Procedură : 2017/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0356/2017

Texte depuse :

B8-0356/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0231

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 396kWORD 43k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE604.994v01-00
 
B8-0356/2017

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0219/2017

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP))


Sandra Kalniete, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP))  
B8-0356/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–  având în vedere Orientările pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din 24 iunie 2013,

–  având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015 – 2019,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă privind încălcarea drepturilor omului în cazul bărbaților homosexuali din Cecenia din 6 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația locală a UE privind încălcarea drepturilor omului în cazul bărbaților homosexuali din Cecenia din 19 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația UE referitoare la relatările continue privind arestarea și uciderea bărbaților homosexuali de către guvernul cecen, făcută în cadrul Consiliului permanent al OSCE din 27 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA din 7 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația făcută de expertul independent al ONU privind protecția împotriva violenței și a discriminării din motive de orientare sexuală și identitate de gen, președintele raportor al Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară, Raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pe probleme de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, Raportorul special al ONU privind tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante și Raportorul special al ONU privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare din 13 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația directorului ODIHR din 13 aprilie 2017,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în aprilie 2017, ziarul Novaya Gazeta din Rusia a relatat că peste 100 de bărbați percepuți ca homosexuali au fost răpiți și închiși, se pare de către serviciile de securitate din Republica Cecenia din Federația Rusă, în cadrul unei campanii coordonate;

B.  întrucât Novaya Gazeta a relatat că bărbații răpiți au fost maltratați, torturați și forțați să divulge identitatea altor persoane LGBTI; întrucât s-a relatat, de asemenea, că cel puțin trei bărbați au fost uciși; întrucât, potrivit relatărilor, o mare parte din abuzuri s-au produs într-un centru de detenție neoficial, aflat în apropierea orașului Argun;

C.  întrucât, potrivit informațiilor existente, autoritățile din Cecenia au negat aceste acuzații și nu au dorit să investigheze aceste cazuri și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați;

D.  întrucât victimele acestor acte se abțin, în general, să ceară să li se facă dreptate, deoarece se tem de represaliile din partea autorităților locale;

E.  întrucât se pare că jurnaliștii de la Novaya Gazeta au primit amenințări cu moartea pentru munca pe care o desfășoară;

F.  întrucât Federația Rusă este semnatară a mai multor tratate internaționale privind drepturile omului și are obligația de a garanta siguranța tuturor persoanelor care s-ar putea afla în pericol,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la relatările privind cazurile de detenție arbitrară și tortură a bărbaților percepuți ca homosexuali în Republica Cecenia din Federația Rusă; invită autoritățile să pună capăt acestei campanii de persecuții; solicită eliberarea imediată a persoanelor care sunt încă deținute în mod ilegal;

2.  condamnă declarațiile autorităților cecene care tolerează și încurajează violența împotriva persoanelor LGBTI; regretă faptul că autoritățile locale nu doresc să investigheze și să urmărească penal încălcările grave la adresa persoanelor în special pe baza orientării lor sexuale;

3.  ia act de faptul că președintele Putin a cerut Ministerului Afacerilor Interne din Rusia și Procurorului federal să investigheze evenimentele din Cecenia; solicită realizarea fără întârziere a unei investigații aprofundate și credibile; solicită UE și Consiliului Europei să ofere sprijinul lor deplin autorităților din Rusia pentru realizarea acestei investigații;

4.  reamintește Federației Ruse angajamentele pe care și le-a asumat la nivel internațional cu privire la respectarea libertăților fundamentale și lupta împotriva discriminării, după cum este prevăzut în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice; solicită adoptarea imediată a unor măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile care ar putea deveni victime și reabilitarea deplină a tuturor victimelor torturii;

5.  subliniază că UE și-a reafirmat angajamentul ferm de a combate toate formele de discriminare în întreaga lume, inclusiv discriminarea din motive de orientare sexuală;

6.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la climatul de impunitate, care permite producerea unor astfel de acte fără consecințe; solicită identificarea, urmărirea penală și pedepsirea autorilor;

7.  condamnă amenințările la adresa apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor și altor persoane care au încercat să facă cunoscute cazurile de discriminare și de violență împotriva persoanelor LGBTI;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Secretarului General al Consiliului Europei, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, guvernului și parlamentului Federației Ruse, precum și guvernului și parlamentului Republicii Cecenia.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate