Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0398/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0398/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 178kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))  
B8‑0398/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa 18. lokakuuta 2016 ja 31. joulukuuta 2016 tehdyt poliittiset sopimukset,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2293 (2016) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016) YK:n vakauttamisoperaation jatkamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 15. heinäkuuta 2016, 21. syyskuuta 2016 ja 24. helmikuuta 2017 antamat lehdistötiedotteet Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta ja 29. maaliskuuta 2017 annetun lehdistötiedotteen Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän asiantuntijaryhmän kahden jäsenen kuolemasta,

–  ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2017 annetut EU:n neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon EU:n neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2015,

–  ottaa huomioon YK:n, Afrikan unionin, EU:n ja ranskankielisten maiden järjestön 16. helmikuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien 27. tammikuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokraattisia vaaleja Afrikassa koskevista periaatteista vuonna 2002 annetun Afrikan unionin julistuksen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa jouduttiin kestämään paljon verenvuodatusta ja raakaa poliittista sortoa, ennen kuin presidentti Joseph Kabilan perustuslain sallima toinen toimikausi päättyi 19. joulukuuta 2016;

B.  ottaa huomioon, että 31. joulukuuta 2016 saatiin hallituksen ja opposition välillä aikaan kirkon välittämä sopimus rauhanomaisesta poliittisesta siirtymävaiheesta; ottaa huomioon, että sopimuksessa suunniteltiin poliittisen siirtymävaiheen päättyvän väliaikaisen hallituksen pitämien presidentinvaalien myötä vuoden 2017 lopussa; ottaa huomioon, että sopimuksessa luotiin perusta kansalliselle siirtymäneuvostolle, jonka tehtävänä on panna sopimus täytäntöön;

C.  toteaa, että oppositiojohtaja Etienne Tshisekedi, josta oli määrä tulla kansallisen siirtymäneuvoston johtaja, kuoli 1. helmikuuta 2017, mikä johti vallanperimyskiistoihin oppositiojohtajien välillä ja riitaan hallituksen kanssa siitä, kuka olisi Tshisekedin seuraaja oppositiokoalitio ”Rassemblementin” johdossa; ottaa huomioon, että Etienne Tshisekedin ruumis on edelleen ruumishuoneella Brysselissä, sillä hänen perheensä, puolueensa ja Kongon viranomaisten kiista hänen hautapaikastaan on pitkittynyt;

D.  toteaa, että sopimuksen täytäntöönpanon edistyminen on pysähtynyt ja turha nahistelu lisääntynyt; ottaa huomioon, että tästä syystä ja sopimuksen tekemiseen tarvittavan aidon poliittisen tahdon puuttumisen vuoksi katolinen piispainkokous luopui 27. maaliskuuta 2017 yrityksestään saada aikaan vallanjakojärjestely hallituksen ja opposition välille; ottaa huomioon, että presidentti Joseph Kabila pyrki kääntämään tilanteen omaksi edukseen ja muutti hallituksensa kokoonpanoa 16. huhtikuuta 2017 ikään kuin yrittääkseen rauhoitella oppositiota;

E.  ottaa huomioon, että 31. joulukuuta 2016 tehdyn sopimuksen mukaan presidentti Joseph Kabilan oli määrä pysyä virassa vuoden 2017 loppuun mennessä järjestettäviin vaaleihin asti; toteaa, että vaaliluettelo oli päivitettävä ja vahvistettava ennen vaaleja; ottaa huomioon, että ranskankielisten maiden järjestön (OIF) Kongon vaalilautakunnan pyynnöstä nimeämä seitsemän asiantuntijan ryhmä arvioi äänestäjien rekisteröintiä Kinshasassa, Gomassa ja viidessä muussa vaalipiirissä Keski-Kongossa; panee merkille, että OIF:n ryhmän mukaan rekisteröintiprosessi alkoi hyvin mutta sitä olisi kiireellisesti laajennettava koko Kongon alueelle turvallisuushaasteista huolimatta ja olisi julkaistava vaalien aikataulu;

F.  toteaa, että poliittinen pysähtyneisyys on kiihdyttänyt entisestään jo muutenkin lisääntyvää levottomuutta koko maassa, mikä on johtanut väkivaltaisiin konflikteihin Iturin sekä Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa; ottaa huomioon, että yhteenottoja on ollut myös Tanganikassa Etelä-Sudanin ja Keski-Kongon rajalla; ottaa huomioon, että kaikki pitkään jatkuneen konfliktin osapuolet käyttävät raiskauksia ja muita seksuaalisen väkivallan muotoja sodankäynnin välineenä erityisesti itäisessä Kivun maakunnassa;

G.  toteaa, että satoja ihmisiä on kuollut puolisotilaallisten ryhmittymien ja hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa Kasain alueella elokuun 2016 jälkeen ja että kriisi on kärjistynyt hyvin huolestuttavasti heimopäällikkö Kamwina Nsapun surmaamisen myötä; ottaa huomioon, että YK:n mukaan Kasaissa tapahtuneiden raakojen väkivaltaisuuksien vuoksi yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa viimeisten kahdeksan kuukauden aikana, minkä seurauksena 400 000 lasta on vaarassa kuolla nälkään ja 400 ihmistä on kuollut syyskuun 2016 jälkeen; ottaa huomioon, että YK on esittänyt todisteita 40 joukkohaudasta Kasaissa elokuun 2016 jälkeen; ottaa huomioon, että 165 kongolaista kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöä on vaatinut riippumatonta kansainvälistä tutkintaa laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista Kasain ja Lomamin maakunnissa ja todennut, että näissä rikoksissa on osallisina sekä hallituksen joukkoja että puolisotilaallisia ryhmittymiä;

H.  ottaa huomioon, että miesjoukko ampui kaksi raiskauksia, joukkomurhia ja luonnonvarojen hyödyntämistä tutkinutta YK:n asiantuntijaa, Zaida Catalanin ja Michael Sharpin, levottomalla Kasain alueella maaliskuussa 2017; ottaa huomioon, että Kongon viranomaiset ilmoittivat 21. toukokuuta 2017, että näiden kahden asiantuntijan tapon tutkinta on saatettu päätökseen ja oikeuskäsittely kahden epäillyn osalta alkaa pian; ottaa huomioon, että 23. toukokuuta 2017 pidetyssä kokouksessa YK:n turvallisuusneuvostolle annettiin uutta tietoa kuolemien tutkinnasta; ottaa huomioon, että Catalanin tietokoneella olevasta kansiosta on löydetty yli 100 tiedostoa, joista osa sisältää todisteita siitä, että ainakin yksi hallituksen virkamies saattaa olla osallisena puolisotilaallisten ryhmittymien tekemissä väkivaltaisuuksissa;

I.  ottaa huomioon, että unioni hyväksyi 12. joulukuuta 2016 seitsemää kongolaista koskevia pakotteita, joilla asetetaan heidät matkustuskieltoon ja jäädytetään heidän varansa, ja Kongon tilanteen pahenemiseen vastaamiseksi laajensi 29. toukokuuta 2017 näitä pakotteita yhdeksään muuhun johtavaan turvallisuusvirkamieheen;

J.  ottaa huomioon, että Norjan pakolaisneuvosto totesi 22. toukokuuta 2017, että maan sisäistä pakolaisuutta tarkkailevan kansainvälisen keskuksen maailmanlaajuisen raportin mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa on enemmän konfliktia pakenevia maan sisäisiä pakolaisia kuin missään muualla ja yli 922 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa vuonna 2016; ottaa huomioon, että 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja yli 550 000 ihmistä on paennut maasta ja että arviolta 7,3 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua;

K.  ottaa huomioon, että Unicef raportoi 30. toukokuuta 2017, että Pohjois-Angolassa sijaitsevassa Dundossa oleviin kahteen väliaikaiseen vastaanottokeskukseen on tullut yli 9 000 Kongon demokraattisesta tasavallasta paennutta lasta, jotka tarvitsevat kiireellistä apua, ja että tähän mennessä Angolaan on tullut yli 25 000 pakolaista, jotka ovat paenneet väkivallan vuoksi Kasain maakunnista Kongosta; ottaa huomioon, että elintarvikkeiden toimittamisesta kaupunkeihin, kuten Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu ja Luiza, on tullut erityisen haastavaa, mistä syystä väestö näkee nälkää ja yhteiskuntajärjestys on häiriintynyt;

L.  ottaa huomioon, että poliittisen epävakauden lisäksi Kongon demokraattisen tasavallan taloutta horjuttavat äkillinen valuutan arvon aleneminen ja valuuttavarantojen vähyys mineraalien alhaisten hintojen vuoksi ja inflaatio nousi jyrkästi kahdesta prosentista vuonna 2015 yli 25 prosenttiin vuonna 2016; ottaa huomioon, että YK:n kehitysohjelman raportin mukaan maa kuuluu maailman vähiten kehittyneiden maiden alhaisimpaan kymmenykseen ja on inhimillisen kehityksen indeksissä luetellusta 188 maasta sijalla 176;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Kasain suuralueen kansannousun alullepanijan heimopäällikkö Kamwina Nsapun salamurhan; panee merkille Kamwina Nsapun ruumiin luovutuksen, jotta hänet voidaan haudata heimopäällikkönä perinteisten riittien ja tapojen mukaisesti; vaatii, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus sallii edesmenneen Etienne Tshisekedin ruumiin luovutuksen tämän kotimaahan, jotta hänet voidaan haudata sinne;

2.  on syvästi huolissaan Kasain suuralueelta löydetyistä joukkohaudoista ja väkivaltaisuuksien kärjistymisestä Kongon demokraattisen tasavallan pohjois- ja itäosissa; tuomitsee ankarasti kaikki maassa tapahtuneet väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusloukkaukset riippumatta siitä, ketkä niihin ovat syyllistyneet; vaatii Kongon viranomaisia viipymättä edistämään riippumattoman kansainvälisen tutkinnan aloittamista, kun otetaan huomioon hallituksen joukkojen osallistuminen näihin tapahtumiin; painottaa, että seksuaalinen väkivalta ei lopu, ennen kuin siihen syyllistyneet, myös komentovastuussa olevat johtajat, saatetaan oikeuden eteen;

3.  vahvistaa tukevansa voimakkaasti 31. joulukuuta 2016 tehtyä poliittista sopimusta sekä joulukuuhun 2017 mennessä pidettäviä rauhanomaisia, uskottavia, vapaita ja rehellisiä vaaleja, joihin kaikki voivat osallistua ja joiden myötä valta siirretään demokraattisesti; kehottaa kaikkia kongolaisia osapuolia palaamaan positiivisempaan ja hedelmällisempään ajattelutapaan ja säilyttämään poliittisen hyvän tahdon, joka johti sopimuksen allekirjoittamiseen, ja välttämään näin turvattomuuden jatkumisen Kongon demokraattisessa tasavallassa;

4.  vaatii Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta toteuttamaan täysimääräisesti luottamusta lisääviä toimia; muistuttaa, että turvallisuushuolet eivät saisi viivästyttää aktiivista ja vilpitöntä vaalien valmistelua, sillä vaalit ovat ainutlaatuinen ja paras tapa taata maahan pysyvä rauha ja turvallisuus;

5.  vahvistaa sitoumuksensa tukea sopimuksen täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä Afrikan unionin ja alueellisten mekanismien kanssa sekä jatkaa päättäväisesti Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen seuraamista tarkasti keskittyen erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, paikalliseen turvallisuustilanteeseen ja pyrkimyksiin toimittaa onnistuneesti uskottavat vaalit;

6.  kehottaa ryhtymään viipymättä lisätoimiin vaalien aikataulun vahvistamiseksi ja realistisen budjetin hyväksymiseksi yhteisymmärryksessä, jotta vaalit voidaan järjestää ennen vuoden 2017 loppua; korostaa tässä yhteydessä riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan vastuuta ja sitä, että sillä on oltava keskeinen rooli demokraattisen ja uskottavan vaaliprosessin täytäntöönpanossa;

7.  on erittäin huolissaan paikallisten puolisotilaallisten ryhmittymien tekemistä vakavista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista, mukaan lukien lapsisotilaiden laiton värvääminen ja käyttö, sekä Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusjoukkojen tekemistä siviilien tapoista, jotka kaikki saattavat olla kansainvälisen oikeuden vastaisia sotarikoksia;

8.  tuomitsee jyrkästi kahden YK:n asiantuntijan surmaamisen ja toteaa, että he pyrkivät edistämään rauhaa ja turvallisuutta maassa; esittää vilpittömät surunvalittelunsa heidän perheilleen; vaatii, että tämä vakava rikos selvitetään perinpohjaisesti, ja kehottaa Kongon viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä YK:n kanssa tulevissa tutkinnoissa; tukee täysin YK:n asiantuntijaryhmää, jonka jäsenet tekevät merkittävää työtä Kongon demokraattisessa tasavallassa;

9.  pitää myönteisenä EU:n 12. joulukuuta 2016 hyväksymiä seitsemään kongolaiseen ja 29. toukokuuta 2017 hyväksymiä yhdeksään muuhun kongolaiseen virkamieheen kohdistettuja pakotteita, joilla asetetaan heidät matkustuskieltoon ja jäädytetään heidän varansa; pitää myönteisenä Yhdysvaltain päätöstä lisätä kenraali François Olenga, joka on presidentti Kabilan sotilasasioista vastaavan hallintoelimen päällikkö, merkittyjen henkilöiden listalle ja jäädyttää kaikki hänen varansa Yhdysvalloissa ja estää Yhdysvaltain kansalaisia toteuttamasta rahoitustoimia hänen kanssaan; kehottaa tutkimaan tarkemmin korkeimman hallintotason henkilöitä, jotka ovat vastuussa Kongon demokraattisessa tasavallassa tehdyistä väkivaltaisuuksista ja rikoksista ja maan luonnonvarojen ryöstämisestä sekä laajentamaan pakotteita heihin YK:n asiantuntijaryhmän suorittamien tutkimusten mukaisesti; painottaa, että pakotteisiin on kuuluttava varojen jäädyttäminen ja matkustuskielto EU:hun;

10.  vahvistaa täyden tukensa MONUSCOlle ja pääsihteerin Kongon demokraattisen tasavallan erityisedustajalle; pitää valitettavana MONUSCOn 17 000 henkilön vahvuisten joukkojen passiivisuutta, vaikka se on tärkein YK:n operaatio joukkojen koolla ja budjetilla mitattuna, ja sitä, että ne eivät 3 000 henkilön vahvuista interventioprikaatia lukuun ottamatta suojele väestöä tehokkaasti; pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2348 (2017) MONUSCOn toimeksiannon jatkamisesta 31. maaliskuuta 2018 saakka; painottaa, että alkuperäinen ja tämänhetkinen toimeksianto, joka koskee kaikkia maassa olevia YK:n joukkoja, on aseistettujen ryhmien toiminnan estäminen; vaatii MONUSCOn kaikkia joukkoja puuttumaan tilanteeseen kaikin tavoin ja suojelemaan väestöä aseistetuilta ryhmiltä, suojelemaan naisia raiskauksilta ja muulta seksuaaliselta väkivallalta sekä olemaan hyväksymättä kansallisiin käskyihin perustuvia rajoituksia;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö