Postup : 2017/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0402/2017

Předložené texty :

B8-0402/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0264

NÁVRH USNESENÍ
PDF 281kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))  
B8-0402/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1), 23. června 2016(2), 28. listopadu 2016 a 25. ledna 2017,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 29. března 2017 k zavraždění expertů OSN v DRK,

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/905 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči DRK(3),

–  s ohledem na společné prohlášení, které dne 28. března 2017 vydala Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace frankofonních zemí (La Francophonie) o situaci v provinciích Kasaï v Demokratické republice Kongo a na jejich společné prohlášení ze dne 16. února 2017 o DRK,  

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi OSN v Demokratické republice Kongo a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 10. března 2017,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2016 a 6. března 2017 týkající se DRK,

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN, v nichž vyjádřila své znepokojení nad problémy, které ohrožují plnění dohody z 31. prosince 2016, a zdůraznila důležitost vyšetření nedávného násilí v Kasai,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimici ze dne 1. ledna 2017 o uzavření politické dohody v DRK,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo, zejména na rezoluce č. 2348 (2017), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v této zemi (MONUSCO), a č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči Demokratické republice Kongo a mandátu skupiny odborníků,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN, které vítá skutečnost, že dne 31. prosince 2016 byla podepsána komplexní a inkluzivní dohoda o harmonogramu voleb v DRK,

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků OSN v polovině mandátu ze dne 28. prosince 2016 o DRK,

–  s ohledem na tzv. Nairobská prohlášení z prosince 2013,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o míru, bezpečnosti a spolupráci pro DRK a region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přetrvávající humanitární a vojenská krize v DRK již způsobila smrt přibližně 5 milionů lidí;

B.  vzhledem k tomu, že situace se stále zhoršuje, především ve východní části země, v níž zahraniční i domácí ozbrojené skupiny, mezi nimi i Ozbrojené síly Demokratické republiky Kongo (FARDC), i nadále provádějí sporadické masakry civilistů, často z důvodu jejich etnické příslušnosti a zcela beztrestně, a dochází také k porušování lidských práv a mezinárodního práva, například k cíleným útokům na civilisty, k bezpočtu případů sexuálního násilí a násilí založeného na pohlaví, k systematickému náboru a zneužívání dětí pro vojenské účely a k mimosoudním popravám;

C.  vzhledem k tomu, že provincie Kasai zažila od srpna 2016 obrovský vzestup násilných střetů mezi vládními jednotkami a milicemi; vzhledem k tomu, že při nich zahynuly již stovky lidí a milion lidí byl přinucen uprchnout z domovů; vzhledem k tomu, že zprávy OSN zdokumentovaly masivní porušování lidských práv, včetně případů hromadného vraždění civilistů a objevení 40 masových hrobů;

D.  vzhledem k tomu, že nečinnost a mlčení prezidenta Kabily tváří v tvář těmto krutostem, jichž se údajně dopouštějí jak povstalecké skupiny ozbrojenců, tak státní vojenské síly, jsou nanejvýš znepokojující;

E.  vzhledem k tomu, že oběťmi konfliktu jsou v první řadě ženy a děti; vzhledem k tomu, že je široce rozšířeno sexuální a na pohlaví založené násilí, často používané jako válečná taktika;

F.  vzhledem k tomu, že funkční období prezidenta Kabily mělo podle ústavy skončit dnem 19. prosince 2016; vzhledem k tomu, že prezident Kabila odkládal volby a zůstal u moci, což zostřilo politické napětí a eskalovalo nepokoje a násilnosti po celé zemi a způsobilo smrt desítek lidí;

G.  vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace lidských práv a svobody projevu a shromažďování v zemi, a i o používání nepřiměřeného násilí proti účastníkům pokojných demonstrací a o zvýšení počtu politicky motivovaných soudních procesů;

H.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016 bylo pod záštitou Konference katolických biskupů (CENCO) dosaženo inkluzivní dohody o předání moci, která umožňuje prezidentu Kabilovi setrvat v úřadu za podmínky, že se do konce roku 2017 uskuteční volby a předseda vlády bude jmenován z řad opoziční koalice; vzhledem k tomu, že dosud nenastal žádný pokrok v naplňování této dohody a vláda přišla s návrhem, aby se vzhledem k finančním omezením letos žádné volby nekonaly;

I.  vzhledem k tomu, že jak EU, tak USA přijaly sankce vůči DRK; vzhledem k tomu, že v květnu 2017 rozšířila EU své sankce na devět oficiálních představitelů a členů vlády za to, že se podíleli na aktech, které představují závažné porušení lidských práv v DRK;

J.  vzhledem k tomu, že humanitární organizace odhadují, že 7,3 milionu lidí, z nichž je 4,4 milionu dětí, v současné době potřebuje pomoc a postrádá základní přístup k pitné vodě, hygienickým potřebám, zdravotnickým službám a vzdělávání; vzhledem k tomu, že 5,9 milionu lidí má nedostatek potravin; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt a vojenské operace způsobily velké množství případů nuceného vysídlení, vnitřně vysídlených osob je nyní na 2,3 milionu a 450 000 lidí uprchlo do sousedních zemí;

K.  vzhledem k tomu, že tato znepokojivá čísla budou podle očekávání ještě růst a situace se bude dále zhoršovat, jak bude konflikt pokračovat, zejména proto, že k postiženým je pouze omezený přístup;

L.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) informoval o rostoucím počtu únosů a útoků na humanitární pracovníky a konvoje, což donutilo humanitární organizace odložit dodávky pomoci a pozastavit své činnosti; vzhledem k tomu, že zcela nedávno byli v provincii Kasai uneseni a zabiti dva vyšetřovatelé OSN;

M.  vzhledem k tomu, že dosavadní humanitární pomoc EU poskytnutá v letošním roce v DRK činí 22,7 milionu EUR;

N.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný částkou 620 milionů EUR z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu (ERF), stanoví jako prioritu posílení správy věcí veřejných a právního státu, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.  je i nadále vážně znepokojen nynější politickou, bezpečnostní a humanitární situací v DRK, která se neustále zhoršuje; důrazně odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv a násilnosti páchané na civilním obyvatelstvu, ať již jde o únosy, zabíjení, mučení, znásilňování nebo jiné formy sexuálního násilí; připomíná vládě, že má povinnost zaručit dodržování lidských práv a chránit civilní obyvatelstvo;

2.  žádá, aby byly plně, důkladně a transparentně vyšetřeny případy masivního a široce rozšířeného porušování lidských a mezinárodního humanitárního práva, k nimž dochází po celé zemi, a zejména v regionu Kasai, aby bylo zjištěno, kdo za tyto skutky odpovídá, a aby se tito viníci ze svého počínání zodpovídali;

3.  opakuje svou výzvu k úspěšnému a včasnému konání voleb zcela v souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a veřejnou správu a trvá na tom, že je konžská vláda povinna zajistit v co nejbližší době prostředí, které umožní konání transparentních, důvěryhodných a inkluzivních voleb ještě do konce letošního roku;

4.  vítá politickou dohodu, které se podařilo dosáhnout v prosinci 2016, a oceňuje zprostředkovatelské úsilí konference CENCO; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že při jejím naplňování nenastal vůbec žádný pokrok, zvláště ze strany prezidenta a vlády; naléhavě proto vyzývá všechny politické aktéry, aby se urychleně dohodli na praktických okolnostech průběhu přechodného období a aby urychlili přípravy voleb;

5.  trvá na tom, že vláda je povinna respektovat, chránit a prosazovat lidská práva a základní svobody svých občanů; připomíná, že základem dynamického politického a demokratického života je svoboda projevu, sdružování a shromažďování a že jakékoli použití síly proti pokojným demonstracím by mělo být zakázáno;

6.  vítá přijetí cílených sankcí EU proti těm, kteří nesou odpovědnost za porušování lidských práv a maření demokratického procesu v DRK, mj. v podobě zákazů cestování a zmrazení majetku, a žádá, aby byly tyto sankce v případě nutnosti rozšířeny;

7.  vyzývá delegaci EU, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v DRK a využila všech vhodných nástrojů na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí;

8.  připomíná, že nezbytnými podmínkami pro úspěšné volby a stabilní politické prostředí jsou mír a bezpečnost; vítá v tomto ohledu obnovení mandátu stabilizační mise MONUSCO a posílení jejích pravomocí na poli civilní ochrany a prosazování lidských práv v souvislosti s volbami;

9.  opakuje, že plně podporuje práci zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN v DRK a také společný úřad OSN pro lidská práva v DRK;

10.  zdůrazňuje, že situace v DRK představuje závažnou hrozbu pro stabilitu celého středoafrického regionu; opakuje svou podporu Africké unii (AU) jako prostředníkovi politického dialogu v DRK; zdůrazňuje klíčovou roli AU při snaze předejít politické krizi v regionu a vyzývá k zintenzivnění jejího odhodlání dosáhnout plného dodržování konžské ústavy; vyzývá AU a EU, aby zajistily neustálý politický dialog mezi zeměmi oblasti Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci;

11.  lituje toho, že došlo k jen velmi malému pokroku při naplňování rámcové dohody a vyzývá všechny strany, aby aktivně přispívaly k úsilí o stabilizaci situace v zemi; v tomto ohledu se domnívá, že by se podpora EU měla ještě více zaměřit demokracii a budování státu, včetně prohloubení reforem v bezpečnostních složkách a reforem veřejných institucí;

12.  opakuje, že je hluboce znepokojen alarmující humanitární situací v DRK; žádá, aby EU a její členské státy i nadále poskytovaly pomoc lidu DRK s cílem zlepšit životní podmínky těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a zmírňovat důsledky vysídlení, nedostatku potravin, epidemií a přírodních katastrof;

13.  odsuzuje veškeré provedené útoky na humanitární pracovníky a zařízení sloužící k poskytování humanitární pomoci;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu DRK, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(3)

Úř. věst. L 138I, 29.5.2017, s. 6.

Právní upozornění - Ochrana soukromí