Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0398/2017

Indgivne tekster :

B8-0398/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 181kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0398/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet,

–  der henviser til de politiske aftaler, der blev indgået i DRC den 18. oktober 2016 og den 31. december 2016,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om DRC, navnlig resolution 2293 (2016) om fornyelse af sanktionsordningen for DRC og mandatet for Ekspertgruppen og 2277 (2016) om fornyelse af mandatet for FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 15. juli 2016, af 21. september 2016 og af 24. februar 2017 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo samt til de to pressemeddelelser af 29. marts 2017 om dødsfaldene i forbindelse med to medlemmer af Ekspertgruppen for DRC,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet for Den Europæiske Union af 6. marts 2017 om DRC,

–  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015, som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 20. juni 2016,

–  der henviser til den fælles erklæring om Den Demokratiske Republik Congo fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande af 16. februar 2017,

–  der henviser til fælleserklæringen fra medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 27. januar 2017,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions erklæring fra 2002 om principperne for demokratiske valg i Afrika,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettighederne,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo har udholdt mange blodsudgydelser og brutal politisk undertrykkelse i tiden op til fristen den 19. december 2016, som markerede afslutningen på præsident Joseph Kabilas forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to valgperioder;

B.  der henviser til, at der med kirken som mægler blev indgået en aftale den 31. december 2016 om en fredelig politisk overgang mellem regeringen og oppositionen; der henviser til, at aftalen indebar, at den politiske overgang skulle afsluttes med præsidentvalget, som en overgangsregering skulle afholde i slutningen af 2017; der henviser til, at aftalen lagde grunden til et nationalt overgangsråd, som havde til opgave at gennemføre aftalen;

C.  der henviser til, at oppositionslederen Etienne Tshisekedis død den 1. februar 2017, som skulle have ledet det nationale overgangsråd, førte til en strid om efterfølgelse mellem oppositionslederne og til et sammenstød med regeringen om, hvem der skulle efterfølge Etienne Tshisekedi som leder af oppositionen kendt som "Le Rassemblement"; der henviser til, at liget af Etienne Tshisekedi fortsat befinder sig i et lighus i Bruxelles som følge af en langvarig uenighed mellem hans familie, hans parti og de congolesiske myndigheder om, hvor han skal begraves;

D.  der henviser til, at der ikke længere sker fremskridt i gennemførelsen af aftalen, og at de banale mundhuggerier er mangedoblet; der henviser til, at dette samt manglen på en oprigtig politisk vilje til at nå frem til en aftale har ført til, at de katolske biskopper, som forsøger at nå frem til en magtdelingsaftale mellem regeringen og oppositionen, opgav deres forehavende den 27. marts 2017; der henviser til, at præsident Joseph Kabila benyttede denne lejlighed til at spille et spil, som er til fordel for ham selv, ved den 16. april 2017 at omstrukturere sin regering på en måde, der kan betragtes som et forsøg på at formilde oppositionen;

E.  der henviser til, at præsident Joseph Kabila i henhold til aftalen af 31. december 2016 skulle fortsætte i sit hverv frem til valget i udgangen af 2017; der henviser til, at det var nødvendigt at opdatere og verificere valglisten forud for valget; der henviser til, at et hold bestående af syv eksperter udpeget af Den Internationale Organisation af Frankofone Lande (OIF) efter anmodning fra det congolesiske valgnævn har aflagt et kontrolbesøg med henblik på at evaluere vælgerregistreringen i Kinshasa, Goma og i fem andre valgkredse i Kongo Central; der henviser til, at OIF-holdet anførte, at registreringsprocessen startede godt, men at der er et presserende behov for at udvide den til at omfatte hele Congos territorium, uanset de sikkerhedsmæssige udfordringer, og for at offentliggøre en valgkalender;

F.  der henviser til, at den politiske lammelse har bidraget til den allerede stigende uro i hele landet med voldelige konflikter på provinsplan i Ituri og i Nord- og Sydkivu; der henviser til, at der er blevet indberettet yderligere sammenstød i Tanganyika ved grænsen til Sydsudan og Kongo Central; der henviser til, at voldtægt og andre former for seksuel vold anvendes som krigsvåben af alle de parter, som er involveret i den langvarige konflikt, navnlig i den østlige Kivu-provins;

G.  der henviser til, at hundredvis er blevet dræbt i sammenstød mellem militser og regeringsstyrker i Kasaï-regionen siden august 2016, og til at krisen nåede et meget bekymrende niveau med drabet på militslederen Kamwina Nsapu; der henviser til, at den dødbringende vold i Kasaï ifølge FN har tvunget mere end én million mennesker til at forlade deres hjem i de seneste otte måneder, at 400 000 børn er i fare for at dø af sult, samt at 400 personer er døde siden september 2016; der henviser til, at FN har dokumenteret 40 massegrave i Kasaï siden august 2016; der henviser til, at 165 congolesiske civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer har opfordret til at gemmeføre en uafhængig international undersøgelse af de omfattende krænkelser af menneskerettighederne i provinserne Kasaï og Lomami, idet de anfører, at såvel regeringsstyrker som militsfolk er involveret i disse forbrydelser;

H.  der henviser til, at to FN-eksperter i færd med at efterforske voldtægter, massakrer og udnyttelse af naturressourcer, Zaida Catalan og Michael Sharp, blev skudt og dræbt af en gruppe af mænd i marts 2017 i den uroplagede Kasaï-region; der henviser til, at congolesiske myndigheder den 21. maj 2017 oplyste, at de havde afsluttet efterforskningen af drabet på de to eksperter, og at to mistænkte i sagen snart ville blive stillet for en domstol; der henviser til, at der den 23. maj 2017 fandt et møde sted med det formål at ajourføre FN's Sikkerhedsråd med hensyn til efterforskningerne af dødsfaldene; der henviser til, at Zaida Catalan har efterladt sig over 100 sagsfiler i en mappe på sin computer, herunder filer, som indeholder bevis for, at mindst én embedsmand kan være involveret i militsvolden;

I.  der henviser til, at Den Europæiske Union den 12. december 2016 vedtog sanktioner om indførelse af rejseforbud og indefrysning af aktiver for syv congolesiske borgere og den 29. maj 2017 udvidede disse sanktioner til også at omfatte ni andre højtstående sikkerhedsfolk med henblik på at tackle den forværrede situation i landet;

J.  der henviser til, at Den Demokratiske Republik ifølge den globale rapport fra Internal Displacement Monitoring Centre (center for overvågning af internt fordrevne (IDMC)), som citeret af Norsk Flygtningeråd den 22. maj 2017, har verdens højeste antal interne flygtninge, som flygter fra konflikter, hvor over 922 000 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i 2016; der henviser til, at 2,2 millioner mennesker er internt fordrevet, og at 550 000 er flygtet ud af landet, samt at det anslås, at 7,3 millioner mennesker har behov for humanitær bistand;

K.  der henviser til, at UNICEF den 30. maj 2017 rapporterede, at mere end 9 000 børn, som efter at være flygtet fra DRC er blevet modtaget i to midlertidige modtagelsescentre i Dundo (en by i det nordlige Angola), har behov for omgående støtte, og tilføjede, at mere end 25 000 flygtninge har nået Angola efter at være flygtet fra volden i Kasaï-provinserne i Den Demokratiske Republik Congo; der henviser til, at fødevareforsyningen til byer, såsom Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu og Luiza, er særlig vanskelig, samt til, at befolkningen sulter, og at der er skabt kaos i samfundsordenen;

L.  der henviser til, at den congolesiske økonomi i tillæg til den politiske ustabilitet er usikker som følge af en brat kursnedskrivning og en lav udenlandsk reserve på grund af lave priser på mineraler, samt til, at inflationen er steget eksplosivt fra mindre end 2 % i 2015 til over 25 % i 2016; der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo er blandt de sidste ti procent af de mindst udviklede lande i verden og rangerer på en 176. plads ud af de 188 lande, som er opført i indekset for menneskelig udvikling fra De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP);

1.  fordømmer på det strengeste mordet på militslederen Kamwina Nsapu, som var ophavsmand til den populære folkelige opstand i Grand Kasaï; noterer sig frigivelsen af Kamwina Nsapu's jordiske rester, som gør det muligt at begrave ham som den leder, han var, i overensstemmelse med traditionelle ritualer og skikke; kræver, at DRC's regering tillader hjemtransport af afdøde Etienne Tshisekedi, således at han kan blive begravet i sit hjemland;

2.  udtrykker sin dybe bekymring over de massegrave, som er blevet fundet i Grand Kasaï-regionen, og over den genopblussede vold i den nordlige og den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo; fordømmer på det kraftigste alle former for vold og krænkelser af menneskerettighederne i landet, uanset hvem gerningsmændene er; opfordrer i lyset af regeringsstyrkernes indblanding i disse begivenheder de congolesiske myndigheder til omgående at muliggøre iværksættelsen af en uafhængig international undersøgelse; understreger, at seksuel vold ikke ophører, før gerningsmændene, herunder lederne, som bærer kommandoansvaret, bliver retsforfulgt;

3.  bekræfter på ny sin stærke støtte til den politiske aftale af 31. december 2016 og sin opfordring til et fredeligt, troværdigt, frit, fair og inklusivt valg i december 2017, som skal føre til et demokratisk magtskifte; opfordrer alle congolesiske parter til at vende tilbage til en mere positiv og frugtbar tankegang og til at bevare den politiske goodwill, der førte til undertegnelse af aftalen, og således undgå yderligere usikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo;

4.  kræver, at Den Demokratiske Republik Congos regering fuldt ud gennemfører tillidsskabende foranstaltninger; minder om, at sikkerhedsaspekter ikke bør forsinke den aktive og loyale forberedelse af valget, som er den eneste og den bedste måde til at sikre varig fred og sikkerhed i Den Demokratiske Republik Congo;

5.  gentager sit tilsagn om at støtte gennemførelsen af aftalen i tæt samarbejde med Den Afrikanske Union og regionale mekanismer og bekræfter sin vilje til fortsat at følge situationen i Den Demokratiske Republik Congo nøje, navnlig med hensyn til respekten for menneskerettighederne, sikkerhedssituationen på stedet og bestræbelserne på at opnå en vellykket afslutning på en troværdig valgproces;

6.  opfordrer til, at der træffes yderligere presserende foranstaltninger med hensyn til at fastsætte valgkalenderen og udarbejde et realistisk og konsensusbaseret budget, således at valget kan afholdes inden udgangen af 2017; understreger i denne henseende den uafhængige nationale valgkommissions ansvar og den afgørende rolle, som den skal spille i forbindelse med gennemførelsen af en demokratisk og troværdig valgproces.

7.  udtrykker alvorlig bekymring over de alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret begået af lokale militser, herunder den ulovlige rekruttering og brugen af børnesoldater, samt drabene på civile begået af DRC's sikkerhedsstyrker, som alle kan udgøre krigsforbrydelser i henhold til folkeretten;

8.  fordømmer i de skarpest mulige vendinger drabet på de to FN-eksperter, der arbejdede for at fremme freden og sikkerheden i landet; udtrykker sin dybeste medfølelse til deres familier; kræver, at der kastes fuldt lys over denne alvorlige forbrydelse, og opfordrer de congolesiske myndigheder til at arbejde tæt sammen med FN i forbindelse med de efterfølgende efterforskninger; støtter fuldt ud FN-Ekspertgruppen, hvis medlemmer udfører et vigtigt arbejde i Den Demokratiske Republik Congo;

9.  glæder sig over de sanktioner, som Den Europæiske Union har vedtaget den 12. december 2016 mod syv congolesiske borgere og den 29. maj 2017 mod yderligere ni congolesiske embedsmænd, med hvilke der blev indført indrejseforbud og indefrysning af aktiver; glæder sig over USA's beslutning om at placere general François Olenga, leder af præsident Kabilas militære ledelse, på listen over personer, der er genstand for særlige restriktioner (specially designated nationals), hvilket indebærer indefrysning af alle de aktiver, som han måtte have i USA, og forhindrer amerikanske borgere i at involvere sig i finansielle transaktioner med ham; opfordrer til, at der gennemføres yderligere undersøgelser af og indføres sanktioner mod de personer på højeste regeringsniveau, som er ansvarlige for volden og forbrydelserne, der er begået i Den Demokratiske Republik Congo, og for udplyndringen af landets naturressourcer, i overensstemmelse med de undersøgelser, der er foretaget af FN-Ekspertgruppen; understreger, at sanktionerne skal omfatte indefrysning af aktiver og forbud mod indrejse i EU;

10.  gentager sin fulde støtte til MONUSCO og FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Den Demokratiske Republik Congo; beklager de passive handlinger fra den 17 000 mand store MONUSCO-styrkes side, som – med undtagelse af den 3000 mand store interventionsbrigade – udgør den vigtigste FN-mission hvad styrker og budget angår, ikke yder nogen effektiv beskyttelse af befolkningen; glæder sig over FN's Sikkerhedsråds resolution 2348 (2017), som forlænger MONUSCO's mandat indtil den 31. marts 2018; understreger, at det oprindelige og det nuværende mandat, som gælder for alle FN-tropper i landet, består i at "neutralisere de væbnede grupper"; kræver, at hele MONUSCO-styrken fuldt ud griber ind og beskytter befolkningen mod de væbnede grupper, beskytter kvinder mod voldtægt og andre former for seksuel vold og forpligter sig til ikke at tillade nogen begrænsninger på grundlag af national kommando;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik