Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0398/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0398/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 503kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))  
B8-0398/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔK),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη ΛΔΚ, στις 18 Οκτωβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως την απόφαση 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και την απόφαση 2277 (2016), για την ανανέωση της εντολής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς τον Τύπο στις 15 Ιουλίου 2016, 21 Σεπτεμβρίου 2016 και 24 Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ και τη δήλωση προς τον Τύπο της 29ης Μαρτίου 2017 σχετικά με το θάνατο δύο μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη ΛΔΚ.

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 6ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 27ης Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές στην Αφρική (2002),

–  έχοντας υπόψη τον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει μεγάλη αιματοχυσία και βίαιη πολιτική καταστολή κατά την περίοδο πριν από τις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία που σήμανε την λήξη της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικής εντολής του Προέδρου Joseph Kabila·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016, χάρη στη διαμεσολάβηση της εκκλησίας, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σχετικά με ειρηνική πολιτική μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία προέβλεπε ότι η πολιτική μετάβαση θα οδηγούσε εν τέλει σε προεδρικές εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν στα τέλη του 2017 από μια μεταβατική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία έθεσε τις βάσεις για ένα Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο επιφορτισμένο με την εφαρμογή της συμφωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος την 1η Φεβρουαρίου 2017 του ηγέτη της αντιπολίτευσης Etienne Tshisekedi, που επρόκειτο να αναλάβει θέση προέδρου του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, οδήγησε σε σύγκρουση μεταξύ των ηγετών της αντιπολίτευσης όσον αφορά τη διαδοχή και σε διένεξη με την κυβέρνηση για το ποιος θα διαδεχθεί τον κ. Tshisekedi ως αρχηγός του γνωστού υπό την ονομασία «Rassemblement» συνασπισμού της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σορός του κ. Tshisekedi παραμένει σε νεκροφυλακείο στις Βρυξέλλες λόγω παρατεταμένης διαφοράς μεταξύ της οικογένειάς του και του κόμματός του και των αρχών του Κονγκό σχετικά με τον τόπο ταφής του·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας βρίσκεται σε τέλμα ενώ οι άνευ ουσίας λογομαχίες πολλαπλασιάζονται· ότι, εξαιτίας της κατάστασης αυτής και της έλλειψης ειλικρινούς πολιτικής βούλησης να επιτευχθεί συμφωνία, οι καθολικοί επίσκοποι, που κατέβαλαν προσπάθειες για την αναζήτηση συμφωνίας επιμερισμού της εξουσίας μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, έθεσαν τέρμα στην αποστολή τους στις 27 Μαρτίου 2017· ότι ο πρόεδρος Joseph Kabila επωφελήθηκε από την κατάσταση αυτή για να παίξει ένα ευνοϊκό για τον ίδιο παιχνίδι, ανασχηματίζοντας την κυβέρνησή του στις 16 Απριλίου 2017, ενέργεια που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως προσπάθεια κατευνασμού της αντιπολίτευσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με όσα προέβλεπε η συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Joseph Kabila θα διατηρούσε το αξίωμά του εν αναμονή της διεξαγωγής εκλογών πριν από το τέλος του 2017· ότι χρειαζόταν επικαιροποίηση και έλεγχος των εκλογικών καταλόγων πριν από τις εκλογές· ότι μια ομάδα επτά εμπειρογνωμόνων που είχαν οριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF) πραγματοποίησε, κατόπιν παρακλήσεως του Εκλογικού Συμβουλίου του Κογκό, αποστολή για να αξιολογήσει την εγγραφή των εκλογέων στην Κινσάσα, στην Goma και σε πέντε άλλες εκλογικές περιφέρειες στο Κεντρικό Κογκό· ότι η ομάδα του OIF διαπίστωσε ότι η διαδικασία εγγραφής ξεκίνησε καλά, αλλά υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύψει το σύνολο της επικράτειας του Κογκό, παρά τις προκλήσεις που υφίστανται εις ό,τι αφορά την ασφάλεια, και να δημοσιευθεί ένα εκλογικό χρονοδιάγραμμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο συνέβαλε στις ήδη επεκτεινόμενες ταραχές παντού στην χώρα, με βίαιες διαμάχες στις επαρχίες του Ituri , του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου· ότι υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω συγκρούσεις στην Τανγκανίκα, στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν και στο Κεντρικό Κογκό· ότι ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας χρησιμοποιούνται από όλα τα εμπλεκόμενα στην μακροχρόνια διαμάχη μέρη ως τακτική πολέμου, ιδίως στην ανατολική επαρχεία του Κίβου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις μεταξύ παραστρατιωτικών και κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή του Κασάι από τον Αύγουστο του 2016 και ότι η κρίση έχει φτάσει σε πολύ ανησυχητικό επίπεδο λόγω της δολοφονίας του ηγέτη των ανταρτών Kamwina Nsapu· ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι θανατηφόρες βιαιοπραγίες στο Κασάι ανάγκασαν περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες, με αποτέλεσμα 400 000 παιδιά να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο λιμοκτονίας και 400 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Σεπτέμβριο του 2016· ότι, από τον Αύγουστο του 2016, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακαλύψει 40 ομαδικούς τάφους στο Κασάι· ότι 165 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησαν τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επαρχίες του Κασάι και του Lomami, διευκρινίζοντας ότι τόσο οι κυβερνητικές όσο και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις εμπλέκονται στα εν λόγω εγκλήματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών που ερευνούσαν βιασμούς, σφαγές και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων, η κ. Zaida Catalan και ο κ. Michael Sharp πυροβολήθηκαν από ομάδα ανδρών τον Μάρτιο του 2017 στην πληττόμενη από ταραχές περιοχή του Κασάι· ότι αρχές του Κογκό δήλωσαν στις 21 Μαΐου 2017 ότι είχαν ολοκληρώσει την έρευνα για τη δολοφονία των δύο εμπειρογνωμόνων και ότι δύο ύποπτοι επρόκειτο σύντομα να προσαχθούν σε δίκη· ότι διοργανώθηκε συνάντηση στις 23 Μαΐου 2017 για να ενημερωθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις έρευνες για τους εν λόγω θανάτους· ότι στον υπολογιστή της κ. Catalan βρέθηκαν περισσότεροι από 100 φάκελοι, μεταξύ των οποίων επίσης φάκελοι με στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ενδέχεται ένας τουλάχιστον κυβερνητικός υπάλληλος να εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες των παραστρατιωτικών ομάδων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κυρώσεις που επιβάλλουν απαγόρευση μετακίνησης και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων κατά επτά Κονγκολέζων, και επέκτεινε τις κυρώσεις αυτές, στις 29 Μαΐου 2017, σε άλλους εννέα ανωτέρους υπαλλήλους ασφαλείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της επιδεινωμένης κατάστασης στην χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του διεθνούς παρατηρητηρίου εσωτερικού εκτοπισμού (IDMC), όπως αναφέρθηκε από το Συμβούλιο Προσφύγων της Νορβηγίας στις 22 Μαΐου 2017, διαπιστώνεται στη ΛΔΚ ο υψηλότερος αριθμός εσωτερικών προσφύγων που τρέπονται σε φυγή εξαιτίας συγκρούσεων, και ότι περισσότερα από 922 000 άτομα αναγκάστηκαν το 2016 να εγκαταλείψουν τις οικίες τους· ότι 2,2 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και περισσότερα από 550.000 έχουν εγκαταλείψει την χώρα, και ότι κατ’ εκτίμηση 7,3 εκατομμύρια άτομα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση της UNICEF της 30ης Μαΐου 2017 περισσότερα από 9 000 παιδιά που έγιναν δεκτά σε δύο προσωρινά κέντρα υποδοχής στο Dundo (πόλη στη Βόρεια Αγκόλα), αφού εγκατέλειψαν τη ΛΔΚ, χρειάζονται επειγόντως βοήθεια, καθώς και ότι έως σήμερα περισσότεροι από 25 000 πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Αγκόλα, αφού διέφυγαν από τις βίαιες συγκρούσεις στις επαρχίες του Κασάι της ΛΔΚ· ότι ο εφοδιασμός τροφίμων σε πόλεις όπως Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu και Luiza έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολος, και ότι, εξαιτίας αυτού, ο πληθυσμός λιμοκτονεί και η κοινωνική τάξη έχει διαταραχθεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την πολιτική αστάθεια, η οικονομία του Κογκό αποσταθεροποιείται λόγω ταχείας υποτίμησης του νομίσματος και χαμηλών συναλλαγματικών αποθεμάτων που οφείλονται σε χαμηλές τιμές των ορυκτών, ενώ ο πληθωρισμός ανεβαίνει ραγδαία από 2% το 2015 σε 25% το 2016· ότι η ΛΔΚ βρίσκεται στο χαμηλότερο δέκατο εκατοστημόριο των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο και ότι κατέχει την 176η θέση μεταξύ των 188 χωρών στο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP)·

1.  καταδικάζει σθεναρά τη δολοφονία του ηγέτη Kamwina Nsapu, πρώτου αρχηγού του λαϊκού επαναστατικού κινήματος στην ευρεία περιοχή του Κασάι· λαμβάνει υπό σημείωση την παράδοση της σορού του Kamwina Nsapu, που μπορεί τώρα να ταφεί ως παραδοσιακός ηγέτης σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα· ζητεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ να επιτρέψει την επιστροφή της σορού του θανόντος Etienne Tshisekedi, ούτως ώστε να ταφεί στην πατρίδα του·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τους μαζικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν στην ευρεία περιοχή του Κασάι και την αναζωπύρωση της βίας στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της ΛΔΚ· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις βίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα, όποιοι και αν είναι οι δράστες· καλεί τις αρχές του Κογκό, υπό το φως της εμπλοκής των κυβερνητικών δυνάμεων στα εν λόγω συμβάντα, να διευκολύνει χωρίς αναβολή την έναρξη ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας· τονίζει ότι η σεξουαλική βια δεν θα σταματήσει έως ότου οι δράστες, συμπεριλαμβανομένων και των υπεύθυνων για τη διοίκηση αρχηγών, προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

3.  επαναλαμβάνει την ισχυρή του υποστήριξη για την πολιτική συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2016, και την περιλαμβανόμενη σ’ αυτήν έκκληση για διεξαγωγή ειρηνικών, αξιόπιστων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών χωρίς αποκλεισμούς έως τον Δεκέμβριο του 2017, με απώτερο στόχο τη δημοκρατική μεταβίβαση της εξουσίας· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Κογκό να υιοθετήσουν εκ νέου μια πιο θετική και γόνιμη στάση και να διατηρήσουν την πολιτική βούληση που οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιδείνωση της ανασφάλειας στη ΛΔΚ·

4.  ζητεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ να φροντίσει για την πλήρη εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπενθυμίζει ότι θέματα ασφαλείας δεν πρέπει να καθυστερούν την ενεργό, καλόπιστη προετοιμασία των εκλογών, οι οποίες πράγματι προσφέρουν τον μοναδικό και καλύτερο τρόπο εξασφάλισης μιας μακροχρόνιας ειρήνης και ασφάλειας στη ΛΔΚ·

5.  επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας, σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και περιφερειακούς μηχανισμούς, και την αποφασιστικότητα με την οποία προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση στη ΛΔΚ, κυρίως εις ό, τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες ασφαλείας επιτόπου και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας·

6.  ζητεί να ληφθούν περαιτέρω επείγοντα μέτρα για να οριστικοποιηθεί το εκλογικό χρονοδιάγραμμα και να προβλεφθεί ρεαλιστικός και συναινετικός προϋπολογισμός, ούτως ώστε οι εκλογές να μπορέσουν να διεξαχθούν πριν από το τέλος του 2017· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ευθύνη της Ανεξάρτητης Εθνικής Εφορευτικής Επιτροπής και τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει στην εφαρμογή μιας δημοκρατικής και αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από τοπικές παραστρατιωτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η στρατολόγηση και παράνομη χρήση παιδιών στρατιωτών και οι δολοφονίες αμάχων από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της ΛΔΚ, ενέργειες που ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου·

8.  καταδικάζει σθεναρά τη δολοφονία των δύο εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που εργάζονταν για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην χώρα· εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους· ζητεί να διαλευκανθεί πλήρως το σοβαρό αυτό έγκλημα και καλεί τις αρχές του Κογκό να συνεργαστούν στενά με τον ΟΗΕ στις έρευνες που θα ακολουθήσουν· παρέχει την πλήρη υποστήριξή του στον Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, τα μέλη της οποίας εκτελούν ουσιαστικό έργο στη ΛΔΚ·

9.  χαιρετίζει τις κυρώσεις που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 12 Δεκεμβρίου 2016 κατά επτά Κονγκολέζων, και στις 29 Μαΐου 2017 κατά εννέα ακόμη υπάλληλων του Κονγκό, επιβάλλοντας απαγορεύσεις μετάβασης και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων· χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να συμπεριλάβει το στρατηγό François Olenga, επικεφαλής του στρατιωτικού συμβουλίου του Προέδρου Καμπίλα, σε κατάλογο «ειδικώς σεσημασμένων υπηκόων» δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στις ΗΠΑ και απαγορεύοντας στους αμερικανούς πολίτες να προβούν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές μαζί του· ζητεί να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες και να επιβληθούν κυρώσεις κατά των ατόμων που, στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο, είναι υπεύθυνα για τη βία και τα εγκλήματα στη ΛΔΚ και τη λεηλασία των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήγαγε η ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι οι κυρώσεις πρέπει να καλύπτουν και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ·

10.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στη MONUSCO και στον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· εκφράζει τη λύπη του για την παθητική δράση των 17.000 ανδρών της δύναμης της MONUSCO, που είναι η σημαντικότερη αποστολή του ΟΗΕ από την άποψη των δυνάμεων και του προϋπολογισμού της, αλλά που δεν προσφέρει αποτελεσματική προστασία στον πληθυσμό, εξαιρουμένων των 3000 ανδρών της ταξιαρχίας επέμβασης· χαιρετίζει την απόφαση 2348(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την οποία παρατείνεται η εντολή της MONUSCO έως τις 31 Μαρτίου 2018· τονίζει ότι η αρχική και σημερινή εντολή, που ισχύει για όλα τα στρατεύματα του ΟΗΕ στην χώρα, είναι η «εξουδετέρωση των ένοπλων ομάδων»· ζητεί επιτακτικά η συνολική δύναμη της MONUSCO να επεμβαίνει και να προσφέρει πλήρη προστασία στον πληθυσμό από τις ένοπλες ομάδες, να προστατεύει τις γυναίκες από βιασμό και άλλη σεξουαλική βία και να μην δέχεται κανένα περιορισμό βάσει εθνικών εντολών

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, στον Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό και της Γκαμπόν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου