PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
29.5.2017
PE605.494v01-00
 
B8-0391/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eurooppalaisten perus- ja ihmisoikeusnormien noudattamisesta


Udo Voigt

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eurooppalaisten perus- ja ihmisoikeusnormien noudattamisesta  
B8‑0391/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että saksalainen asianajaja Horst Mahler tuomittiin mielipiderikosten takia yhteensä 12 vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 2009, ja hän oli sen vuoksi vangittuna 25. helmikuuta 2009–15. heinäkuuta 2015;

B.  toteaa, että uusi vankeustuomio uhkaisi merkittävästi tämän vaikeasti sairaan 81‑vuotiaan tuomitun miehen terveydellistä tilaa, ja hän yritti välttää tuomion pakenemalla Unkariin;

C.  toteaa, että Mahler esitti 12. toukokuuta 2017 turvapaikkahakemuksen Unkarin pääministerille Viktor Orbánille, mutta 15. toukokuuta 2017 Unkarin viranomaiset kuitenkin pidättivät Mahlerin;

1.  kehottaa komissiota varmistamaan, että Horst Mahlerin tapauksessa turvataan täysin eurooppalaiset perus- ja ihmisoikeusnormit;

2.  kehottaa komissiota kannustamaan Unkarin hallitusta siihen, että Unkarin viranomaiset hyväksyisivät Mahlerin oleskelulupahakemuksen;

3.  katsoo, että tuomio rauhanomaisesti ilmaistuista poikkeavista mielipiteistä on ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisen menettelyn kanssa;

4.  kehottaa Saksaa soveltamaan Horst Mahlerin tapauksessa rangaistuksen täytäntöönpanossa nk. kaksi kolmasosaa -sääntöä ja vapauttamaan Mahlerin viipymättä;

5.  kehottaa Saksan liittotasavaltaa poistamaan rikoslain 130 momentin erityisoikeuden.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö