PROJEKT REZOLUCJI
PDF 319kWORD 47k
1.6.2017
PE605.497v01-00
 
B8-0394/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przeglądu przepisów dotyczących emerytury za wysługę lat posłów do Parlamentu Europejskiego


Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu przepisów dotyczących emerytury za wysługę lat posłów do Parlamentu Europejskiego  
B8‑0394/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze aktualną, rosnącą niechęć obywateli do UE i jej instytucji;

B.  mając na uwadze, że polityka oszczędności narzucona licznym państwom członkowskim w ostatniej dekadzie doprowadziła do poważnych cięć w wydatkach publicznych na politykę społeczną, zwłaszcza w świadczeniach emerytalnych zwykłych obywateli;

C.  mając na uwadze obecny ogromny rozdźwięk pomiędzy przywilejami osób uprawiających politykę a wielkim poświęceniem wymaganym od społeczności;

1.  uważa, że należy przeprowadzić przegląd decyzji 2005/684/WE dotyczącej statutu posłów w celu zmodyfikowania art. 14, tak aby uprawnienia emerytalno-rentowe posłów do Parlamentu Europejskiego były zgodne z systemami zabezpieczenia społecznego przewidzianymi dla zwykłych obywateli poszczególnych państw członkowskich, zarówno pod względem obliczania kwoty świadczenia, jak i wymogów wiekowych oraz wymogów dotyczących okresu składkowego, gwarantujących dostęp do świadczeń emerytalnych;

2.  zgodnie z poprzednim ustępem wzywa do ponownego obliczenia świadczeń wypłacanych z budżetu UE byłym posłom, którzy uzyskali takie prawa przed wejściem i po wejściu w życie aktualnego statutu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności