Процедура : 2016/2998(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0352/2017

Внесени текстове :

B8-0352/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0226

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 558kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0345/2017
16.5.2017
PE603.777v01-00
 
B8-0352/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP))


Хилде Вотманс, Марите Схаке от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно постигането на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (2016/2998(RSP))  
B8‑0352/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

–  като взе предвид предишните резолюции на ООН, включително Резолюция 2334/2016, приета от Съвета за сигурност на ООН на 23 декември 2016 г.,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН относно правата на човека в окупираните сирийски Голански възвишения, представен на Общото събрание на ООН на 10 януари 2017 г.,

–  като взе предвид разискването на Съвета по външни работи на ЕС от 6 януари 2017 г. относно близкоизточния мирен процес,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 януари 2016 г. относно мирния процес в Близкия изток,

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна,

–  като взе предвид доклада на Четворката от май 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията („Върховния представител“) неколкократно е изразявала своя ангажимент за възобновяване и засилване на ролята на Съюза в мирния процес;

Б.  като има предвид, че затова следва да настъпи краят на времето, през което европейската дипломация играеше ролята само на наблюдател;

В.  като има предвид, че през април 2015 г. Върховният представител назначи нов специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес („специалния представител на ЕС“);

Г.  като има предвид, че окупацията вече продължава повече от 50 години и Споразуменията от Осло бяха подписани през 1993 г.;

Д.  като има предвид, че в редица държави членки се наблюдава процес на признаване на Държавата Палестина;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз е на мнение, че при настоящата променяща се международна политическа среда близкоизточният мирен процес изисква повече от всякога засилена координация и силно единство на страните, на региона и на международната общност;

Ж.  като има предвид, че защитата на палестинското население и неговите права, включително правата на затворниците, на Западния бряг, в частност Зона „C“, и в Източен Йерусалим е от изключително значение за съхраняването на жизнеспособността на двудържавното решение;

З.  като има предвид, че през април 2017 г. Върховният комисар на ООН за правата на човека осъди факта, че органите в Газа са извършили три екзекуции в нарушение на задълженията на Палестина съгласно международното право;

И.  като има предвид, че Европейският съюз е най-големият доставчик на финансова помощ за Палестинската власт и също така е най-големият търговски партньор на Израел; като има предвид, че Израел има достъп до фондовете на ЕС по линия на „Хоризонт 2020“ и е страна по споразумения относно селскостопански, промишлени и фармацевтични продукти;

Й.  като има предвид, че успоредно с усилията за възобновяване на мирния процес съществуват конкретни проекти за сътрудничество, като например прехвърлянето на вода от Червено море в Мъртво море, което предлага визия за надежда, мир и помирение, от която регионът има толкова голяма нужда;

1.  отново изразява своята подкрепа за двудържавното решение, при което Държавата Израел, със сигурни и признати граници, и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина съжителстват в мир и сигурност, и е заявявал, че няма да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., различни от договорените между страните, включително във връзка с Йерусалим като столица на двете държави;

2.  категорично се противопоставя на всякакви действия, подкопаващи жизнеспособността на двудържавното решение, и настойчиво призовава и двете страни да демонстрират — чрез политики и действия, истински ангажимент за постигане на двудържавно решение, с цел възстановяване на доверието и създаване на възможност за преговори по същество; изисква от ЕСВД и делегациите на ЕС в Йерусалим и Тел Авив за тази цел да продължат да следят отблизо събитията на място и тяхното въздействие в по-широк план и да обмислят допълнителни действия, за да се защити жизнеспособността на двудържавното решение, която непрекъснато се подкопава от новите реалности на място;

Пречки пред двудържавното решение

3.  счита в този контекст, че наличието и изграждането на израелските селища в окупираните палестински територии, включително в Източен Йерусалим, са незаконни съгласно международното право и представляват основна пречка пред двудържавното решение;

4.  изразява съжаление, по-специално, във връзка с приемането на „Закона относно регулирането“ от Кнесета на 6 февруари 2017 г., което дава възможност за узаконяване със задна дата на селища, изградени върху палестински имоти без съгласието на законния собственик; изразява съжаление във връзка с последващото решение на израелското правителство от 30 март 2017 г. за обявяване на търгове за нови селища във вътрешната част на Западния бряг;

5.  поради това призовава Израел да демонтира предните постове, изградени след март 2001 г., в съответствие с пътната карта на Четворката от 2002 г., и да прекрати всички заселнически дейности; отново призовава израелските органи да сложат край на блокадата в Газа незабавно, при надлежно отчитане на необходимостта от защита на гражданите от терористични атаки;

6.  осъжда разрушаването на финансирани от ЕС постройки и проекти в окупираните територии; настоятелно призовава финансираните от ЕС организации, работещи на място, да работят с израелските министерства, за да се предотврати подобно разрушаване в бъдеще;

7.  припомня, че спазването на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека от страна на държавите и недържавните участници, включително търсенето на отговорност за техните действия, е крайъгълният камък на мира и сигурността в региона.

8.  изразява съжаление, че влошаващото се политическо и икономическо положение представлява предизвикателство за Палестинската власт да изложи в пълна степен водещата си роля, за да има единна палестинска позиция по време на преговорите, и затруднява борбата срещу насилието и подстрекателството, особено когато става дума за палестинската младеж;

9.  подчертава, че Палестинската власт трябва да има единна позиция по време на преговорите с Израел, като представлява не само Западния бряг, но и Ивицата Газа; призовава Хамас да приеме, че Палестинската власт представлява също така и Газа;

10.  припомня, че продължаващото насилие, неотдавнашните терористични актове срещу израелци и подбуждането към насилие по принцип са несъвместими с постигането на мирно двудържавно решение и силно изострят недоверието между общностите; изразява съжаление, че Палестинската власт продължава да обявява за мъченици палестинците, убити в Израел, докато извършват терористични нападения;

11.  призовава силите за сигурност на Палестинската власт да осъществяват напълно ефективни и своевременни операции, например премахване на незаконното въоръжаване и неутрализиране на действията на палестинските военни групировки като изстрелването на ракети към Израел;

12.  настоятелно призовава органите в Газа да спрат екзекуциите и призовава Палестинската власт да установи незабавно официален мораториум върху използването на смъртното наказание, с оглед неговото премахване;

13.  призовава двете страни да предприемат незабавни мерки за предотвратяване на всички актове на насилие срещу цивилни граждани, включително терористични действия, както и провокациите, подбудителството и разрушаването;

Нова европейска инициатива за мир: единна позиция на ЕС

14.  припомня на държавите членки декларацията от Венеция от юни 1980 г., с която държавите – членки на ЕС поеха своята отговорност в мирния процес, и призовава за нова декларация от Венеция, която да бъде приета по случай 50 години от окупацията през юни тази година; призовава Върховния представител да използва тази нова декларация, за да създаде европейска инициатива за мир;

15.  подчертава необходимостта ЕС да поеме ключова и разпознаваема роля в рамките на Четворката и в преговорите със страните, които са активни в региона; поради това приветства назначаването от Върховния представител на специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес като ясен сигнал за ангажимента на ЕС;

16.  изразява съжаление обаче, че след назначаването на специалния представител не изглежда Съюзът да играе по-голяма роля в разрешаването на конфликта; поради тази причина настоятелно призовава Върховния представител и специалния представител на ЕС да използват по-ефективно политическите отношения и институционалния опит на ЕС и неговите държави членки, тъй като те са съсредоточени върху географската близост на Европа, нейните исторически връзки и интензивен икономически обмен с региона на Близкия изток, с цел осигуряване на по-активна и ефективна политическа роля в мирния процес между израелци и палестинци и между арабските държави и Израел като цяло;

17.  във връзка с това подчертава голямото значение на продължаващите усилия за постигане на напредък по отношение на Арабската инициатива за мир, както и подновените усилия на Четворката и на Египет; признава инициативата на Франция за свикване на международна конференция за мир;

18.  подчертава, че с цел да се подкрепи една истинска европейска инициатива за мир, основно задължение на държавите членки е да допринасят активно за формирането на единна европейска позиция и да се въздържат от едностранни инициативи, които водят до отслабване на действията на ЕС;

19.  подчертава, че европейските държавни и правителствени ръководители не могат да искат от Съюза да бъде проактивен в региона, ако техните разминаващи се позиции възпрепятстват Съюза да говори с един глас чрез Върховния представител;

20.  подчертава, че бъдещото развитие на отношенията между ЕС и неговите израелски и палестински партньори ще е свързано и с техния ангажимент за постигане на траен мир въз основа на двудържавно решение;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя/върховен представител, специалния представител на ЕС, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското правителство, председателя на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

Правна информация - Политика за поверителност