Postopek : 2017/2703(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0402/2017

Predložena besedila :

B8-0402/2017

Razprave :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0264

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 340kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))  
B8-0402/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti z dne 10. marca 2016(1), 23. junija 2016(2), 28. novembra 2016 in 25. januarja 2017,

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 29. marca 2017 o umoru strokovnjakov OZN v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2017/905 z dne 29. maja 2017 o izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo(3),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila o razmerah v pokrajini Kasai v Demokratični republiki Kongo, ki so ga 28. marca 2017 objavili Afriška unija, Združeni narodi, Evropska unija in Mednarodna organizacija za frankofonijo, in njihove skupne izjave z dne 16. februarja 2017 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN z dne 10. marca 2017 o misiji OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo in o izvajanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. oktobra 2016 in 6. marca 2017 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav Varnostnega sveta OZN za javnost, v katerih je izrazil zaskrbljenost zaradi izzivov, povezanih z izvajanjem sporazuma, ki je bil sklenjen 31. decembra 2016, in poudaril, da je treba preiskati nedavno nasilje v pokrajini Kasai,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za mednarodno sodelovanje in razvoj Nevena Mimice z dne 1. januarja 2017 o sklenitvi političnega dogovora v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2348 (2017), s katero je bil podaljšan mandata misije OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO), in št. 2293 (2016) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandata skupine strokovnjakov;

–  ob upoštevanju izjave predsednika Varnostnega sveta OZN z dne 31. decembra 2016, v kateri je pozdravil podpis celovitega in vključujočega političnega dogovora o volilnem koledarju v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju vmesnega poročila skupine strokovnjakov OZN z dne 28. decembra 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju nairobijskih izjav iz decembra 2013,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo, podpisanega februarja 2013 v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju kongovske ustave z dne 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je zaradi nenehne humanitarne in varnostne krize v Demokratični republiki Kongo umrlo že okoli 5 milijonov ljudi;

B.  ker se razmere še naprej slabšajo, zlasti v vzhodnem delu države, kjer tuje in domače oborožene skupine, vključno z oboroženimi silami Demokratične republike Kongo (FARDC), še naprej izvajajo občasne pokole civilistov, pogosto na etnični podlagi in povsem nekaznovano, ter zlorabljajo človekove pravice in mednarodno pravo, med drugim z načrtnimi napadi na civiliste, močno razširjenim spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola, sistematičnim novačenjem in uporabo otrok za vojaške namene ter zunajsodnimi usmrtitvami;

C.  ker je v pokrajini Kasai od avgusta 2016 močno poraslo nasilje med vlado in milicami; ker je zaradi njega umrlo že na stotine ljudi, milijon ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove; ker so v poročilih OZN navedene množične kršitve človekovih pravic, tudi poboji civilistov in obstoj 40 množičnih grobišč;

D.  ker sta nedejavnost in molk predsednika Kabile spričo teh grozodejstev, ki naj bi jih zagrešile tako uporniške oborožene skupine kot državne vojaške sile, izjemno zaskrbljujoča;

E.  ker so ženske in otroci glavne žrtve konflikta; ker sta spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, ki se pogosto uporabljata kot vojna taktika, zelo razširjeni;

F.  ker se je ustavni mandat predsednika Kabile končal 19. decembra 2016; ker je odlašal z volitvami in ostal na oblasti ter tako povečal politično napetost, nemire in nasilje po vsej državi, zaradi česar je umrlo veliko ljudi;

G.  ker skupine za človekove pravice nenehno poročajo o slabšanju razmer na področju človekovih pravic ter svobode izražanja in zbiranja v državi, tudi o prekomerni uporabi sile proti miroljubnim protestnikom in naraščanju politično motiviranih sojenj;

H.  ker je bil 31. decembra 2016 pod okriljem katoliške škofovske konference (CENCO) dosežen vključujoč dogovor o prehodnem obdobju, v katerem bi predsednik Kabila ostal na oblasti pod pogojem, da bi bile volitve konec leta 2017 in da bi bil predsednik vlade imenovan iz opozicijske koalicije; ker pri izvajanju dogovora ni bil dosežen napredek, vlada pa je predlagala, naj letos ne bi bilo volitev zaradi finančnih omejitev;

I.  ker sta EU in ZDA sprejeli sankcije proti Demokratični republiki Kongo; ker je EU maja 2017 podaljšala sankcije proti devetim uradnikom in članom vlade, ker so prispevali k dejanjem, ki pomenijo hude kršitve človekovih pravic v tej državi;

J.  ker humanitarni delavci ocenjujejo, da 7,3 milijona ljudi, med njimi 4,4 milijona otrok, potrebuje pomoč in nima osnovnega dostopa do pitne vode, sanitarnih in zdravstvenih storitev ter izobraževanja; ker je 5,9 milijona ljudi ogroženih zaradi negotove preskrbe s hrano; ker so dolgotrajen konflikt in vojaške operacije povzročili notranjo razselitev okrog 2,3 milijona ljudi, 400.000 pa jih je zbežalo v sosednje države;

K.  ker bodo te zaskrbljujoče številke po vsej verjetnosti še narasle, razmere pa se bodo ob nadaljevanju konflikta še naprej slabšale, zlasti zaradi omejenega dostopa do prizadetih ljudi;

L.  ker Urad za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) poroča o povečanem številu ugrabitev humanitarnih delavcev ter napadov nanje in na humanitarne konvoje, zaradi česar so bile humanitarne organizacije primorane odložiti dostavo pomoči in prekiniti delovanje; ker sta bila v pokrajini Kasai nedavno ugrabljena in ubita dva preiskovalca OZN;

M.  ker humanitarna pomoč EU v Demokratični republiki Kongo v letu 2017 doslej znaša 22,7 milijona EUR;

N.  ker je nacionalni okvirni program za Demokratično republiko Kongo za obdobje 2014–2020, ki je iz 11. evropskega razvojnega sklada prejel 620 milijonov EUR, na prvo mesto postavil krepitev upravljanja in pravne države, vključno z reformami v sodstvu, policiji in vojski;

1.  je še vedno zelo zaskrbljen zaradi sedanjih političnih, varnostnih in humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo, ki se še naprej slabšajo; odločno obsoja vse kršitve človekovih pravic in zlorabe civilistov, kot so ugrabitve, usmrtitve, mučenje, posilstva in druge oblike spolnega nasilja; želi opomniti vlado, da je dolžna zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in zaščititi civilno prebivalstvo;

2.  poziva k popolni, temeljiti in pregledni preiskavi o množičnih in splošno razširjenih kršitvah človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, do katerih prihaja po vsej državi, zlasti v regiji Kasai, da bi odkrili odgovorne zanje in jih kazensko preganjali;

3.  ponovno poziva, naj se pravočasno in uspešno izvedejo volitve, ki bodo povsem v skladu s kongovsko ustavo in Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju, ter vztraja, da je kongovska vlada dolžna zagotoviti spodbudno okolje za izvedbo preglednih, verodostojnih in vključujočih volitev do konca letošnjega leta;

4.  pozdravlja politični dogovor, dosežen decembra 2016, in izraža priznanje posredniškim prizadevanjem CENCO; vendar je zaskrbljen, ker njegovo izvajanje ne napreduje, za kar sta kriva predvsem predsednik in vlada; zato poziva vse politične akterje, naj se hitro dogovorijo o praktičnih podrobnostih za prehodno obdobje in pospešijo priprave na volitve;

5.  vztraja, da je vlada dolžna spoštovati, varovati in spodbujati človekove pravice in temeljne svoboščine svojih državljanov; opozarja, da so svoboda izražanja, zbiranja in združevanja temelj dinamičnega političnega in demokratičnega življenja in da je treba prepovedati vsakršno uporabo sile proti mirnim protestnikom;

6.  pozdravlja sprejetje ciljno usmerjenih sankcij EU proti odgovornim za kršenje človekovih pravic in spodkopavanje demokratičnega procesa v Demokratični republiki Kongo, med drugim s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo sredstev, in poziva k njihovemu podaljšanju, če bi bilo potrebno;

7.  poziva delegacijo EU, naj še naprej podrobno spremlja razvoj dogodkov v Demokratični republiki Kongo ter uporabi vsa ustrezna sredstva in instrumente, da bi podprla zagovornike človekovih pravic in gibanja za demokracijo;

8.  opominja, da sta mir in varnost temeljna pogoja za uspešno izvedbo volitev in stabilno politično okolje; ob tem pozdravlja, da so podaljšali mandat misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo ter okrepili njena pooblastila pri zaščiti civilistov in varstvu človekovih pravic v okviru volitev;

9.  ponovno izraža popolno podporo delu posebnega predstavnika generalnega sekretarja OZN za Demokratično republiko Kongo in skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo;

10.  poudarja, da razmere v Demokratični republiki Kongo resno ogrožajo stabilnost vse srednjeafriške regije; ponovno izraža podporo Afriški uniji kot posrednici v političnem dialogu v tej državi; poudarja, da ima bistveno vlogo pri preprečevanju politične krize v regiji, in poziva k okrepitvi njenih prizadevanj za popolno spoštovanje kongovske ustave; poziva Afriško unijo in EU, naj zagotovita stalen politični dialog med državami z območja Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo;

11.  obžaluje, da je bil pri izvajanju okvirnega sporazuma dosežen le omejen napredek, in poziva vse strani, naj aktivno prispevajo k prizadevanjem za stabilizacijo; v zvezi s tem meni, da bi se morala podpora EU še bolj osredotočiti na vzpostavitev demokracije in izgradnjo države, med drugim s poglobitvijo reform varnostnega sektorja in javnih institucij;

12.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi zaskrbljujočih humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo; poziva EU in njene države članice, naj še naprej pomagajo ljudem v tej državi, da bi izboljšali življenjske pogoje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in odpravili posledice preseljevanja, negotove preskrbe s hrano, epidemij in naravnih nesreč;

13.  obsoja vse napade na humanitarne delavce in infrastrukturo;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0085.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0290.

(3)

UL L 138I, 29.5.2017, str. 6.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov