Förfarande : 2017/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0398/2017

Ingivna texter :

B8-0398/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0264

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 180kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))  
B8‑0398/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet,

–  med beaktande av de politiska överenskommelser som nåddes i Demokratiska republiken Kongo den 18 oktober 2016 och den 31 december 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2293 (2016) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2277 (2016) om förnyande av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelanden av den 15 juli 2016, den 21 september 2016 och den 24 februari 2017 om situationen i Demokratiska republiken Kongo, och av pressmeddelandet av den 29 mars 2017 om morden på de två medlemmarna av expertgruppen för Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 6 mars 2017 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015, som antogs av rådet den 20 juni 2016,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 februari 2017 från Afrikanska unionen, FN, Europeiska unionen och den internationella organisationen för fransktalande länder om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 27 januari 2017 från den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens medordförande,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Afrikanska unionens förklaring om principerna för demokratiska val i Afrika (2002),

–  med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Demokratiska republiken Kongo fick utstå mycket blodspillan och brutalt politiskt förtryck under perioden fram till den 19 december 2016, som var den sista dagen för president Joseph Kabilas fördragsenliga andra mandatperiod.

B.  Med kyrkan som medlare nåddes den 31 december 2016 en överenskommelse mellan regeringen och oppositionen om en fredlig politisk övergång. Enligt överenskommelsen skulle den politiska övergångsperioden avslutas med ett presidentval som skulle anordnas i slutet av 2017 av en övergångsregering. Överenskommelsen lade grunden för ett nationellt övergångsråd med uppgift att genomföra överenskommelsen.

C.  Oppositionsledaren Etienne Tshisekedi skulle ha lett det nationella övergångsrådet, men avled den 1 februari 2017. Detta ledde till stridigheter mellan olika oppositionsledare om vem som skulle efterträda honom och till en tvist med regeringen om vem som skulle efterträda honom som ledare för den oppositionskoalition som går under namnet ”Rassemblement”. Etienne Tshisekedis kropp befinner sig fortfarande i ett bårhus i Bryssel till följd av en utdragen tvist mellan hans familj, hans parti och Demokratiska republiken Kongos myndigheter om var han ska begravas.

D.  Genomförandet av överenskommelsen har avstannat och käbblet om petitesser har ökat. Som ett resultat av detta och på grund av bristen på verklig politisk vilja att nå en överenskommelse avslutade de katolska biskopar som försökt finna en form för maktdelning mellan regeringen och oppositionen sitt uppdrag den 27 mars 2017. President Joseph Kabila utnyttjade detta tillfälle för att spela ett för honom fördelaktigt spel och omorganiserade den 16 april 2017 sin regering i något som skulle kunna ses som ett försök att blidka oppositionen.

E.  Enligt överenskommelsen från den 31 december 2016 skulle president Joseph Kabila sitta kvar på sin post i väntan på valet i slutet av 2017. Röstlängden behövde uppdateras och kontrolleras före valet. En grupp på sju experter som har utsetts av Internationella organisationen för fransktalande länder har på begäran av Demokratiska republiken Kongos valmyndighet genomfört ett uppdrag för att bedöma registreringen av väljare i Kinshasa, Goma och fem andra valdistrikt i Kongo central. Expertgruppen sade att registreringsförfarandet började bra, men att det snarast måste utvidgas till att omfatta hela landet, trots säkerhetsutmaningarna, och att det måste publiceras en tidsplan för valet.

F.  Det politiska dödläget har spätt på den redan tilltagande oron i hela landet, med våldsamma konflikter på provinsnivå i Ituri och i Norra och Södra Kivu. Ytterligare sammandrabbningar har rapporterats från Tanganyika, gränsen mot Sydsudan och i provinsen Kongo central. Våldtäkter och andra former av sexuellt våld används som krigsvapen av alla inblandade parter i den långvariga konflikten, inte minst i den östra Kivu-provinsen.

G.  I Kasaï-regionen har hundratals människor dödats i sammandrabbningar mellan milis och regeringsstyrkor sedan augusti 2016, och krisen nådde en mycket oroväckande nivå i och med mordet på klanledaren Kamwina Nsapu. Enligt FN har det dödliga våldet i Kasaï tvingat mer än en miljon människor på flykt under de åtta senaste månaderna; 400 000 barn riskerar att dö av svält och 400 människor har dödats sedan september 2016. Sedan augusti 2016 har FN dokumenterat 40 massgravar i Kasaï. 165 civilsamhällesorganisationer och människorättsorganisationer i Demokratiska republiken Kongo har efterlyst en oberoende internationell undersökning av de massiva kränkningar av mänskliga rättigheter i Kasaï- och Lomami-provinserna, och hävdar att både regeringsstyrkor och milismän är inblandade i dessa brott.

H.  Två FN-experter som utredde våldtäkter, massakrer och exploatering av naturresurser, Zaida Catalán och Michael Sharp, sköts till döds av en grupp män i mars 2017 i den våldsamma Kasaï-regionen. Myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo sade den 21 maj 2017 att de hade avslutat utredningen av morden på de två experterna och att två misstänkta i fallet inom kort skulle ställas inför rätta. Ett möte sammankallades den 23 maj 2017 för att informera FN:s säkerhetsråd om utredningen av morden. Zaida Catalán hade över 100 filer i en katalog på sin dator, bland annat filer som innehåller bevis på att minst en regeringstjänsteman kan vara inblandad i milisvåldet.

I.  Den 12 december 2016 antog EU sanktioner i form av reseförbud och frysning av tillgångar mot sju personer från Demokratiska republiken Kongo, och till följd av den förvärrade situationen i landet utvidgade EU den 29 maj 2017 sanktionerna till att gälla ytterligare nio högre säkerhetstjänstemän.

J.  Enligt den globala rapporten från organisationen IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre), vilken citerades av Norska flyktinghjälpen den 22 maj 2017, har Demokratiska republiken Kongo världens högsta antal internflyktingar som flyr en konflikt, med över 922 000 människor på flykt 2016. 2,2 miljoner människor är internflyktingar och över 550 000 människor har flytt landet, och 7,3 miljoner människor beräknas vara i behov av humanitärt bistånd.

K.  Den 30 maj 2017 rapporterade Unicef att fler än 9 000 barn som anlänt till två tillfälliga mottagningscenter i Dundo (en stad i norra Angola) efter att ha flytt från Demokratiska republiken Kongo är i akut behov av stöd. Dessutom rapporterades att 25 000 flyktingar hittills har kommit till Angola efter att ha flytt våldet i Kasaï-provinserna. Livsmedelsförsörjningen i städer som Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu och Luiza har blivit mycket besvärlig, och befolkningen där svälter och social oro har brutit ut.

L.  Utöver den politiska instabiliteten går ekonomin i Demokratiska republiken Kongo på knäna till följd av en snabb valutadepreciering och en låg valutareserv på grund av låga priser på metaller, och inflationen har skjutit i höjden från under 2 procent 2015 till över 25 procent 2016. Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) återfinns Demokratiska republiken Kongo i den lägsta tionde percentilen av världens minst utvecklade länder, och landet upptar plats 176 av 188 på FN:s index för mänsklig utveckling.

1.  Europaparlamentet fördömer med yttersta kraft mordet på klanledaren Kamwina Nsapu, som startade det folkliga upproret i storregionen Kasaï. Parlamentet noterar att Kamwina Nsapus kvarlevor har lämnats ut så att han kan begravas som den klanledare han var enligt traditionella riter och sedvänjor. Parlamentet uppmanar Kongos regering att göra det möjligt att återföra den avlidne Etienne Tshikedis kropp till Demokratiska republiken Kongo så att han kan begravas i sitt hemland.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över upptäckten av massgravarna i storregionen Kasaï och de nya våldsutbrotten i de norra och östra delarna av Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet fördömer i bestämda ordalag alla våldshandlingar och människorättsbrott i landet, oavsett vem som står bakom dem. Parlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos myndigheter, i ljuset av regeringsstyrkornas inblandning i dessa handlingar, att utan dröjsmål göra det möjligt att inleda en oberoende internationell undersökning. Parlamentet betonar att det sexuella våldet inte kommer att upphöra förrän förövarna, inbegripet ledare med befälsansvar, ställs inför rätta.

3.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt starka stöd för den politiska överenskommelsen från den 31 december 2016, i vilken det fastställs att det senast i december 2017 ska hållas fredliga, trovärdiga, fria och rättvisa val som omfattar alla och som ska leda till ett demokratiskt maktskifte. Parlamentet uppmanar alla partier i Demokratiska republiken Kongo att återgå till en mer positiv och konstruktiv attityd och att upprätthålla den politiska goodwill som ledde till undertecknandet av överenskommelsen, för att därmed undvika ytterligare instabilitet i Demokratiska republiken Kongo.

4.  Europaparlamentet begär av Demokratiska republiken Kongos regering att den till fullo ska genomföra förtroendeskapande åtgärder. Parlamentet påminner om att säkerhetsfrågor inte bör försena de aktiva förberedelserna i god tro av valet, som är det enda och bästa sättet för att säkerställa varaktig fred och säkerhet i Demokratiska republiken Kongo.

5.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande för att stödja genomförandet av överenskommelsen, i nära samarbete med Afrikanska unionen och regionala mekanismer, och sin beslutsamhet att fortsätta att noggrant följa situationen i Demokratiska republiken Kongo, särskilt vad gäller respekt för mänskliga rättigheter, de lokala säkerhetsförhållandena och insatserna för att framgångsrikt slutföra ett trovärdigt valförfarande.

6.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare brådskande åtgärder för att fastställa en tidsplan för valet och tillhandahålla en realistisk och i samförstånd överenskommen budget så att val kan hållas före utgången av 2017. Parlamentet betonar i detta avseende den oberoende nationella valkommissionens ansvar och viktiga roll för genomförandet av ett trovärdigt och demokratiskt valförfarande.

7.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över de allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt som har begåtts av lokal milis, inbegripet olaglig rekrytering och utnyttjande av barnsoldater, liksom det dödande av civila som medlemmar av Demokratiska republiken Kongos säkerhetsstyrkor har gjort sig skyldiga till, vilket allt utgör krigsförbrytelser enligt internationell rätt.

8.  Europaparlamentet fördömer i kraftigast möjliga ordalag morden på de två FN-experter som arbetade för att främja fred och säkerhet i landet. Parlamentet framför sina uppriktiga kondoleanser till deras anhöriga. Parlamentet begär att detta allvarliga brott ska utredas ordentligt, och uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att ha ett nära samarbete med FN i de kommande undersökningarna. Parlamentet ger sitt fulla stöd till FN:s expertgrupp, vars medlemmar bedriver ett viktigt arbete i Demokratiska republiken Kongo.

9.  Europaparlamentet välkomnar de sanktioner som EU antog den 12 december 2016 mot sju personer från Demokratiska republiken Kongo och den 29 maj 2017 mot ytterligare nio tjänstemän från landet, i form av reseförbud och frysning av tillgångar. Parlamentet välkomnar USA:s beslut att föra upp general François Olenga, chef för president Kabilas militärråd, på en ”svart lista” (specially designated nationals) och frysa dennes samtliga tillgångar i USA och förbjuda amerikanska medborgare att ingå finansiella transaktioner med honom. Parlamentet efterlyser ytterligare utredningar av och vidgade sanktioner mot de personer som på högsta regeringsnivå är ansvariga för de våldshandlingar och de brott som begåtts i Demokratiska republiken Kongo och för plundringen av landets naturresurser, i överensstämmelse med de utredningar som har gjorts av FN:s expertgrupp. Parlamentet betonar att sanktionerna måste omfatta frysning av tillgångar och inreseförbud i EU.

10.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för Monusco och generalsekreterarens särskilda representant i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet beklagar de passiva insatserna från den 17 000 man starka Monusco-styrkan, FN:s viktigaste uppdrag i fråga om styrkor och budget, som med undantag för den 3 000 man starka interventionsbrigaden inte erbjuder befolkningen något effektivt skydd. Parlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 2348 (2017) som förlänger Monuscos mandat till den 31 mars 2018. Parlamentet betonar att det ursprungliga och nuvarande mandatet, som gäller för samtliga FN-styrkor i landet, är att ”neutralisera väpnade grupper”. Parlamentet begär att hela Monusco-styrkan fullt ut ska ingripa och skydda befolkningen från väpnade grupper och skydda kvinnor från våldtäkt och annat sexuellt våld, och inte tillåta några begränsningar på grundval av nationell ordergivning.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy