Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0400/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0400/2017

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről

  7.6.2017 - (2017/2703(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga az ECR képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0397/2017

  Eljárás : 2017/2703(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0400/2017
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0400/2017
  Elfogadott szövegek :

  B8-0400/2017

  Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről

  (2017/2703(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –  tekintettel a KDK-ban járt uniós küldöttség által az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra,

  –  tekintettel a KDK-ban 2016. december 31-én kötött politikai megállapodásokra,

  –  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2017. január 1-jei nyilatkozatára arról, hogy nem sikerült megállapodást elérni a KDK-ban,

  –  tekintettel a Tanácsnak a KDK-ról szóló, 2016. október 17-i következtetéseire,

  –  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK helyzetéről szóló 2348 (2017) számú határozatára,

  –  tekintettel az ENSZ főtitkárának az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról (MONUSCO) szóló 2017- március 10-i jelentésére,

  –  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó helyzetről szóló, 2017. február 24-i sajtónyilatkozatára,

  –  tekintettel az EU kongói demokratikus köztársasági választási megfigyelő missziójának végleges jelentésére,

  –  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2017. január 4-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív programjára, amely előtérbe helyezi a demokrácia, a kormányzás és a jogállamiság megerősítését,

  –  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés által elfogadott, az uniós és az AKCS-országokban a demokrácia jövőjével kapcsolatosan felmerülő kihívásokról és az alkotmányos rend tiszteletben tartásáról szóló 2011. május 18-i, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartásáról és a pártatlan és független igazságszolgáltatás szerepéről szóló 2013. november 27-i állásfoglalásra,

  –  tekintettel Kongó alkotmányára,

  –  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

  –  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

  –  tekintettel az Afrikai Unió nyilatkozatára az afrikai demokratikus választások lebonyolításának alapelveiről (2002),

  –  tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

  –  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság folyamatos fegyveres konfliktusoknak, a közösségek közötti erőszaknak és a rivális milíciák közötti összecsapásoknak van kitéve, beleértve a békés polgári lakosság, a vallási intézmények, a civil társadalom tagjai és az ENSZ békefenntartóknak elleni támadásokat;

  B.  mivel a Joseph Kabila elnök mindezidáig nem hajtotta végre a 2016. december 31-én Kinshasában elért „átfogó és mindenre kiterjedő politikai megállapodást”, amelynek értelmében vállalta, hogy 2017 végéig szabad választásokat tart és zökkenőmentesen átadja a hatalmat;

  C.  mivel 2016. decemberi megállapodást közvetítő katolikus püspökök visszaléptek a további tárgyalásoktól az arra vonatkozó politikai akarat hiányára hivatkozva, hogy kezeljék kiemelten a nemzet érdekeit és biztonságát;

  D.  mivel Kabila elnök azt állítja, hogy kormánya nem engedheti meg magának a választások 1,6 millió eurós költségeit, és ezzel indokolta, hogy nem tartja meg azokat;

  E.  mivel 42 tömegsírt találtak Kasai régióban, amelyek közül legalább 30-ban voltak – vélhetően katonák által meggyilkolt – gyermekek;

  F.  mivel Kasai régióban 2017-ben eddig legalább 500 embert öltek meg, ebből 85 rendőrségi tisztviselő, 39 katona és 390 lázadó;

  G.  mivel 2013 óta több mint 2,2 millió ember menekült el az otthonából, akik fele csak az elmúlt évben menekült el;

  H.  mivel több mint 400 000 gyermeket fenyeget közvetlenül az éhezés, és mivel az UNICEF-nek és az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) több forrásra van szüksége a problémák megoldására a KDK-ban;

  I.  mivel a KDK-ban súlyos kolera- és ebolajárvány van; mivel csak ebben az évben 10 982 esetben jelentettek kolera-megbetegedést és 349 esetben kolera miatti elhalálozást, és mintegy 400 embert kezelnek ebolával;

  J.  mivel Kabila elnököt azzal vádolják, hogy gyanús banki átutalásokban és kb. 85 millió EUR értékű bányászati engedély gyanús értékesítésében vett részt, ami pénzmosás lehetőségekhez vezethet;

  K.  mivel az ország egész területén fokozódó erőszak miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa további egy évvel meghosszabbította a MONUSCO 1 milliárd EUR értékű mandátumát, jóllehet teljes mértékben tudatában van annak, hogy a MONUSCO a legnagyobb és legköltségesebb ENSZ-misszió, mintegy 22 400 katonával és rendőrrel;

  L.  mivel 2017 márciusában két magas rangú ENSZ-kivizsgálót raboltak el és gyilkoltak meg Kasai központi tartományban;

  1.  emlékezteti a KDK kormányát, hogy az állam viseli az elsődleges felelősséget a polgároknak az erőszak valamennyi formájától való megvédéséért a területén belül, beleértve az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elleni védelmet;

  2.  mélységes aggodalmának ad hangot az atrocitások, az emberi jogok megsértése, a gyermekkatonák toborzása, a humanitárius segítségnyújtás és az ENSZ békefenntartók munkájának akadályozása, valamint a természeti erőforrások törvénytelen és embertelen tevékenységekben részt vevő személyek finanszírozása céljából történő kiaknázása miatt;

  3.  arra ösztönzi a KDK kormányát, hogy haladéktalanul hajtsa végre a 2016. december 31-én Kinshasában elért „átfogó és mindenre kiterjedő politikai megállapodást”, és felszólítja, hogy 2017 végéig tartson békés és törvényes választásokat, miközben biztosítja a zökkenőmentes hatalomváltást a kongói alkotmánnyal összhangban;

  4.  elismeri, hogy a szavazók nyilvántartásba vétele is jelentős kihívást jelent a KDK-ban, ugyanakkor üdvözli a MONUSCO segítségével elért, eredményes nyilvántartásba vételről szóló korai jelentéseket; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy a nyilvántartásba vétel ügyével az elnök vagy a kormány nem indokolhatja a választások elhalasztását;

  5.  hangsúlyozza a szabad, tisztességes és jól szervezett választások fontosságát, és felhívja a KDK kormányát és a regionális partnereit annak biztosítására, hogy azokat átlátható és hiteles módon tartsák meg;

  6.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közelgő választásokat további instabilitás kialakítására használják a KDK keleti részén, aminek okai részben a külső szereplők, és továbbra is táplálják az ásványkincsek illegális kitermelését;

  7.  üdvözli, hogy a Tanács 2016. december 12-i és 2017. május 29-i, 16 KDK-beli állami tisztviselőt korlátozó intézkedéseket bevezető határozatait, akik közvetlenül vagy közvetve részt vesznek a béke és biztonság veszélyeztetésében vagy az országban a demokratikus folyamatok aláásásában;

  8.  felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy fontolják meg ilyen jellegű további intézkedések meghozatalát a KDK-ban a Kabila-kormány fenntartása érdekében a természeti erőforrások kiaknázására összejátszó vagy felbujtó, vagy pénzmosási mechanizmusokat tervező és/vagy végrehajtó magánszemélyek és/vagy szervezetek ellen;

  9.  felhívja az Afrikai Uniót, az ENSZ-t és más regionális és nemzetközi szervezeteket, hogy folytassanak megbeszéléseket Kabila elnök „kilépési” stratégiájáról;

  10.  elítéli a nemzetközi humanitárius jognak a KDK fegyveres erői (FARDC), a köztársasági gárda, a kongói nemzeti rendőrség (PNC) és a nemzeti hírszerző ügynöksége (ANR) által elkövetett megsértését az ellenzéki csoportok, civilek és a civil társadalmi szervezetek ellen, és sürgeti valamennyi felet, hogy tartózkodjanak a provokációtól és az erőszaktól;

  11.  követeli a jogtalanul fogva tartottak, köztük újságírók, ellenzéki politikusok és a civil társadalom képviselőinek azonnali szabadon bocsátását;

  12.  követeli, hogy végezzenek azonnali és független vizsgálatot a Kasai régióban felfedezett 42 tömegsír ügyében, és arra szólít fel, hogy a nemzeti és a nemzetközi joggal összhangban állítsák bíróság elé a halálesetekért felelős személyeket;

  13.  elítéli a 2017 márciusában Kasai tartományban két magas rangú ENSZ-kivizsgálót elrablását és meggyilkolását;

  14.  üdvözli a MONSUCO mandátumának meghosszabbítását, és hangsúlyozza, hogy az rendkívül fontos a civil lakosságnak a kormányerők és a milíciák által elkövetett erőszakos cselekményektől való védelmében;

  15.  emlékezteti a KDK kormányát, hogy a Római Statútum részes fele, és hogy az országban továbbra is folytatódó cselekmények egy része háborús bűnnek, az emberiesség elleni bűncselekménynek és népirtásnak minősülhet;

  16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Gabon elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.