REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 444kWORD 47k
1.4.2017
PE605.479v01-00
 
B8-0380/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par miskantes izmantošanu biodegvielas ražošanai


Mireille D’Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par miskantes izmantošanu biodegvielas ražošanai  
B8-0380/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā enerģētikas pārkārtošanas vajadzībām Eiropas Savienība ir noteikusi, ka 10 % no kopējā energopatēriņa ir jānodrošina, izmantojot biodegvielu;

B.  tā kā novatorisku otrās paaudzes biodegvielas veidu ražošana nozīmē, ka augi ir pilnvērtīgāk jāizmanto, un ir svarīgi izmantot kultūraugus, ko audzē tikai un vienīgi biodegvielas ražošanai;

C.  tā kā miskante ir daudzgadīgs graudzāļu (Poaceae) dzimtas augs, no kura var iegūt labu ražu, jo īpaši pateicoties šā auga enerģētiskās vielmaiņas procesam, kas ir C4 oglekļa piesaistes fotosintēze, un pateicoties arī tam, ka augs ir izturīgs pret kaitēkļiem, un tāpēc tas ir biodegvielas ražošanai piemērots risinājums,

1.  atgādina, ka otrās un trešās paaudzes biodegvielas veidu izstrādes procesā ir jāsaglabā pirmās paaudzes biodegvielas ražošanai Eiropas Savienībā jau izveidotie objekti;

2.  mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt programmas pētījumiem par miskantes izmantošanu biodegvielas ražošanai, kas būtu veidotas jo īpaši pēc programmas „Futurol” parauga, kuru kopš 2011. gada īsteno Francijas Valsts lauksaimniecības pētniecības institūts (INRA).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika