PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 47k
1.6.2017
PE605.517v01-00
 
B8-0404/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lasten liiallisen ruutuajan vaaroista


Mireille D'Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lasten liiallisen ruutuajan vaaroista   
B8‑0404/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Amerikan pediatrisen akatemian (AAP) 21. lokakuuta 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan lasten ruutulaitteiden käyttö lisää merkittävästi lihavuuden, masennuksen, univaikeuksien, huonon koulumenestyksen ja lisäksi ennenaikaisen alkoholinkäytön, tupakoinnin sekä seksielämän aloittamisen riskiä;

B.  toteaa, että ranskalaiset 4–6 vuotiaat lapset viettävät keskimäärin 2 tuntia 20 minuuttia ruudun ääressä ja tämä aika on jatkuvasti kasvussa;

C.  toteaa, että ruudun ääressä vietetty aika vähentää lapsen kehitykselle välttämättömiin toimiin ja harmonisen perhe-elämän vaalimiseen käytettyä aikaa;

kehottaa komissiota

1.  edistämään aloitteita, joiden tavoitteena on valistaa vanhempia lasten näytöllisten laitteiden käytön lukuisista vaaroista;

2.  edistämään kuluttajien tiedottamista esimerkiksi merkintöjen avulla, joissa kerrotaan, että on välttämätöntä suojella kaikkein nuorimpia liialliselta ruutuajalta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö