Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0397/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0397/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 46k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))  
B8‑0397/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa 31. joulukuuta 2016 ja 18. lokakuuta 2016 tehdyt poliittiset sopimukset,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 18. toukokuuta 2011 antaman päätöslauselman demokratian tulevaisuuden haasteista ja perustuslaillisen järjestyksen noudattamisesta AKT- ja EU-maissa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien, Afrikan unionin, Euroopan unionin ja ranskankielisten maiden järjestön 16. helmikuuta 2016 antaman yhteisen lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja hänen tiedottajansa antamat julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta, vaaliprosessista ja niin sanotusta kansallisesta vuoropuhelusta,

–  ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2017, 17. lokakuuta 2016 ja 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 2. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisen lähettilään 2. marraskuuta 2016 ja 15. elokuuta 2016 antamat julkilausumat alueen ja Itä-Kongon tilanteesta,

–  ottaa huomioon 28. joulukuuta 2016 annetun Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n asiantuntijaryhmän väliraportin,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän Afrikan unionin erityisraportoijan ja Afrikan vankiloita ja vankilaoloja käsittelevän Afrikan unionin erityisraportoijan 12. helmikuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen ihmisoikeustilanteesta niiden tapahtumien jälkeen, jotka liittyivät Kongon demokraattisen tasavallan vaalilain muuttamiseen,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan YK:n yhteisen ihmisoikeustoimiston (MONUSCO-OHCHR) raportin ihmisoikeusloukkauksista Kongon demokraattisessa tasavallassa 19. joulukuuta 2016 sattuneiden tapahtumien yhteydessä,

–  ottaa huomioon MONUSCO-OHCHR:n alustavan tutkimusraportin ihmisoikeusloukkauksista ja väkivallasta Kinshasassa 19. ja 21. syyskuuta 2016 välisenä aikana järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin ihmisoikeustilanteesta ja YK:n yhteisen ihmisoikeustoimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2016 ja 29. toukokuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä,

–  ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja 25. kesäkuuta 2005 ja 22. kesäkuuta 2010 tarkistetun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain mukaan vaalit olisi pitänyt järjestää vuonna 2016;

B.  toteaa, että perustuslain mukaan presidentti ei voi olla virassa kahta kautta pidempään; toteaa, että tämän takia nykyinen presidentti Joseph Kabila ei voi olla presidenttinä kolmatta kautta;

C.  toteaa presidentti Kabilan tehneen kaikkensa vaalien lykkäämiseksi;

D.  ottaa huomioon, että Kongon kansallisen piispainkokouksen välityksellä käytyjen neuvottelujen jälkeen Kongon demokraattisen tasavallan johtava puolue AMP ja tärkein oppositiokoalitio Rally allekirjoittivat 31. joulukuuta 2016 tärkeän poliittisen sopimuksen, jossa hahmotellaan poliittinen ratkaisu vaalikriisiin; ottaa huomioon, että sopimuksella presidentti Kabilan toimikautta jatketaan siihen asti kunnes hänen seuraajansa on valittu ennen vuoden 2017 loppua;

E.  toteaa, että sopimuksen täytäntöönpano ei ole edistynyt ja että Kongon kansallinen piispainkokous vetäytyi maaliskuun loppupuolella välittäjän roolistaan, koska sopimuksen täytäntöönpano oli ajautunut umpikujaan;

F.  toteaa, että presidentti Kabila ei vastoin joulukuussa tehtyä sopimusta ole nimittänyt ketään opposition edustajaa väliaikaiseksi pääministeriksi;

G.  toteaa, että perustuslaillisen kriisin yhteydessä esiintyy edelleen vakavaa opposition painostamista, ihmisoikeuksien puolustajien häirintää, mielenosoittajien surmaamista ja hakkaamista, katoamisia, eristysvankeudessa pitämistä ja tiedotusvälineiden tukahduttamista;

H.  toteaa, että maassa on rajoitettu voimakkaasti sananvapautta ja kokoontumisvapautta, myös käyttämällä kohtuutonta voimaa rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, poliittisia johtajia ja muita sellaisia henkilöitä vastaan, jotka vastustavat pyrkimyksiä sallia presidentti Kabilan pysyä vallassa pidempään kuin perustuslain sallimat kaksi toimikautta;

I.  ottaa huomioon, että Kongon pääkaupungissa Kinshasassa turvallisuusjoukot ampuivat kuoliaaksi ainakin 20 mielenosoittajaa, jotka tulivat kaduille vaatimaan Kabilan eroa hänen perustuslain mukaisen toimikautensa päätyttyä;

J.  toteaa, että syyskuussa 2016 järjestetyt aiemmat protestit vallasta kiinni pitävää presidentti Kabilaa vastaan ovat johtaneet ankariin mielenosoittajien ja oppositiovoimien vastaisiin toimiin; ottaa huomioon, että YK:n raporttien mukaan valtion poliisin Kinshasassa tekemien ihmisoikeusloukkausten uhreja on 422, mukaan luettuina 48 kuollutta ja 143 loukkaantunutta, että kahdeksan toimittajaa ja 288 muuta henkilöä on pidätetty tai otettu laittomasti säilöön ja että poliittisille puolueille kuuluvia kiinteistöjä on tuhottu;

K.  toteaa, että YK:n tukemaa Radio Okapi -asemaa ja Belgian ranskankielistä radio- ja televisiokanavaa (RTBF) on tilapäisesti häiritty; toteaa, että Radio France Internationale (RFI) Kinshasassa on suljettu;

L.  ottaa huomioon, että YK ja useat ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että suuri määrä ihmisoikeusrikkomuksia on valtion virkamiesten tekemiä ja että vain vähäistä edistystä on tapahtunut suurimpien syyllisten saattamisessa oikeuden eteen;

M.  toteaa, että Keski-Kasain alueella on puhjennut uusi konflikti; toteaa, että kaksi YK:n Kongoon lähettämän asiantuntijaryhmän jäsentä tapettiin maaliskuussa 2017 ja että samassa kuussa kapinalliset tappoivat 40 poliisia väijytyksessä; ottaa huomioon, että YK:n mukaan kapinallisten ja hallituksen joukkojen välisissä taisteluissa on kuollut ainakin 500 ihmistä ja miljoona ihmistä on joutunut pakolaisiksi; ottaa huomioon, että YK on löytänyt 40 joukkohautaa; toteaa, että Kongon demokraattisen tasavallan asevoimia on syytetty kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesta liiallisesta voimankäytöstä;

N.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al Hussein kehotti 8. maaliskuuta 2017 perustamaan tutkintakomission tutkimaan Kasain alueen väkivaltaisuuksia;

O.  toteaa, että myös maan itäosien turvallisuustilannetta pidetään edelleen huolestuttavana;

P.  toteaa, että epävirallinen ja käsityövaltainen kaivostoiminta muodostaa jopa viidesosan maan taloudellisesta tuotannosta ja työllistää miljoonia ihmisiä Kongon itäosissa; ottaa huomioon, että se on vaivaton tulonlähde sekä kapinallisille että korruptoituneille hallituksen sotilaille ja naapurimaiden kauppiaille, jotka toimivat suoraan tai paikallisten aseellisten liittolaisten kautta;

Q.  toteaa, että osana pyrkimyksiä puuttua väkivallan perimmäisiin syihin maan itäosissa Kongon demokraattisen tasavallan hallitus ja kymmenen muuta maata ja neljä alueellista ja kansainvälistä elintä hyväksyivät puitteet rauhan vakiinnuttamiseksi maassa helmikuussa 2013; ottaa huomioon, että Kongon hallituksen ja sen ulkomaisten kumppaneiden erilaiset lähestymistavat, kuten vakiinnuttamisohjelma, demobilisaatiopyrkimykset ja turvallisuusalan uudistaminen, ovat tuottaneet laihoja tuloksia;

1.  pitää hyvin valitettavina Kongon seuraavia presidentinvaaleja ja parlamenttivaaleja koskevia viivästyksiä, jotka rikkovat vakavasti Kongon demokraattisen tasavallan perustuslakia;

2.  pitää myönteisenä, että Kongon puolueet pääsivät poliittiseen sopimukseen, jossa hahmoteltiin ratkaisu nykyiseen kriisiin, mutta on kuitenkin erittäin huolissaan siitä, että sopimuksen täytäntöönpano ei edisty;

3.  kehottaa siksi presidentti Kabilaa noudattamaan sopimuksen ehtoja ja sallimaan presidentinvaalien järjestämisen vuonna 2017, jolloin hän ei saa asettua ehdokkaaksi;

4.  kehottaa AMP:tä neuvottelemaan vilpittömästi sopimuksen täytäntöönpanosta ja pidättymään viivytystaktiikasta, joka mahdollistaisi presidentti Kabilan vallassa pysymisen vielä pidempään;

5.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta käsittelemään välittömästi vaalien aikataulun suunnitteluun, vaalien talousarvioon ja vaaliluettelon päivittämiseen liittyviä kysymyksiä, jotta voidaan mahdollistaa vapaiden, rehellisten ja avoimien vaalien järjestäminen tulevina kuukausina;

6.  muistuttaa, että riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan olisi oltava puolueeton ja osallistava instituutio, jolla on riittävät resurssit laaja-alaiseen ja läpinäkyvään toimintaan;

7.  kehottaa maan viranomaisia ratifioimaan mahdollisimman pian Afrikan demokratian, vaalien ja hallintotavan peruskirjan;

8.  tuomitsee jyrkästi kaikki Kongon demokraattisen tasavallan vaalikriisin yhteydessä tapahtuneet väkivaltaisuudet, ihmisoikeusloukkaukset, mielivaltaiset pidätykset ja laittomat vangitsemiset, kansalaisyhteiskunnan ja opposition jäsenten poliittisen uhkailun sekä lehdistön- ja sananvapauden rajoitukset; vaatii vapauttamaan kaikki poliittisin perustein vangitut; katsoo, että nämä vangitsemiset merkitsevät Cotonoun sopimuksen perusarvojen vakavaa rikkomista;

9.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksessa antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta noudattamaan näitä määräyksiä Cotonoun sopimuksen 11 b, 96 ja 97 artiklan mukaisesti;

10.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia palauttamaan ilmapiirin, jonka vallitessa sananvapautta, yhdistymisvapautta ja kokoontumisvapautta sekä lehdistönvapautta voi harjoittaa vapaasti ja rauhanomaisesti;

11.  katsoo, että tämä toimenpide on erittäin tärkeä, jotta suunnitellut vaalit ovat vapaat ja rehelliset, jos ne lopulta järjestetään;

12.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta kumoamaan välittömästi ulkomaisten toiminnanharjoittajien radio- ja televisiolähetysten sääntelystä 12. marraskuuta 2016 annetun ministeriön määräyksen nro 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016, koska se rajoittaa perusteettomasti maan perustuslain 24 pykälän mukaista oikeutta tiedonsaantiin;

13.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia takaamaan maan turvallisuuspalvelun riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden, kansallinen tiedustelupalvelu ja poliisilaitos mukaan luettuina; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta käyttämään sen nykyisiä oikeus- ja turvallisuusohjelmia Kongon demokraattisessa tasavallassa painostuskeinona maan viranomaisten kanssa käytävässä vuoropuhelussa turvallisuusjoukkojen jatkuvista tukahduttamistoimista ja harkitsemaan näiden ohjelmien lopettamista, jos edistystä ei tapahdu;

14.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia tutkimaan turvallisuuspalvelun ja tiedusteluviranomaisten sekä muiden väkivaltaisuuksista ja laittomuuksista vastuussa olevien toimia, jotka kohdistuvat aktivisteihin, oppositiojohtajiin ja muihin, jotka ovat vastustaneet presidentti Kabilan pyrkimyksiä pysyä vallassa, asettamaan niistä syytteeseen ja määräämään niistä asianmukaisia seuraamuksia;

15.  vaatii, että kaikki poliittisin perustein pidätetyt vapautetaan välittömästi ja ehdoitta ja että kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä luovutaan; muistuttaa, että poliittisten vankien vapauttaminen kuuluu niihin luottamusta rakentaviin toimenpiteisiin, joista määrättiin joulukuun sopimuksessa;

16.  on huolissaan viimeaikaisista tiedoista, joissa todetaan Kasain alueen paikallisten puolisotilaallisten ryhmittymien syyllistyneen vakaviin ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden rikkomuksiin, kuten lapsisotilaiden värväykseen ja käyttöön, sekä siitä, että Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusjoukot ovat tappaneet siviilejä, ja toteaa, että nämä saattavat olla kansainvälisen oikeuden näkökulmasta sotarikoksia; edellyttää, että löydetyistä joukkohaudoista, tapahtumista ja ihmisoikeusloukkauksista suoritetaan riippumaton tutkinta;

17.  toteaa, että Kongon viranomaiset ovat vitkastelleet aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista (DDR-toiminta) koskevan suunnitelman täytäntöönpanossa maan itäosissa; kehottaa niitä tehostamaan toimiaan ja kansainvälistä yhteisöä lisäämään tukeaan suunnitelmalle;

18.  pitää myönteisinä Kongon viranomaisten pyrkimystä panna täytäntöön lainsäädäntö, jolla kielletään mineraalien kauppa ja prosessointi alueilla, joilla mineraaleja hyödynnetään laittomasti, kuten aseistettujen ryhmien hallitsemilla alueilla; kehottaa Kongon viranomaisia tehostamaan mineraaliresurssiensa laittoman hyödyntämisen lopettamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja kannustaa Kongon demokraattista tasavaltaa jatkamaan pyrkimyksiään noudattaa kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaa aloitetta (EITI);

19.  pitää valitettavana, että EU on reagoinut Kongon demokraattisen tasavallan kriisiin hyvin vaisusti ja pitää käsittämättömänä, että EU ei ole vieläkään käynnistänyt Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisia kuulemisia, vaikka Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat rikkoneet toistuvasti sopimuksen keskeisiä määräyksiä;

20.  pitää kuitenkin myönteisenä, että EU on viimeinkin asettanut rajoittavia toimenpiteitä opposition tukahduttamisesta ja vaalien viivyttämisestä vastuussa olevia kohtaan, mukaan lukien matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Afrikan unionille, AKT:n ja EU:n ministerineuvostolle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö