Procedură : 2017/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0397/2017

Texte depuse :

B8-0397/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0264

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democrată Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0397/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Republica Democratică Congo (RDC),

–  având în vedere acordurile politice ale RDC din 31 decembrie 2016 și din 18 octombrie 2016,

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din RDC,

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 18 mai 2011 referitoare la provocările pentru viitorul democrației și respectarea ordinii constituționale în țările ACP și UE,

–  având în vedere comunicatul de presă comun din 16 februarie 2016 al Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Africane, Uniunii Europene și Organizației Internaționale a Francofoniei,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în Republica Democratică Congo privind situația drepturilor omului în această țară, procesul electoral și așa-numitul dialog național,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 6 martie 2017, 17 octombrie 2016 și 23 mai 2016 privind Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarația din 2 septembrie 2015 a Grupului trimișilor și reprezentanților internaționali pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa privind alegerile din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere declarațiile din 2 noiembrie 2016 și 15 august 2016 ale Trimisului special al ONU pentru regiunea Marilor Lacuri privind situația din regiune și din zona de est a Congo,

–  având în vedere raportul intermediar din 28 decembrie 2016 al Grupului de experți al ONU pentru Republica Democratică Congo,

–  având în vedere comunicatul de presă comun din 12 februarie 2015 emis de către Raportorul special al Uniunii Africane pentru apărătorii drepturilor omului și Raportorul special al Uniunii Africane pentru închisori și condițiile de detenție din Africa, referitor la situația drepturilor omului în urma evenimentelor legate de modificarea legislației electorale în RDC,

–  având în vedere raportul Biroului comun al ONU pentru drepturile omului, MONUSCO-OHCHR, privind încălcările drepturilor omului în RDC în contextul evenimentelor din 19 decembrie 2016,

–  având în vedere raportul privind ancheta preliminară a Biroului comun al ONU pentru drepturile omului, MONUSCO-OHCHR, privind încălcările drepturilor omului și violențele comise în timpul demonstrațiilor de la Kinshasa, între 19 și 21 septembrie 2016,

–  având în vedere raportul din 27 iulie 2015 al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului și activitățile Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere Acordul-cadru pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere deciziile Consiliului UE din 12 decembrie 2016 și din 29 mai 2017 privind măsurile restrictive împotriva Republicii Democratice Congo,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou, semnat la 23 iunie 2000 și revizuit la 25 iunie 2005 și 22 iunie 2010,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Declarațiile de la Nairobi din decembrie 2013,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în conformitate cu constituția congoleză, în 2016 ar fi trebuit să aibă loc alegeri;

B.  întrucât constituția prevede că președintele nu poate deține mai mult de două mandate; întrucât, în consecință, actualul președintele, Joseph Kabila, nu poate avea un al treilea mandat;

C.  întrucât președintele Kabila a depus toate eforturile posibile pentru a amâna alegerile;

D.  întrucât la 31 decembrie 2016, partidul congolez aflat la putere, AMP, și principala coaliție de opoziție, Frontul Unit pentru Schimbare Socială și Politică (Frontul), au semnat un acord politic de referință, în urma convorbirilor mediate de Conferința Episcopală Națională a Republicii Democratice Congo (CENCO), care conturează o soluție politică pentru criza electorală; întrucât acordul prelungește mandatul președintelui Kabila până este ales un succesor, înainte de sfârșitul anului 2017;

E.  întrucât nu s-au înregistrat progrese în punerea în aplicare a acordului și întrucât CENCO s-a retras din rolul de mediator la sfârșitul lunii martie, din cauza impasului la care s-a ajuns în legătură cu punerea în aplicare a acordului;

F.  întrucât președintele Kabila nu a desemnat un prim-ministru interimar din opoziție, încălcând astfel acordul din decembrie;

G.  întrucât criza constituțională este în continuare însoțită de represiuni brutale ale opoziției, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, uciderea și lovirea protestatarilor, dispariții, detenții arbitrare și înăbușirea mass-mediei;

H.  întrucât libertatea de exprimare și de întrunire din această țară a fost drastic limitată, inclusiv prin utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici, a jurnaliștilor, a liderilor politici și a altor persoane care se opun încercărilor de a-l menține în funcție pe președintele Kabila peste limita de două mandate impusă de constituție;

I.  întrucât în capitala congoleză, Kinshasa, forțele de securitate au împușcat mortal cel puțin 20 de protestatari care au ieșit în stradă pentru a-i cere președintelui Kabila să se retragă din funcție după expirarea mandatului său constituțional;

J.  întrucât protestele anterioare, care au avut loc în septembrie 2016, împotriva rămânerii la putere a președintelui Kabila s-au soldat cu reprimarea brutală a protestatarilor și a forțelor de opoziție; întrucât, conform cifrelor ONU, 422 de persoane au fost victime ale încălcărilor drepturilor omului în Kinshasa de către agenți ai statului, dintre care 48 au fost ucise și 143 rănite, opt jurnaliști și alte 288 de persoane au fost arestate și reținute ilegal, iar o serie de localuri aparținând partidelor politice au fost distruse;

K.  întrucât postul de radio Okapi, susținut de ONU, și radioteleviziunea belgiană a comunității francofone (RTBF) sunt bruiate temporar; întrucât postul Radio France Internationale (RFI) din Kinshasa a fost închis;

L.  întrucât ONU și unele organizații pentru apărarea drepturilor omului susțin că funcționarii guvernamentali s-au făcut vinovați de numeroase încălcări ale drepturilor omului și că s-au înregistrat doar progrese limitate în a-i aduce pe principalii responsabili în fața justiției;

M.  întrucât un nou conflict a izbucnit în regiunea centrală din Kasai; întrucât, în martie 2017, doi membri ai grupului de experți al ONU pentru Congo au fost uciși și, în aceeași lună, insurgenți au atacat și ucis 40 de agenți de poliție; întrucât, potrivit ONU, luptele dintre insurgenți și trupele guvernului s-au soldat cu cel puțin 500 de morți și 1 milion de refugiați; întrucât ONU a găsit 40 de gropi comune; întrucât forțele armate ale RDC au fost acuzate de recurgerea la forță excesivă, încălcând astfel dreptul umanitar internațional;

N.  întrucât, la 8 martie 2017, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a solicitat crearea unei comisii de anchetă pentru investigarea violențelor din regiunea Kasai;

O.  întrucât și situația de securitate din est continuă să fie îngrijorătoare;

P.  întrucât mineritul informal sau „artizanal” reprezintă până la o cincime din producția economică a țării și asigură locuri de muncă pentru milioane de persoane din estul Congoului; întrucât acest tip de minerit constituie o sursă facilă de venituri atât pentru rebeli și soldații guvernamentali corupți, cât și pentru comercianții din țările învecinate care își desfășoară activitatea direct sau prin intermediul unor aliați înarmați de la fața locului;

Q.  întrucât, ca parte a efortului de a aborda cauzele care stau la baza violenței din est, guvernul RDC, alături de alte zece țări și patru instituții regionale și internaționale, a adoptat în februarie 2013 un cadru pentru a consolida pacea în țară; întrucât diferitele abordări adoptate de guvernul congolez și de partenerii săi străini, inclusiv programul de stabilizare, eforturile de demobilizare și reforma sectorului de securitate, au produs rezultate modeste,

1.  își exprimă fără echivoc regretul pentru întârzierile în organizarea următoarelor alegeri prezidențiale și legislative în RDC, care constituie o gravă încălcare a constituției congoleze;

2.  salută acordul politic la care au ajuns părțile congoleze pentru a contura o soluție la criza actuală, rămâne însă profund îngrijorat din cauză că punerea în aplicare a acordului se află în impas;

3.  îl îndeamnă, prin urmare, pe președintele Kabila să respecte termenii acordului și să permită organizarea de alegeri prezidențiale în 2017, iar el să nu candideze;

4.  îndeamnă Alianța Majorității Prezidențiale să poarte negocieri, cu bună credință, privind punerea în aplicare a acordului și să nu recurgă la tactici de amânare care i-ar permite președintelui Kabila să rămână la putere în continuare;

5.  îndeamnă guvernul congolez să clarifice imediat problemele restante referitoare la etapele calendarului electoral, la bugetul aferent și la actualizarea registrului electoral, astfel încât să poată avea loc alegeri libere, corecte și transparente în lunile următoare;

6.  reamintește că Comisia Electorală Națională Independentă ar trebui să fie o instituție imparțială și incluzivă, care să dispună de resurse suficiente pentru a asigura un proces electoral complet și transparent;

7.  invită autoritățile congoleze să ratifice cu prima ocazie Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța;

8.  condamnă ferm toate actele de violență comise, încălcările drepturilor omului, arestările arbitrare și detențiile ilegale, intimidările politice cu care se confruntă societatea civilă și membrii opoziției și încălcările libertății presei și a libertății de exprimare care au avut loc în contextul crizei electorale în RDC; solicită eliberarea tuturor deținuților politici; consideră că reținerea acestora constituie o încălcare gravă a valorilor fundamentale instituite prin Acordul de la Cotonou;

9.  reamintește angajamentul asumat de RDC în temeiul Acordului de la Cotonou, de a respecta principiile democrației, statului de drept și drepturilor omului, care includ libertatea de exprimare, libertatea mass-mediei, buna guvernanță și transparența în funcțiile politice; solicită insistent guvernului congolez să respecte aceste dispoziții în conformitate cu articolele 11b, 96 și 97 din Acordul de la Cotonou;

10.  îndeamnă autoritățile congoleze să restabilească un mediu favorabil pentru exercitarea liberă și pașnică a libertății de exprimare, de asociere și de întrunire, precum și a libertății presei;

11.  consideră că acest pas este de maximă importanță pentru ca alegerile planificate să poată fi libere și corecte, în cazul în care, în cele din urmă, vor avea loc;

12.  invită guvernul congolez să revoce imediat Ordinul ministerial nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 din 12 noiembrie 2016 privind reglementarea transmisiilor de radio și televiziune ale entităților străine, întrucât acesta impune restricții nejustificate asupra dreptului la informare prevăzut la articolul 24 din constituția congoleză;

13.  invită autoritățile congoleze să garanteze independența și responsabilitatea serviciilor de securitate congoleze, inclusiv a agenției naționale de informații și a poliției; solicită UE, în acest context, să își utilizeze programele existente din domeniul justiției și securității în RDC ca mijloc de presiune pentru a deschide un dialog cu autoritățile congoleze cu privire la represiunile continue comise de forțele de securitate și să ia în considerare posibilitatea stopării acestor programe dacă nu se înregistrează niciun progres;

14.  invită autoritățile congoleze să ancheteze, să urmărească penal și să pedepsească în mod corespunzător membrii forțelor de securitate, ofițerii de informații și alte persoane responsabile de represiunea violentă și ilegală împotriva militanților, a liderilor opoziției și altor persoane care s-au opus încercărilor președintelui Kabila de a rămâne la putere;

15.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor deținute din motive politice și renunțarea la toate acuzațiile aduse împotriva acestora; reamintește că eliberarea deținuților politici face parte din măsurile de consolidare a încrederii prevăzute în acordul din decembrie;

16.  este îngrijorat din cauza informațiilor recente privind încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar comise de milițiile locale din regiunea Kasai, printre care recrutarea și utilizarea ilegală a copiilor-soldați și uciderea de civili de către membri ai forțelor de securitate din RDC, fapte care ar putea constitui crime de război în temeiul legislației internaționale; solicită desfășurarea unor investigații independente în legătură cu gropile comune care au fost descoperite și cu evenimentele și încălcările drepturilor omului care au avut loc;

17.  ia act de faptul că autoritățile congoleze sunt lente în aplicarea planului de dezarmare, demobilizare și reintegrare în est; invită acestea să își intensifice eforturile și solicită comunității internaționale să acorde planului un sprijin suplimentar;

18.  salută eforturile autorităților congoleze de a implementa legislația care interzice comercializarea și prelucrarea mineralelor din zonele unde mineralele sunt exploatate ilegal, precum zonele controlate de grupări armate; invită autoritățile congoleze să consolideze punerea în aplicare a legislației țării pentru a pune capăt exploatării ilegale a resurselor sale minerale și îndeamnă RDC să își continue eforturile de a respecta Inițiativa privind transparența în industriile extractive;

19.  regretă abordarea foarte indulgentă a UE față de criza din RDC și nu înțelege de ce UE nu a lansat încă procesul de consultare în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, în ciuda încălcării constante a dispozițiilor-cheie din acest acord de către autoritățile din RDC;

20.  salută, însă, faptul că UE a impus în cele din urmă sancțiuni specifice împotriva celor responsabili de reprimarea opoziției și de amânarea alegerilor, printre care interdicția de a călători și înghețarea activelor;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Uniunii Africane, Consiliului de Miniștri al ACP-UE, Adunării Parlamentare Paritare a ACP-UE, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și guvernului și parlamentului Republicii Democrate Congo.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate