Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0402/2017

Внесени текстове :

B8-0402/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 496kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))


Михаел Галер, Богдан Брунон Вента, Мария Габриел, Паул Рюбиг, Кристиан Дан Преда, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Дьорд Хьолвени, Морис Понга, Йоахим Целер, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Желяна Зовко, Брайън Хейс, Адам Коша, Анна Заборска, Адам Шейнфелд, Дариуш Росати, Франсеск Гамбус, Юлия Питера, Анджей Гжиб, Ярослав Валенса, Иво Белет, Томаш Здеховски, Роса Естарас Ферагут, Клод Ролен, Андрей Ковачев, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Лоренцо Чеза, Даниел Каспари от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))  
B8‑0402/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално резолюциите си от 10 март 2016 г.(1), 23 юни 2016 г.(2), 28 ноември 2016 г. и 25 януари 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно убийството на двама експерти в ДРК,

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/905 на Съвета от 29 май 2017 г. за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго(3),

–  като взе предвид съвместното комюнике от 28 март 2017 г. на Африканския съюз, ООН, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно положението в провинциите Касай в ДРК и тяхното съвместно изявление от 16 февруари 2017 г. относно ДРК,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН от 10 март 2017 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК и относно изпълнението на Рамката за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. и от 6 март 2017 г. относно ДРК,

–  като взе предвид изявления за пресата на Съвета за сигурност на ООН относно неговата загриженост във връзка с предизвикателствата пред прилагането на споразумението от 31 декември 2016 г. и като подчертава значението на разследванията за неотдавнашните актове на насилие в Касай,

–  като взе предвид изявлението от 1 януари 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица относно влошаването на положението в ДРК,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, по-специално Резолюция 2348 (2017), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO) и № 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група,

–  като взе предвид изявлението на председателя Съвета за сигурност на ООН, с което той приветства подписването на 31 декември 2016 г. на всеобхватно и приобщаващо политическо споразумение относно сроковете за провеждане на изборите в ДРК,

–  като взе предвид междинния доклад от 28 декември 2016 г. на експертната група на ООН относно ДРК,

–  като взе предвид декларациите от Найроби от декември 2013 г.,

–  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Конституцията на Конго от 18 февруари 2006 г.,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че постоянните хуманитарни кризи и кризи със сигурността в ДРК вече причиниха смъртта на около 5 милиона души;

Б.  като има предвид, че положението продължава да се влошава, по-специално в източната част на страната, където чуждестранни и вътрешни въоръжени групировки, включително въоръжените сили на Демократична република Конго (ВС на ДРК) продължават да извършват спорадични масови убийства на цивилни граждани, често на етническа основа и при пълна безнаказаност, както и нарушения на правата на човека и международното право, като например целенасочени нападения срещу цивилни лица, широко разпространено сексуално и основано на пола насилие, системно набиране и използване на деца за военни цели, както и извънсъдебни екзекуции;

В.  като има предвид, че от август 2016 г. насам в провинция Касай се наблюдава рязко нарастване на насилието между правителството и въоръжените групировки; като има предвид, че това вече причини смъртта на стотици души и принуди над един милион души да напуснат домовете си; като има предвид, че в докладите на ООН са документирани масови нарушения на правата на човека, включително убийства на цивилни лица и наличието на 40 масови гроба;

Г.  като има предвид, че бездействието и мълчанието на президента Кабила във връзка с тези жестокости, за които се предполага, че биват извършвани както от бунтовническите въоръжени групировки, така и от държавните военни сили, е изключително обезпокояващо;

Д.  като има предвид, че жените и децата са първите жертви на конфликта; като има предвид, че сексуалното и основаното на пола насилие, които често се използват като военна тактика, са широко разпространени;

Е.  като има предвид, че на 19 декември 2016 г. настъпи краят на конституционния мандат на президента Кабила; като има предвид, че той бави изборите и остава на власт, като по този начин засилва политическото напрежение, вълненията и насилието на територията на цялата страна и причинява смъртта на десетки хора;

Ж.  като има предвид, че правозащитни групи непрекъснато докладват за влошаването на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събрания в страната, включително за използването на прекомерна сила срещу мирни демонстранти и увеличаване на броя на политически мотивираните съдебни процеси;

З.  като има предвид, че на 31 декември 2016 г. под егидата на Конференцията на католическите епископи (CENCO), беше постигнато приобщаващо споразумение относно прехода, предвиждащо да се позволи президентът Кабила да остане на власт, при условие че до края на 2017 г. бъдат проведени избори и бъде назначен министър-председател от опозиционната коалиция; като има предвид, че досега не е постигнат напредък в прилагането на споразумението и правителството заяви, че през тази година няма да бъдат провеждани избори поради финансови ограничения;

И.  като има предвид, че както ЕС, така и САЩ приеха санкции срещу ДРК; като има предвид, че през май 2017 г. ЕС удължи санкциите спрямо девет длъжностни лица и членове на правителството за участието им в действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК;

Й.  като има предвид, че по оценки на хуманитарните организации 7,3 милиона души, от които 4,4 милиона са деца, понастоящем се нуждаят от помощ и не разполагат с основен достъп до питейна вода, канализация, медицински услуги и образование; като има предвид, че 5,9 милиона души са засегнати от продоволствена несигурност; като има предвид, че продължаващият конфликт и военните операции доведоха до значителни принудителни разселвания с приблизително 2,3 милиона вътрешно разселени лица и 450 000 души, избягали в съседни държави;

К.  като има предвид, че се очаква тези тревожни цифри да нараснат и положението ще се влоши още повече с продължаване на конфликта, особено като се има предвид ограниченият достъп до засегнатите хора;

Л.  като има предвид, че Службата за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) докладва за нарастване на броя на отвличанията и нападенията над хуманитарни работници и конвои, което е принудило хуманитарните организации да забавят предоставянето на помощ и да преустановят дейността си; като има предвид, че съвсем наскоро двама следователи от ООН бяха отвлечени и убити в провинция Касай;

М.  като има предвид, че предоставяната от ЕС хуманитарна помощ в ДРК възлиза до момента на 22,7 милиона евро през 2017 г.;

Н.  като има предвид, че Националната индикативна програма за ДРК за периода 2014 – 2020 г., финансирана с 620 милиона евро от 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), отдава приоритет на укрепването на управлението и на принципите на правовата държава, включително провеждането на реформи в съдебната система, полицията и армията;

1.  остава дълбоко загрижен за настоящата политическо и хуманитарно положение и положение със сигурността в ДРК, което продължава да се влошава; категорично осъжда всички нарушения на правата на човека и всички злоупотреби, извършвани срещу цивилни лица, като случаите, свързани с отвличания, убийства, изтезания, изнасилване и други форми на сексуално насилие; напомня на правителството задължението му да гарантира правата на човека и да защитава цивилното население;

2.  призовава за пълно, задълбочено и прозрачно разследване на тежките и широко разпространени нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, които се провеждат в страната, и по-специално в региона Касай с цел виновните да бъдат идентифицирани и да им се потърси отговорност;

3.  отново призовава за успешно и навременно провеждане на изборите, в пълно съответствие с конгоанската конституция и Африканската харта за демокрация, избори и управление, и настоятелно припомня отговорността, която конгоанското правителство носи за гарантиране на благоприятна среда за прозрачни, достоверни и приобщаващи избори до края на настоящата година;

4.  приветства политическото споразумение, постигнато през декември 2016 г., и приветства усилията за посредничество на CENCO; изразява обаче загриженост поради липсата на напредък в неговото прилагане, особено от страна на президента и на правителството; поради това настоятелно призовава всички политически участници да постигнат бързо съгласие относно практическите условия на преходния период и да засилят подготовката за изборите;

5.  настоятелно припомня задължението на правителството да зачита, защитава и насърчава правата на човека и основните свободи на своите граждани; припомня, че свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания е в основата на динамичния политически и демократичен живот, както и че всяко използване на сила срещу мирни демонстрации следва да бъдат забранено;

6.  приветства приемането от ЕС на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека и за подкопаване на демократичния процес в ДРК, включително забрани за пътуване и замразяване на активи, и призовава за разширяването на тези санкции, ако е необходимо;

7.  призовава делегацията на ЕС да продължи да следи отблизо развитието на положението в ДРК и да използва всички подходящи средства и инструменти за подкрепа на защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията;

8.  припомня, че мирът и сигурността са предпоставки за успешни избори и стабилна политическа среда; в това отношение приветства подновяването на мандата на MONUSCO и засилването на неговите правомощия за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите;

9.  отново изразява пълната си подкрепа за работата на специалния представител на генералния секретар на ООН в ДРК, както и на Съвместната служба на ООН за правата на човека в ДРК;

10.  подчертава, че положението в ДРК представлява сериозна заплаха за стабилността в региона на Централна Африка като цяло; отново изразява своята подкрепа за мисията на Африканския съюз (АС) като инструмент за улесняване на политическия диалог в ДРК; подчертава решаващата роля на АС за предотвратяването на политически кризи в региона и призовава за засилване на ангажимента му да работи за пълното спазване на Конституцията на ДРК; призовава АС и ЕС да обезпечат постоянен политически диалог между държавите от региона на Големите езера, за да се предотврати по-нататъшна дестабилизация;

11.  изразява съжаление относно твърде малкия напредък, постигнат по прилагането на Рамковото споразумение, и призовава всички страни да допринасят активно към усилията за стабилизиране; счита във връзка с това, че подкрепата на ЕС следва да се съсредоточи повече върху демокрацията и изграждането на държавни структури, включително задълбочаване на реформите в сектора на сигурността и в публичните институции;

12.  отново изразява дълбоката си загриженост относно тревожното хуманитарно положение в ДРК; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат своята помощ за народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението и преодоляване на последиците от разселването, продоволствена несигурност, епидемиите и природните бедствия;

13.  осъжда всички нападения, извършени срещу персонала и съоръженията за хуманитарна помощ;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и Парламента на ДРК, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0085.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0290.

(3)

OВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6.

Правна информация - Политика за поверителност