurisdikciju un ieražas, tā ir atbildīga par visu savu iedzīvotāju tiesību aizsardzību un par to, lai nodrošinātu, ka visi cilvēki ir pasargāti no jebkura veida diskriminācijas un vardarbības;

6.  norāda, ka prezidents Putins ir solījis pieprasīt Krievijas ģenerālprokuroram un iekšlietu ministram izmeklēt šos apgalvojumus, un uzstāj, ka ikvienai šādai izmeklēšanai ir jābūt rūpīgai, neatkarīgai, ticamai un veiktai steidzamības kārtā;

7.  uzstāj, lai ikviens, kas ir iesaistīts homoseksuālu vīriešu piespiedu pazušanā, aizturēšanā bez apsūdzības izvirzīšanas, spīdzināšanā un slepkavībās, atbildētu par saviem noziegumiem un saņemtu atbilstīgu sodu saskaņā ar likumu;

8.  atgādina Krievijas un Čečenijas iestādēm par to atbildību saskaņā ar reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem; vēlreiz atgādina Krievijas valdībai par starptautiskajām konvencijām par līdztiesību un diskriminācijas apkarošanu, kuru dalībvalsts tā ir;

9.  aicina nekavējoties bez apsūdzības izvirzīšanas atbrīvot Sanktpēterburgā un Maskavā par centieniem paaugstināt informētību arestētos aktīvistus, kas prasīja veikt izmeklēšanu par homoseksuālo vīriešu vajāšanu Čečenijā;

10.  pauž dziļu nožēlu par to, ka Krievijas Federācija nobalsoja pret 2016. gada jūnija ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju par aizsardzību pret vardarbību un diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ;

11.  uzskata, ka attiecības starp ES, tās dalībvalstīm un Krievijas Federāciju var uzlaboties tikai tad, ja pēdējā anulē tās īstenoto Krimas nelikumīgo aneksiju, izbeidz agresīvo darbību Austrumukrainā, Gruzijā, Moldovā un citviet šajā reģionā un veic steidzamus pasākumus, lai aizsargātu savus iedzīvotājus, pilnībā ievērojot cilvēktiesību principus un starptautiskās konvencijas;

12.  atgādina Krievijas un Čečenijas iestādēm, ka reģionālo, kultūras un reliģisko vērtību sistēmas nebūtu jāizmanto par ieganstu diskriminācijas, vardarbības, spīdzināšanas un/vai personu vai grupu aizturēšanas, tostarp seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ, attaisnošanai vai uzsākšanai;

13.  pauž bažas, ka nesodāmība joprojām ir būtisks cilvēktiesību pārkāpšanas faktors tostarp Krievijā, kur notiek piespiedu pazušana, aizturēšana bez apsūdzības izvirzīšanas, diskriminācija, spīdzināšana un slepkavības;

14.  pauž bažas par homofobiskas un transfobiskas diskriminācijas un vardarbības pieaugumu Krievijā, tostarp līdz ar nesen pieņemtu tiesību aktu stāšanos spēkā;

15.  mudina uz starptautisko sadarbību, lai palielinātu informētību par vardarbību un diskrimināciju pret cilvēkiem to seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ un lai risinātu šādu darbību iemeslus, kā arī lai sniegtu aizsardzību tiem, kas cieš no šādas vardarbības;

16.  nosoda ziņojumus par iebiedēšanu un nāves draudiem tiem cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un citiem, kas cenšas atklāt gadījumus, kad tikusi īstenota diskriminācija un vardarbība pret LGBTI personām Krievijas Federācijā, un piedāvā savu atbalstu, lai viņi turpinātu veikt šo darbu, kā arī sniegtu palīdzību upuriem;

17.  uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, EĀDD, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Krievijas Federācijas prezidentam, Krievijas Valsts Domes locekļiem un Čečenijas Republikas prezidentam un valdībai.

(1)

OV 93, 24.3.2017, 21. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika