Postopek : 2017/2703(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0399/2017

Predložena besedila :

B8-0399/2017

Razprave :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0264

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 345kWORD 54k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.509v01-00
 
B8-0399/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))  
B8-0399/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti tiste z dne 7. oktobra 2010 o neuspešnem varstvu človekovih pravic in sodstva v Demokratični republiki Kongo(1), ter resolucij skupne parlamentarne skupščine skupine afriških, karibskih in pacifiških držav ter Evropske unije (AKP–EU),

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006, zlasti njenega člena 56, ki določa, da se „kateri koli sporazum, konvencija, dogovor ali drugo dejanje, zaradi katerega narod, fizične ali pravne osebe ostanejo brez vseh ali dela sredstev za preživljanje, ki izhajajo iz njihovih virov in naravnega bogastva, (se) brez poseganja v mednarodne določbe o gospodarskih kaznivih dejanjih opredeli kot dejanje plenjenja, ki je po zakonu kaznivo“,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo ter resolucij z dne 2. avgusta 2016 in 24. avgusta 2016 o volilnem procesu v Demokratični republiki Kongo po začetku nacionalnega dialoga,

–  ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o razmerah na področju človekovih pravic v državi, zlasti izjav z dne 23. novembra 2016 in 24. avgusta 2016,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja Združenih narodov (OZN) za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju člena 3 in protokola II Ženevske konvencije iz leta 1949, ki prepovedujeta usmrtitve po hitrem postopku, posilstva, prisilno novačenje in druga grozodejstva,

–  ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, sprejete 20. novembra 1989,

–  ob upoštevanju sporazuma o uredbi EU o konfliktnih mineralih, ki so ga podprle države članice 15. junija 2016,

–  ob upoštevanju poročila programa Združenih narodov za okolje (UNEP) z dne 15. aprila 2015 o izkoriščanju naravnih virov in nezakoniti trgovini z njimi, s katero se okoriščajo organizirane kriminalne združbe,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so zaradi nezmožnosti Združenih narodov, da bi se dosledno odzvali na genocid in njegove posledice, ter zaradi vpletenosti držav z interesi v regiji, kot so ZDA, Belgija in Francija, nastopile tragične razmere, v katerih je od leta 1996 umrlo več sto tisoč, nemara celo več milijonov ljudi (po navedbah nekaterih nevladnih organizacij do šest milijonov); ker je belgijska vlada podpirala bivšega ministra za razvoj Clémenta Kankuja, ki je bil razrešen ta mesec in goji tesne vezi s pripadniki milic v regiji Kasai;

B.  ker kongovski predsednik Joseph Kabila, ki je na oblasti od leta 2001, zavlačuje z volitvami in ostaja na položaju še po koncu svojega ustavnega mandata; ker je to povzročilo nesluteno politično napetost, nemire in nasilje po vsej državi;

C.  ker ustava Demokratične republike Kongo določa, da lahko predsednik služi le dva mandata, in ker bo v skladu s tem Joseph Kabila ostal na oblasti do parlamentarnih in predsedniških volitev, ki naj bi bile najpozneje decembra 2017;

D.  ker je Demokratična republika Kongo od leta 2012 spet nestabilna država, v kateri je zaradi spopadov in nasilja, zlasti v provinci Severni Kivu in Južni Kivu na vzhodnem delu države, življenje izgubilo več tisoč ljudi;

E.  ker so razmere v regiji Kasai zelo zapletene, saj prihaja do spopadov med milicami in vladnimi silami, odkar je bil avgusta 2016 ubit tradicionalni vodja Kamwina Nsapu med vojaškim posegom po uporu zoper oblasti v Kinšasi;

F.  ker je že prišlo do določenih poskusov mediacije v tej regiji, in sicer pod vodstvom Shadarija Ramazanija, ki je od 20. decembra 2016 minister za notranje zadeve ter se pogaja z družino umrlega tradicionalnega vodje;

G.  ker je bil dogovor z dne 31. decembra 2016 korak naprej, saj je zagotovil, da predsednik Kabila ne bo poskušal pridobiti tretjega mandata, in predstavlja podlago za „nacionalni svet za prehod“; ker bi to lahko bil prvi miren prenos oblasti v Demokratični republiki Kongo, odkar je država leta 1960 postala neodvisna; ker so priprave na volitve že v teku in je bilo doslej registriranih že 24 milijonov ljudi;

H.  ker so v zadnjih tednih uporniki zaostrili protivladno vstajo, zaradi česar je na obeh straneh umrlo več deset ljudi; ker sta bili 29. marca 2017 v notranjosti regije Kasai najdeni trupli državljana ZDA Michaela Sharpa in švedske državljanke Zaide Catalan, ki sta bila izvedenca OZN in sta izginila dva tedna prej; ker je vlada Demokratične republike Kongo 13. marca razglasila, da sta „pristala v rokah neznanih negativnih sil“; ker je vlada 23. aprila novinarjem v Kinšasi predvajala posnetek, ki po njenem prikazuje, kako pripadniki protivladnih milic ubijejo izvedenca, a pri tem ni pojasnila, kako je ta posnetek pridobila; ker OZN vodi svojo preiskavo o ubojih;

I.  ker še obstajajo možnosti za spodbujanje dialoga, kljub temu, da nekatere strani zavračajo izvajanje decembrskega sporazuma, ravno tako pa ni jasno, kako bodo k temu pripomogle sankcije, ki jih je Evropski svet sprejel 29. maja 2017, če vse strani ne bodo pod pritiskom in če ne bo dokazov o verodostojnem načrtu za dialog; ker bo Afriška unija verjetno nasprotovala novim sankcijam;

J.  ker je predsednik Kabila 30. maja 2017 prispel v osrednjo provinco regije Kasai; ker je bil navzoč naslednik velikega tradicionalnega vodje Kamwinaja Nsapuja, kar bi bilo mogoče razumeti kot znak sprave in kot dokaz, da na obeh straneh obstaja resnična volja po utrditvi miru v tej regiji;

K.  ker je od avgusta 2016 približno 4.000 ljudi umrlo, 30.000 beguncev se je zateklo v Angolo, notranje razseljenih pa je več kot milijon in pol ljudi, kar predstavlja 7 % vsega prebivalstva v državi; ker več kot 400.000 beguncev iz Konga še vedno živi v izgnanstvu; ker v Demokratično republiko Kongo prihajajo begunci, ki bežijo pred hudo humanitarno krizo v sosednji Centralnoafriški republiki;

L.   ker so v Demokratični republiki Kongo vsakdanji številni vojni zločini in zločini proti človeštvu, množične kršitve človekovih pravic, zatiranje nasprotnikov, množična posilstva žensk in mladih deklet ter prisilno novačenje v oborožene enote, tudi otrok;

M.  ker mednarodna podjetja financirajo oborožene skupine, da bi nadalje izkoriščala kongovske zaloge rudnin; ker se v Demokratični republiki Kongo nahaja 80 % znanih zalog koltana, to je rude, ki se uporablja v kondenzatorjih računalnikov in prenosnih telefonov, vendar se s tem bogastvom okoriščajo multinacionalne družbe, kongovsko ljudstvo pa je zanj prikrajšano; ker so Združeni narodi v objavljenih poročilih to večkrat obsodili; ker je namestnik izvršnega direktorja Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) Ibrahim Thiaw aprila 2015 izjavil, da se letno izkoristi več kot za 1 milijardo dolarjev naravnih virov in da se večina dobička (do 98 %) steka v blagajne mednarodnih skupin, s preostalima 2 % pa se financirajo notranje oborožene skupine; ker so 15. junija 2016 države članice dosegle dogovor o uredbi EU o konfliktnih mineralih, ki daleč zaostaja za izzivi, saj se nanaša le na „surove proizvode“, kar je od 10 do 15 % evropskega uvoza;

N.   ker so mednarodne finančne institucije, v prvi vrsti Svetovna banka, s svojimi načrti za strukturno prilagajanje še bolj destabilizirale državo in iz nje naredile pravno in davčno oazo za multinacionalne družbe, zlasti v rudarskem sektorju; ker so se zaradi teh načrtov strukturnega prilagajanja porušili stebri kongovskega gospodarstva in tisoči delavcev so izgubili delo, ljudje so tako ostali brez sredstev za preživljanje in njihove življenjske razmere so se poslabšale, velike industrijske skupine pa te razmere izkoriščajo;

1.  obsoja represijo, ki jo izvajajo obrambne in varnostne sile; zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh samovoljno pridržanih oseb;

2.  še posebej je zaskrbljen zaradi ponovnega pojava nasilja ob bližajočih se volitvah; poudarja, da je treba spoštovati in varovati svobodo izražanja ter pravico do združevanja in mirnega zbiranja, ter obsoja vse oblike ustrahovanja in nadlegovanja, tudi prek sodišč, zagovornikov človekovih pravic, novinarjev, političnih nasprotnikov in drugih neodvisnih ali kritičnih glasov;

3.  meni, da je boj proti nekaznovanju, kadar gre za kršitve humanitarnega prava ter za gospodarska in finančna kazniva dejanja, eden od nujnih pogojev za ponovno vzpostavitev miru v Demokratični republiki Kongo;

4.  soglaša z mnenjem Afriške unije in OZN, da lahko k sprostitvi političnih napetosti v državi pripomoreta le dialog, ki bo vključeval vse strani in predstavnike družbe ter dosledno spoštoval ustavo in interese prebivalstva, in pa proces svobodnih, poštenih, preglednih in verodostojnih volitev;

5.  je zlasti zaskrbljen zaradi položaja žensk v tej državi in kaznivih dejanj ter diskriminacije, katerih žrtve so; meni, da morata oblast in mednarodna skupnost okrepiti prizadevanja za odpravo množičnih posilstev kot vojaške taktike, zagotoviti dostop do javnih in brezplačnih zdravstvenih storitev, zlasti na področjih reproduktivnega zdravstva, kontracepcije in splava, ter spodbujati resnično enakost spolov;

6.  meni, da mora biti prednostna naloga oblasti v državi in mednarodne skupnosti izkoreninjenje pojava otrok-vojakov;

7.  obsoja dejstvo, da se osnovne potrebe kongovskega prebivalstva sistematično žrtvujejo za gospodarske in geopolitične interese multinacionalnih podjetij in tujih sil;

8.  zato meni, da bo mogoče dolgoročno rešiti dramatične razmere na vzhodu Demokratične republike Kongo, če bodo sprejeti ukrepi, s katerimi se zagotovi, da bo prebivalstvo končno imelo koristi od naravnih virov; poudarja, da mora za to država ponovno vzpostaviti suverenost nad svojim naravnim bogastvom, in sicer tako, da uveljavi nadzor nad dejavnostmi mednarodnih podjetij iz tujine ter razvije nacionalno infrastrukturo, da bo lahko izkoriščala, preoblikovala in tržila svoje surovine, kar pomeni, da bi morala v skladu s členom 56 svoje ustave revidirati in razveljaviti vse pogodbe na področju rudarstva in gozdarstva ter tako zagotoviti, da blaginjo, ki iz tega izhaja, uživa kar največje število ljudi, ne pa manjšina;

9.  ponovno poudarja, da je treba Demokratični republiki Kongo zagotoviti pravico do neodvisne samopreskrbe s hrano, ki vključuje pravico kmetov, da proizvajajo hrano za svoje prebivalce, odpravo prilaščanja zemljišč ter zagotavljanje dostopa do zemljišč, semen in vode za kmete;

10.  poziva mednarodno skupnost, zlasti Belgijo, naj umakne ovire za razvoj Demokratične republike Kongo in uveljavitev miru z odpravo dolga in obresti, ki jih država še vedno plačuje, ter z izvajanjem pristnega mednarodnega sodelovanja, ki bo spoštoval temeljne človekove pravice in suverenost države, ne pa prostotrgovinskih sporazumov in načrtov strukturnega prilagajanja; poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj zahtevajo revizijo svojega dolga in preklic vseh nelegitimnih dolgov do tujih posojilodajalcev, da bi se v celoti odpisal dolg države in izpolnile osnovne človekove potrebe prebivalstva v državi;

11.  poziva EU in njene države članice, naj povečajo finančno in humanitarno pomoč za nujne potrebe teh populacij; poziva, naj se pomoč EU in držav članic zagotovi v obliki nepovratnih sredstev, ne pa posojil, da se ne bi povečalo breme dolga; obžaluje, da številne države članice EU niso dosegle cilja 0,7 % bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč (URP/BND) in da so nekatere zmanjšale odstotek razvojne pomoči; obžaluje, da nekatere države članice le malo sodelujejo v programih pomoči v hrani;

12.  poziva, naj se razvojna pomoč ne izrablja za omejevanje ali nadzor meja oziroma za zagotovitev ponovnega sprejema migrantov; poziva, naj bo pomoč EU in držav članic v Demokratični republiki Kongo prednostna naloga, da bi se rešile težave globoke neenakosti, revščine, kronične podhranjenosti in dostopa do zdravstvenih in javnih storitev, vključno s storitvami reproduktivnega zdravstva, pa tudi za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja; poleg tega zahteva, naj se pomoč v hrani poveča in naj se prvenstveno nameni za kupovanje hrane od lokalnih kmetov;

13.  ponovno poudarja, da morajo evropska podjetja pri svojih dejavnostih v tretjih državah v celoti spoštovati mednarodne standarde s področja človekovih pravic; poziva države članice, naj zagotovijo, da so podjetja, za katera se uporablja njihovo nacionalno pravo, še vedno obvezana spoštovati človekove pravice in upoštevati socialne, zdravstvene in okoljske standarde, ki veljajo zanje, če ustanovijo podružnico ali izvajajo dejavnosti v tretji državi; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki se bodo uporabljali za evropska podjetja v primeru nespoštovanja teh standardov ali v primeru njihovega nezadovoljivega odškodovanja žrtev kršitev človekovih pravic, ko so za te kršitve neposredno ali posredno odgovorna; poziva, naj se začne čim prej izvajati dogovor o uredbi EU o konfliktnih mineralih, ki so ga države članice dosegle 15. junija 2016, in naj se nadaljuje z delom na ravni EU in OZN, da bi se razširilo mednarodno pravo na tem področju;

14.  zlasti poziva, naj Demokratična republika Kongo uvede neodvisno preiskavo o socialnih in okoljskih standardih evropskih podjetij, zlasti v sektorju naravnih virov, ter o povezavah, ki jih utegnejo imeti ta podjetja s financiranjem oboroženih skupin; poziva tudi, naj se začne mednarodna preiskava, s katero bi se razkrila utemeljenost obtožb o domnevnih povezavah med načrti za strukturno prilagajanje, finančno podporo mednarodnih finančnih institucij in kaznivimi dejanji v tej državi;

15.  nasprotuje vsem poskusom, da bi se izvajanje migracijske politike EU preneslo na tretje države; obsoja dejstvo, da rabatski proces, v katerem sodeluje tudi Demokratična republika Kongo, ne omogoča obravnave izvornih vzrokov migracij, temveč zgolj spodbuja politike vračanja in ponovnega sprejema; meni, da so te politike v nasprotju s pravico do svobode gibanja in pravico do azila, ter v zvezi s tem poziva k takojšnjemu prenehanju pogajanj z Demokratično republiko Kongo v okviru rabatskega procesa;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, vladam držav v afriški regiji Velikih jezer, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

 

(1)

UL C 371E, 20.12.2011, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov