PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 47k
1.4.2017
PE605.479v01-00
 
B8-0380/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la folosirea Miscanthusului pentru producerea biocarburanților


Mireille D’Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la utilizarea Miscanthusului pentru producerea biocarburanților   
B8‑0380/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, pentru nevoile sale legate de tranziția energetică, Uniunea Europeană a stabilit un prag de utilizare a biocarburanților de 10%;

B.  întrucât producerea biocarburanților inovatori de a doua generație implică o valorificare mai bună a vegetației și întrucât este important să se recurgă la culturi destinate în totalitate producției de biocarburanți;

C.  întrucât Miscanthusul, plantă perenă din familia poaceelor, se caracterizează printr-o productivitate bună, datorată în special metabolismului fotosintetic de tip C4 al acesteia, și printr-o rezistență puternică față de dăunători și întrucât, din aceste motive, acesta este o soluție bună pentru producerea biocarburanților,

1.  reamintește că dezvoltarea biocarburanților de a doua și a treia generație trebuie să fie însoțită de menținerea instalațiilor existente de producere a biocarburanților de primă generație din Uniunea Europeană;

2.  încurajează Comisia și statele membre să susțină programele de cercetare privind Miscanthusul pentru nevoile în materie de producție de biocarburanți, în special pe baza modelului programului „Futurol”, dezvoltat de Institutul Național de Cercetare Agroeconomică (INRA, Franța) începând din 2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate