Eljárás : 2017/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0355/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0355/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0231

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 279kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

a B8-0219/2017. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (2017/2688(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

–  tekintettel az Oroszországi Föderáció alkotmányára, különösen az emberek és polgárok jogairól és szabadságairól szóló 2. fejezetre,

–  tekintettel a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítését és védelmét szolgáló 2013. június 24-i európai tanácsi iránymutatásokra,

–  tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel az LMBTI-személyek egyenlőségéről szóló, 2016. június 16-i európai tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről, a kínzásról és a bántalmazás szóló európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről szóló, 2014. február 4-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi szakértőinek 2017. április 13-i nyilatkozatára a homoszexuális férfiak bántalmazásáról és fogva tartásáról Csecsenföldön,

–  tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, a 2015–2019 közötti időszakra szóló uniós cselekvési tervre,

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2015. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2016. december 14-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szóvivőjének 2017. április 6-i nyilatkozatára a homoszexuális férfiakkal szemben Csecsenföldön elkövetett emberi jogi visszaélésekről,

–  tekintettel a Bizottsághoz intézett kérdésre az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtásáról, különösen a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak csecsenföldi (Oroszország) üldöztetésével kapcsolatban (O-000039 – B8-0219/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Novaja Gazeta című független orosz napilapban 2017. április 1-jén megjelentek az első beszámolók arról, hogy az Oroszországi Föderációhoz tartozó Csecsen Autonóm Köztársaságban a csecsen elnök, Ramzan Kadirov közvetlen utasítására állítólag a köztársaság hatóságai és biztonsági erői által végrehajtott összehangolt kampány részeként több, mint száz homoszexuális vagy homoszexuálisnak vélt férfit raboltak el és vettek őrizetbe;

B.  mivel a Novaja Gazeta beszámolói szerint az elrabolt áldozatokat bántalmazták, megkínozták, és arra kényszerítették, hogy feltárják más LMBTI-személyek személyazonosságát; mivel még arról is beszámoltak, hogy hárman életüket vesztették, két személy a fogság során elszenvedett bánásmód eredményeként, egyet pedig úgynevezett „becsületbeli gyilkosság” révén saját családja ölt meg;

C.  mivel az eredeti beszámolókat a Human Rights Watch és a Nemzetközi Válság Csoport egymástól függetlenül megerősítette, és mindkét szervezet helyszíni forrásokat idéz, amelyek megerősítik, hogy a rendőrség és a biztonsági erők homoszexuálisnak vélt férfiakat vettek őrizetbe;

D.  mivel az áldozatok nagyrészt nem fordulnak az igazságszolgáltatáshoz, mert félnek a helyi hatóságok megtorlásaitól; mivel a társadalomban jelen lévő erős homofóbia és a hozzátartozók által elkövetett becsületbeli gyilkosságok kockázata miatt a homoszexuális (illetve annak vélt) személyek különösen kiszolgáltatottak;

E.  mivel az évek óta tartó fenyegetések és elnyomás miatt szinte egyetlen független újságíró vagy emberi jogi aktivista sem tud dolgozni a térségben; mivel csecsen tisztviselők és hivatalnokok megfenyegették a brutális melegellenes kampányról elsőként beszámoló napilapot;

F.  mivel az orosz rendőrség 2017. május 11-én öt aktivistát őrizetbe vett Moszkva központjában, mivel azok megpróbálták a 2 millió ember által aláírt azon petíciót az ügyészségnek átadni, amely arra szólít fel, hogy indítsanak hivatalos vizsgálatot a Csecsenföldön a homoszexuális személyek ellen elkövetett állítólagos kínzások és gyilkosságok ügyében; mivel az aktivistákat a nap során később szabadon bocsátották;

G.  mivel az Oroszországi Föderáció számos nemzetközi emberi jogi megállapodás és – az Európa Tanács tagjaként – az emberi jogok európai egyezménye aláíró fele, ennélfogva köteles garantálni minden olyan személy biztonságát, aki – többek között szexuális irányultsága folytán – veszélynek van kitéve; mivel Oroszország köteles kivizsgálni a csecsen hatóságok által elkövetett bűncselekményeket, és erre megvannak az eszközei; mivel az Oroszországi Föderáció 1993-ban törölte a homoszexualitást a bűncselekmények köréből;

H.  mivel az LMBTI-személyek az emberi jogok hatályos nemzetközi joga és Oroszország nemzeti jogszabályai értelmében védelmet élveznek; mivel azonban gyakran külön fellépés szükséges ahhoz, hogy az LMBTI-személyek maradéktalanul élvezhessék emberi jogaikat, miután a szexuális irányultság és a nemi identitás a megkülönböztetés, a zaklatás és az üldözés további kockázatait eredményezheti az iskolákban, a munkahelyeken és a társadalom egészében, továbbá a családokon belül is; mivel a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a hatóságok feladata és kötelessége, hogy küzdjenek a megkülönböztetés ezen formái ellen, és fellépjenek a negatív társadalmi megítéléssel szemben;

I.  mivel 2017. március 7-én az Oroszországi Föderáció jogszabályt fogadott el, amely megszüntette a családon belüli erőszak büntethetőségét, és a családon belüli bántalmazást bűncselekmény helyett közigazgatási vétséggé változtatta, amely kevesebb szankciót ró ki az elkövetőkre; mivel a Parlament a 2017. március 13–16-i strasbourgi plenáris ülésén megvitatta a kérdést;

1.  mélységes aggodalmának ad hangot a homoszexuális (illetve annak vélt) férfiaknak az Oroszországi Föderációhoz tartozó Csecsen Autonóm Köztársaságban történő önkényes fogva tartásáról és kínzásáról szóló beszámolók kapcsán; felszólítja a hatóságokat, hogy vessenek véget e meghurcoló kampánynak, és engedélyezzék a nemzetközi emberi jogi szervezetek számára az állítólagos bűncselekmények megbízható kivizsgálásának lefolytatását;

2.  elítéli a csecsen kormány szóvivőjének nyilatkozatát, amelyben tagadja, hogy homoszexuális személyek élnének Csecsenföldön és kétségbe vonja a jelentést, hazugságnak és abszolút félretájékoztatásnak minősítve azt; emlékezteti a hatóságokat, hogy a gyülekezés, az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadsága univerzális jogok és mindenkire vonatkoznak; felszólít az illegálisan fogva tartott személyek azonnali szabadon bocsátására; sürgeti az orosz hatóságokat, hogy biztosítsák az áldozatok, valamint az ügyön dolgozó emberijog-védők és újságírók jogi és fizikai védelmét;

3.  megjegyzi, hogy Putyin elnök utasította az orosz belügyminisztériumot és a szövetségi ügyészt a csecsenföldi események kivizsgálására, és felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az Európa Tanácsot, hogy nyújtsanak anyagi támogatást és tanácsadást az orosz hatóságoknak ehhez a vizsgálathoz;

4.  felhívja a csecsen és az orosz hatóságokat, hogy tartsák be a nemzeti jogszabályokat és a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, és tartsák fenn a jogállamiságot az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az univerzális – többek között az LMBTI-személyekre vonatkozó – emberi jogi normák előmozdítása érdekében, valamint támogassák e fellépéseket olyan intézkedésekkel, mint a figyelemfelkeltő kampányok, illetve az egyenlőségen és a megkülönböztetésmentességen alapuló tolerancia és befogadás kultúrájának előmozdítása;

5.  komoly aggodalmának ad hangot a büntetlenség légköre miatt, amely lehetővé teszi e cselekedetek megvalósulását, és felszólít jogi és egyéb intézkedéseknek a civil társadalommal együttműködésben történő kidolgozására az ilyen erőszakos cselekmények megakadályozása, figyelemmel kísérése és az elkövetők bíróság elé állítása érdekében; hangsúlyozza, hogy Oroszországot és kormányát terheli a végső felelősség e cselekmények kivizsgálása, az elkövetők bíróság elé állítása és valamennyi orosz állampolgár törvénytelen visszaélésektől való védelme vonatkozásában;

6.  sürgősséggel azonnali, független, objektív és alapos nyomozás lefolytatására szólít fel a bebörtönzések, a kínzás és a gyilkosságok ügyében annak érdekében, hogy értelmi szerzőiket és kivitelezőiket bíróság elé állítsák, és véget vessenek a büntetlenségnek; üdvözli e tekintetben az ügyet kivizsgáló orosz emberi jogi ombudsman vezetése alatti munkacsoport felállítását; felhívja az Oroszországban lévő uniós képviseleteket és a tagállamok nagykövetségeit és konzulátusait, hogy aktívan kövessék nyomon a vizsgálatot, továbbá fokozzák erőfeszítéseiket a jelenleg veszélyben lévő áldozatokkal, LMBTI-személyekkel, újságírókkal és emberijog-védőkkel való kapcsolattartás érdekében;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel és az orosz civil társadalommal, támogassa azokat, akik elmenekültek Csecsenföldről és hozza nyilvánosságra ezt a visszaélési kampányt; felhívja a tagállamokat, hogy az európai és a nemzeti joggal összhangban könnyítsék meg a menedékjog iránti kérelemre vonatkozó eljárást az ilyen áldozatok esetében;

8.  határozottan hangsúlyozza, hogy az iránymutatások végrehajtását egyértelmű referenciaértékek segítségével folyamatosan értékelni kell; sürgeti a Bizottságot, hogy végezzen és tegyen közzé alapos értékelést az iránymutatásoknak az összes harmadik országban működő uniós képviseletek és tagállami diplomáciai képviseletek általi végrehajtásáról, hogy kimutassa és orvosolja a végrehajtással kapcsolatos eltéréseket és hiányosságokat;

9.  aggodalommal állapítja meg és visszalépésnek tekinti, hogy Oroszország új jogszabályokat fogadott el a családon belüli, többek között a gyermekek elleni erőszakról; hangsúlyozza, hogy a családon belüli erőszakot toleráló jogszabályok súlyos következményekkel járhatnak mind az áldozatokra, mind a társadalom egészére nézve; felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy továbbra is mozdítsák elő a családon belüli erőszak felszámolását, a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmezését és az áldozatok támogatását Európán belül és kívül egyaránt;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak és a Bizottságnak, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az Orosz Föderáció és a Csecsen Köztársaság kormányának.

 

(1)

HL L 337., 2011.12.20., 9. o.

(2)

HL C 93., 2017.3.24., 21. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0502.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat