Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0398/2017

Внесени текстове :

B8-0398/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 497kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))


Хилде Вотманс, Илхан Кючюк, Хавиер Нарт, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Иво Вайгъл от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))  
B8‑0398/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Демократична република Конго (ДРК),

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична Република Конго относно положението с правата на човека в страната,

–  като взе предвид политическите споразумения, постигнати в ДРК на 18 октомври 2016 г. и 31 декември 2016 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277 (2016) относно подновяването на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

–  като взе предвид изявленията за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 15 юли 2016 г., 21 септември 2016 г. и 24 февруари 2017 г. относно положението в ДРК, както и резолюцията от 29 март 2017 г. относно смъртта на двама членове на експертната група относно ДРК,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС от 6 март 2017 г. относно ДРК,

–  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г., приет от Съвета на Европейския съюз на 20 юни 2016 г.,

–  като взе предвид съвместните изявления на Африканския съюз, ООН, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията от 16 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 27 януари 2017 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид декларацията на Африканския съюз относно принципите за провеждане на демократични избори в Африка (2002 г.),

–  като взе предвид Международната харта за правата на човека на ООН,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Демократична република Конго преживя много кръвопролития и брутални политически репресии в периода преди 19 декември 2016 г., когато приключи конституционно определеното ограничение от два мандата на президента Джоузеф Кабила;

Б.  като има предвид, че на 31 декември 2016 г. беше постигнато договорено с помощта на църквата споразумение между правителството и опозицията относно мирния политически преход; като има предвид, че договореността предвиждаше политическият преход да приключи с президентските избори, които следваше да се проведат в края на 2017 г. от преходно правителство; като има предвид, че споразумението положи основите на Национален съвет на прехода, натоварен с прилагане на споразумението;

В.  като има предвид, че смъртта на 1 февруари 2017 г. на опозиционния лидер Етиен Чисекеди, който трябваше да оглавява Националния съвет на прехода, доведе до конфликт между лидерите на опозицията относно неговия приемник и до спор с правителството по това кой да поеме след г-н Чисекеди лидерството на опозиционната коалиция, наречена „Rassemblement“; като има предвид, че тялото на г-н Чисекеди продължава да е в моргата в Брюксел поради продължителния спор между неговото семейство, неговата партия и конгоанските органи относно това къде да бъде погребан;

Г.  като има предвид, че напредъкът в прилагането на споразумението е в застой и дребнавите пререкания се множат; като има предвид, че в резултат от това и от липсата на искрена политическа воля за постигане на споразумение католическите епископи, които се опитваха да договорят условия за споделяне на властта между правителството и опозицията, приключиха своята мисия на 27 март 2017 г.; като има предвид, че президентът Джоузеф Кабила се възползва от тази възможност да изиграе изгоден за самия него ход, като прегрупира своето правителство на 16 април 2017 г., което може да се разглежда като опит да успокои опозицията;

Д.  като има предвид, че съгласно споразумението от 31 декември 2016 г. президентът Джоузеф Кабила следваше да остане на власт до провеждането на избори преди края на 2017 г.; като има предвид, че съществува необходимост от актуализиране и проверка на избирателните списъци преди изборите; като има предвид, че екип от седем експерти, назначени от Международната организация на франкофонията, по искане на конгоанските избирателна комисия проведе мисия за оценяване на регистрацията на гласоподавателите в Киншаса, Гома и пет други избирателни окръга в Централно Конго; като има предвид, че екипът на Международната организация на франкофонията посочва, че процесът на регистрация е започнал добре, но съществува спешна необходимост от разширяването му, за да обхване цялата територията на Конго, въпреки предизвикателствата, свързани със сигурността, както и да се публикува изборен график;

Е.  като има предвид, че политическият застой подхранва напрежението, което вече нараства в цялата страна, с военни конфликти на провинциално равнище в Итури и Северно и Южно Киву; като има предвид, че се съобщава за сблъсъци в Танганика, на границата с Южен Судан и в Централно Конго; като има предвид, че изнасилването и други форми на сексуално насилие се използват като военно оръжие от всички страни, участващи в продължителния конфликт, по-специално в източната провинция Киву;

Ж.  като има предвид, че стотици бяха убити при сблъсъци между правителствените сили и милициите в региона Касай от август 2016 г. насам, а кризата достигна много тревожно равнище с убийството на традиционния лидер Камвина Нсапу; като има предвид, че според ООН смъртоносното насилие в Касай е принудило над един милион души да напуснат домовете си през последните осем месеца, което е изложило 400 000 деца на риск от смърт от глад и е струвало живота на 400 души от септември 2016 г. насам; като има предвид, че ООН е документирала 40 масови гроба в Касай от август 2016 г. насам; като има предвид, че 165 конгоански организации на гражданското общество и правозащитни организации призовават за независимо международно разследване на масовото нарушаване на правата на човека в провинциите Касай и Ломами, посочвайки, че в тези престъпления са замесени както правителствените сили, така и военните групировки;

З.  като има предвид, че двама експерти на ООН, разследващи изнасилвания, масови убийства и експлоатацията на природни ресурси, г-жа Зайда Каталан и г-н Майкъл Шарп, бяха застреляни от група мъже през март 2017 г. в неспокойния регион Касай; като има предвид, че конгоанските органи заявиха на 21 май 2017 г., че са приключили разследването на убийството на двамата експерти и че двама заподозрени по случая скоро ще са изправени пред съда; като има предвид, че на 23 май 2017 г. бе проведено заседание, за да бъде информиран Съветът за сигурност на ООН относно актуалното състояние на разследванията на смъртта на двамата; като има предвид, че г-жа Каталан е оставила над 100 досиета в папка на своя компютър, включително документи, съдържащи сведения, че поне един държавен служител може да е свързан с насилието, извършвано от групировките;

И.  като има предвид, че на 12 декември 2016 г. Европейският съюз прие санкции за налагане на забрана за пътуване и замразяване на активи спрямо седем лица от Конго, а на 29 май 2017 г., в отговор на влошаващото се положение в страната, разшири тези санкции, като ги наложи спрямо деветима други висши служители по сигурността;

Й.  като има предвид, че според глобалния доклад на Центъра за мониторинг на вътрешното разселване, цитиран от Норвежкия съвет за бежанците на 22 май 2017 г., ДРК е с най-висок брой вътрешни бежанци, търсещи спасение от конфликти, като над 922 000 души са били принудени да изоставят домовете си през 2016 г.; като има предвид, че 2,2 милиона души са вътрешно разселени, а над 550 000 са избягали от страната, и като има предвид, че около 7,3 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ;

К.  като има предвид, че УНИЦЕФ съобщи на 30 май 2017 г., че над 9 000 деца, избягали от ДРК и постъпили в два центъра за временно настаняване в Дундо (Ангола), се нуждаят от спешна подкрепа, като добави, че досега над 25 000 бежанци, избягали от насилието в провинциите Касай в ДРК, са достигнали Ангола; като има предвид, че снабдяването с храна на градове, като например Кананга, Чикапа, Луебо, Мбуджи Маи, Муене, Диту и Луиза, е станало особено труден, а населението гладува и социалният ред е нарушен;

Л.  като има предвид, че в допълнение към политическата нестабилност конгоанската икономика беше разтърсена от бързото обезценяване на валутата и ниските чуждестранни резерви поради ниските цени на изкопаемите ресурси, а инфлацията скочи от под 2% през 2015 г. на над 25% през 2016 г.; като има предвид, че ДРК е в най-ниските десет процента на най-слабо развитите страни в света и съгласно доклада на Организацията на обединените нации за развитие (ПРООН) се нарежда на 176-о място от общо 188 държави според световния индекс за човешко развитие;

1.  осъжда най-категорично убийството на лидера Камвина Нсапу, първоначалния водач на народния бунт в Гранд Касай; отбелязва предаването на тленните останки на Камвина Нсапу, което позволява той да бъде погребан като традиционен вожд, какъвто е бил, в съответствие с традиционните ритуали и обичаи; призовава правителството на ДРК да позволи репатрирането на тялото на покойния Етиен Чисекеди, така че то да може да бъде погребано в родната му страна;

2.  изразява дълбоката си загриженост относно масовите гробове, открити във региона Гранд Касай и относно възобновяването на насилието в северните и източните части на ДРК; категорично осъжда всички актове на насилие и нарушения на правата на човека в страната, независимо кой е извършителят; призовава органите на Конго, в светлината на участието на правителствени сили в тези събития, да улесняват без забавяне на започването на независимо международно разследване; подчертава, че сексуалното насилие няма да бъде прекратено, докато извършителите, включително лидерите, носещи отговорност за командването, не бъдат изправени пред правосъдието;

3.  отново потвърждава силната си подкрепа за политическото споразумение от 31 декември 2016 г. и призива си за провеждане на мирни, достоверни, свободни, честни и приобщаващи избори до декември 2017 г., които да доведат до демократично предаване на властта; призовава всички конгоански страни в конфликта да се върнат към по-положителната и плодотворна нагласа и да поддържат добрата политическа воля, довела до подписването на споразумението, като по този начин се избегне по-нататъшна несигурност в ДРК;

4.  изисква от правителството на ДРК да приложи изцяло мерките за изграждане на доверие; припомня, че опасенията относно сигурността не следва да забавят активната добросъвестна подготовка на изборите, които предоставят уникален и най-добър начин за гарантиране на траен мир и сигурност в ДРК;

5.  потвърждава отново своя ангажимент да подкрепя изпълнението на споразумението в тясно сътрудничество с Африканския съюз и регионалните механизми, и решимостта си да продължи да следи отблизо положението в ДРК, по-специално по отношение на зачитането на правата на човека, условията, свързани със сигурността на място, и усилията за успешно приключване на един достоверен изборен процес;

6.  призовава за предприемането на по-нататъшни спешни мерки за определяне на сроковете за провеждане на изборите и за осигуряване на реалистичен и консенсусен бюджет, така че изборите да могат да се проведат преди края на 2017 г.; подчертава в това отношение отговорността на Независимата национална избирателна комисия и решаващата роля, която тя трябва да играе в контекста на провеждането на достоверни и демократични избори.

7.  изразява дълбока загриженост във връзка с тежките нарушения на международното хуманитарно право, извършени от местните милиции, включително незаконно набиране и използване на деца войници, както и убийството на цивилни лица, извършени от членове на силите за сигурност в ДРК, като всички те могат да представляват военни престъпления съгласно международното право;

8.  осъжда най-категорично убийствата на двамата експерти на ООН, работещи за утвърждаване на мира и сигурността в страната; изразява своите най-искрени съболезнования на техните семейства; призовава това тежко престъпление да бъде изцяло изяснено и призовава органите на Конго да работят в тясно сътрудничество с ООН при последващите разследвания; изцяло подкрепя експертната група на ООН, чиито членове извършват съществена дейност в ДРК;

9.  приветства санкциите, приети от Европейския съюз на 12 декември 2016 г. срещу седем лица от Конго и на 29 май 2017 г. срещу други деветима конгоански служители, с които бяха наложени забрана за пътуване и замразяване на активи; приветства решението на САЩ да включат генерал Франсоа Оленга, началник на военния съвет на президента Кабила, в списъка на „специално посочените граждани“, с което се замразяват всички активи, притежавани от него в САЩ, и се забранява на американските граждани да участват във финансови сделки с него; призовава за допълнителни разследвания и за удължаване на срока на санкциите срещу отговорните лица на най-високо държавно равнище за насилието и престъпленията, извършени в ДРК, и за ограбването на природните ресурси на страната, в съответствие с разследванията, извършвани от експертната група на ООН; подчертава, че санкциите трябва да включват мерки за замразяване на активи и забрана за влизане в ЕС;

10.  отново заявява пълната си подкрепа за мисията MONUSCO и на специалния представител на генералния секретар за Демократична република Конго; изразява съжаление относно пасивните действия на 17-хилядните сили на MONUSCO, най-важната мисия на ООН, що се отнася до сили и бюджет, която – с изключение на интервенционната бригада от 3000 души – не предоставя ефективна защита на населението; приветства Резолюция 2348(2017) на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на MONUSCO до 31 март 2018 г.; подчертава, че първоначалните мандати и сегашният мандат, който се прилага за всички войски на ООН в страната, е „неутрализиране на въоръжените групировки“; изисква всички сили на MONUSCO да участват изцяло в интервенцията и да защитят на населението от въоръжените групировки, да защитят жените от изнасилване и други форми на сексуално насилие и да не допускат никакви ограничения въз основа на национални командни структури;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност