ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 454kWORD 47k
15.5.2017
PE605.477v01-00
 
B8-0378/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ευαισθητοποίηση στο θέμα της κοιλιοκάκης


Aldo Patriciello

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευαισθητοποίηση στο θέμα της κοιλιοκάκης  
B8‑0378/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι σήμερα θεωρείται μία από τις συχνότερες παθήσεις παγκοσμίως, πολύ συχνά η κοιλιοκάκη συνεχίζει να διαγιγνώσκεται με δυσκολία και να είναι ελάχιστα γνωστή, καθώς και ότι, λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας στην κλινική της εικόνα, οι διαγνώσεις που πραγματοποιούνται υποτιμούν την επιδημιολογική της διάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει διάφορων δεδομένων, θεωρείται πως η κοιλιοκάκη επηρεάζει ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται ανάμεσα στο 0,5 % και το 1 % του παγκόσμιου πληθυσμού (Association of European coeliac societies), καθώς και ότι η κοιλιοκάκη αποτελεί συχνή πάθηση σε όλη την Ευρώπη, αλλά η διάγνωσή της παραμένει σε μεγάλο βαθμό προβληματική, ακόμα και στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα ιατρο-κοινωνικής περίθαλψης και ευαισθητοποίησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το αρχικό της στάδιο η κοιλιοκάκη συνοδεύεται από γενική αίσθηση αδυναμίας, ενώ αργότερα προκαλεί ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, ότι με την κατάλληλη διατροφή χωρίς γλουτένη οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα κοιλιοκάκης μπορούν να αναρρώσουν πλήρως, καθώς και ότι, εάν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς, η πάθηση της κοιλιοκάκης προκαλεί μια σειρά από βλάβες στο πεπτικό σύστημα και ιδίως στο λεπτό έντερο·

1.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει έργα πρόληψης καθώς και δραστηριότητες γνωριμίας του προβλήματος αναφορικά με την εν λόγω ασθένεια, η οποία πλήττει ιδιαιτέρως ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη συνεχή μείωση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κοιλιοκάκης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου