Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0401/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0401/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 483kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό  (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό  (2017/2703(RSP))  
B8‑0401/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), της 23ης Ιουνίου 2016(1), της 1ης Δεκεμβρίου 2016(2) και της 2ας Φεβρουαρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της εκπροσώπου της σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου της ΕΕ της 12ης Δεκεμβρίου 2016 και της 29ης Μαΐου 2017 για την έγκριση κυρώσεων κατά προσώπων που ευθύνονται για πράξεις βίας και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2348 (2017) που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην 7910η συνεδρίασή του στις 31 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση και κατάσταση ασφαλείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, λόγω της πολιτικής κρίσης που προκάλεσε η μη συμμόρφωση με το σύνταγμα της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2016 ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ του στρατού του Κονγκό και τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων στην επαρχία του κεντρικού Kasai – οι οποίες εξαπλώθηκαν στις γειτονικές επαρχίες Kasai, Lomami και Sankuru – που προκάλεσαν ανθρωπιστική κρίση και είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 42 ομαδικούς τάφους, καταστροφές κατοικιών, σχολείων και ιατρικών εγκαταστάσεων και τον εσωτερικό εκτοπισμό περισσότερων από 1,3 εκατομμύρια αμάχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2017 γίνονται εκκλήσεις για τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), τον Απρίλιο του 2017 έκανε έκκληση για τη συγκέντρωση 64,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή Kasai· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 400 000 παιδιά διατρέχουν κίνδυνο υποσιτισμού οξείας μορφής στην ευρύτερη περιοχή Kasai, εξαιτίας της βίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στο Kasai συμβαίνει σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης στη ΛΔΚ, μετά τη λήξη της συνταγματικής εντολής του Προέδρου Kabila και τη δέσμευση των αρχών του Κονγκό να σεβαστούν και να εφαρμόσουν την πολιτική συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2016 υπό την αιγίδα της Εθνικής Επισκοπικής Διάσκεψης του Κονγκό (CENCO)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται διαρκώς οι καταγγελίες από την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εκφράζουν σοβαρή ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης στη χώρα, την υπέρμετρη βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων και της αντιπολίτευσης, και την έμφυλη βία, ιδίως από τον στρατό και παραστρατιωτικές ομάδες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαφύγει από τη φυλακή Makala και πολλοί άλλοι από τις φυλακές Kasangulu και Kalemie·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη χώρα έχει επιπτώσεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνική, διαφανής, ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή των προσεχών προεδρικών και βουλευτικών εκλογών είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εντολή της που ανανεώθηκε τον Απρίλιο του 2017, η MONUSCO καλείται να συμβάλει στην προστασία του άμαχου πληθυσμού και να στηρίξει την εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΕ υιοθέτησε περιοριστικά μέτρα κατά επτά ατόμων ως απάντηση στην παρακώλυση της εκλογικής διαδικασίας και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κατά άλλων εννέα ατόμων, στις 29 Μαΐου 2017, που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην κρατική διοίκηση και στη διοικητική ιεραρχία των δυνάμεων ασφαλείας της ΛΔΚ·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδεινούμενη κατάσταση στο πολιτικό και ανθρωπιστικό πεδίο και στο πεδίο της ασφάλειας στη ΛΔΚ· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις βίας όποιοι και αν είναι οι δράστες και καλεί τις αρχές της χώρας να εγγυηθούν την ασφάλεια του πληθυσμού, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

2.  υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ φέρει πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας και υπόκειται στη δικαιοδοσία της, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου·

3.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού όσον αφορά τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφάνειας στα πολιτικά αξιώματα·

4.  υποστηρίζει τη σύσταση διεθνούς εξεταστικής επιτροπής που θα διαλευκάνει τις βιαιοπραγίες στην περιοχή Kasai και θα διασφαλίσει ότι οι δράστες των σφαγών αυτών θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

5.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την αναβολή των εκλογών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη διεξαγωγή διαφανών, ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών πριν από το τέλος του 2017, με βάση τη συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2016· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, ιδίως την τροποποίηση και την έκδοση των αναγκαίων νόμων από το κοινοβούλιο του Κονγκό πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου·

6.  σημειώνει τα υψηλά, μέχρι στιγμής, ποσοστά συμμετοχής χάρη στις πρωτοβουλίες για την εγγραφή των εκλογέων που έχει αναλάβει η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή (CENI)· υπενθυμίζει ότι η CENI πρέπει να είναι ένα αμερόληπτο θεσμικό όργανο χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί την άμεση δημιουργία εθνικού συμβουλίου για την παρακολούθηση της συμφωνίας και της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία του 2016·

7.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να αποδεσμεύσει αυξημένους πόρους για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην επαρχία Kasai· εμμένει στην άποψη ότι οι αρχές του Κονγκό πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή και έγκαιρη παράδοση της βοήθειας από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις στον πληθυσμό·

8.  επισημαίνει με ανησυχία τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην περιοχή· υπενθυμίζει ιδίως τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και της Αφρικανικής Ένωσης στο θέμα της διαμεσολάβησης για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα·

9.  υπενθυμίζει πόση σημασία έχει να κληθούν να λογοδοτήσουν τα άτομα που ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλες ενέργειες που υπονομεύουν την εξεύρεση συναινετικής και ειρηνικής λύσης στη ΛΔΚ· υποστηρίζει τη χρήση στοχευμένων κυρώσεων από την ΕΕ κατά των ατόμων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, την ΑΕ και τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, να ξεκινήσουν διάλογο με στόχο την επίλυση της τρέχουσας κρίσης· υπενθυμίζει επίσης τη δυνατότητα επέκτασης των περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Κοτονού·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0290.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0479.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου