Procedură : 2017/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0402/2017

Texte depuse :

B8-0402/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0264

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 420kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0402/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cea din 10 martie 2016,(1)cea din 23 iunie 2016(2), cea din 28 noiembrie 2016 și cea din 25 ianuarie 2017,

–  având în vedere declarația din 29 martie 2017 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind asasinarea experților ONU în RDC,

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/905 a Consiliului din 29 mai 2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive împotriva RDC(3),

–  având în vedere comunicatul comun din 28 martie 2017 al Uniunii Africane, Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene și Organizației Internaționale a Francofoniei cu privire la situația din provinciile Kasaï din RDC, precum și declarația comună din 16 februarie 2017 privind Republica Democratică Congo,  

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 10 martie 2017 cu privire la Misiunea ONU de stabilizare în RDC, precum și la punerea în aplicare a Cadrului pentru pace, securitate și cooperare în RDC și în regiune,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 și 6 martie 2017 privind RDC,

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) în care acesta își manifestă preocuparea cu privire la provocările cu care se confruntă în punerea în aplicare a acordului din 31 decembrie 2016 și subliniază importanța anchetelor privind actele recente de violență din Kasaï,

–  având în vedere declarația din 1 ianuarie 2017 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), Federica Mogherini, și a comisarului pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, referitoare la încheierea unui acord politic în RDC,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2348 (2017) prin care a fost prelungit mandatul Misiunii ONU pentru stabilizare în RDC (MONUSCO) și Rezoluția nr. 2293 (2016) privind prelungirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și a mandatului Grupului de experți,

–  având în vedere declarația președinției Consiliului de Securitate al ONU, care salută semnarea, la 31 decembrie 2016, a unui acord politic global și cuprinzător privind calendarul electoral în RDC,

–  având în vedere raportul intermediar din 28 decembrie 2016 al Grupului de experți ai ONU pentru RDC,

–  având în vedere Declarațiile de la Nairobi din decembrie 2013,

–  având în vedere Acordul-cadru pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Constituția congoleză din 18 februarie 2006,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât criza umanitară și de securitate persistentă din RDC a provocat deja moartea a aproximativ cinci milioane de persoane;

B.  întrucât situația continuă să se deterioreze, în special în partea de est a țării, unde grupuri armate străine și naționale, inclusiv forțele armate ale Republicii Democratice Congo (FARDC), continuă să comită masacre sporadice ale civililor, adesea pe criterii etnice și într-un climat de totală impunitate, precum și încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional, cum ar fi atacurile ce vizează în mod specific civilii, acte de violență sexuală și bazată pe gen, recrutarea și utilizarea sistematică a copiilor pentru scopuri militare și execuțiile extrajudiciare;

C.  întrucât, din august 2016, provincia Kasaï a înregistrat o creștere majoră a violenței între guvern și forțele milițiilor; întrucât acest lucru a cauzat deja moartea a sute de persoane și un milion de persoane au fost forțate să își părăsească locuințele; întrucât rapoartele ONU au documentat încălcări masive ale drepturilor omului, inclusiv masacrarea civililor și existența a 40 de gropi comune;

D.  întrucât sunt extrem de îngrijorătoare inacțiunea și tăcerea președintelui Kabila privind aceste atrocități, care se presupune că ar fi fost comise atât de grupări armate rebele, cât și de forțe militare ale statului;

E.  întrucât femeile și copiii sunt principalele victime ale conflictului; întrucât violența sexuală și bazată pe gen este larg răspândită, fiind adesea utilizată ca tactică de război;

F.  întrucât data de 19 decembrie 2016 a marcat sfârșitul mandatului constituțional al președintelui Kabila; întrucât acesta a amânat alegerile și a rămas la putere, agravând astfel tensiunea politică, tulburarea și violența în întreaga țară și provocând moartea a zeci de persoane;

G.  întrucât grupurile pentru protecția drepturilor omului consemnează constant că situația privind drepturile omului și libertatea de exprimare și de întrunire din țară se înrăutățește, inclusiv prin utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici și creșterea numărului de procese motivate politic;

H.  întrucât, la 31 decembrie 2016, sub auspiciile Conferinței episcopilor catolici (CENCO), s-a ajuns la un acord privind tranziția pentru a-i permite președintelui Kabila de a rămâne la putere, cu condiția ca alegerile să aibă loc până la sfârșitul anului 2017 și ca primul-ministru să fie numit din coaliția din opoziție; întrucât, până în prezent, nu s-au înregistrat progrese în punerea în aplicare a acordului, iar guvernul a sugerat că alegerile nu vor avea loc în acest an din cauza restricțiilor financiare;

I.  întrucât atât UE cât și SUA au adoptat sancțiuni împotriva RDC; întrucât în mai 2017, UE și-a extins sancțiunile la nouă funcționari și membri ai guvernului pentru participarea lor la acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului în RDC;

J.  întrucât, potrivit actorilor din domeniul umanitar, 7,3 milioane de persoane, dintre care 4,4 milioane de copii, au nevoie în prezent de asistență și nu dispun de acces de bază la apă potabilă, servicii de salubrizare, servicii medicale și educație; întrucât 5,9 milioane de persoane sunt afectate de insecuritate alimentară; întrucât conflictele și operațiunile militare în curs au provocat un număr considerabil de strămutări forțate, aproximativ 2,3 milioane de persoane fiind strămutate intern și 450 000 de persoane fiind obligate să fugă în țările vecine;

K.  întrucât se așteaptă ca aceste cifre îngrijorătoare să crească, iar situația se va deteriora și mai mult din cauza continuării conflictului, în special având în vedere accesul limitat la persoanele afectate;

L.  întrucât Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a informat cu privire la creșterea numărului de răpiri și atacuri împotriva lucrătorilor și a convoaielor de ajutoare, ceea ce a forțat organizațiile umanitare să întârzie furnizarea ajutoarelor și să-și suspende activitățile; întrucât recent, doi anchetatori ai ONU au fost răpiți și uciși în provincia Kasaï;

M.  întrucât, până în prezent, asistența umanitară a UE în RDC se ridică la 22,7 de milioane EUR în 2017;

N.  întrucât Programul indicativ național 2014-2020 pentru RDC, finanțat cu 620 de milioane de euro din cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare, acordă prioritate consolidării guvernării și statului de drept, inclusiv realizării unor reforme în sistemul judiciar, poliție și armată,

1.  își manifestă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea continuă a actualei situații politice, umanitare și de securitate în RDC; condamnă cu fermitate toate încălcările drepturilor omului și abuzurile comise împotriva civililor, cum ar fi cele care implică răpirea, uciderea, tortura, violurile și alte tipuri de violență sexuală; reamintește guvernului că are responsabilitatea de a garanta drepturile omului și de a proteja populația civilă;

2.  solicită să se realizeze o anchetă transparentă și detaliată privind încălcările masive și generalizate ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar care au loc în întreaga țară și în special în regiunea Kasaï, pentru a identifica persoanele responsabile și a le trage la răspundere;

3.  solicită din nou să se asigure desfășurarea rapidă și în bune condiții a alegerilor, în deplină conformitate cu constituția congoleză și Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța, și insistă asupra responsabilității guvernului congolez de a garanta un mediu favorabil pentru organizarea unor alegeri transparente, credibile și deschise tuturor până la sfârșitul acestui an;

4.  salută acordul politic încheiat în decembrie 2016 și apreciază eforturile de mediere ale CENCO; își exprimă îngrijorarea, cu toate acestea, cu privire la absența progreselor în punerea în aplicare a acordului, în special de către președinte și guvern; solicită, prin urmare, tuturor actorilor politici să convină rapid asupra modalităților practice privind perioada de tranziție și să accelereze pregătirile electorale;

5.  insistă asupra faptului că guvernul are datoria de a respecta, a proteja și a promova drepturile omului și libertățile fundamentale ale cetățenilor săi; reamintește că libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire reprezintă baza unei vieți politice și democratice dinamice și că ar trebui interzisă orice utilizare a forței împotriva demonstrațiilor pașnice;

6.  salută adoptarea sancțiunilor UE care vizează persoanele responsabile pentru încălcări ale drepturilor omului și pentru subminarea procesului democratic în RDC, printre care interdicțiile de călătorie și înghețarea activelor, și solicită extinderea acestora, dacă este necesar;

7.  solicită delegației UE să continue să urmărească îndeaproape evoluția situației din RDC și să folosească toate metodele și instrumentele potrivite pentru a susține apărătorii drepturilor omului și mișcările în favoarea democrației;

8.  reamintește că pacea și securitatea reprezintă condiții indispensabile pentru organizarea cu succes a alegerilor și pentru stabilitatea mediului politic; salută, în această privință, reînnoirea mandatului MONUSCO și consolidarea competențelor sale de a proteja civilii și a susține drepturile omului în contextul electoral;

9.  își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea reprezentantului special al secretarului general al ONU în RDC, precum și a Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din RDC;

10.  subliniază că situația din RDC reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității din întreaga regiune a Africii Centrale; își reafirmă sprijinul pentru Uniunea Africană (UA) ca factor de facilitare a dialogului politic în RDC; evidențiază rolul esențial pe care îl joacă aceasta în prevenirea izbucnirii unei crize politice în regiune și solicită un angajament mai mare din partea sa în favoarea respectării depline a constituției congoleze; invită UA și UE să asigure un dialog politic permanent între țările din regiunea Marilor Lacuri, pentru a preveni orice destabilizare ulterioară;

11.  regretă faptul că s-au realizat foarte puține progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului-cadru și invită toate părțile să contribuie activ la eforturile de stabilizare; consideră, în acest sens, că sprijinul acordat de UE ar trebui să se axeze mai mult asupra democrației și consolidării statului, inclusiv asupra aprofundării reformelor în sectorul securității și al instituțiilor publice;

12.  își reiterează profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară alarmantă din RDC; solicită UE și statelor sale membre să continue să ofere asistență populației din RDC pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale persoanelor celor mai vulnerabile și a înfrunta consecințele strămutărilor, insecurității alimentare, epidemiilor și catastrofelor naturale;

13.  condamnă toate atacurile la adresa personalului și a infrastructurilor umanitare;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, președintelui, primului ministru și parlamentului RDC, secretarului general al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0085.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0290.

(3)

JO L 138I, 29.5.2017, p. 6.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate