Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0356/2017

Předložené texty :

B8-0356/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH USNESENÍ
PDF 262kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE604.994v01-00
 
B8-0356/2017

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0219/2017

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP))


Sandra Kalniete, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP))  
B8-0356/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku,

–  s ohledem na obecné zásady EU ze dne 24. června 2013 pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami,

–  s ohledem na akční plán pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 6. dubna 2017 týkající se porušování lidských práv homosexuálů v Čečensku,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 19. dubna 2017 týkající se porušování lidských práv homosexuálů v Čečensku,

–  s ohledem na prohlášení EU o dalších zprávách o zatýkání a vraždách homosexuálů ze strany čečenské vlády vydané na zasedání Stálé rady OBSE dne 27. dubna 2017,

–  s ohledem na prohlášení vydané dne 7. dubna 2017 mluvčím ministerstva zahraničních věcí USA,

–  s ohledem na prohlášení vydané dne 13. dubna 2017 nezávislým odborníkem OSN v oblasti ochrany před násilím a diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity, hlavním zpravodajem pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování, zvláštním zpravodajem OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy, zvláštním zpravodajem OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a zvláštním zpravodajem OSN pro prosazování a ochranu práva na svobodu názoru a projevu,

–  s ohledem na prohlášení vydané dne 13. dubna 2017 ředitelem Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2017 informoval ruský list Novaja Gazeta, že bylo údajně bezpečnostními službami v Čečenské republice v Ruské federaci v rámci koordinované kampaně uneseno a zadrženo více než sto mužů považovaných za homosexuály;

B.  vzhledem k tomu, že tento list informoval, že unesení muži byli týráni, mučeni a donuceni prozradit totožnost dalších osob LGBTI; vzhledem k tomu, že se také objevily informace o tom, že nejméně tři muži byli zabiti; vzhledem k tomu, že k většině případů týrání údajně došlo v neoficiálním vězeňském zařízení poblíž města Argun;

C.  vzhledem k tomu, že čečenské orgány tato obvinění údajně odmítly a neprojevily ochotu je prošetřit a stíhat případné viníky;

D.  vzhledem k tomu, že oběti tohoto druhu činů se většinou nedovolávají spravedlnosti, neboť se obávají postihu ze strany místních orgánů;

E.  vzhledem k tomu, že novinářům listu Novaja Gazeta bylo údajně kvůli jejich článkům vyhrožováno smrtí;

F.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem několika mezinárodních dohod o lidských právech a má povinnost zajistit bezpečnost všech osob, které mohou být ohroženy;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o svévolném zadržování a mučení mužů považovaných za homosexuály v Čečenské republice v Ruské federaci; vyzývá příslušné orgány, aby tuto kampaň pronásledování ukončily; požaduje okamžité propuštění osob, které jsou stále nezákonně zadržovány;

2.  odsuzuje prohlášení čečenských orgánů, které schvalují a podněcují násilí proti osobám LGBTI; odsuzuje neochotu místních orgánů vyšetřit tato závažná porušení práv zaměřená konkrétně na určité osoby kvůli jejich sexuální orientaci a postavit viníky před soud;

3.  bere na vědomí, že prezident Putin pověřil ruské ministerstvo vnitra a federálního prokurátora, aby události v Čečensku vyšetřili; požaduje, aby bylo bezodkladně provedeno důkladné a důvěryhodné vyšetřování; žádá EU a Radu Evropy, aby ruským orgánům při tomto vyšetřování poskytly plnou podporu;

4.  připomíná Ruské federaci její mezinárodní závazky v oblasti dodržování základních svobod a boje proti diskriminaci, jak je stanoveno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech; požaduje, aby byla okamžitě přijata opatření na ochranu zranitelných osob, které by se mohly stát obětí, a aby došlo k úplné rehabilitaci všech obětí mučení;

5.  zdůrazňuje, že EU znovu potvrdila své jasné odhodlání bojovat proti všem formám diskriminace na celém světě, včetně diskriminace kvůli sexuální orientaci;

6.  vyjadřuje vážné znepokojení nad atmosférou beztrestnosti, která umožňuje, aby k takovýmto činům došlo, aniž by to mělo jakékoliv následky; požaduje nalezení pachatelů, jejich postavení před soud a potrestání;

7.  odsuzuje hrozby vůči obráncům lidských práv, novinářům a jiným osobám, které se snaží odhalovat případy diskriminace a násilí vůči osobám LGBTI;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Evropské komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, vládě a parlamentu Ruské federace a vládě a parlamentu Čečenské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí