Procedură : 2017/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0400/2017

Texte depuse :

B8-0400/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0264

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 402kWORD 52k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Republica Democrată Congo(RDC),

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în RDC privind situația drepturilor omului în această țară,

–  având în vedere acordurile politice încheiate în RDC la 31 decembrie 2016,

–  având în vedere declarația din 1 ianuarie 2017 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, privind faptul că nu s-a putut ajunge la un acord în RDC,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 referitoare la RDC,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, mai ales rezoluția 2348 (2017) privind situația din RDC,

–  având în vedere raportul din 10 martie 2017 al Secretarului General al ONU privind Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 24 februarie 2017 privind situația din RDC,

–  având în vedere raportul final al misiunii Uniunii Europene de observare a alegerilor (MOA) în RDC,

–  având în vedere declarația din 4 ianuarie 2017 a Președintelui Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Programul indicativ național 2014-2020 în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare, care acordă prioritate consolidării democrației, guvernanței și statului de drept,

–  având în vedere rezoluțiile adoptate de Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE la 18 mai 2011, referitoare la provocările pentru viitorul democrației și respectarea ordinii constituționale în țările ACP și UE și la 27 noiembrie 2013, referitoare la respectarea statului de drept și rolul unui sistem judiciar imparțial și independent,

–  având în vedere Constituția Republicii Democratice Congo,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Declarația Uniunii Africane cu privire la principiile care guvernează alegerile democratice în Africa (2002),

–  având în vedere Carta internațională a drepturilor omului a ONU,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât RDC a suferit cicluri continue de conflicte de conflicte, de violențe și de ciocniri între miliții inamice, cu atacuri asupra civililor pașnici, asupra unor instituții religioase, asupra membrilor societății civice și a forțelor ONU de menținere a păcii;

B.  întrucât președintele Joseph Kabila nu a pus în aplicare „acordul politic incluziv și cuprinzător” convenit la 31 decembrie 2016 la Kinshasa, în temeiul căruia s-a angajat să organizeze alegeri libere și să asigure o tranziție lină a puterii până la sfârșitul lui 2017;

C.  întrucât episcopii catolici din țară care au mediat acordul din decembrie 2016 s-au retras din negocieri, invocând lipsa de voință politică în ierarhizarea intereselor și a siguranței naționale;

D.  întrucât Președintele Kabila susține că guvernul său nu poate suporta cele 1,6 milioane EUR necesare pentru organizarea alegerilor, motiv pentru care acestea nu au avut încă loc;

E.  întrucât au fost descoperite 42 de gropi comune în regiunea Kasai, în 30 dintre acestea fiind identificați copii prezumați a fi fost uciși de către soldați;

F.  întrucât cel puțin 500 de persoane au fost ucise în regiunea Kasai în 2017 până în prezent, dintre care 85 de agenți de poliție, 39 de soldați și 390 de rebeli;

G.  întrucât peste 2,2 milioane de persoane și-au părăsit căminele din 2013, jumătate dintre acestea doar în ultimul an;

H.  întrucât peste 400 000 de copii se află în pragul inaniției și întrucât UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au nevoie de fonduri suplimentare pentru a rezolva situația din RDC;

I.  întrucât RDC se confruntă cu grave epidemii de holeră și Ebola; întrucât numai în acest an au fost înregistrate în RDC 10 982 de cazuri de holeră, cu 349 de decese, și 400 de cazuri de Ebola;

J.  întrucât președintele Kabila a fost acuzat de implicare în transferuri bancare suspecta și concesiuni dubioase de exploatare minieră în valoare de circa 85 de milioane EUR, care ar putea însemna cazuri de spălare a banilor;

K.  întrucât Consiliul de Securitate al ONU a reînnoit mandatul MONUSCO, cu fonduri în valoare de 1 miliard EUR, pentru încă un an, dată fiind escaladarea violențelor în întreaga țară, deși este bine cunoscut faptul că MONUSCO este cea mai mare și mai costisitoare misiune ONU, compusă din circa 22 400 de soldați și forțe polițienești;

L.  întrucât în martie 2017 doi reprezentanți de nivel înalt ai ONU, aflați în misiune de investigații, au fost răpiți și uciși în regiunea centrală Kasai,

1.  reamintește guvernului RDC că principala responsabilitate a statului este aceea de a proteja populația civilă de pe teritoriul său de acte de violență, de crime de război și de crime împotriva umanității;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la atrocitățile, încălcările drepturilor omului, înregimentarea de copii soldați, obstrucționarea asistenței umanitare și a activității forțelor ONU de menținere a păcii și la exploatarea de resurse naturale în folosul personal al unor persoane implicate în activități ilegale și inumane;

3.  încurajează guvernul RDC să pună de îndată în aplicare acordul politic incluziv și cuprinzător convenit la Kinshasa la 31 decembrie 2016 și solicită guvernului să organizeze alegeri pașnice și legitime pentru a asigura o tranziție neproblematică a puterii în conformitate cu constituția țării până la sfârșitul lui 2017;

4.  recunoaște că înregistrarea persoanelor cu drept de vot reprezintă o problemă deosebită în RDC, salutând însă progresele raportate până în prezent cu privire la înregistrarea acestora, cu sprijinul MONUSCO; insistă, prin urmare, că acest aspect nu poate fi invocat de președinte sau de guvern pentru a întârzia organizarea alegerilor;

5.  subliniază cât sunt de importante alegerile libere, corecte și bine organizate și solicită guvernului RDC și aliaților săi locali să se asigure că acestea sunt organizate de manieră transparentă și credibilă;

6.  se declară îngrijorat că viitoarele alegeri vor fi utilizate pentru a destabiliza și mai mult estul RDC, condus parțial de forțe externe, și că acestea alimentează în continuare extracțiile miniere ilegale;

7.  salută deciziile Consiliului din 12 decembrie 2016 și 29 mai 2017 de a impune măsuri restrictive împotriva a 16 demnitari ai RDC care au fost direct sau indirect implicați în periclitarea păcii și a securității și în subminarea proceselor democratice din țară;

8.  solicită UE și statelor sale membre să aibă în vedere măsuri suplimentare de acest tip împotriva persoanelor și/sau a organizațiilor vinovate de participare sau instigare la exploatarea de resurse naturale în RDC și/sau în planificarea , respectiv punerea în aplicare de mecanisme de spălare a banilor pentru susținerea regimului Kabila;

9.  solicită Uniunii Africane, ONU și altor organizații regionale și internaționale să inițieze negocieri privind o strategie de „debarcare” a președintelui Kabila;

10.  condamnă orice încălcare a dreptului umanitar internațional comisă de forțele armate ale RDC, de Garda republicană, de Poliția națională congoleză și de Agenția națională de securitate împotriva grupărilor de opoziție, civililor și a organizațiilor societății civile și solicită insistent tuturor părților să se abțină de la provocări și violențe;

11.  solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor deținute ilegal, inclusiv a jurnaliștilor, a membrilor opoziției și a reprezentanților societății civile;

12.  solicită inițierea imediată de investigații independente în descoperirea celor 42 de gropi comune din regiunea Kasai, și solicită aducerea în fața justiției a celor responsabili pentru aceste victime, în conformitate cu dreptul național și internațional;

13.  condamnă răpirea și asasinarea celor doi investigatori la nivel înalt ai ONU în regiunea Kasai, în martie 2017;

14.  salută prelungirea mandatului MONUSCO și subliniază importanța sa excepțională pentru protejarea populației civile de violențele comise de forțele guvernului și de miliții;

15.  reamintește guvernului RDC că a aderat la Statutul de la Roma și că unele dintre faptele ce au loc pe teritoriul țării pot constitui crime de război, crime împotriva umanității și genocide;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, președintelui, primului ministru și parlamentului din Republica Democratică Congo și din Gabon, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate