Postopek : 2017/2703(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0401/2017

Predložena besedila :

B8-0401/2017

Razprave :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0264

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta   o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti z dne 23. junija 2016(1), 1. decembra(2) in 2. februarja 2017(3),

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in njene uradne govorke o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU z dne 12. decembra 2016 in 29. maja 2017 o sprejetju ukrepov zoper posameznike, odgovorne za nasilje in hude kršitve človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju resolucije št. 2348 (2017), ki jo je varnostni svet OZN sprejel na svojem 7910. zasedanju dne 31. marca 2017,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so se težke humanitarne in varnostne razmere v Demokratični republiki Kongo zaradi politične krize, do katere je prišlo zaradi neupoštevanja ustave, še poslabšale;

B.  ker so avgusta 2016 v pokrajini Osrednji Kasai izbruhnili oboroženi spopadi med kongovsko vojsko in lokalnimi milicami ter se razširili na sosednje pokrajine Vzhodni Kasai, Lomami in Sankuru, zaradi česar je prišlo do humanitarne krize ter več kot 42 množičnih grobišč, uničenja hiš, šol in zdravstvenih ustanov ter notranjega razseljevanja več kot 1,3 milijone civilistov;

C.  ker je zaradi odkritja umora strokovnjakov OZN marca 2017 prišlo do pozivov za mednarodno preiskavo;

D.  ker je Urad Organizacije Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) pozval, naj bi za nujno humanitarno pomoč v pokrajini Kasai zbrali 64,5 milijonov USD; ker je zaradi akutne podhranjenosti zaradi nasilja tam ogroženih skoraj 400.000 otrok;

E.  ker do krize v pokrajini Kasai prihaja spričo politične tranzicije v Demokratični republiki Kongo po izteku ustavno določenega mandata predsednika Kabile in zaveze kongovskih oblasti, da bodo spoštovale in izvajale politični dogovor z 31. decembra 2016 pod okriljem kongovske nacionalne škofovske konference (CENCO);

F.  ker civilna družba in organizacije za človekove pravice v svojih poročilih izražajo resno zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v državi na področju človekovih pravic, svobode izražanja in združevanja ter svobode do protestiranja, uporabe prekomerne sile proti miroljubnim protestnikom, novinarjem in politični opoziciji ter nasilja na podlagi spola, zlasti s strani vojske in milic;

G.  ker je na tisoče ljudi pobegnilo iz zapora Makala, veliko pa jih je pobegnilo tudi iz zaporov Kasangulu in Kalemie;

H.  ker imajo razmere v državi posledice za regijo; ker je mirna, pregledna, neovirana in pravočasna izvedba naslednjih predsedniških in parlamentarnih volitev bistvena za varnost območja Velikih jezer;

I.  ker bi morala misija OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO) v skladu s svojim mandatom, ki je bil aprila 2017 podaljšan, prispevati k zaščiti civilistov in podpirati izvajanje političnega dogovora z 31. decembra 2016;

J.  ker je Evropska unija 12. decembra 2016 v odziv na oviranje volilnega procesa in kršitve človekovih pravic sprejela omejevalne ukrepe proti sedmim osebam, 29. maja 2017 pa proti še devetim osebam, ki v državni upravi in v vojaški strukturi varnostih sil Demokratične republike Kongo zasedajo odgovoren položaj;

1.  je globoko zaskrbljen zaradi poslabšanja političnih, varnostnih in humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo; odločno obsoja dejanja nasilja vseh storilcev ter poziva oblasti Demokratične republike Kongo, naj zagotovijo varnost prebivalcev, ob tem pa dosledno spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine;

2.  želi spomniti, da je predvsem odgovornost vlade Demokratične republike Kongo, da zaščiti civiliste na svojem ozemlju in pod svojo pristojnostjo, tudi pred vojnimi hudodelstvi in hudodelstvi zoper človečnost;

3.  želi spomniti, da se je Demokratična republika Kongo v okviru Sporazuma iz Cotonouja zavezala spoštovanju demokracije, pravne države in človekovih pravic, med katerimi so svoboda izražanja in medijska svoboda, načelo dobrega upravljanja in preglednosti političnih funkcij;

4.  podpira ustanovitev mednarodne preiskovalne komisije, da bi pojasnili nasilje v regiji Kasai in zagotovili, da bodo storilci teh pobojev odgovarjali za svoja dejanja;

5.  močno obžaluje, da so bile volitve prestavljene; ponovno poziva k preglednim, svobodnim in poštenim predsedniškim in parlamentarnim volitvam pred koncem leta 2017 v skladu z dogovorom z dne 31. decembra 2016; poziva k čimprejšnjemu izvrševanju zavez iz dogovora, zlasti k spremembi in sprejetju potrebnih zakonov v kongovskem parlamentu pred koncem parlamentarnega mandata;

6.  ugotavlja visoko stopnjo udeležbe v pobudah za registracijo volivcev, ki jih izvaja neodvisna nacionalna volilna komisija (CENI); opozarja, da bi morala biti ta komisija nepristranska in vključujoča institucija; poziva, naj se nemudoma ustanovi nacionalni svet za spremljanje dogovora in volilnega procesa v skladu s političnim dogovorom iz leta 2016;

7.  poziva mednarodno skupnost, naj mobilizira več sredstev za reševanje humanitarne krize v pokrajini Kasai; vztraja, naj kongovske oblasti zagotovijo, da bodo humanitarne organizacije lahko nemoteno in pravočasno dostavile pomoč prebivalcem;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi lahko prišlo do destabilizacije regije; zlasti opozarja na vlogo Združenih narodov, Mednarodne organizacije za frankofonijo in Afriške unije pri posredniških prizadevanjih za ponovno vzpostavitev stabilnosti v državi;

9.  opozarja, da je pomembno, da posamezniki odgovarjajo za kršitve človekovih pravic in drugih dejanj, ki preprečujejo sporazumno in mirno rešitev v Demokratični republiki Kongo; podpira sprejetje ciljno usmerjenih sankcij EU zoper osebe, odgovorne za hude kršitve človekovih pravic; spodbuja visoko predstavnico, naj skupaj z ZN, Afriško unijo in Mednarodno organizacijo za frankofonijo začne dialog, da bi rešili sedanjo krizo; opozarja tudi na možnost, da se v primeru, da se bo nasilje nadaljevalo, podaljšajo omejevalni ukrepi, kot je predvideno v Sporazumu iz Cotonouja;

10.  naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, Svetu ministrov AKP-EU, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo.

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0290.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0479.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov