Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0398/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0398/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 413kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))  
B8-0398/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā ES delegācijas Kongo Demokrātiskajā Republikā paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī,

–  ņemot vērā 2016. gada 18. oktobrī un 31. decembrī Kongo Demokrātiskajā Republikā panāktās politiskās vienošanās,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, it īpaši rezolūciju Nr. 2293 (2016) par sankciju režīma atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2277 (2016), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2016. gada 15. jūlija, 2016. gada 21. septembra un 2017. gada 24. februāra paziņojumus presei par stāvokli KDR un 2017. gada 29. marta paziņojumu presei par divu ekspertu grupas par KDR locekļu nāvi,

–  ņemot vērā ES Padomes 2017. gada 6. marta secinājumus par KDR,

–  ņemot vērā ES ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 2016. gada 20. jūnijā,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2017. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju 2017. gada 27. janvāra kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības Deklarāciju par demokrātisku vēlēšanu pārvaldības principiem Āfrikā (2002. gads),

–  ņemot vērā ANO Starptautisko cilvēktiesību hartu,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Kongo Demokrātiskā Republika pirms 2016. gada 19. decembra, kas iezīmēja prezidenta Joseph Kabila konstitūcijā balstītā divu pilnvaru termiņu laika beigas, pieredzēja lielu asinsizliešanas un brutālu politisko represiju laiku;

B.  tā kā ar baznīcas starpniecību 2016. gada 31. decembrī starp valdību un opozīcija tika panākta vienošanās par miermīlīgu politisko pāreju; tā kā vienošanās paredzēja, ka politiskās pārejas noslēgumā 2017. gada beigās pagaidu valdība rīkos prezidenta vēlēšanas; tā kā šajā vienošanās radīja pamatu Nacionālās pārejas padomes darbam, kurai bija uzticēta vienošanās īstenošana;

C.  tā kā 2017. gada 1. februārī gāja bojā opozīcijas līderis Etienne Tshisekedi, kurš vadīja Nacionālo pārejas padomi, un pēc viņa nāves opozīcijas līderi iesaistījās pēctecības cīņā un strīdā ar valdību par to, kuram ir jāturpina vadīt opozīcijas koalīciju, kura pazīstama ar nosaukumu Rassemblement; tā kā Etienne Tshisekedi mirstīgās atliekas joprojām atrodas Briseles morgā, jo ir ieildzis strīds starp viņa ģimeni, viņa partiju un Kongo iestādēm par viņa apglabāšanas vietu;

D.  tā kā vienošanās īstenošana ir nonākusi strupceļā un ir palielinājušies sīkumaini strīdi; tā kā tā rezultātā un patiesas politiskās gribas trūkuma dēļ katoļu bīskapi, kuri centās panākt vienošanos par valdības un opozīcijas varas sadalījumu, 2017. gada 27. martā beidza savu misiju; tā kā prezidents Joseph Kabila izmantoja šo iespēju savās interesēs, 2017. gada 16. aprīlī pārdalot amatus valdībā, ko var uzskatīt par mēģinājumu nomierināt opozīciju;

E.  tā kā saskaņā ar 2016. gada 31. decembra vienošanos prezidentam Joseph Kabila bija jāpaliek amatā, līdz 2017. gada beigās tiktu organizētas vēlēšanas; tā kā pirms vēlēšanām bija nepieciešams atjaunināt un pārbaudīt vēlētāju sarakstu; tā kā Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) izraudzītu septiņu ekspertu grupa pēc Kongo vēlēšanu padomes pieprasījuma īstenoja misiju, lai novērtētu vēlētāju reģistrāciju Kinšasā, Gomā un piecos citos Kongo centrālās daļas rajonos; tā kā SFO ekspertu grupa paziņoja, ka reģistrācijas process iesākās labi, taču pastāv steidzama nepieciešamība to paplašināt, lai aptvertu visu Kongo teritoriju, neraugoties uz drošības problēmām, un publicēt vēlēšanu kalendāru;

F.  tā kā politiskā stagnācija sāk ietekmēt aizvien pieaugošo nemieru valstī, vardarbīgiem konfliktiem izceļoties Ituri un Ziemeļkivu un Dienvidkivu provinču līmenī; tā kā tiek ziņots par sadursmju turpināšanos Tangaņikā, kura atrodas uz robežas ar Dienvidsudānu, un Kongo centrālajā daļā; tā kā visas ilgstošajā konfliktā iesaistītās puses kā karadarbības ieroci izmanto izvarošanu un seksuālo vardarbību, īpaši Kivu austrumu provincē;

G.  tā kā kaujinieku un valdības spēku sadursmēs kopš 2016. gada augusta Kasai reģionā ir nogalinātas simtiem personas, krīzei sasniedzot ļoti satraucošu līmeni pēc vietējā vadoņa Kamwina Nsapu nogalināšanas; tā kā saskaņā ar ANO datiem nāvi raisošā vardarbība Kasai ir piespiedusi pēdējo astoņu mēnešu laikā vairāk nekā vienam miljonam cilvēku pamest savas mājas, pakļaujot bada riskam 400 000 bērnu un kopš 2016. gada septembra nesot nāvi 400 cilvēkiem; tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija kopš 2016. gada augusta ir dokumentējusi 40 masu kapus Kasai; tā kā 165 Kongo pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību organizācijas ir aicinājušas veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par masveida cilvēktiesību pārkāpumiem Kasai un Lomami, paziņojot, ka gan valdības, gan kaujinieku spēki ir iesaistīti šajos noziegumos;

H.  tā kā divus Apvienoto Nāciju Organizācijas ekspertus, kuri izmeklēja izvarošanas, slepkavošanas un dabas resursu izmantošanu, proti, Zaida Catalan un Michael Sharp vīriešu grupa nošāva 2017. gada martā nemieru pārņemtajā Kasai reģionā; tā kā 2017. gada 21. maijā Kongo iestādes paziņoja, ka tās ir pabeigušas abu ekspertu nogalināšanas izmeklēšanu un ka divas šajā lietā aizdomās turamās personas tiks drīz nodotas tiesai; tā kā 2017. gada 23. maijā tika organizēta sanāksme, lai sniegtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei jaunāko informāciju par šo divu nāvju izmeklēšanu; tā kā Zaida Catalan datorā bija vairāk nekā 100 datņu, tostarp datnes, kurās bija pierādījumi par to, ka vismaz viena valdības amatpersona varētu būt iesaistīta kaujinieku vardarbībā;

I.  tā kā 2016. gada 12. decembrī Eiropas Savienība pieņēma sankcijas, piemērojot ceļošanas aizliegumus un līdzekļu iesaldēšanu septiņām Kongo personām, un 2017. gada 29. maijā, lai risinātu situācijas pasliktināšanos šajā valstī, attiecināja šīs sankcijas uz deviņām citām vadošām drošības amatpersonām;

J.  tā kā saskaņā ar Iekšējās pārvietošanas uzraudzības centra (IDMC) datiem, kurus 2017. gada 22. maijā citēja Norvēģijas bēgļu padome, KDR ir pasaulē lielākais iekšējo bēgļu skaits, 2016. gadā vairāk nekā 922 000 cilvēkus piespiežot pamest savas mājas; tā kā valstī ir 2,2 miljoni iekšēji pārvietotu cilvēku un vairāk nekā 550 000 ir pametuši valsti, un tā kā tiek lēsts, ka 7,3 miljoniem cilvēku nepieciešama humānā palīdzība;

K.  tā kā 2017. gada 30. maijā UNICEF ziņoja, ka pagaidu uzņemšanas centros Dundo (pilsēta Angolas ziemeļos) tika uzņemti vairāk nekā 9000 bērni, kuri bija pametuši KDR un kuriem steidzami bija nepieciešama palīdzība, piebilstot, ka līdz šim vairāk nekā 25 000 bēgļi bija sasnieguši Angolu, bēgot no vardarbības KDR Kasai provincēs; tā kā ir kļuvis īpaši sarežģīti piegādāt pārtiku tādās pilsētās kā Kananga, Čikapa, Luebo, Mbuži, Maji, Muene, Ditu un Luiza, iedzīvotājiem saskaroties ar badu un sociālās kārtības traucējumiem;

L.  tā kā papildus politiskajai nestabilitātei Kongo ekonomika atgūstas no straujas valūtas vērtības krišanās un no ārējo rezervju samazināšanās izrakteņu cenu pazemināšanās dēļ, inflācijai sasniedzot milzīgus apmērus no 2 % 2015. gadā līdz vairāk nekā 25 % 2016. gadā; tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) datiem KDR ierindojas zemākajā procentuālajā desmitdaļā no pasaules vismazāk attīstītajām valstīm un 176 vietā starp tautas attīstības indeksā uzskaitītajām 188 valstīm,

1.  asi nosoda vadoņa Kamwina Nsapu nogalināšanu, kurš uzsāka tautas sacelšanos Kasai lielajā reģionā; pieņem zināšanai Kamwina Nsapu mirstīgo atlieku atbrīvošanu, ļaujot viņu apglabāt kā tradicionālo vadoni saskaņā ar senču rituāliem un paražām; pieprasa KDR valdībai atļaut repatriēt Etienne Tshisekedi mirstīgās atliekas, lai viņu varētu apglabāt dzimtenē;

2.  pauž dziļas bažas par masu kapiem, kuri ir atklāti Kasai lielajā reģionā, un vardarbības atkārtotu parādīšanos KDR ziemeļu un austrumu daļās; stingri nosoda jebkuru vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus valstī, neatkarīgi no tā, kurš ir vainīgais; aicina Kongo iestādes, ņemot vērā valdības spēku iesaistīšanos šajos notikumos, nekavējoties sekmēt neatkarīgas starptautiskas izmeklēšanas uzsākšanu; uzsver, ka seksuālā vardarbība nebeigsies, kamēr tās veicēji, tostarp vadītāji, kuri ir atbildīgi par rīkojumu došanu, netiks saukti pie atbildības;

3.  atkārto, ka tas stingri atbalsta 2016. gada 31. decembrī panākto vienošanos, un ka tas aicina līdz 2017. gada decembrim sarīkot miermīlīgas, ticamas, brīvas, taisnīgas un iekļaujošas vēlēšanas, kuru rezultātā notiktu demokrātiska varas nodošana; aicina visas Kongo partijas atgriezties pie pozitīvāka un auglīgāka domāšanas veida un saglabāt politisko labo gribu, kuras rezultātā tika parakstīta vienošanās, ar kuru tika novērsta neskaidrības turpināšanās KDR;

4.  pieprasa KDR valdībai pilnībā īstenot uzticības veidošanas pasākumus; atgādina, ka bažas par drošību nedrīkst aizkavēt labticīgu un aktīvu vēlēšanu sagatavošanu, kas kā parasti nodrošināt vienreizēju un veiksmīgu iespēju KDR nodrošināt noturīgu mieru un drošību;

5.  atkārto saistības atbalstīt vienošanās īstenošanu, cieši sadarbojoties ar Āfrikas Savienību un reģionālajiem mehānismiem, kā arī tā apņēmību arī turpmāk cieši sekot situācijai KDR, īpaši saistībā ar cilvēktiesībām, drošības apstākļiem uz vietas un centieniem veiksmīgi pabeigt uzticamu vēlēšanu procesu;

6.  aicina nekavējoties veikt turpmākus pasākumus, lai steidzami noteiktu reālu vēlēšanu grafiku un uz vienprātību balstītu budžetu, panākot, ka vēlēšanas var notikt līdz 2017. gada beigām šajā sakarībā uzsver Neatkarīgās valsts vēlēšanu komisijas atbildību un būtisko lomu, īstenojot demokrātisku un uzticamu vēlēšanu procesu;

7.  pauž nopietnas bažas par to, ka vietējie militārie grupējumi veic smagus starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, tostarp pretlikumīgi vervējot un izmantojot bērnus kareivjus, kā arī par to, ka KDR drošības spēku pārstāvji nogalina civiliedzīvotājus, ko saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var uzskatīt par kara noziegumiem;

8.  asi nosoda divu ANO ekspertu, kuri darbojās miera un drošības veicināšanā šajā valstī, nogalināšanu; izsaka dziļu līdzjūtību viņu ģimenes locekļiem; pieprasa pilnībā atklāt šo smago noziegumu un aicina Kongo iestādes ciešā sadarbībā ar ANO veikt turpmāku izmeklēšanu; pilnībā atbalsta ANO ekspertu grupu, kuras locekļi veic būtisku darbu KDR;

9.  atzinīgi vērtē 2016. gada 12. decembrī Eiropas Savienība pieņemtās sankcijas, kas tika vērstas pret septiņām Kongo personām, un 2017. gada 29. maijā pieņemtās sankcijas pret vēl citām Kongo amatpersonām, nosakot ceļošanas aizliegumu un iesaldējot līdzekļus; atzinīgi vērtē ASV lēmumu iekļaut prezidenta Joseph Kabila militārās padomes vadītāju ģenerāli François Olenga tā sauktajā īpaši izraudzīto valstspiederīgo sarakstā, iesaldējot viņa līdzekļus ASV un aizliedzot ASV pilsoņiem iesaistīties ar viņu finanšu darījumos; aicina turpināt visaugstākā valdības līmeņa atbildīgo personu finanšu izmeklēšanu un noteikt pret viņiem vērstas sankcijas saistībā ar KDR notikušo vardarbību un pastrādātajiem noziegumiem, kā arī par tās dabas resursu izsaimniekošanu saskaņā ar ANO ekspertu grupas veikto izmeklēšanu; uzsver, ka sankcijās ir jāiekļauj līdzekļu iesaldēšana un aizliegums ieceļot ES;

10.  atkārto tā pilnīgu atbalstu MONUSCO un ANO ģenerālsekretāra īpašajam pārstāvim Kongo Demokrātiskajā Republikā; pauž nožēlu par 17 000 vīru MONUSCO spēku, kuri ir skaita un budžeta ziņā svarīgākā ANO misija, pasivitāti, kuri, izņemot 3000 vīru intervences brigādi, nespēj efektīvi aizsargāt iedzīvotājus; atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2348 (2017), kurā līdz 2018. gada 31. martam ir pagarinātas MONUSCO pilnvaras; uzsver, ka sākotnējās un pašreizējās pilnvaras, kuras attiecas uz visiem ANO spēkiem valstī, ir saistītas ar „bruņotu grupējumu neitralizēšanu“; pieprasa, lai visi MONUSCO spēki pilnībā iejaucas un aizsargā iedzīvotājus no bruņotajiem grupējumiem, aizsargā sievietes no izvarošanas un cita veida seksuālas vardarbības un neļauj uz nacionālo rīkojumu pamata īstenot nekādus ierobežojumus;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika