PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
2.6.2017
PE605.514v01-00
 
B8-0403/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eurooppalaisesta nuorisotakuuohjelmasta


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys nuorisotakuuohjelmasta  
B8‑0403/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on äskettäin kiinnittänyt huomiota puutteisiin vuonna 2014 käynnistetyssä nuorisotakuuohjelmassa, jonka avulla Euroopan unionin oli tarkoitus lieventää alle 30-vuotiaiden valtavaa nuorisotyöttömyyttä;

B.  ottaa huomioon, että monet jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet NEET-nuorten (Not in Education, Employment or Training) auttamisessa ja että maksuissa on ollut viivästyksiä ja että lisäksi on turvauduttu harjoittelujaksojen liialliseen käyttöön;

C.  ottaa huomioon, että rekisteröintimenettelyn yhteydessä käyttöönotettu strategia on tehoton, sillä sen sijaan, että jo erilaisiin työllistämispalveluihin rekisteröityneitä NEET-nuoria koskevat tiedot siirtyisivät automaattisesti, on luotu uusi tietokanta, mikä merkitsee lisärasitetta NEET-nuorille ja erittäin alhaista rekisteröintiastetta;

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita esittämään kattavan yleiskatsauksen nuorisotakuuhankkeen kustannuksista, tarkistamaan rekisteröitymismenettelyä, mukauttamaan järjestelmiä käytettävissä olevien varojen mukaisesti ja varmistamaan, että tarjolla olevat työpaikat vastaavat osallistujien profiileja ja työmarkkinoiden vaatimuksia.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö