Prijedlog rezolucije - B8-0401/2017Prijedlog rezolucije
B8-0401/2017

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Demokratskoj Republici Kongu

  7.6.2017 - (2017/2703(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya u ime Kluba zastupnika S&D-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0397/2017

  Postupak : 2017/2703(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0401/2017
  Podneseni tekstovi :
  B8-0401/2017
  Doneseni tekstovi :

  B8-0401/2017

  Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Demokratskoj Republici Kongu

  (2017/2703(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, osobito one o Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongu) od 23. lipnja 2016.[1], 1. prosinca 2016.[2] i 2. veljače 2017.[3],

  –  uzimajući u obzir izjave Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i njezine glasnogovornice o stanju u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 15. lipnja 2016. o predizbornom i sigurnosnom stanju u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir izjave Vijeća EU-a od 12. prosinca 2016. i 29. svibnja 2017. o donošenju sankcija protiv pojedinaca odgovornih za nasilje i ozbiljne povrede ljudskih prava u DR Kongu,

  –  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

  –  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

  –  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

  –  uzimajući u obzir Ustav Demokratske Republike Konga, usvojen 18. veljače 2006.,

  –  uzimajući u obzir Rezoluciju 2348 (2017), koju je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo 31. ožujka 2017. na svojoj 7910. sjednici,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je zbog političke krize prouzročene nepridržavanjem nacionalnog Ustava došlo do dodatnog pogoršanja problematičnog humanitarnog i sigurnosnog stanja u Demokratskoj Republici Kongu;

  B.  budući da su u kolovozu 2016. u provinciji Središnji Kasai izbili oružani sukobi između kongoanske vojske i lokalnih paravojnih postrojbi koji su se proširili na susjedne provincije Istočni Kasai, Lomami i Sankuru te rezultirali humanitarnom krizom, uz više od 42 masovne grobnice, uništenje domova, škola i medicinskih objekata te interno raseljavanje više od 1,3 milijuna civila;

  C.  budući da su nakon otkrića ubojstva stručnjakâ UN-a u ožujku 2017. uslijedili pozivi za provedbu međunarodne istrage;

  D.  budući da je Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih pitanja u travnju 2017. pokrenuo poziv za prikupljanje 64,5 milijuna USD za hitnu humanitarnu pomoć u regiji Kasai; budući da uslijed nasilja gotovo 400 000 djece u široj regiji Kasai prijeti rizik od akutne pothranjenosti;

  E.  budući da je kriza u regiji Kasai izbila u kontekstu političke tranzicije u DR Kongu nakon isteka ustavnog mandata predsjednika Kabile i obveza koje su vlasti DR Konga preuzele u pogledu poštovanja i provedbe političkog sporazuma od 31. prosinca 2016. pod okriljem Nacionalne biskupske konferencije Konga;

  F.  budući da su sve brojnija izvješća civilnog društva, među kojima i organizacija za ljudska prava, u kojima se izražava duboka zabrinutost zbog sve lošije situacije u zemlji u pogledu ljudskih prava i slobode izražavanja, okupljanja i prosvjedovanja, prekomjerne upotrebe sile protiv mirnih prosvjednika, novinara i političke oporbe te rodno uvjetovanog nasilja, za što su osobito odgovorne vojska i paravojne postrojbe;

  G.  budući da je tisuće ljudi pobjeglo iz zatvora Makala, a još mnogo njih iz zatvora Kasangulu i Kalemie;

  H.  budući da se stanje u zemlji odražava i na stanje u regiji; budući da je mirno, transparentno, neometano i pravovremeno održavanje sljedećih predsjedničkih i parlamentarnih izbora ključno za sigurnost regije Velikih jezera;

  I.  budući da, u skladu s mandatom obnovljenim u travnju 2017., Misija UN-a za stabilizaciju stanja u DR Kongu treba doprinijeti zaštiti civila i podržati provedbu političkog sporazuma od 31. prosinca 2016.;

  J.  budući da je 12. prosinca 2016. EU uveo restriktivne mjere protiv sedam pojedinaca zbog ometanja izbornog postupka i povrede ljudskih prava, a 29. svibnja 2017. protiv još devet pojedinaca na rukovodećim položajima u državnoj upravi i u zapovjednom lancu sigurnosnih snaga DR Konga;

  1.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja političkog, sigurnosnog i humanitarnog stanja u DR Kongu; snažno osuđuje sve činove nasilja od strane svih počinitelja te poziva vlasti DR Konga da zajamče sigurnost stanovništva uz puno poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda;

  2.  podsjeća da vlada DR Konga snosi primarnu odgovornost za zaštitu civila na njegovu teritoriju i pod njegovom jurisdikcijom, što se odnosi i na zaštitu od zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina;

  3.  podsjeća da se DR Kongo u okviru Sporazuma iz Cotonoua obvezao na poštovanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja i medija, dobrog upravljanja i transparentnosti političkih funkcija;

  4.  podržava uspostavu međunarodnog istražnog povjerenstva kako bi se rasvijetlilo nasilje u regiji Kasai te zajamčilo da se počinitelji tih masakra zbog svojih djela privedu pravdi;

  5.  izražava duboko žaljenje zbog odgode izbora; ponovno poziva na održavanje transparentnih, slobodnih i poštenih predsjedničkih i parlamentarnih izbora prije kraja 2017., u skladu sa sporazumom od 31. prosinca 2016.; poziva na što ranije izvršenje obveza utvrđenih u sporazumu, osobito kad je riječ o izmjeni i donošenju potrebnih zakona u parlamentu Konga prije kraja parlamentarnog saziva;

  6.  prima na znanje dosadašnju visoku stopu sudjelovanja u inicijativama za registraciju glasača koje provodi Neovisno nacionalno izborno povjerenstvo; podsjeća da spomenuto povjerenstvo treba biti nepristrana i uključiva institucija; poziva na hitno osnivanje nacionalnog vijeća za praćenje sporazuma i izbornog postupka, u skladu s političkim sporazumom iz 2016.;

  7.  poziva međunarodnu zajednicu da izdvoji više sredstava za rješavanje humanitarne krize u provinciji Kasai; ustraje u tome da se vlasti DR Konga pobrinu za to da humanitarne organizacije neometano i pravovremeno isporučuju pomoć stanovništvu;

  8.  sa zabrinutošću ističe rizik od regionalne destabilizacije; posebno podsjeća na ulogu Ujedinjenih naroda, Međunarodne organizacije frankofonije i Afričke unije u posredovanju pri ponovnom postizanju stabilnosti u zemlji;

  9.  podsjeća na važnost privođenja pojedinaca pravdi zbog povreda ljudskih prava i drugih postupaka kojima se ugrožava sporazumno i mirno rješenje u DR Kongu; podržava upotrebu sankcija EU-a usmjerenih na pojedince odgovorne za ozbiljne povrede ljudskih prava; potiče Visoku predstavnicu, u partnerstvu s UN-om, Afričkom unijom i Međunarodnom organizacijom frankofonije, da stupi u dijalog usmjeren na rješavanje trenutačne krize; osim toga, podsjeća na mogućnost proširenja restriktivnih mjera u slučaju daljnjeg nasilja, kao što je navedeno u Sporazumu iz Cotonoua;

  10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, glavnom tajniku UN-a te predsjedniku, premijeru i parlamentu Demokratske Republike Konga.