Eljárás : 2017/2703(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0402/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0402/2017

Viták :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0264

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 279kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről  (2017/2703(RSP))  
B8-0402/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2016. március 10-i(1), 2016. június 23-i(2), 2016. november 28-i és 2016. december 1-jei állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő/alelnök) szóvivőjének az ENSZ-szakértők KDK-ban elkövetett meggyilkolásáról szóló, 2017. március 29-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a KDK-val szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2017. május 29-i (KKBP) 2017/905. tanácsi végrehajtási határozatra(3),

–  tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének a Kongói Demokratikus Köztársaságban a Kasai tartományokban kialakult helyzetről szóló, 2017. március 28-i együttes közleményére, valamint a KDK-ról szóló 2017. február 16-i közös nyilatkozatára,  

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2017. március 10-i jelentéseire,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. október 17-i és 2017. március 6-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) sajtóközleményeire... a küldöttségnek a 2016. december 31-i megállapodás végrehajtása előtt álló kihívások miatti aggodalmáról, valamint a Kasai vidéken a közelmúltban tapasztalt erőszakos cselekmények kivizsgálásának jelentőségéről,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Federica Mogherininek, valamint a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős biztosnak, Neven Mimicának a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy politikai megállapodás eléréséről szóló 2015. december 13-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló állásfoglalásaira, különösen a 2348. (2017) számúra, amely megújította az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójának (MONUSCO) mandátumát, illetve a KDK szankciórendszerének és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról szóló, 2293. (2016) számúra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának elnöki nyilatkozatára, amely üdvözölte a KDK választási menetrendjéről szóló átfogó és inkluzív politikai megállapodás 2016. december 31-i aláírását,

–  tekintettel az ENSZ szakértői csoportjának a KDK-ról szóló 2016. december 28-i félidős jelentésére,

–  tekintettel a 2013. decemberi nairobi nyilatkozatokra,

–  tekintettel a KDK és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodásra, amelyet 2013. februárban Addisz-Abebában írtak alá,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel a 2006. február 18-i kongói alkotmányra,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a KDK-ban a folytonos humanitárius és biztonsági válságok már mintegy 5 millió ember halálát okozták;

B.  mivel a helyzet folyamatosan romlik, különösen az ország keleti részén, ahol a külföldi és hazai fegyveres csoportok, köztük a Kongói Demokratikus Köztársaság Fegyveres Erői (FARDC) továbbra is szórványos jelleggel civileket gyilkolnak, gyakran etnikai alapon és teljes büntetlenség mellett, valamint megsértik az emberi jogokat és a nemzetközi jogot, például a polgári lakosság elleni célzott támadásokkal, széles körű szexuális és nemi alapú erőszakkal, a gyermekek szisztematikus toborzásával és katonai célra történő bevetésével, valamint törvénytelen kivégzésekkel;

C.  mivel Kasai tartományban 2016. augusztus óta a kormány és a félkatonai erők között jelentősen fellángolt az erőszak; ennek következtében már emberek százai veszítették életüket, és egymillióan kényszerültek elhagyni otthonaikat; mivel az ENSZ jelentései az emberi jogok súlyos megsértéseit dokumentálják, többek között a civilek lemészárlását és 40 tömegsír létezését;

D.  mivel Kabila elnöknek az állítólag mind a lázadó, mind a kormánycsapatok által elkövetett atrocitásokkal szembeni tétlensége és hallgatása rendkívül aggasztó;

E.  mivel a konfliktus elsődleges áldozatai nők és gyermekek; mivel széles körben elterjedt a háborús taktikaként alkalmazott szexuális és nemi alapú erőszak;

F.  mivel Kabila elnök alkotmányos mandátuma 2016. december 19-én lejárt; mivel késleltette a választásokat és hatalmon maradt, országszerte súlyosbítva ezzel a politikai feszültséget, nyugtalanságot és erőszakot, több tucat ember halálát okozva;

G.  mivel emberi jogvédő csoportok folyamatosan az országban az emberi jogi helyzet, a véleménynyilvánítási szabadság és gyülekezési jog romlásáról számolnak be, többek között a békés tüntetőkkel szemben a túlzó erőszak alkalmazásáról, valamint a politikai indíttatású perek elharapózódását;

H.  mivel 2016. december 31-én, a katolikus püspöki konferencia (CENCO) égisze alatt egy átfogó átmeneti megállapodás született, megengedve, hogy Kabila elnök hatalmon maradjon, azzal a feltétellel, hogy a választásokra 2017 vége előtt sor kerüljön, és a miniszterelnököt az ellenzéki koalíció soraiból nevezzék ki; mivel e megállapodás végrehajtása terén mind e mai napig nem történt előrelépés, és a kormány azt javasolta, hogy pénzügyi korlátozások miatt idén ne tartsanak választásokat;

I.  mivel mind az EU, mind pedig az Egyesült Államok szankciókat fogadtak el a KDK-val szemben; mivel 2017 májusában az EU a büntető intézkedéseket kiterjesztette kilenc tisztviselőre és kormánytagra a KDK területén az emberi jogok súlyos megsértésének minősülő cselekményekben való közreműködésért;

J.  mivel a humanitárius szereplők becslései szerint jelenleg 7,3 millióan (köztük 4,4 millió gyermek) szorulnak segélyekre és nélkülözik az alapvető hozzáférést az ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz; mivel 5,9 millióan szenvednek az élelmiszer-ellátás bizonytalansága miatt; mivel a folyamatos konfliktus és katonai műveletek következtében jelentős kényszeres lakóhelyelhagyásokra került sor, úgy hogy hozzávetőleg 2,3 millióan az országokon belül kényszerült lakóhelye elhagyására, míg 450 000-en a szomszédos országokba menekültek;

K.  mivel ezek az aggasztó számadatok várhatóan tovább növekednek, a helyzet pedig még tovább romlik a folytatódó konfliktussal, különösen amiatt, hogy az érintett lakossághoz csak korlátozottan lehet eljutni;

L.  mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (OCHA) jelentése szerint növekszik az emberrablások és a segélymunkások és konvojok elleni támadások száma, ami arra kényszerítette a humanitárius szervezeteket, hogy elhalasszák a segélyek kiszállítását és felfüggesszék tevékenységüket; mivel Kasai tartományban legutóbb két ENSZ-kivizsgálót ejtettek túszul és gyilkoltak meg;

M.  mivel 2017-ben a mai napig az EU összesen 22,7 millió eurónyi humanitárius segélyben részesítette a KDK-t;

N.  mivel a KDK-val foglalkozó, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív program, amely a 11. Európai Fejlesztési Alapból 620 millió euró összegű finanszírozásban részesül, előtérbe helyezi a kormányzás és a jogállamiság megerősítését, beleértve az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a hadsereg megreformálását;

1.  továbbra is mélységesen aggasztja a KDK jelenlegi politikai, biztonsági és humanitárius helyzete, amely egyre romlik; határozottan elítéli az emberi jogok mindennemű megsértését, illetve a polgári lakossággal szemben elkövetett visszaéléseket, mint például az emberrablással, öléssel, kínzással, megerőszakolással és más szexuális erőszakkal járó cselekedeteket; emlékezteti a kormányt arra a felelősségére, hogy garantálja az emberi jogokat, és megvédje a polgári lakosságot;

2.  kéri az emberi jogok, illetve a nemzetközi humanitárius jog súlyos és tömeges –országszerte, de különösen a Kasai régióban zajló – megsértésének alapos és átlátható kivizsgálását a felelősök megnevezése és felelősségre vonása érdekében;

3.  megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy a kongói alkotmánnyal és a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartával összhangban rendezzék meg év végéig sikeresen a választásokat, és kitart amellett, hogy a kongói kormány felelőssége, hogy megfelelő környezetet biztosítson az átlátható, hiteles és inkluzív választások számára;

4.  üdvözli a 2016 decemberben elért politikai megállapodást, és dicséri a CENCO közvetítési erőfeszítéseit; ugyanakkor aggodalmának ad hangot a végrehajtás terén – különösen az elnök és a kormány szintjén – tapasztalható elmaradás miatt; ezért felszólít minden politikai szereplőt, hogy mielőbb állapodjanak meg az átmeneti időszak gyakorlati módozatairól, és hogy gyorsítsák fel a választások előkészítését;

5.  kitart amellett, hogy a kormánynak kötelessége tiszteletben tartani, védeni és előmozdítani állampolgárainak emberi jogait és az alapvető szabadságokat; emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés szabadsága a dinamikus politikai és demokratikus élet alapját képezi, és hogy a békés tüntetéssel szembeni erőszakost fellépést meg kell tiltani;

6.  üdvözli az EU általi, célzott szankciók elfogadását – többek között utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását – azokra nézve, akik felelősek a Kongói Demokratikus Köztársaság demokratikus folyamatának erőszakos letöréséért és aláásásáért, és kéri szükség esetén e szankciók kiterjesztését;

7.  felszólítja az uniós küldöttséget, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon a fejleményeket a KDK-ban, és az összes megfelelő eszközt vegye igénybe az emberijog-védők és a demokráciapárti mozgalmak támogatása érdekében;

8.  emlékeztet arra, hogy a béke és a biztonság a sikeres választások és a stabil politikai légkör előfeltételét képezik; üdvözli ezzel összefüggésben a MONUSCO megbízatásának megújítását és hatásköreinek megerősítését a polgári lakosság védelme és az emberi jogok választások során történő tiszteletben tartása érdekében;

9.  megismétli, hogy teljes mértékben támogatja az ENSZ-főtitkár KDK-ba küldött különleges képviselőjének munkáját, akárcsak az ENSZ Közös Emberi Jogi Hivatalának a KDK-ban kifejtett tevékenységét;

10.  hangsúlyozza, hogy Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete komoly fenyegetést jelent a közép-afrikai régió egészének stabilitására; újólag megerősíti, hogy támogatja az Afrikai Uniót (AU) abban, hogy közbenjárjon a politikai párbeszéd kialakításában a KDK-ban; rávilágít az AU által a régióban a politikai válság megelőzésében játszott kulcsszerepre, és a kongói alkotmánynak való teljes megfelelésre irányuló kötelezettségvállalás fokozására szólít fel; felszólítja az AU-t és az EU-t, hogy a további destabilizáció megelőzése érdekében biztosítsák az állandó politikai párbeszédet a Nagy-tavak régió országai között;

11.  sajnálja, hogy csak korlátozott előrelépés történt a keretmegállapodás végrehajtása terén, és felhívja a feleket, hogy tevékenyen járuljanak hozzá a stabilizációs erőfeszítésekhez; e tekintetben úgy véli, hogy az uniós támogatásnak továbbra is a demokrácia és az állam építésére, a biztonsági ágazatban és az állami intézmények terén a reformok elmélyítésére kell összpontosítania;

12.  ismételten mély aggodalmának ad hangot a KDK-ban kialakult nyugtalanító humanitárius helyzet miatt; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is nyújtsanak segítséget a Kongói Demokratikus Köztársaság népének a leginkább veszélyeztetett népességcsoportok életkörülményeinek javítása, valamint a lakóhely elhagyására kényszerülés, az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, a járványok és a természeti katasztrófák következményeinek leküzdése érdekében;

13.  minden, a humanitárius személyzet és létesítmények ellen elkövetett támadást elítél;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a KDK elnökének, miniszterelnökének és Parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0085.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0290.

(3)

HL C 138I., 2017.5.29., 6. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat