Предложение за резолюция - B8-0399/2017Предложение за резолюция
B8-0399/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Демократична република Конго

  7.6.2017 - (2017/2703(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Сабине Льозинг, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу от името на групата GUE/NGL

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017

  Процедура : 2017/2703(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0399/2017
  Внесени текстове :
  B8-0399/2017
  Приети текстове :

  B8‑0399/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно Демократична република Конго

  (2017/2703(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции, по-специално резолюцията от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго[1], както и резолюциите на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ – ЕС),

  –  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

  –  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

  –  като взе предвид Конституцията на Демократична република Конго (ДРК), приета на 18 февруари 2006 г., и по-специално член 56 от нея, в който се посочва, че: „всеки нормативен акт, споразумение, конвенция, договореност или друго обстоятелство, което изцяло или частично лишава нацията или физическите или юридическите лица от част или от всички техни средства за съществуване, получавани от техните ресурси или природни богатства, съставлява престъплението грабеж, наказуемо от закона, без да се засягат международните разпоредби относно икономическите престъпления“;

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

  –  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно предизборната ситуация и положението със сигурността в ДРК, и резолюциите от 2 август 2016 г. и от 24 август 2016 г. относно изборния процес в ДРК след започването на националния диалог в ДРК,

  –  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в ДРК относно положението с правата на човека в страната, и по-специално изявленията от 23 ноември 2016 г. и 24 август 2016 г.,

  –  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН по правата на човека, публикуван на 27 юли 2015 г., относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в Демократична република Конго,

  –  като взе предвид член 3 от Женевската конвенция от 1949 г. и протокол ІІ към нея, които забраняват по-специално екзекуции по бързата процедура, изнасилвания, насилствено вербуване на войници и други беззакония,

  –  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

  –  като взе предвид съгласието за регламента на ЕС относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони, който беше подкрепен от държавите членки на 15 юни 2016 г.,

  –  като взе предвид доклада на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) от 15 април 2015 г. относно незаконната експлоатация и незаконната търговия с природни ресурси, облагодетелстващи организирани престъпни групи,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че неспособността на Организацията на обединените нации (ООН) да предостави последователен отговор на геноцида и на последиците от него, както и съучастието на държави с интереси в региона, като например САЩ, Белгия и Франция, доведоха до изключително тежката ситуация, в която от 1996 г. насам загинаха стотици хиляди, дори милиони хора, а според някои НПО – до шест милиона; като има предвид, че белгийското правителство подкрепяше Клеман Канку – бившия министър на развитието, който беше уволнен през този месец, и който има тесни връзки с партизани в областта Касаи;

  Б.  като има предвид, че президентът на ДРК Джоузеф Кабила, на власт от 2001 г. насам, забави изборите и остана на власт след края на конституционния си мандат; като има предвид, че това причини безпрецедентно политическо напрежение, вълнения и насилие на територията на цялата страна;

  В.  като има предвид, че Конституцията на ДРК предвижда, че президентът не може да служи повече от два мандата на този пост, и че съгласно това споразумение Джоузеф Кабила ще остане на власт до организирането на парламентарни и президентски избори, не по-късно от декември 2017 г.;

  Г.  като има предвид, че от 2012 г. насам ДРК отново е засегната от нестабилност и че последиците от тази нестабилност, бойните действия и беззаконията, по-специално в провинциите Северно и Южно Киву в източната част на страната, доведоха до хиляди жертви;

  Д.  като има предвид, че положението в областта Касаи е изключително сложно и между партизанските групи и правителствените сили съществува напрежение след убийството на местния вожд Камвина Нсапу по време на военна операция след бунт срещу властите в Киншаса през август 2016 г.;

  Е.  като има предвид, че в областта Касаи вече бяха проведени някои опити за медиация под ръководството на Шадари Рамазани – министър на вътрешните работи от 20 декември 2016 г., който преговаря със семейството на загиналия вожд;

  Ж.  като има предвид, че споразумението от 31 декември 2016 г. е стъпка напред, тъй като гарантира, че президентът Кабила няма да се кандидатира за трети мандат, и поставя основите за „национален преходен съвет“; като има предвид, че това би могло да бъде първото мирно предаване на властта в ДРК от обявяването на нейната независимост през 1960 г. насам; като има предвид, че процесът на подготовка на новите избори вече е в ход и че към днешна дата над 24 милиона души са регистрирани за участие в тях;

  З.  като има предвид, че действията на антиправителствените бунтовници се засилиха през последните седмици, като това доведе до десетки загинали от двете страни; като има предвид, че на 29 март 2017 г. в централната област Касаи бяха открити телата на американския гражданин Майкъл Шарп и шведската гражданка Зайда Каталан – двама експерти на ООН, които бяха изчезнали в продължение на две седмици; като има предвид, че на 13 март правителството на ДРК обяви, че те са „попаднали в ръцете на неидентифицирани негативни сили“; като има предвид, че на 23 април правителството на ДРК показа филм на репортерите в Киншаса с твърдението, че видеото показва как членове на антиправителствени въоръжени групи извършват убийството на двама експерти, но без да обясни по какъв начин се е сдобило с видеозаписа; като има предвид, че ООН извършва собствено разследване на убийствата;

  И.  като има предвид, че въпреки отказа на някои страни да приложат изцяло споразумението от декември, все още има известна възможност за улесняване на диалога, въпреки че не е ясно как санкциите, наложени от Европейския съвет на 29 май 2017 г. ще спомогнат за това, освен ако се окаже натиск върху всички страни и има доказателства за наличието на надеждни планове за диалог; като има предвид, че Африканският съюз (АС) вероятно ще се противопостави на новите санкции;

  Й.  като има предвид, че президентът Кабила е посетил областта централен Касаи на 30 май 2017 г.; като има предвид, че наследникът на големия местен вожд Камвина Нсапу също е присъствал, и че това може да се тълкува като знак за помирение и доказателство за наличието на истинска воля на двете страни да бетонират мира в областта Касаи;

  К.  като има предвид, че от август 2016 г. насам има около 4 000 жертви, 30 000 избягали в Ангола бежанци и над 1,5 милиона вътрешно разселени лица, което се равнява на 7% от общия брой на населението на страната; като има предвид, че над 400 000 бежанци от Конго продължават да живеят в изгнание; като има предвид, че в ДРК пристигат бежанци, бягащи от тежката хуманитарна криза в съседната Централноафриканска република;

  Л.  като има предвид, че в ДРК обичайно явление са многобройни военни престъпления и престъпления срещу човечеството, масови нарушения на правата на човека, репресии срещу опоненти, масови изнасилвания на жени и млади момичета, и насилствено вербуване на бойци, включително деца;

  М.  като има предвид, че транснационалните дружества финансират въоръжените групировки, за да могат да продължат да експлоатират подземните богатства на Конго; като има предвид, че ДРК притежава 80% от известните запаси от колтан – минерал, използван в кондензатори, компютри и мобилни телефони, но че от това богатство се възползват мултинационални дружества, а не народът на Конго; като има предвид, че това явление беше осъдено многократно в доклади, публикувани от Обединените нации; като има предвид, че Ибрахим Тио, заместник изпълнителен директор на ЮНЕП, заяви през април 2015 г., че ежегодният добив на природни ресурси възлиза на сума, надвишаваща един милиард долара годишно, и че по-голямата част от печалбата – до 98% от нея – биват насочвани към международни концерни, а останалите 2% финансират вътрешни въоръжени групировки; като има предвид, че постигнатото на 15 юни 2016 г. споразумение между държавите членки за регламента на ЕС относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони не отговаря на големите предизвикателства, тъй като засяга само „необработените продукти“, които представляват 10 – 15% от вноса на Европа;

  Н.  като има предвид, че международните финансови институции, като се започне от Световната банка, чрез своите планове за структурни корекции, допълнително отслабиха страната, като я превърнаха в правно и данъчно убежище за мултинационалните дружества, по-специално в миннодобивния сектор; като има предвид, че в резултат на тези планове за структурни корекции бяха разрушени опорите на икономиката на Конго и хиляди работници загубиха работните си места, като по този начин хората бяха лишени от поминък и условията им на живот се влошиха, а на големите промишлени групи бяха предоставени възможности;

  1.  осъжда репресиите от страна на силите за сигурност и отбрана; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички произволно задържани лица;

  2.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на насилието в периода, предшестващ изборите; подчертава необходимостта от зачитане и защита на правата на свобода на изразяване, на сдружаване и на мирни събрания и осъжда всички форми на сплашване и тормоз, включително съдебен тормоз на защитници на правата на човека, журналисти, политически опоненти и други независими или критично настроени лица;

  3.  счита, че борбата срещу безнаказаността за нарушенията на хуманитарното право и за икономическите и финансовите престъпления е едно от задължителните условия за възстановяването на мира в ДРК;

  4.  споделя възгледа на АС и на ООН, че единствено диалогът, обхващащ всички партии и представители на конгоанското общество и при строго спазване на конституцията и на интересите на населението, както и процесът на свободни, справедливи, прозрачни и честни избори, ще спомогнат за облекчаване на политическо напрежение в страната;

  5.  изразява дълбока загриженост във връзка с положението на жените в страната и престъпленията и дискриминацията срещу тях; счита, че е от съществено значение да се увеличат усилията на органите и на международната общност, за да се сложи край на масовите изнасилвания като начин за водене на война, да се осигури достъп до безплатно обществено здравеопазване, по-специално до услуги за репродуктивно здраве, противозачатъчни средства и аборт, както и да се насърчава истинско равенство между половете;

  6.  счита, че за органите и за международната общност трябва да бъде приоритет да се сложи край на явлението „деца войници“;

  7.  осъжда факта, че основните потребности на населението на Конго систематично се жертват в полза на икономическите и геополитическите интереси на мултинационални дружества и чуждестранни сили;

  8.  във връзка с това счита, че драматичната ситуация в източната част на ДРК, може да бъде разрешена в дългосрочен план, ако се предприемат действия, за да се гарантира, че населението най-накрая се възползва от природните ресурси; подчертава, че за да постигне това страната трябва да си възстанови суверенитета върху своите природни богатства чрез въвеждане на контрол върху дейността на чуждестранните транснационални дружества и чрез разработване на национална инфраструктура за използване, преработка и пускане на пазара на своите суровини, което означава преразглеждане и отмяна на всички договори за миннодобив и лесовъдство в съответствие с член 56 от Конституцията на Конго, за да се гарантира, че доходите от тях са в полза на най-голям брой хора, а не на малцинство;

  9.  потвърждава отново необходимостта да се гарантира правото на ДРК на продоволствена независимост, което включва правото на селяните да произвеждат храни за своя народ, като се сложи край на заграбването на земи и се гарантира достъпа на земеделските стопани до земята, семената и водата;

  10.  призовава международната общност, и в частност Белгия, да премахне пречките пред развитието на ДРК и следователно пред мира чрез опростяване на дълга и лихвените плащания, които страната продължава да плаща, и чрез осъществяване на истинско международно сътрудничество, което зачита основните права на човека и суверенитета на Конго, вместо споразуменията за свободна търговия и плановете за структурни корекции; призовава органите на ДРК да изискат одит на своите дългове и отмяната на всички незаконни дългове към чуждестранни кредитори с оглед на пълното премахване на дълга и с цел посрещане на основните човешки потребности на населението;

  11.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат финансовата и хуманитарната помощ за посрещане на неотложните нужди на това население; призовава помощта от ЕС и от държавите членки да се предоставя под формата на безвъзмездна помощ, а не на заеми, за да не се увеличава тежестта на дълга; изразява съжаление относно факта, че много държави – членки на ЕС, не са постигнали целта за 0,7% ОПР/БНД и че някои от тях са намалили процента на помощта за развитие; изразява съжаление поради липсата на участие на някои държави членки в програмите за оказване на продоволствена помощ;

  12.  настоятелно призовава помощта за развитие да не бъде използвана за ограничение или контрол на границите или за осигуряване на обратно приемане на мигранти; призовава помощта от ЕС и държавите членки за ДРК да се превърне в приоритет, за да се решат проблемите, свързани с дълбокото неравенство, бедността, хроничното недохранване, достъпа до здравеопазване и обществени услуги, включително услуги в областта на репродуктивното здраве, както и за изпълнението на целите за устойчиво развитие; изисква в допълнение продоволствената помощ да бъде увеличена и да бъде предназначена предимно за закупуване на хранителни продукти от местните земеделски стопани;

  13.  отново заявява, че дейностите на предприятията от ЕС в трети държави следва да бъдат в пълно съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека; призовава държавите членки да гарантират, че предприятията, попадащи в обхвата на националното им законодателство, продължават да са длъжни да зачитат правата на човека и да спазват наложените им социални, здравни и екологични стандарти, когато учредяват или извършват дейности в трета държава; призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки срещу европейските предприятия, които не спазват тези стандарти или които не обезщетяват по задоволителен начин жертвите на нарушения на правата на човека, за които пряко или непряко носят отговорност; призовава за бързо прилагане на споразумението, постигнато от държавите членки на 15 юни 2016 г. за регламента на ЕС относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони и за продължаване на работата на равнище ЕС и ООН за разширяване на международното законодателство по този въпрос;

  14.  призовава, по-специално, ДРК да започне независимо разследване на социалните и екологичните стандарти на европейските дружества, особено в сектора на природните ресурси, както и на връзките, които тези дружества могат да имат с финансирането на въоръжени групи; призовава също така за започване на международно разследване с цел да се хвърли светлина върху твърденията за връзка между плановете за структурни корекции, финансовата подкрепа от международните финансови институции и извършваните в страната престъпления;

  15.  противопоставя се на всеки опит за екстернализация на миграционната политика на ЕС към трети държави; осъжда факта, че процесът от Рабат, по който ДРК е страна, не позволява да бъдат преодолени първопричините за миграцията, а просто насърчава политики на връщане и обратно приемане; счита, че тези политики са в противоречие с правото на свободно движение и правото на убежище, и във връзка с това призовава за незабавно спиране на преговорите с ДРК в контекста на процеса от Рабат;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.