Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0397/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0397/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 494kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))  
B8‑0397/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔK),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη ΛΔΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στις 18 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 18ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και την τήρηση της συνταγματικής τάξης στις χώρες ΑΚΕ και τις χώρες της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν Τύπου των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, την εκλογική διαδικασία και τον επονομαζόμενο εθνικό διάλογο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2017, της 17ης Οκτωβρίου 2016 και της 23ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις εκλογές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 2ας Νοεμβρίου 2016 και της 15ης Αυγούστου 2016 του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή και στο ανατολικό Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, της 28ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν Τύπου, της 12ης Φεβρουαρίου 2015, του Ειδικού Εισηγητή της Αφρικανικής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ειδικού Εισηγητή της Αφρικανικής Ένωσης για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης στην Αφρική σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τα γεγονότα που συνδέονται με την τροποποίηση του εκλογικού νόμου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (MONUSCO-OHCHR) σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ στο πλαίσιο των γεγονότων της 19ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική έκθεση της έρευνας που εκπόνησε η Κοινή Υπηρεσία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (MONUSCO-OHCHR) σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Κινσάσα μεταξύ 19ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, της 27ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία για τη ΛΔΚ και την περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, της 12ης Δεκεμβρίου 2016 και της 29ης Μαΐου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 25 Ιουνίου 2005 και στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι, του Δεκεμβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κονγκό, το 2016 θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί εκλογές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Κονγκό ορίζει ότι ο Πρόεδρος της χώρας δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ο εν ενεργεία Πρόεδρος Joseph Kabila δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει τρίτη θητεία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Kabila έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναβληθούν οι εκλογές αυτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το κυβερνών κόμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το AMP, και ο βασικός συνασπισμός της αντιπολίτευσης, ο Συνασπισμός Δυνάμεων για την Κοινωνική και Πολιτική Αλλαγή (Rally), υπέγραψαν μια πολιτική συμφωνία ορόσημο μετά από συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Εθνικής Επισκοπικής Διάσκεψης του Κονγκό (CENCO), η οποία περιέχει μια πολιτική λύση για την εκλογική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία παρατείνει τη θητεία του Προέδρου Kabila μέχρι την εκλογή διαδόχου πριν από το τέλος του 2017·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η CENCO εγκατέλειψε τον μεσολαβητικό της ρόλο στα τέλη Μαρτίου, λόγω του αδιεξόδου όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά παράβαση της συμφωνίας του Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος Kabila δεν διόρισε προσωρινό πρωθυπουργό από την αντιπολίτευση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική κρίση εξακολουθεί να συνοδεύεται από σφοδρή καταστολή της αντιπολίτευσης, παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονίες και ξυλοδαρμούς διαδηλωτών, εξαφανίσεις, κρατήσεις σε συνθήκες απομόνωσης και περιορισμό της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι στη χώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, μεταξύ άλλων με τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και άλλων ατόμων που αντιτίθενται στις προσπάθειες του Προέδρου Kabila να παραμείνει στην εξουσία πέραν του προβλεπόμενου από το Σύνταγμα ορίου των δύο θητειών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας τουλάχιστον 20 διαδηλωτές που είχαν βγει στους δρόμους για να ζητήσουν την παραίτηση του Kabila μετά τη λήξη της συνταγματικής εντολής του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016 κατά της παραμονής του Προέδρου Kabila στην εξουσία οδήγησαν σε βίαιη καταστολή των διαδηλωτών και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, έχουν καταγραφεί 422 θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κινσάσα από κρατικούς φορείς, μεταξύ των οποίων 48 θάνατοι και 143 τραυματισμοί, σύλληψη και παράνομη κράτηση οκτώ δημοσιογράφων και 288 άλλων ατόμων, και καταστροφή εγκαταστάσεων πολιτικών κομμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Okapi που στηρίζεται από τον ΟΗΕ και η βελγική ραδιοτηλεόραση της γαλλικής κοινότητας (RTBF) έχουν δεχθεί προσωρινά παρεμβολές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Radio France Internationale (RFI) στην Κινσάσα έκλεισε·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και ορισμένες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει ότι μεγάλος αριθμός παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει διαπραχθεί από κρατικούς υπαλλήλους και ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη μόνο πρόοδος στην προσαγωγή των κύριων δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ξεσπάσει μια νέα σύγκρουση στην περιοχή Kasai Central· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 δολοφονήθηκαν δύο μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τον ίδιο μήνα 40 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα των ανταρτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι μάχες μεταξύ των ανταρτών και των κυβερνητικών δυνάμεων έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 500 θανάτους και 1 εκατομμύριο πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει εντοπίσει 40 ομαδικούς τάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔΚ έχουν κατηγορηθεί για χρήση υπέρμετρης βίας κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Μαρτίου 2017, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, ζήτησε να δημιουργηθεί εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των περιστατικών βίας στην περιοχή Kasai·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στο ανατολικό τμήμα της χώρας εξακολουθεί επίσης να προκαλεί ανησυχία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη, ή «παραδοσιακή», εξορυκτική βιομηχανία αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο της οικονομικής παραγωγής της χώρας και απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους στο ανατολικό Κονγκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία αυτή είναι πηγή άμεσου εισοδήματος τόσο για τους αντάρτες όσο και για διεφθαρμένους κυβερνητικούς στρατιώτες, όπως επίσης για εμπόρους από τις γειτονικές χώρες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή μέσω τοπικών ένοπλων συμμάχων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2013, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της βίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας, η κυβέρνηση της ΛΔΚ, μαζί με 10 άλλες χώρες και τέσσερις περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, θέσπισε ένα πλαίσιο για την εδραίωση της ειρήνης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθούνται από την κυβέρνηση του Κονγκό και τους ξένους εταίρους της –συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος σταθεροποίησης, των προσπαθειών για αποστράτευση, και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας– έχουν αποφέρει πενιχρά αποτελέσματα·

1.  εκφράζει ισχυρή αποδοκιμασία για τις καθυστερήσεις στη διοργάνωση των επόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στη ΛΔΚ, πράγμα που συνιστά σοβαρή παραβίαση του Συντάγματος της χώρας·

2.  επικροτεί την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κομμάτων της ΛΔΚ και η οποία περιέχει μια λύση για την τρέχουσα κρίση, εξακολουθεί ωστόσο να ανησυχεί σοβαρά για το αδιέξοδο όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας·

3.  καλεί, ως εκ τούτου, επιτακτικά τον Πρόεδρο Kabila να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας και να επιτρέψει τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών το 2017, στις οποίες ο ίδιος δεν πρέπει να θέσει υποψηφιότητα·

4.  ζητεί επιτακτικά από τη Συμμαχία για την Προεδρική Πλειοψηφία να διαπραγματεύεται με καλή πίστη όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και να μην κάνει χρήση παρελκυστικών τακτικών που θα επέτρεπαν στον Πρόεδρο Kabila να παραμείνει στην εξουσία ακόμη περισσότερο·

5.  καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να επιλύσει άμεσα τα ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, τον προϋπολογισμό και την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή ελεύθερων, αδιάβλητων και διαφανών εκλογών εντός των προσεχών μηνών·

6.  υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή θα πρέπει να αποτελεί έναν αμερόληπτο και συμμετοχικό θεσμό με επαρκείς πόρους, με στόχο τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

7.  ζητεί από τις αρχές της χώρας να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

8.  καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, τον πολιτικό εκφοβισμό της κοινωνίας των πολιτών και μελών της αντιπολίτευσης, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης στο πλαίσιο της εκλογικής κρίσης στη ΛΔΚ· ζητεί να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι· θεωρεί ότι η κράτησή τους συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της Συμφωνίας του Κοτονού·

9.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου περιλαμβάνονται η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 11β, 96 και 97 της Συμφωνίας του Κοτονού·

10.  καλεί επιτακτικά τις αρχές της χώρας να αποκαταστήσουν ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την ελεύθερη και ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του Τύπου·

11.  θεωρεί ότι αυτό το βήμα είναι υψίστης σημασίας προκειμένου οι προγραμματισμένες εκλογές να είναι ελεύθερες και δίκαιες, εφόσον τελικά διεξαχθούν·

12.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ανακαλέσει αμέσως την υπουργική απόφαση αριθ. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 της 12ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη ρύθμιση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων από αλλοδαπούς φορείς, δεδομένου ότι περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος της χώρας·

13.  καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, μεταξύ άλλων της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών και της αστυνομίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα προγράμματα δικαιοσύνης και ασφάλειας στη ΛΔΚ ως μοχλό για διάλογο με τις αρχές της χώρας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο να τερματίσει τα εν λόγω προγράμματα εάν δεν σημειώνεται πρόοδος·

14.  καλεί τις αρχές της χώρας να ερευνούν, να διώκουν και να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις στους αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας και της υπηρεσίας πληροφοριών και σε άλλους υπεύθυνους για τη βίαιη και παράνομη καταστολή ακτιβιστών, ηγετών της αντιπολίτευσης και άλλων ατόμων που αντιτάχθηκαν στις απόπειρες του Προέδρου Kabila να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία·

15.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, και την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών· υπενθυμίζει ότι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων συγκαταλέγεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προβλέπονται από τη συμφωνία του Δεκεμβρίου·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες αναφορές για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από τοπικές παραστρατιωτικές ομάδες στην περιοχή Kasai, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η στρατολόγηση και παράνομη χρήση παιδιών στρατιωτών και οι δολοφονίες αμάχων από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της ΛΔΚ, ενέργειες που ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά τους μαζικούς τάφους που έχουν εντοπιστεί, τα γεγονότα που έχουν σημειωθεί και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί·

17.  σημειώνει ότι οι αρχές της ΛΔΚ κινούνται με αργούς ρυθμούς όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR) στο ανατολικό τμήμα της χώρας· καλεί τις αρχές της χώρας να εντείνουν τις προσπάθειές τους, και τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την υποστήριξή της για το σχέδιο·

18.  χαιρετίζει την προσπάθεια των αρχών του Κονγκό να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που απαγορεύει την εμπορία και κατεργασία μεταλλευμάτων σε περιοχές όπου γίνεται παράνομη εκμετάλλευση ορυκτών, όπως στις περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες· καλεί τις αρχές του Κονγκό να ενισχύσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να τεθεί τέρμα στην παράνομη εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας, και προτρέπει τη ΛΔΚ να συνεχίσει τις προσπάθειες συμμόρφωσης με την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στις εξορυκτικές βιομηχανίες·

19.  εκφράζει τη λύπη του για την ιδιαίτερα επιεική προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ όσον αφορά την κρίση στη ΛΔΚ, και δεν κατανοεί γιατί η ΕΕ δεν έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού παρά τις συνεχείς παραβιάσεις βασικών διατάξεων της εν λόγω συμφωνίας από τις αρχές της ΛΔΚ·

20.  εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ επέβαλε επιτέλους στοχευμένες κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για την καταστολή της αντιπολίτευσης και την καθυστέρηση των εκλογών, στις οποίες περιλαμβάνονται ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου