Procedură : 2017/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0401/2017

Texte depuse :

B8-0401/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0264

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 400kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Democratică Congo  (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democratică Congo  (2017/2703(RSP))  
B8‑0401/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cele din 23 iunie 2016(1), 1 decembrie 2016(2) și 2 februarie 2017(3),

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate Federica Mogherini și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din RDC,

–  având în vedere deciziile Consiliului UE din 12 decembrie 2016 și din 29 mai 2017 de adoptare a unor sancțiuni împotriva persoanelor vinovate de violențe și încălcări grave ale drepturilor omului în RDC;

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Constituția Republicii Democratice Congo, adoptată la 18 februarie 2006,

–  având în vedere Rezoluția 2348/2017 adoptată de Consiliul de Securitate al ONU cu ocazia celei de a 7910-a reuniuni din 31 martie 2017,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația umanitară și securitară gravă din RDC s-a deteriorat și mai mult ca urmare a crizei politice declanșate de nerespectarea Constituției naționale;

B.  întrucât în august 2016 au izbucnit confruntări armate între armata congoleză și milițiile locale din provincia Kasai Central, răspândindu-se în provinciile învecinate Kasai de Est, Lomami și Sankuru, provocând o criză umanitară și soldându-se cu peste 43 de gropi comune, distrugerea de case, școli și centre medicale și strămutarea internă a peste 1,3 milioane de civili;

C.  întrucât descoperirea în martie 2017 a asasinării unor experți ONU a dus la apeluri pentru derularea unei investigații internaționale;

D.  întrucât Oficiul Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a lansat un apel în aprilie 2017 pentru strângerea a 64,5 milioane USD pentru asistență umanitară de urgentă în regiunea Kasai; întrucât peste 400 000 de copii sunt amenințați de malnutriție acută în regiunea Marelui Kasai ca urmare a violențelor;

E.  întrucât criza din Kasai are loc pe fondul tranziției politice în RDC în urma terminării mandatului constituțional al președintelui Kabila și al angajamentului autorităților congoleze de a respecta și implementa Acordul politic din 31 decembrie 2016 sub auspiciile Conferinței naționale a episcopilor catolici (CENCO);

F.  întrucât din partea societății civile, inclusiv a organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, vin semnale tot mai dese că situația privind drepturile omului și libertatea de exprimare și de întrunire din țară se înrăutățește, inclusiv prin utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici, jurnaliștilor și opoziției politice, și violențele de gen, săvârșite mai ales de armată și miliții;

G.  întrucât mii de persoane au evadat din închisoarea Makala și mulți alții din închisorile Kasangulu și Kalemie;

H.  întrucât situația din țară are implicații în toată regiunea; întrucât desfășurarea pașnică, transparentă, fără incidente și la termenul stabilit a viitoarelor alegeri prezidențiale și legislative este vitală pentru Regiunea Marilor Lacuri;

I.  întrucât prin mandatul său care a fost reînnoit în aprilie 2017 MONUSCO ar trebui să contribuie la protecția civililor și să sprijine implementarea acordului politic din 31 decembrie 2016;

J.  întrucât la 12 decembrie 2016 UE a adoptat măsuri restrictive împotriva a șapte persoane ca răspuns la obstrucționarea procesului electoral și încălcarea drepturilor omului și, la 29 mai 2017, împotriva a încă nouă persoane care dețin funcții de răspundere în administrația statului și în lanțul de comandă al forțelor de securitate;

1.  este profund preocupat de deteriorarea situației politice, de securitate și umanitare din RDC; condamnă cu fermitate toate actele de violență, indiferent de autorii lor, și le cere autorităților RDC să garanteze securitatea populației, cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

2.  reamintește că guvernul RDC poartă principala responsabilitate de a proteja populația civilă de pe teritoriul său și din jurisdicția sa de crime de război și de crime împotriva umanității;

3.  reamintește angajamentele asumate de RDC în temeiul Acordului de la Cotonou de a respecta democrația, statul de drept și drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea mass-mediei, buna guvernanță și transparența în funcțiile politice;

4.  susține înființarea unei comisii internaționale de anchetă care să facă lumină în privința violențelor din regiunea Kasai și să ofere garanția că cei care au săvârșit masacrele respective sunt trași la răspundere pentru faptele lor;

5.  regretă profund amânarea alegerilor; își reînnoiește apelurile în favoarea unor alegeri prezidențiale și legislative transparente, libere și corecte înainte de sfârșitul lui 2017, în concordanță cu acordul din 31 decembrie 2016; se pronunță pentru implementarea promptă a angajamentelor cuprinse în acord, îndeosebi modificarea și adoptarea legilor necesare în parlamentul congolez înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare;

6.  remarcă ratele de participare ridicate care reies până acum din inițiativele de înregistrare a votanților desfășurate de Comisia Electorală Națională Independentă (CENI); reamintește că CENI ar trebui să fie o instituție imparțială și incluzivă; cere înființarea imediată a unui consiliu național de monitorizare a acordului și a procesului electoral, în conformitate cu acordul politic din 2016;

7.  îndeamnă comunitatea internațională să mobilizeze mai multe resurse pentru a răspunde crizei umanitare din provincia Kasai; insistă pe lângă autoritățile congoleze să le permită organizațiilor umanitare să asigure furnizarea fără incidente și la timp a ajutoarelor către populație;

8.  constată cu îngrijorare riscul de destabilizare regională; reamintește îndeosebi rolul Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Organizației Internaționale a Francofoniei și Uniunii Africane în medierea pentru a restabili stabilitatea țării;

9.  reamintește cât este de important să fie trase la răspundere persoanele vinovate de abuzuri împotriva drepturilor omului și alte fapte care subminează soluționarea consensuală și pașnică a situației din RDC; sprijină aplicarea de către UE de sancțiuni împotriva persoanelor vinovate de violențe și încălcări grave ale drepturilor omului în RDC; încurajează Înaltul Reprezentant, în parteneriat cu ONU, UA și OIF, să se angajeze într-un dialog care să rezolve criza actuală; reamintește și posibilitatea de a extinde măsurile restrictive în cazul producerii unor noi violențe, după cum prevede Acordul de la Cotonou;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Consiliului de miniștri ACP-UE, Secretarului General al ONU, precum și președintelui, prim-ministrului și parlamentului Republicii Democratice Congo.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0290.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0479.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate