Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0400/2017

Pateikti tekstai :

B8-0400/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))  
B8-0400/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos KDR pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 31 d. KDR pasiektus politinius susitarimus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl nesėkmingo bandymo pasiekti susitarimą KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją 2348(2017) dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 10 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 24 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pranešimus spaudai dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į galutinę į KDR nuvykusios Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos (EOM) ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 4 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 11-ojo Europos plėtros fondo 2014–2020 m. nacionalinę orientacinę programą, kurioje prioritetas skiriamas demokratijos, valdymo ir teisinės valstybės stiprinimui,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2011 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl iššūkių, susijusių su demokratijos ateitimi ir konstitucinės tvarkos palaikymu AKR ir ES šalyse, ir 2013 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės principo laikymosi ir nešališkų bei nepriklausomų teisminių institucijų vaidmens,

–  atsižvelgdamas į Kongo Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. Afrikos Sąjungos priimtą Deklaraciją dėl demokratinių rinkimų Afrikoje principų,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Tarptautinę žmogaus teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi KDR nuolat kenčia nuo cikliškų konfliktų, smurto tarp bendruomenių ir susirėmimų tarp konkuruojančių karinių grupuočių, įskaitant išpuolius prieš taikius civilius gyventojus, religines institucijas, pilietinės visuomenės narius ir Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgas;

B.  kadangi prezidentui Josephui Kabilai nepavyko įgyvendinti 2016 m. gruodžio 31 d. Kinšasoje pasiekto išsamaus ir įtraukaus politinio susitarimo, pagal kurį jis įsipareigojo surengti laisvus rinkimus ir užtikrinti, kad valdžios pasikeitimas sklandžiai įvyktų iki 2017 m. pabaigos;

C.  kadangi šalies katalikų vyskupai, tarpininkavę derybose dėl 2016 m. gruodžio mėn. susitarimo, pasitraukė iš tolesnių derybų ir nurodė, kad trūksta politinės valios teikti pirmenybę šalies interesams ir saugumui;

D.  kadangi prezidentas J. Kabila teigia, kad jo vyriausybė negali išleisti 1,6 mln. eurų rinkimų išlaidoms padengti, ir naudojasi tuo kaip pasiteisinimu dėl jų nerengimo;

E.  kadangi Kasajaus regione rastos 42 masinės kapavietės ir mažiausiai 30-yje iš jų yra vaikų, kuriuos, kaip manoma, nužudė kareiviai;

F.  kadangi Kasajaus regione 2017 m. nužudyta mažiausiai 500 žmonių – 85 policijos pareigūnai, 39 kariai ir 390 sukilėliai;

G.  kadangi nuo 2013 m. daugiau kaip 2,2 mln. žmonių paliko savo namus – pusė iš jų išvyko vien tik per praėjusius metus;

H.  kadangi daugiau kaip 400 000 vaikų gresia badas ir kadangi Jungtinių Tautų vaikų fondui (UNICEF) ir Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) reikia daugiau lėšų problemoms Kongo Demokratinėje Respublikoje spręsti;

I.  kadangi KDR susiduria su didelėmis choleros ir ebolos viruso epidemijomis; kadangi vien tik šiais metais KDR užregistruoti 10 982 choleros atvejai ir 349 mirties nuo šios ligos atvejai ir apie 400 žmonių gydoma nuo ebolos viruso;

J.  kadangi prezidentas J. Kabila apkaltintas dalyvavimu atliekant įtartinus banko pavedimus ir abejotiną kalnakasybos leidimų pardavimą už maždaug 85 mln. EUR – taip galėjo būti suteiktos pinigų plovimo galimybės;

K.  kadangi dėl smurto eskalacijos visoje šalyje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba atnaujino 1 mlrd. eurų vertės MONUSCO misijos įgaliojimus dar vieneriems metams, nors ir yra visapusiškai informuota, kad MONUSCO yra didžiausia ir brangiausia Jungtinių Tautų misija, turinti apie 22 400 karių ir policijos pareigūnų;

L.  kadangi 2017 m. kovo mėn. Kasajaus centrinėje provincijoje pagrobti ir nužudyti du Jungtinių Tautų aukšto lygio tyrėjai;

1.  primena KDR vyriausybei, kad pirmoji valstybės pareiga yra apsaugoti civilius gyventojus savo teritorijoje nuo visų smurto aktų, įskaitant karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui;

2.  išreiškia itin gilų susirūpinimą dėl žiauraus smurto, žmogaus teisių pažeidimų, vaikų kareivių verbavimo, trukdymo teikti humanitarinę pagalbą ir trukdymo Jungtinių Tautų taikdariams veikti, gamtos išteklių naudojimo siekiant finansuoti asmenis, susijusius su neteisėta ir nežmoniška veikla;

3.  ragina KDR vyriausybę nedelsiant įgyvendinti 2016 m. gruodžio 31 d. Kinšasoje pasiektą išsamų ir įtraukų politinį susitarimą; ragina ją surengti taikius ir teisėtus rinkimus ir užtikrinti sklandų valdžios pasikeitimą pagal Kongo Konstituciją iki 2017 m. pabaigos;

4.  pripažįsta, kad rinkėjų registracija yra didelis iššūkis KDR, ir palankiai vertina pirmosiose ataskaitose nurodytą didelę registracijos pažangą, daromą padedant MONUSCO; todėl primygtinai teigia, kad prezidentas ar jo vyriausybė negali naudotis registracijos klausimu kaip priežastimi atidėti rinkimus;

5.  pabrėžia, kad labai svarbu surengti laisvus, teisingus ir gerai organizuotus rinkimus, ir ragina KDR vyriausybę bei jos regioninius partnerius užtikrinti, kad rinkimai vyktų skaidriai ir patikimai;

6.  yra susirūpinęs dėl to, kad būsimais rinkimais naudojamasi siekiant dar didesnio nestabilumo rytinėje KDR dalyje, kurį iš dalies skatina išorės subjektai, ir kad skatinama toliau tęsti neteisėtą mineralų gavybą;

7.  palankiai vertina 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2017 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimus nustatyti ribojamąsias priemones 16 KDR valstybės tarnautojų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su grėsme taikai ir saugumui arba kenkimu demokratiniams procesams šalyje;

8.  ragina ES ir jos valstybes nares apsvarstyti galimybę imtis daugiau tokio pobūdžio priemonių prieš asmenis ir (arba) organizacijas, užsiimančius gamtos išteklių naudojimu KDR ar kurstymu juos naudoti arba susijusius su pinigų plovimo mechanizmų planavimu ir (arba) įgyvendinimu, siekiant išlaikyti J. Kabilos vyriausybę;

9.  ragina Afrikos Sąjungą, Jungtines Tautas ir kitas regionines ir tarptautines organizacijas surengti derybas dėl prezidento J. Kabilos pasitraukimo strategijos;

10.  smerkia visus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padarė KDR ginkluotosios pajėgos (FARDC), Respublikos gvardija, Kongo nacionalinė policija (PNC) ir Nacionalinė žvalgybos agentūra (ANR), nuo kurių nukentėjo opozicijos partijos, civiliai ir pilietinės visuomenės organizacijos, ir primygtinai ragina visas šalis susilaikyti nuo provokacijų ir smurto;

11.  reikalauja nedelsiant paleisti visus neteisėtai sulaikytus asmenis, įskaitant žurnalistus, opozicijos narius ir pilietinės visuomenės atstovus;

12.  reikalauja nedelsiant atlikti nepriklausomą Kasajaus regione atrastų 42 masinių kapaviečių tyrimą ir ragina pagal nacionalinę ir tarptautinę teisę patraukti baudžiamojon atsakomybėn už šių žmonių mirtį atsakingus asmenis;

13.  smerkia tai, kad 2017 m. kovo mėn. Kasajaus regione pagrobti ir nužudyti du Jungtinių Tautų aukšto lygio tyrėjai;

14.  palankiai vertina tai, kad pratęsti MONUSCO įgaliojimai, ir pabrėžia, kad ši misija nepaprastai svarbi siekiant apsaugoti civilius gyventojus nuo vyriausybės ir karinių grupuočių vykdomo smurto;

15.  primena KDR vyriausybei, kad ji yra Romos statuto šalis, ir kad kai kurie ir toliau šalyje vykdomi aktai gali būti prilyginti karo nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir genocidui;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, KDR ir Gabono prezidentams, ministrams pirmininkams ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika