Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0397/2017

Внесени текстове :

B8-0397/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 495kWORD 48k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))


Мишел Ривази, Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Юдит Саргентини, Барт Стас, Жорди Соле, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))  
B8‑0397/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид политическите споразумения на ДРК от 31 декември 2016 г. и от 18 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в ДРК,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 18 май 2011 г. относно предизвикателствата пред бъдещето на демокрацията и спазването на конституционния ред в държавите от АКТБ и ЕС,

–  като взе предвид съвместните изявления за пресата от 16 февруари 2016 г. на ООН, Африканския съюз, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на нейния говорител относно положението в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната, изборния процес и така наречения национален диалог,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 6 март 2017 г., от 17 октомври и от 23 май 2016 г. относно Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявлението от 2 септември 2015 г. на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите африкански езера относно изборите в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявленията от 2 ноември 2016 г. и от 15 август 2016 г. на специалния пратеник за региона на Големите африкански езера относно положението в региона и Източно Конго,

–  като взе предвид междинния доклад от 28 декември 2016 г. на експертната група на ООН относно Демократична република Конго,

–  като взе предвид съвместното изявление за пресата от 12 февруари 2015 г. на специалния докладчик на Африканския съюз за защитниците на правата на човека и на специалния докладчик на Африканския съюз за затворите и условията на задържане в Африка относно положението с правата на човека след събитията във връзка с изменението на избирателния закон в ДРК,

–  като взе предвид доклада на Съвместната служба на ООН за правата на човека MONUSCO-OHCHR относно нарушенията на правата на човека в ДРК във връзка със събитията от 19 декември 2016 г.,

–  като взе предвид предварителния доклад на Съвместната служба на ООН за правата на човека MONUSCO-OHCHR по разследване относно нарушения на правата на човека и насилие, извършени по време на демонстрациите в Киншаса между 19 и 21 септември 2016 г.,

–  като взе предвид доклада от 27 юли 2015 г. на върховния комисар на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в Демократична република Конго,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС от 12 декември 2016 г. и от 29 май 2017 г. относно ограничителните мерки спрямо Демократична република Конго,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано на 23 юни 2000 г. и преразгледано на 25 юни 2005 г. и 22 юни 2010 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид декларациите от Найроби от декември 2013 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в съответствие с Конституцията на Конго провеждането на изборите е следвало да се състои през 2016 г.;

Б.  като има предвид, че мандатът на президента на ДРК е ограничен от конституцията до два мандата; като има предвид, че следователно настоящият президент Джоузеф Кабила няма право да бъде президент трети мандат;

В.  като има предвид, че президентът Кабила е положил всички възможни усилия за отлагане на тези избори;

Г.  като има предвид, че на 31 декември 2016 г. управляващата партия в Конго, Алиансът на президентското мнозинство, както и основната опозиционна коалиция, Съюз на силите за социални и политически промени (Съюзът), подписаха историческо политическо споразумение след преговори, водени с посредничеството на Националната конференция на епископите на Конго (CENCO), в което се очертава политическо решение за кризата около изборите; като има предвид, че споразумението удължава мандата на президента Кабила до избирането на негов приемник преди края на 2017 г.;

Д.  като има предвид, че досега не е постигнат напредък в прилагането на споразумението и че Националната конференция на епископите на Конго се оттегли от ролята си на посредник в края на март поради достигането на положение на безизходица при прилагането на договореното;

Е.  като има предвид, че в нарушение на споразумението от декември президентът Кабила не назначи временен министър-председател от опозицията;

Ж.  като има предвид, че конституционната криза продължава да бъде придружена от жестоки репресии на опозицията, тормоз над защитници на правата на човека, убийства и побой на протестиращи, отвличания, задържания в изолация и задушаване на медиите;

З.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и на събранията в страната е силно ограничена, включително чрез използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти, политически лидери и други лица, които се противопоставят на опитите да се даде възможност президентът Кабила да остане на власт след разрешените от конституцията два мандата;

И.  като има предвид, че в конгоанската столица Киншаса силите за сигурност застреляха най-малко 20 протестиращи, които излязоха на улицата, за да искат Кабила да се оттегли след изтичането на мандата му съгласно конституцията;

Й.  като има предвид, че предишните протести през септември 2016 г. срещу оставането на власт на президента Кабила доведоха до брутални репресии срещу протестиращите и силите на опозицията; като има предвид, че ООН докладва за 422 жертви на нарушения на правата на човека в Киншаса от страна на държавни служители, включително 48 убити и 143 ранени, като осем журналисти заедно с 288 други лица са били арестувани и незаконно задържани, както и за разрушаването на помещения, принадлежащи на политически партии;

К.  като има предвид, че подкрепяната от ООН радиостанция „Радио Окапи“ и белгийският радио- и телевизионен канал на френската общност (RTBF) са били временно заглушени; като има предвид, че „Радио Франс Интернасионал“ (RFI) в Киншаса беше спряно;

Л.  като има предвид, че ООН и някои организации за защита на правата на човека заявиха, че са извършени голям брой нарушения на правата на човека от страна на държавни служители и че е отбелязан само ограничен напредък по отношение на подвеждането на водещите извършители под съдебна отговорност;

М.  като има предвид, че възникна нов конфликт в централния регион Касаи; като има предвид, че през март 2017 г. бяха убити двама от членовете на експертната група на ООН относно Конго, като същевременно в хода на същия месец бунтовници направиха засада на 40 полицейски служители и ги убиха; като има предвид, че според ООН битките между бунтовниците и правителствените трупи са довели до най-малко 500 смъртни случая и до 1 милион бежанци; като има предвид, че ООН откри 40 масови гробове; като има предвид, че въоръжените сили на ДРК са обвинени в използването на прекомерна сила в нарушение на международното хуманитарно право;

Н.  като има предвид, че на 8 март 2017 г. Върховният комисар на ООН по правата на човека, Зеид Раад ал Хюсеин, призова за създаването на анкетна комисия, която да разследва насилията в региона на Касаи;

О.  като има предвид, че положението със сигурността в източната част на страната продължава също да бъде източник на безпокойство;

П.  като има предвид, че неофициалният, или „занаятчийски“, добив на полезни изкопаеми съставлява над една пета от икономическото производство на страната и осигурява работа на милиони хора в Източно Конго; като има предвид, че той представлява готов източник на доходи както за бунтовниците, така и за корумпираните войници на правителството, а също и за търговците от съседни държави, работещи директно или с посредничеството на местни въоръжени съюзници;

Р.  като има предвид, че като част от усилията за справяне с първопричините за насилието в източната част правителството на ДРК, заедно с десет други държави и четири регионални и международни институции, прие рамка за укрепване на мира в страната през февруари 2013 г.; като има предвид, че различните мерки, предприети от правителството на Конго и неговите чуждестранни партньори, включително програмата за стабилизиране, усилията за демобилизация и реформата на сектора на сигурността, доведоха до слаби резултати;

1.  изразява дълбоко съжаление за забавянето в организацията на следващите президентски и парламентарни избори в Демократична република Конго, което представлява сериозно нарушение на конгоанската конституция;

2.  приветства политическото споразумение, постигнато между партиите в Конго, с което се очертава решение за настоящата криза, като продължава обаче да бъде сериозно загрижен във връзка с безизходната ситуация, в която се намира прилагането на споразумението;

3.  настоятелно призовава президента Кабила съответно да спазва условията на споразумението и да позволи организирането на президентски избори през 2017 г., в които той не трябва да участва;

4.  настоятелно призовава Алианса на президентско мнозинство да преговаря добросъвестно за прилагане на споразумението и да не използва тактики на забавяне, които биха дали възможност президентът Кабила да остане на власт дори за по-дълъг период;

5.  настоятелно приканва конгоанското правителство незабавно да реши нерешените въпроси, свързани с последователността на изборния график, неговия бюджет и актуализирането на избирателните списъци, за да се даде възможност за провеждането на свободни, честни и прозрачни избори през следващите месеци;

6.  припомня, че Независимата национална избирателна комисия следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси, за да се създадат условия за един всеобхватен и прозрачен процес;

7.  призовава органите на Конго да ратифицират Африканската харта за демокрация, избори и управление във възможно най-кратък срок;

8.  решително осъжда всички прояви на насилие, нарушенията на правата на човека, произволните арести и незаконните задържания, политическото сплашване на гражданското общество и на членове на опозицията, както и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване на мнение във връзка с кризата около изборите в ДРК; призовава за освобождаването на всички политически затворници; счита, че тяхното задържане представлява сериозно нарушение на основните ценности на Споразумението от Котону;

9.  припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при изпълняване на политическа длъжност; настоятелно призовава конгоанското правителство да спазва тези разпоредби в съответствие с членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону;

10.  настоятелно приканва органите на Конго да възстановят благоприятна среда за свободно и мирно упражняване на свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията и свободата на пресата;

11.  счита, че тази стъпка ще бъде от изключително значение, за да може насрочените избори да бъдат свободни и честни, ако те в крайна сметка бъдат проведени;

12.  призовава конгоанското правителство незабавно да отмени министерско постановление № 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 г. от 12 ноември 2016 г. относно регулирането на радио- и телевизионно разпръскване на чуждестранните субекти, тъй като то налага неправомерни ограничения върху правото на информация, предвидено в член 24 от конгоанската конституция;

13.  призовава органите на Конго да гарантират независимостта и отчетността на конгоанските служби за сигурност, включително националната разузнавателна агенция и полицията; призовава в тази връзка ЕС да използва съществуващите си програми в областта на правосъдието и сигурността в Демократична република Конго като средство за диалог с органите на Конго относно продължаващите репресии от страна на силите за сигурност и да разгледа възможността за прекратяване на тези програми, ако няма напредък;

14.  призовава органите на Конго да разследват, преследват и санкционират по подходящ начин офицери от силите за сигурност и разузнавателните служби и други лица, отговорни за тежките и незаконни репресии срещу активисти, опозиционни лидери и други лица, които се противопоставят на опитите на президента Кабила да удължи престоя си на власт;

15.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички задържани лица, лишени от свобода по политически причини, и за снемането на всички обвинения срещу тях; припомня, че освобождаването на политическите затворници е част от мерките за изграждане на доверие, предвидени в споразумението от декември;

16.  изразява загриженост относно неотдавнашните сведения за тежки нарушения на правата на човека и на хуманитарното право, извършени от местните милиции в региона на Касаи, включително набирането и незаконното използване на деца войници, както и убийствата на цивилни лица от членове на силите за сигурност в ДРК, които биха могли да се разглеждат като военни престъпления съгласно международното право; призовава за независимо разследване на откритите масови гробове и на проявите и нарушенията на правата на човека;

17.  отбелязва, че органите на Конго не проявяват бързина в своя план за разоръжаване, демобилизиране и реинтеграция в източната част; призовава тези органи да увеличат усилията си, а международната общност – да увеличи подкрепата си за плана;

18.  приветства усилията на органите на Конго за прилагане на законодателство , което да забранява търговията и обработката на полезни изкопаеми в райони с незаконна експлоатация на полезни изкопаеми, като например районите под контрола на въоръжените групировки; призовава органите на Конго да укрепят прилагането на законодателството за прекратяване на незаконната експлоатация на ресурсите от полезни изкопаеми на страната и настоятелно призовава ДРК да продължи да полага усилия за придържане към Инициативата за прозрачност в добивната промишленост;

19.  изразява съжаление във връзка с много снизходителния подход на ЕС по отношение на кризата в ДРК и не разбира поради каква причина ЕС все още не е започнал консултации по член 96 от Споразумението от Котону независимо от непрестанните нарушения на ключови разпоредби от страна на органите на ДРК;

20.  приветства обаче факта, че ЕС най-накрая е наложил целенасочени санкции на отговорните за репресиите срещу опозицията и за забавянето на изборите, в това число забрани за пътуване и замразяване на активите;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Африканския съюз, на Съвета на министрите на АКТБ – ЕС, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Демократична република Конго.

Правна информация - Политика за поверителност