Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0401/2017

Predkladané texty :

B8-0401/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR) z 23. júna 2016(1), 1. decembra 2016(2) a z 2. februára 2017(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej a jej hovorkyne o situácii v KDR,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady EÚ z 12. decembra 2016 a 29. mája 2017 o prijatí sankcií proti jednotlivcom zodpovedným za násilie a vážne porušovanie ľudských práv v KDR,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky prijatú 18. februára 2006,

–  so zreteľom na rezolúciu 2348 (2017), ktorú Bezpečnostná rada OSN prijala na svojom 7910. zasadnutí 31. marca 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zložitá humanitárna a bezpečnostná situácia v Konžskej demokratickej republike sa naďalej zhoršuje v dôsledku politickej krízy vyvolanej porušovaním ústavy krajiny;

B.  keďže v auguste 2016 prepukli boje medzi konžskou armádou a miestnymi ozbrojenými skupinami v provincii Stredné Kasai a rozšírili sa do susedných provincií Východné Kasai, Lomami a Sankuru, čo vyvolalo humanitárnu krízu, viedlo k vzniku viac ako 42 masových hrobov, zničeniu obydlí, škôl a zdravotníckych zariadení a vnútornému vysídleniu viac ako 1,3 milióna civilných obyvateľov;

C.  keďže odhalenie vrážd expertov OSN v marci 2017 vyvolalo výzvy na medzinárodné vyšetrenie tohto činu;

D.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vydal v apríli 2017 výzvu na 64,5 milióna USD na naliehavú humanitárnu pomoc v regióne Kasai; keďže v regióne Veľké Kasai je akútnou podvýživou v dôsledku násilia ohrozených takmer 400 000 detí;

E.  keďže kríza v Kasai prebieha v kontexte politickej transformácie v KDR po skončení ústavného mandátu prezidenta Kabilu a záväzku konžských orgánov dodržiavať a vykonávať politickú dohodu z 31. decembra 2016 pod záštitou konžskej národnej biskupskej konferencie (CENCO);

F.  keďže občianska spoločnosť vrátane organizácií v oblasti ľudských práv vo svojich správach čoraz viac vyjadrujú vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a slobodou prejavu a zhromažďovania a demonštrácie v krajine, používaním neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, novinárom a politickej opozícii, ako aj nad rodovým násilím páchaným najmä armádou a ozbrojenými skupinami;

G.  keďže z väzenia Makala ušli tisíce ľudí a z väzení Kasangulu a Kalemine ušli mnohí ďalší;

H.  keďže situácia v krajine vplýva na situáciu v regióne; keďže pokojné, transparentné, hladké a včasné uskutočnenie budúcich prezidentských a parlamentných volieb má rozhodujúci význam pre bezpečnosť v oblasti Veľkých jazier;

I.  keďže v rámci mandátu, ktorý bol obnovený v apríli 2017, by misia MONUSCO mala prispieť k ochrane civilistov a mala by podporiť vykonávanie politickej dohody z 31. decembra 2016;

J.  keďže EÚ 12. decembra 2016 prijala reštriktívne opatrenia voči siedmim osobám v reakcii na obštrukcie volebného procesu a porušovanie ľudských práv a 29. mája 2017 voči ďalším deviatim osobám, ktoré zastávajú vysoké pozície v štátnej administratíve a v štruktúre velenia bezpečnostných síl KDR;

1.  je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa politickou, bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v KDR; dôrazne odsudzuje všetky akty násilia zo strany všetkých páchateľov, a vyzýva orgány KDR, aby zaručili bezpečnosť obyvateľstva pri plnom dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd;

2.  pripomína, že vláda KDR nesie prvoradú povinnosť za ochranu civilného obyvateľstva na území krajiny a v rámci svojej jurisdikcie pred všetkými násilnými činmi vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

3.  pripomína záväzky, ktoré KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, t. j. dodržiavať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda prejavu a médií, dobrá správa vecí verejných a transparentnosť v politických funkciách;

4.  podporuje vytvorenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie s cieľom objasniť násilie v regióne Kasai a zabezpečiť, aby voči páchateľom týchto masakrov bola vyvodená zodpovednosť za ich činy;

5.  veľmi ľutuje odloženie volieb; opäť zdôrazňuje svoje výzvy na uskutočnenie transparentných, slobodných a spravodlivých prezidentských a parlamentných volieb do konca roku 2017 v súlade s dohodou z 31. decembra 2016; žiada o včasné plnenie záväzkov obsiahnutých v dohode, najmä pokiaľ ide o zmenu a prijatie potrebných právnych predpisov v konžskom parlamente ešte pred koncom tohto volebného obdobia;

6.  berie na vedomie dosiaľ vysokú mieru účasti zaznamenanú iniciatívami na registráciu voličov, ktoré vedie nezávislá národná volebná komisia (CENI); pripomína, že CENI musí byť nestranná a inkluzívna inštitúcia; žiada o bezodkladné vytvorenie národnej rady pre monitorovanie dohody a volebného procesu, a to v súlade s politickou dohodou z roku 2016;

7.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zmobilizovalo viac zdrojov na riešenie humanitárnej krízy v provincii Kasai; trvá na tom, že konžské orgány musia zabezpečiť plynulé a včasné poskytovanie pomoci obyvateľom humanitárnymi organizáciami;

8.  so znepokojením berie na vedomie riziko destabilizácie regiónu; pripomína najmä úlohu OSN, Medzinárodnej organizácie frankofónie (MOF) a Africkej únie v snahe sprostredkovať obnovenie stability v krajine;

9.  pripomína, že je dôležité vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivcom za porušovanie ľudských práv a iné činnosti, ktoré narúšajú konsenzuálne a mierové riešenie situácie v KDR; podporuje použitie cielených sankcií zo strany EÚ voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv; vyzýva vysokú predstaviteľku, aby sa spolupráci s OSN, AÚ a MOF zapojila sa do dialógu zameraného na riešenie súčasnej krízy; pripomína tiež možnosť rozšíriť reštriktívne opatrenia v prípade ďalšieho násilia, ako sa uvádza v Dohode z Cotonou;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, Rade ministrov AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0479.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia