Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0400/2017

Predkladané texty :

B8-0400/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH UZNESENIA
PDF 273kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v KDR o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na politické dohody dosiahnuté v KDR 31. decembra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 1. januára 2017 o neschopnosti dosiahnuť dohodu v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 o KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä na rezolúciu č. 2348 (2016) o situácii v KDR,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o stabilizačnej misii OSN v KDR (MONUSCO) z 10. marca 2017,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 24. februára 2017 o situácii v KDR,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN zo 4. januára 2017,

–  so zreteľom na národný indikatívny program v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020), ktorého prioritami sú posilňovanie demokracie, správy vecí verejných a právneho štátu,

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ z 18. mája 2011 o výzvach pre budúcnosť demokracie a rešpektovaní ústavného poriadku v krajinách AKT a EÚ a z 27. novembra 2013 o rešpektovaní zásad právneho štátu a úlohe nestranného a nezávislého súdnictva,

–  so zreteľom na ústavu Konga,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb v Afrike z roku 2002,

–  so zreteľom na medzinárodnú chartu OSN o ľudských právach,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže KDR postihli opakované cykly konfliktu, medzinárodného násilia a stretov medzi súperiacimi milíciami vrátane útokov na pokojných civilistov, náboženské organizácie, členov občianskej spoločnosti a príslušníkov mierových jednotiek OSN;

B.  keďže prezident Joseph Kabila nevykonal „komplexnú a inkluzívnu politickú dohodu“ dosiahnutú 31. decembra 2016 v Kinshase, na základe ktorej sa zaviazal usporiadať slobodné voľby a uskutočniť bezproblémovú výmenu moci do konca roka 2017;

C.  keďže katolícki biskupi v krajine, ktorí sprostredkovali dohodu v decembri 2016, odstúpili z ďalších rokovaní odôvodňujúc to nedostatkom politickej vôle uprednostniť záujmy a bezpečnosť národa;

D.  keďže prezident Kabila tvrdí, že jeho vláda si nemôže dovoliť náklady na voľby vo výške 1,6 milióna EUR, čo použil na zdôvodnenie ich nekonania;

E.  keďže v oblasti Kasai bolo odhalených 42 masových hrobov, pričom aspoň v 30 z nich sú pochované deti, o ktorých sa predpokladá, že ich zabili vojaci;

F.  keďže doposiaľ v roku 2017 prišlo o život v oblasti Kasai najmenej 500 ľudí, z ktorých bolo 85 príslušníkov polície, 39 vojakov a 390 rebelov;

G.  keďže viac ako 2,2 milióna ľudí opustilo svoje domovy od roku 2013, pričom polovica z nich utiekla len v minulom roku;

H.  keďže viac ako 400 000 deťom hrozí hlad a UNICEF a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potrebujú viac finančných prostriedkov na riešenie problémov v KDR;

I.  keďže KDR čelí závažnej epidémii cholery a eboly; keďže len v tomto roku bolo v KDR zaznamenaných 10 982 prípadov cholery a 349 úmrtí v dôsledku nákazy a približne 400 ľudí je liečených na ebolu;

J.  keďže prezident Kabila je obvinený z účasti na podozrivých bankových prevodoch a pochybných predajoch ťažobných práv v hodnote asi 85 miliónov EUR, ktoré by mohli viesť k príležitostiam na pranie špinavých peňazí;

K.  keďže Bezpečnostná rada OSN predĺžila mandát misie MONUSCO vo výške 1 miliardy EUR o ďalší rok v dôsledku eskalácie násilia v celej krajine, aj keď si plne uvedomuje, že misia MONUSCO je najväčšou a najnákladnejšou misiou OSN, ktorá si vyžaduje približne 22 400 vojakov a príslušníkov polície;

L.  keďže v marci 2017 boli v centrálnej provincii Kasai unesení a zavraždení dvaja vysokopostavení vyšetrovatelia OSN;

1.  pripomína vláde KDR, že prvoradou povinnosťou štátu je chrániť civilné obyvateľstvo na jeho území pred všetkými násilnými činmi vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

2.  vyjadruje najhlbšie znepokojenie v súvislosti s brutálnymi činmi, porušovaním ľudských práv, náborom detských vojakov, zabraňovaním poskytovania humanitárnej pomoci a bránením práce príslušníkov mierových jednotiek OSN, ako aj čo sa týka využívania prírodných zdrojov na financovanie jednotlivcov zapojených do nezákonnej a nehumánnej činnosti;

3.  nabáda vládu KDR, aby okamžite vykonala „komplexnú a inkluzívnu politickú dohodu“ dosiahnutú 31. decembra 2016 v Kinshase, a vyzýva ju, aby zorganizovala pokojné a legitímne voľby a zároveň zabezpečila bezproblémovú výmenu moci v súlade s ústavou Konga do konca roku 2017;

4.  uznáva, že registrácia voličov v KDR predstavuje výrazný problém, ale zároveň víta prvé správy o to, že za pomoci misie MONUSCO sa dosahuje značný pokrok v oblasti registrácie; trvá preto na tom, že otázku registrácie nemôže prezident alebo jeho vláda používať ako dôvod na odloženie volieb;

5.  zdôrazňuje význam slobodných, spravodlivých a dobre zorganizovaných volieb a vyzýva vládu KDR a jej regionálnych partnerov na zabezpečenie toho, aby sa voľby uskutočnili transparentným a dôveryhodným spôsobom;

6.  je znepokojený tým, že nadchádzajúce voľby sa používajú na vytvorenie ďalšej nestability vo východnej časti KDR, spôsobenej sčasti vonkajšími aktérmi, čo naďalej podnecuje nezákonnú ťažbu nerastných surovín;

7.  víta rozhodnutia Rady z 12. decembra 2016 a 29. mája 2017 o uložení reštriktívnych opatrení proti 16 štátnym úradníkom v KDR, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do ohrozovania mieru a bezpečnosti alebo podkopávajú demokratické procesy v krajine;

8.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvážili prijatie ďalších opatrení tohto druhu proti jednotlivcom a/alebo organizáciám zapojeným do ťažby prírodných zdrojov v KDR či nabádajúcim na ňu alebo sa podieľajúcim na plánovaní a/alebo vykonávaní mechanizmov zameraných na pranie špinavých peňazí v záujme zachovania Kabilovej vlády;

9.  vyzýva Africkú úniu, OSN a iné regionálne a medzinárodné organizácie, aby viedli rozhovory o „únikovej“ stratégii pre prezidenta Kabilu;

10.  odsudzuje všetky prípady porušovania medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopustili ozbrojené sily KDR (FARDC), republikánska garda, konžská štátna polícia (PNC) a národná spravodajská agentúra (ANR) na opozičných skupinách, civilnom obyvateľstve a organizáciách občianskej spoločnosti, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby upustili od provokácií a násilia;

11.  požaduje okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré sú zadržiavané protiprávne, vrátane novinárov, členov opozície a zástupcov občianskej spoločnosti;

12.  požaduje okamžité a nezávislé vyšetrovanie v súvislosti s odhalením 42 masových hrobov v oblasti Kasai a žiada o stíhanie tých, ktorí sú zodpovední za úmrtia, podľa vnútroštátneho a medzinárodného práva;

13.  odsudzuje únos a vraždu dvoch vysokopostavených vyšetrovateľov OSN v oblasti Kasai v marci 2017;

14.  víta predĺženie mandátu misie MONSUCO a zdôrazňuje jej mimoriadny význam z hľadiska ochrany civilného obyvateľstva pred násilím páchaným vládou a milíciami;

15.  pripomína vláde KDR, že je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu a že niektoré činy, ku ktorým naďalej dochádza v krajine, môžu predstavovať vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentom, premiérom a parlamentom KDR a Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia