Eljárás : 2017/2703(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0400/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0400/2017

Viták :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0264

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 268kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről  (2017/2703(RSP))  
B8-0400/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a KDK-ban járt uniós küldöttség által az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a KDK-ban 2016. december 31-én kötött politikai megállapodásokra,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2017. január 1-jei nyilatkozatára arról, hogy nem sikerült megállapodást elérni a KDK-ban,

–  tekintettel a Tanácsnak a KDK-ról szóló, 2016. október 17-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK helyzetéről szóló 2348 (2017) számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról (MONUSCO) szóló 2017- március 10-i jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó helyzetről szóló, 2017. február 24-i sajtónyilatkozatára,

–  tekintettel az EU kongói demokratikus köztársasági választási megfigyelő missziójának végleges jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2017. január 4-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív programjára, amely előtérbe helyezi a demokrácia, a kormányzás és a jogállamiság megerősítését,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés által elfogadott, az uniós és az AKCS-országokban a demokrácia jövőjével kapcsolatosan felmerülő kihívásokról és az alkotmányos rend tiszteletben tartásáról szóló 2011. május 18-i, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartásáról és a pártatlan és független igazságszolgáltatás szerepéről szóló 2013. november 27-i állásfoglalásra,

–  tekintettel Kongó alkotmányára,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel az Afrikai Unió nyilatkozatára az afrikai demokratikus választások lebonyolításának alapelveiről (2002),

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság folyamatos fegyveres konfliktusoknak, a közösségek közötti erőszaknak és a rivális milíciák közötti összecsapásoknak van kitéve, beleértve a békés polgári lakosság, a vallási intézmények, a civil társadalom tagjai és az ENSZ békefenntartóknak elleni támadásokat;

B.  mivel a Joseph Kabila elnök mindezidáig nem hajtotta végre a 2016. december 31-én Kinshasában elért „átfogó és mindenre kiterjedő politikai megállapodást”, amelynek értelmében vállalta, hogy 2017 végéig szabad választásokat tart és zökkenőmentesen átadja a hatalmat;

C.  mivel 2016. decemberi megállapodást közvetítő katolikus püspökök visszaléptek a további tárgyalásoktól az arra vonatkozó politikai akarat hiányára hivatkozva, hogy kezeljék kiemelten a nemzet érdekeit és biztonságát;

D.  mivel Kabila elnök azt állítja, hogy kormánya nem engedheti meg magának a választások 1,6 millió eurós költségeit, és ezzel indokolta, hogy nem tartja meg azokat;

E.  mivel 42 tömegsírt találtak Kasai régióban, amelyek közül legalább 30-ban voltak – vélhetően katonák által meggyilkolt – gyermekek;

F.  mivel Kasai régióban 2017-ben eddig legalább 500 embert öltek meg, ebből 85 rendőrségi tisztviselő, 39 katona és 390 lázadó;

G.  mivel 2013 óta több mint 2,2 millió ember menekült el az otthonából, akik fele csak az elmúlt évben menekült el;

H.  mivel több mint 400 000 gyermeket fenyeget közvetlenül az éhezés, és mivel az UNICEF-nek és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) több forrásra van szüksége a problémák megoldására a KDK-ban;

I.  mivel a KDK-ban súlyos kolera- és ebolajárvány van; mivel csak ebben az évben 10 982 esetben jelentettek kolera-megbetegedést és 349 esetben kolera miatti elhalálozást, és mintegy 400 embert kezelnek ebolával;

J.  mivel Kabila elnököt azzal vádolják, hogy gyanús banki átutalásokban és kb. 85 millió EUR értékű bányászati engedély gyanús értékesítésében vett részt, ami pénzmosás lehetőségekhez vezethet;

K.  mivel az ország egész területén fokozódó erőszak miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa további egy évvel meghosszabbította a MONUSCO 1 milliárd EUR értékű mandátumát, jóllehet teljes mértékben tudatában van annak, hogy a MONUSCO a legnagyobb és legköltségesebb ENSZ-misszió, mintegy 22 400 katonával és rendőrrel;

L.  mivel 2017 márciusában két magas rangú ENSZ-kivizsgálót raboltak el és gyilkoltak meg Kasai központi tartományban;

1.  emlékezteti a KDK kormányát, hogy az állam viseli az elsődleges felelősséget a polgároknak az erőszak valamennyi formájától való megvédéséért a területén belül, beleértve az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elleni védelmet;

2.  mélységes aggodalmának ad hangot az atrocitások, az emberi jogok megsértése, a gyermekkatonák toborzása, a humanitárius segítségnyújtás és az ENSZ békefenntartók munkájának akadályozása, valamint a természeti erőforrások törvénytelen és embertelen tevékenységekben részt vevő személyek finanszírozása céljából történő kiaknázása miatt;

3.  arra ösztönzi a KDK kormányát, hogy haladéktalanul hajtsa végre a 2016. december 31-én Kinshasában elért „átfogó és mindenre kiterjedő politikai megállapodást”, és felszólítja, hogy 2017 végéig tartson békés és törvényes választásokat, miközben biztosítja a zökkenőmentes hatalomváltást a kongói alkotmánnyal összhangban;

4.  elismeri, hogy a szavazók nyilvántartásba vétele is jelentős kihívást jelent a KDK-ban, ugyanakkor üdvözli a MONUSCO segítségével elért, eredményes nyilvántartásba vételről szóló korai jelentéseket; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy a nyilvántartásba vétel ügyével az elnök vagy a kormány nem indokolhatja a választások elhalasztását;

5.  hangsúlyozza a szabad, tisztességes és jól szervezett választások fontosságát, és felhívja a KDK kormányát és a regionális partnereit annak biztosítására, hogy azokat átlátható és hiteles módon tartsák meg;

6.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közelgő választásokat további instabilitás kialakítására használják a KDK keleti részén, aminek okai részben a külső szereplők, és továbbra is táplálják az ásványkincsek illegális kitermelését;

7.  üdvözli, hogy a Tanács 2016. december 12-i és 2017. május 29-i, 16 KDK-beli állami tisztviselőt korlátozó intézkedéseket bevezető határozatait, akik közvetlenül vagy közvetve részt vesznek a béke és biztonság veszélyeztetésében vagy az országban a demokratikus folyamatok aláásásában;

8.  felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy fontolják meg ilyen jellegű további intézkedések meghozatalát a KDK-ban a Kabila-kormány fenntartása érdekében a természeti erőforrások kiaknázására összejátszó vagy felbujtó, vagy pénzmosási mechanizmusokat tervező és/vagy végrehajtó magánszemélyek és/vagy szervezetek ellen;

9.  felhívja az Afrikai Uniót, az ENSZ-t és más regionális és nemzetközi szervezeteket, hogy folytassanak megbeszéléseket Kabila elnök „kilépési” stratégiájáról;

10.  elítéli a nemzetközi humanitárius jognak a KDK fegyveres erői (FARDC), a köztársasági gárda, a kongói nemzeti rendőrség (PNC) és a nemzeti hírszerző ügynöksége (ANR) által elkövetett megsértését az ellenzéki csoportok, civilek és a civil társadalmi szervezetek ellen, és sürgeti valamennyi felet, hogy tartózkodjanak a provokációtól és az erőszaktól;

11.  követeli a jogtalanul fogva tartottak, köztük újságírók, ellenzéki politikusok és a civil társadalom képviselőinek azonnali szabadon bocsátását;

12.  követeli, hogy végezzenek azonnali és független vizsgálatot a Kasai régióban felfedezett 42 tömegsír ügyében, és arra szólít fel, hogy a nemzeti és a nemzetközi joggal összhangban állítsák bíróság elé a halálesetekért felelős személyeket;

13.  elítéli a 2017 márciusában Kasai tartományban két magas rangú ENSZ-kivizsgálót elrablását és meggyilkolását;

14.  üdvözli a MONSUCO mandátumának meghosszabbítását, és hangsúlyozza, hogy az rendkívül fontos a civil lakosságnak a kormányerők és a milíciák által elkövetett erőszakos cselekményektől való védelmében;

15.  emlékezteti a KDK kormányát, hogy a Római Statútum részes fele, és hogy az országban továbbra is folytatódó cselekmények egy része háborús bűnnek, az emberiesség elleni bűncselekménynek és népirtásnak minősülhet;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Gabon elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat