Procedură : 2017/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0350/2017

Texte depuse :

B8-0350/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0231

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 415kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.775v01-00
 
B8-0350/2017

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0219/2017

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia (2017/2688(RSP))


Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia (2017/2688(RSP))  
B8‑0350/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Rusia și situația din Cecenia,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Orientările pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu la 24 iunie 2013,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului 32/2 din 30 iunie 2016 privind protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen,

–  având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 19,

–  având în vedere Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate,

–  având în vedere declarația din 6 aprilie 2017 a Serviciului European de Acțiune Externă privind încălcarea drepturilor omului în cazul bărbaților homosexuali în Cecenia,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la egalitatea pentru persoanele LGBTI din 16 iunie 2016,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen(1)

–  având în vedere conferința de presă comună organizată de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și ministrul afacerilor externe din Rusia, Sergey Lavrov, la Moscova, la 24 aprilie 2017,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei vizând punerea în aplicare a orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (O-000039/2017 – B8‑0219/2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Cecenia este o republică semiautonomă care face parte din Federația Rusă; întrucât homofobia este foarte răspândită în special în regiunea musulmană;

B.  întrucât drepturile lesbienelor, homosexualilor, persoanelor transgen și intersexuale din Rusia reprezintă de mult timp o cauză de îngrijorare la nivel internațional, având în vedere că persoanele LGBTI se confruntă cu ostilitatea, discriminarea, violența, privarea de libertate și moartea;

C.  întrucât, deși homosexualitatea a fost dezincriminată în Rusia acum 20 de ani, violența homofobă și transfobă, discriminarea și persecuția au crescut în mod semnificativ în ultimii ani, inclusiv prin intermediul legislației și al altor restricții la adresa drepturilor fundamentale ale persoanelor pe motive de sexualitate și identitate de gen;

D.  întrucât codul juridic al Ceceniei impune pedeapsa cu moartea în cazul bărbaților care întrețin relații sexuale, deși aceasta a fost abolită oficial;

E.  întrucât, din martie 2017, represiunea violentă de către autoritățile cecene s-a soldat cu răpirea și plasarea în detenție a cel puțin 100 de bărbați homosexuali și bisexuali, inclusiv a unora care erau percepuți ca homosexuali;

F.  întrucât represiunea a început atunci când un grup din Moscova care militează pentru drepturile homosexualilor a început să completeze cereri pentru organizarea de demonstrații în orașele de provincie din Rusia; întrucât, deși niciuna dintre aceste demonstrații nu a fost planificată să aibă loc în Cecenia, autoritățile s-au folosit de acest pretext pentru a-i prinde pe homosexualii din regiune și pe cei percepuți ca homosexuali;

G.  întrucât cei plasați în detenție în până la șase tabere separate au fost bătuți și torturați și cel puțin trei bărbați au fost uciși; întrucât numărul exact al persoanelor plasate în detenție și/sau ucise este dificil de aflat și de verificat și se estimează că este mai mare;

H.  întrucât mulți dintre cei plasați în detenție au fost ținuți în tabere secrete, fiind victime ale disparițiilor forțate; întrucât alții au fost lăsați să se întoarcă la familiile lor, suferind de răni grave în urma torturii și a umilințelor la care au fost supuși;

I.  întrucât unii dintre cei răpiți au fost ulterior „dați de gol” de către autorități rudelor lor, care au fost apoi încurajate să recurgă la „crimele de onoare”; întrucât unii dintre aceștia au fost, de asemenea, torturați pentru a dezvălui numele altor bărbați homosexuali pe care îi cunoșteau;

J.  întrucât se pare că jurnaliștii care lucrează pentru ziarul Novaya Gazeta și care au dat publicității această represiune au fost amenințați cu moartea pentru munca pe care o desfășoară;

K.  întrucât autoritățile cecene au dezmințit toate acuzațiile și le-au solicitat jurnaliștilor să comunice numele victimelor intervievate;

L.  întrucât un purtător de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a sprijinit inițial afirmațiile guvernului cecen care negau că bărbații suspectați a fi homosexuali ar fi plasați în detenție, torturați și uciși;

M.  întrucât, la 5 mai 2017, președintele Putin a sprijinit efectuarea unei anchete privind aceste acuzații;

N.  întrucât se pare că zeci de bărbați homosexuali au fugit din Cecenia din cauza campaniei de persecuție desfășurate în prezent de forțele de securitate;

O.  întrucât poliția din Sankt Petersburg și Moscova i-au plasat în detenție pe activiștii LGBTI care încercau să sensibilizeze cu privire la persecutarea bărbaților homosexuali din Cecenia și să solicite realizarea unei anchete în acest sens;

P.  întrucât Consiliul pentru Drepturile Omului, Uniunea Europeană, statele membre ale UE, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și alte organisme au condamnat toate persecuția și violența la care sunt supuși bărbații homosexuali din Cecenia ca fiind încălcări grave de către Rusia a obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului internațional; întrucât această situație a determinat organizarea a numeroase proteste în fața ambasadelor Rusiei din întreaga lume;

Q.  întrucât discriminarea, violența, tortura și plasarea în detenție a unei persoane din cauza sexualității sau a identității sale de gen reprezintă încălcări inacceptabile ale demnității umane și sunt incompatibile cu valorile esențiale ale Uniunii Europene;

R.  întrucât, în iunie 2013, președintele rus Vladimir Putin a semnat o nouă lege federală intitulată „În scopul apărării copiilor împotriva informațiilor care promovează negarea valorilor familiale tradiționale”, care a fost condamnată la scară largă ca fiind o lege împotriva homosexualității; întrucât legea a fost criticată pentru că duce la creșterea violenței homofobe,

1.  condamnă toate formele de discriminare și de violență, inclusiv din motive de orientare sexuală sau identitate de gen;

2.  reafirmă convingerea sa că toți oamenii se nasc liberi și egali în demnitate și drepturi, fără niciun fel de distincție;

3.  condamnă recenta plasare în detenție, tortură și ucidere a bărbaților homosexuali din Cecenia din cauza homosexualității lor sau a faptului că sunt percepuți ca homosexuali ca fiind crime motivate de ură și solicită eliberarea imediată și fără punere sub acuzare a tuturor celor care au fost plasați în detenție;

4.  condamnă amenințarea făcută de președintele cecen, Ramzan Kadyrov, de a „elimina” comunitatea LGBTI din regiune „până la începerea Ramadanului” și faptul că acesta nu a împiedicat persecuția bărbaților homosexuali de către autoritățile aflate în subordinea sa;

5.  reamintește guvernului rus că are responsabilitatea de a proteja drepturile tuturor cetățenilor săi și de a garanta că toți oamenii sunt protejați împotriva tuturor formelor de discriminare și de violență, respectând, în același timp, jurisdicția și obiceiurile naționale;

6.  ia act de faptul că președintele Putin s-a angajat să solicite Procurorului general și ministrului de interne din Rusia să analizeze aceste acuzații și insistă ca orice investigații de acest gen să fie aprofundate, independente, credibile și realizate de urgență;

7.  insistă ca toate persoanele implicate în disparițiile forțate, detenția fără punere sub acuzare, tortura și uciderea bărbaților homosexuali din Cecenia să fie trași la răspundere pentru crimele lor și să li se aplice pedeapsa corespunzătoare potrivit legii;

8.  reamintește autorităților ruse și cecene responsabilitățile care le revin în temeiul dreptului regional, național și internațional; reamintește, de asemenea, guvernului rus convențiile internaționale privind egalitatea și combaterea discriminării la care este parte;

9.  solicită eliberarea imediată și fără punere sub acuzare a activiștilor arestați la Sankt Petersburg și Moscova pentru că au încercat să sensibilizeze cu privire la persecutarea bărbaților homosexuali din Cecenia și să solicite realizarea unei anchete în acest sens;

10.  regretă profund faptul că Federația Rusă a votat împotriva Rezoluției din iunie 2016 a Consiliul pentru Drepturile Omului privind protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen;

11.  consideră că relațiile dintre UE, statele sale membre și Federația Rusă pot fi îmbunătățite doar dacă aceasta din urmă anulează anexarea ilegală a Crimeii, pune capăt acțiunilor sale agresive din estul Ucrainei, Georgia, Moldova și din alte părți ale regiunii și adoptă imediat măsuri pentru a-și proteja cetățenii, respectând pe deplin drepturile omului și convențiile internaționale;

12.  reamintește autorităților ruse și cecene că sistemele de valori regionale, culturale și religioase nu ar trebui folosite ca scuză pentru a tolera sau participa la acte de discriminare, violență, tortură și/sau plasare în detenție a persoanelor sau grupurilor, inclusiv din motive de sexualitate sau identitate de gen;

13.  își exprimă îngrijorarea că impunitatea continuă să fie un factor important în încălcarea drepturilor omului, inclusiv în Rusia, prin disparițiile forțate, plasarea în detenție fără punere sub acuzare, discriminare, tortură și ucidere;

14.  își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea și violența homofobă și transfobă tot mai mare din Rusia, inclusiv prin intermediul punerii în aplicare a legislației recente;

15.  încurajează cooperarea internațională să sensibilizeze cu privire la violența și discriminarea împotriva persoanelor din cauza sexualității și identității lor de gen, pentru a identifica cauzele acestor acțiuni și pentru a oferi protecție celor care suferă de aceste abuzuri;

16.  condamnă relatările privind intimidarea și amenințarea cu moartea la adresa apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor și altor persoane care au încercat să expună cazurile de discriminare și de violență împotriva persoanelor LGBTI din Federația Rusă, inclusiv din Cecenia, și oferă sprijinul său pentru continuarea acestor acțiuni, precum și pentru oferirea de ajutor victimelor;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, președintelui Federației Ruse, membrilor Dumei și președintelui și guvernului Republicii Cecenia.

(1)

JO 93, 24.3.2017, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate