Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0397/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0397/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 563kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))  
B8-0397/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā KDR 2016. gada 31. decembra un 2016. gada 18. oktobra politiskos nolīgumus,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2011. gada 18. maija rezolūciju par nākotnes izaicinājumiem attiecībā uz demokrātiju un konstitucionālās kārtības ievērošanu ĀKK un ES valstīs,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas, Āfrikas Savienības, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu presei,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un viņas runaspersonas paziņojumus par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ES delegācijas Kongo Demokrātiskajā Republikā paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī, vēlēšanu procesu un tā dēvēto nacionālo dialogu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 6. marta un 2016. gada 17. oktobra un 23. maija secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā Āfrikas Lielo ezeru reģiona starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas 2015. gada 2. septembra kopīgo paziņojumu presei par vēlēšanām Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO Īpašā sūtņa Lielo ezeru reģionam 2016. gada 2. novembra un 15. augusta paziņojumus par stāvokli reģionā un KDR austrumu daļā,

–  ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2016. gada 28. decembra starpposma ziņojumu par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības īpašā referenta cilvēktiesību aizstāvju jautājumos un Āfrikas Savienības īpašā referenta cietumu un apcietinājuma apstākļu jautājumos 2015. gada 12. februāra kopīgo paziņojumu presei par cilvēktiesību stāvokli pēc notikumiem, kas KDR norisinājās saistībā ar grozījumiem vēlēšanu likumā,

–  ņemot vērā ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja MONUSCO-OHCHR ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem KDR saistībā ar 2016. gada 19. septembra notikumiem,

–  ņemot vērā ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja MONUSCO-OHCHR iepriekšējās izmeklēšanas ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem un vardarbību demonstrāciju laikā 2016. gada 19.–21. septembrī Kinšasā,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas un reģiona pamatnolīgumu par mieru, drošību un sadarbību, kas 2013. gada februārī parakstīts Adisabebā,

–  ņemot vērā ES Padomes 2016. gada 12. decembra un 2017. gada 29. maija lēmumus par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā Kotonū partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā un pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā un 2010. gada 22. jūnijā,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā 2013. gada decembra Nairobi deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar KDR konstitūciju vēlēšanām bija jānotiek 2016. gadā;

B.  tā kā konstitūcijā ir noteikts, ka prezidents nevar būt šajā amatā ilgāk par diviem pilnvaru termiņiem; tā kā tādēļ pašreizējam prezidentam Joseph Kabila nav atļauts palikt amatā uz trešo pilnvaru termiņu;

C.  tā kā prezidents Joseph Kabila ir darījis visu iespējamo, lai atliktu šīs vēlēšanas;

D.  tā kā 2016. gada 31. decembrī KDR valdošā partija AMP un galvenā opozīcijas koalīcija Sociālo un politisko pārmaiņu spēku apvienība (Apvienība) pēc sarunām, kurās vidutāja pienākumus veica KDR Nacionālā bīskapu konference (CENCO), parakstīja vēsturiski svarīgu politisku vienošanos, kurā izklāstīts politiskais risinājums vēlēšanu krīzei; tā kā ar vienošanos tiek pagarināts prezidenta J. Kabila amata pilnvaru termiņš līdz viņa pēcteča ievēlēšanai līdz 2017. gada beigām;

E.  tā kā vienošanās īstenošanā nav vērojami nekādi panākumi un tā kā marta beigās CENCO atteicās būt vidutāja, jo vienošanās īstenošana bija nonākusi strupceļā;

F.  tā kā, pārkāpjot decembra vienošanos, prezidents J. Kabila neiecēla pagaidu premjerministru no opozīcijas;

G.  tā kā papildus konstitucionālajai krīzei joprojām vērojamas smagas represijas pret opozīciju, cilvēktiesību aizstāvju vajāšana, protestētāju nogalināšana un piekaušana, personu pazušana, slepenas aizturēšanas un plašsaziņas līdzekļu ierobežošana;

H.  tā kā vārda un pulcēšanās brīvība valstī ir tikusi stingri ierobežota, tostarp izmantojot pārmērīgu spēku pret miermīlīgiem demonstrantiem, žurnālistiem, politiskiem līderiem un citām personām, kas iestājas pret mēģinājumiem ļaut prezidentam J. Kabila palikt pie varas pēc konstitucionālā divu termiņu ierobežojuma;

I.  tā kā KDR galvaspilsētā Kinšasā drošības spēki nošāva vismaz 20 protestētājus, kuri devās ielās, lai pieprasītu J. Kabila atkāpšanos pēc viņa konstitūcijā paredzēto pilnvaru termiņa beigām;

J.  tā kā pēc iepriekšējiem 2016. gada septembrī notikušajiem protestiem pret prezidenta J. Kabila palikšanu pie varas notika protestētāju un opozīcijas spēku brutāla apspiešana; tā kā ANO ziņoja, ka Kinšasā valsts aģenti veica cilvēktiesību pārkāpumus pret 422 cilvēkiem, tostarp 48 cilvēki tika nogalināti, 143 ievainoti, astoņi žurnālisti un 288 citi cilvēki arestēti un nelikumīgi aizturēti, kā arī tika iznīcinātas politiskajām partijām piederošas telpas;

K.  tā kā ANO atbalstītā radiostacija Radio Okapi un Beļģijas franču kopienas radio un televīzija (RTBF) uz laiku tika traucētas; tā kā Radio France Internationale (RFI) Kinšasā tika slēgts;

L.  tā kā ANO un vairākas cilvēktiesību organizācijas ziņo par daudziem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izdarījušas valsts amatpersonas, un par to, ka centieniem saukt vainīgos pie atbildības ir bijušas visai nelielas sekmes;

M.  tā kā ir sācies jauns konflikts Kasai reģionā, kas atrodas valsts centrā; tā kā 2017. gada martā tika nogalināti divi locekļi no ANO ekspertu grupas KDR jautājumos, un tajā pašā mēnesī nemiernieki ielenca un nogalināja 40 policistus; tā kā saskaņā ar ANO datiem kaujās starp nemierniekiem un valdības spēkiem dzīvību zaudējuši vismaz 500 cilvēki un 1 miljons cilvēku ir devušies bēgļu gaitās; tā kā ANO ir atklājusi 40 masu apbedījumus; tā kā KDR bruņotie spēki tiek vainoti pārmērīga spēka pielietošanā, kas ir pārkāpums pret starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

N.  tā kā 2017. gada 8. martā ANO augstais cilvēktiesību komisārs Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein prasīja izveidot izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu Kasai reģionā notiekošo vardarbību;

O.  tā kā bažas joprojām izraisa arī drošības situācija valsts austrumu daļā;

P.  tā kā neoficiāla izrakteņu ieguve jeb izrakteņu ieguve „amatniecības līmenī” veido līdz pat vienai piektdaļai no valsts ekonomiskās jaudas un tajā ir nodarbināti miljoniem cilvēku KDR austrumu daļā; tā kā tas ir ienākumu avots gan nemierniekiem, gan korumpētajiem valdības karavīriem, kā arī tirgotājiem no kaimiņvalstīm, kas darbojas tieši vai ar vietējo bruņoto sabiedroto starpniecību;

Q.  tā kā 2013. gada februārī KDR valdība kopā ar vēl 10 valstīm un četrām reģionālajām un starptautiskajām iestādēm, kā daļu no centieniem risināt austrumu daļā notiekošās vardarbības pamatcēloņus, pieņēma satvaru miera konsolidēšanai valstī; tā kā KDR valdības un tās ārvalstu partneru daudzajām pieejām, tostarp stabilizācijas programmai, demobilizācija centieniem un drošības sektora reformai, ir bijuši niecīgi rezultāti;

1.  pauž dziļu nožēlu par kavēšanos organizēt nākamās prezidenta un likumdevēja vēlēšanas KDR, smagi pārkāpjot KDR konstitūciju;

2.  atzinīgi vērtē politisko vienošanos, ko panāca KDR politiskās partijas, tādējādi iezīmējot risinājumus pašreizējai krīzei, tomēr joprojām pauž bažas par to, ka vienošanās īstenošana ir nonākusi strupceļā;

3.  tādēļ mudina prezidentu J. Kabila ievērot vienošanās noteikumus un atļaut 2017. gadā rīkot prezidenta vēlēšanas, kurās viņš nedrīkst kandidēt;

4.  mudina Prezidentu atbalstošā vairākuma aliansi godprātīgi risināt sarunas par vienošanās īstenošanu un neizmantot vilcināšanās taktiku, kas ļautu prezidentam J. Kabila pat vēl ilgāk saglabāt varu;

5.  mudina KDR valdību nekavējoties risināt neatliekamos jautājumus saistībā ar vēlēšanu grafika plānošanu, vēlēšanu budžetu un vēlētāju reģistra atjaunināšanu, lai tuvākajos mēnešos varētu notikt brīvas, godīgas un pārredzamas vēlēšanas;

6.  atgādina, ka Neatkarīgajai valsts vēlēšanu komisijai jābūt objektīvai un iekļaujošai institūcijai, kurai ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu visaptverošu un pārredzamu procesu;

7.  prasa KDR varas iestādēm vistuvākajā laikā ratificēt Āfrikas Hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību;

8.  stingri nosoda visu veidu vardarbību KDR, cilvēktiesību pārkāpumus, patvaļīgus arestus un nelikumīgu aizturēšanu, pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas dalībnieku politisko iebiedēšanu, kā arī pārkāpumus pret preses brīvību un vārda brīvību saistībā ar vēlēšanu krīzi KDR; prasa atbrīvot visus politieslodzītos; uzskata, ka viņu aizturēšana ir nopietns pārkāpums pret Kotonū nolīguma pamatvērtībām;

9.  atgādina par saistībām, kuras KDR apņēmusies pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību; mudina KDR valdību ievērot šos noteikumus saskaņā ar Kotonū nolīguma 11.b, 96. un 97. pantu;

10.  aicina KDR iestādes atjaunot tādu vidi, kas sekmē iespēju brīvi un miermīlīgi īstenot vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību, kā arī preses brīvību;

11.  uzskata, ka šis solis ir ārkārtīgi svarīgs, lai plānotās vēlēšanas, kad tās galu galā notiks, varētu notikt brīvi un godīgi;

12.  aicina KDR valdību nekavējoties atcelt ministrijas 2016. gada 12. novembra rīkojumu Nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 par ārvalstu struktūru radio un televīzijas apraides regulējumu, jo tas paredz pārmērīgus ierobežojumus tiesībām uz informāciju, kas paredzētas KDR Konstitūcijas 24. pantā;

13.  aicina KDR iestādes nodrošināt neatkarību un pārskatatbildību attiecībā uz KDR drošības dienestiem, tostarp nacionālo izlūkošanas aģentūru un policiju; šajā kontekstā prasa ES izmantot pastāvošās tieslietu un drošības programmas KDR kā sviru, lai veicinātu dialogu ar KDR iestādēm par drošības spēku joprojām īstenoto apspiešanu, un apsvērt šo programmu izbeigšanu, ja netiks panākts progress;

14.  aicina KDR iestādes veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu un attiecīgi sodīt drošības spēku un izlūkošanas amatpersonas un citas personas, kas atbildīgas par vardarbību un nelikumīgu vēršanos pret aktīvistiem, opozīcijas līderiem un citām personām, kuras iestājās pret prezidenta J. Kabila mēģinājumiem pagarināt savu atrašanos pie varas;

15.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus, kas turēti ieslodzījumā politisku iemeslu dēļ, un atsaukt visas pret viņiem vērstās apsūdzības; atgādina, ka politieslodzīto atbrīvošana ir daļa no uzticēšanās veidošanas pasākumiem, kas noteikti ar decembrī pieņemto vienošanos;

16.  pauž bažas par nesenajiem ziņojumiem par to, ka vietējie militārie grupējumi Kasai reģionā pastrādā smagus noziegumus pret cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām, tostarp vervējot un pretlikumīgi izmantojot bērnus kareivjus, kā arī KDR drošības spēki nogalina civiliedzīvotājus, tas viss saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var tikt uzskatīts par kara noziegumiem; prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu par atklātajiem masu apbedījumiem un notikumiem, kā arī pārkāpumiem pret cilvēktiesībām;

17.  norāda, ka KDR iestādes nesteidzas ar atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas plāna īstenošanu valsts austrumu daļā; aicina tās pastiprināt centienus un aicina starptautisko sabiedrību sniegt lielāku atbalstu šim plānam;

18.  atzinīgi vērtē KDR iestāžu centienus īstenot tiesību aktus, kuros noteikts aizliegums pārdot un apstrādāt izrakteņus rajonos, kuros notiek nelikumīga šo izrakteņu ieguve, piemēram, bruņotu grupējumu kontrolētos rajonos; aicina KDR iestādes uzlabot tās tiesību aktu īstenošanu, lai izbeigtu nelegālo šīs valsts resursu ieguvi, un mudina KDR arī turpmāk censties ievērot Kalnrūpniecības nozaru pārredzamības iniciatīvu;

19.  pauž nožēlu par ES ļoti iecietīgo pieeju krīzei KDR, un nesaprot, kāpēc ES vēl joprojām nav sākusi apspriedes saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu, ņemot vērā, ka KDR varas iestādes pastāvīgi pārkāpj šā nolīguma pamatnoteikumus;

20.  tomēr atzinīgi vērtē to, ka ES beidzot ir piemērojusi mērķtiecīgas sankcijas, tostarp ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu personām, kuras ir atbildīgas par opozīcijas vardarbīgo apspiešanu un vilcināšanos ar vēlēšanām;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Ministru padomei, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ANO ģenerālsekretāram un Kongo Demokrātiskās Republikas valdībai un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika